Çalışma sayfasına kaydırma çubuğu veya değer değiştirme düğmesi ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kaydırma çubuğunu veya değer değiştirme düğmesini, bir değer aralığını hızla girmek veya değiştirmek için kullanırsınız.

Kaydırma çubuğu    Kaydırma oklarını tıklattığınızda veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde bir değer aralığı boyunca kayar. Kaydırma kutusuyla iki kaydırma okundan birinin arasını tıklatarak, bir değer bölmesi (önceden ayarlanmış bir aralık) boyunca ilerleyebilirsiniz. Genellikle, kullanıcı kullanıcı ilişkili hücreye veya metin kutusuna metin değerini doğrudan da yazabilir. Büyük bir değer aralığını belirlemeniz veya ayarlamanız gerektiğinde ya da tam duyarlığın önemli olmadığı durumlarda kaydırma çubuğunu kullanın. Örneğin, tahmini yüzdeler aralığı için veya aşamalı renk seçimini ayarlamak için kaydırma çubuğu kullanabilirsiniz.

Kaydırma çubuğu (Form denetimi)

Formlar araç çubuğu kaydırma çubuğu denetimi örneği

Kaydırma çubuğu (ActiveX denetimi)

ActiveX kaydırma çubuğu denetimi örneği

Değer değiştirme düğmesi    Artımlı sayı, saat veya tarih gibi bir değeri artırmayı veya azaltmayı kolaylaştırır. Değeri artırmak için yukarı oku tıklatın; değeri azaltmak için aşağı oku tıklatın. Genellikle, kullanıcı ilişkili hücre veya metin kutusuna doğrudan bir metin değeri de yazabilir. Örneğin, ay, gün, yıl sayısının girişini kolaylaştırmak veya ses düzeyini artırmak için değer değiştirme düğmesini kullanın.

Değer değiştirme düğmesi (Form denetimi)

Formlar araç çubuğu değer değiştirme düğmesi denetimi örneği

Değer değiştirme düğmesi (ActiveX denetimi)

ActiveX değer değiştirme düğmesi denetimi örneği

Not: Çalışma sayfanıza denetimleri eklemeden önce Geliştirici sekmesini etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: Geliştirici sekmesini gösterin.

Bir kaydırma çubuğu (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Ekle' yi tıklatın ve Form Denetimleri'ninaltında kaydırma çubuğu Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Kaydırma çubuğunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

  Not: Kaydırma çubuğu yukarıdan aşağıya doğru yönde eklenir.

 3. Kaydırma çubuğunu soldan sağa yönlendirmek için boyutlandırma tutamaçlarından birini çapraz yönde sürükleyin.

 4. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  İpucu: Ayrıca, denetimi sağ tıklatıp Denetim Biçimlendir 'i de tıklatabilirsiniz.

  Not: Özellikler'i tıklatmadan önce, özelliklerini incelemek veya değiştirmek istediğiniz nesnenin önceden seçilmiş olmasına dikkat edin.

  Denetimin özelliklerini belirtmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Geçerli değer kutusunda, kaydırma çubuğu üzerinde kaydırma kutusunun konumuna karşılık gelen aşağıdaki izin verilen değerler aralığından bir ilk değer girin. Bu değer:

   • En küçük değer'den küçük olmamalıdır; küçük olursa, En küçük değer kullanılır.

   • En büyük değer'den büyük olmamalıdır; büyük olursa, En büyük değer kullanılır.

  2. En küçük değer kutusuna, kullanıcının kaydırma kutusunu dikey kaydırma çubuğunun en tepesine veya yatay kaydırma çubuğunun sol ucuna konumlandırarak belirtebileceği en küçük değeri girin.

  3. En büyük değer kutusuna, kullanıcının kaydırma kutusunu dikey kaydırma çubuğunun tepesinden en uzak konuma veya yatay kaydırma çubuğunun sağ ucuna konumlandırarak belirtebileceği en büyük değeri girin.

  4. Artış değeri kutusunda, kaydırma çubuğunun iki ucundaki oklardan biri tıklatıldığında, değerin ne miktarda artacağını veya azalacağını ve kaydırma kutusunun ne derece hareket edeceğini girin.

  5. Sayfa değişimi kutusunda, kaydırma kutusuyla iki uçtaki oklardan birinin arasındaki alan tıklatıldığında, değerin ne miktarda artacağını veya azalacağını ve kaydırma kutusunun ne derece hareket edeceğini girin. Örneğin, en küçük değeri 0 ve en büyük değeri 10 olan bir kaydırma kutusunda, Sayfa değişimi özelliğini 2 olarak ayarlarsanız, kaydırma kutusuyla kaydırma oklarından biri arasındaki alanı tıklattığınızda değer 2 artacak veya azalacaktır (bu örnekte, kaydırma kutusunun değer aralığının %20'si kadar).

  6. Hücre bağlantısı kutusunda, kaydırma kutusunun geçerli konumunu içeren hücre başvurusunu girin.

   Bağlantılı hücre, kaydırma kutusunun konumuna karşılık gelen geçerli değeri verir.

   Bu değeri, kaydırma kutusunun geçerli konumuna karşılık gelen Hücre bağlantısı kutusunda belirtilen hücrenin değerine yanıt olarak bir formülde kullanın:

Özellik

Değer

Geçerli değer

100

En küçük değer

0

En büyük değer

100

Artış değeri

1

Sayfa değişimi

17

Hücre bağlantısı

C1

Bu ayarlarla, kullanıcı tam bir sayı girmek için kaydırma çubuğunu kullanabilir veya değeri 5'lik artışlarla değiştirmek için kaydırma kutusuyla oklar arasındaki alanı tıklatabilir.

D1 hücresinde yer alan aşağıdaki formül, bağlantılı hücrenin geçerli değeri temelinde tam değeri döndürür:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

D1 hücresinde yer alan aşağıdaki dizi formülü, bağlantılı hücrenin geçerli değeri temelinde risk faktörüne bir derece atar.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Not: En küçük değere ulaşıldıktan sonra kaydırma okunun solunun veya üst kısmının tıklatılması veya en büyük değere ulaşıldıktan sonra okun sağının veya alt kısmının tıklatılması, döndürülen değeri etkilemez. Kaydırma çubuğu en küçük veya en büyük değerde kalır; izin verilen değerler aralığında döngü yapmaz.

Bir kaydırma çubuğu (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Ekle' yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'ninaltında Kaydırma çubuğu Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Kaydırma çubuğunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Denetimi düzenlemek için Tasarım modunda olduğundan emin olun. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Tasarım modu Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 4. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Düğme görüntüsü tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, denetime sağ tıklatıp Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategorilere göre özelliklerin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Veri ve bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

LinkedCell (Excel)

Denetimin içeriği veya durumu.

Value (Form)

Boyut ve konum:

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Yönlendirmenin dikey mi yoksa yatay mı olduğu.

Orientation (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Klavye ve fare:

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Kaydırma çubuğuna özgü:

Kaydırma çubuğu bir kez tıklatıldıktan sonra milisaniye cinsinden gecikme.

Delay (Form)

Kullanıcı kaydırma kutusuyla kaydırma oklarından birisinin arasındaki alanı tıklattığında gerçekleşecek hareketin miktarı.

LargeChange (Form)

İzin verilen en büyük ve en küçük değerler.

Max, Min (Form)

Kaydırma kutusunun boyutunun kaydırma bölmesine göre orantılı mı yoksa sabit mi olacağı.

ProportionalThumb (Form)

Kullanıcı denetimdeki kaydırma okunu tıklattığında gerçekleşecek hareketin miktarı.

SmallChange (Form)

Değer değiştirme düğmesi (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Ekle' yi tıklatın ve Form Denetimleri'ninaltında Değer değiştirme düğmesi Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Değer değiştirme düğmesinin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  İpucu: Ayrıca, denetimi sağ tıklatıp Denetim Biçimlendir 'i de tıklatabilirsiniz.

  Denetimin özelliklerini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Geçerli değer kutusunda, aşağıdaki izin verilen değerler aralığı içinde değer değiştirme düğmesi için bir başlangıç değeri girin. Bu değer:

   • En küçük değer'den küçük olmamalıdır; küçük olursa En küçük değer kullanılır.

   • En büyük değer'den büyük olmamalıdır; büyük olursa En büyük değer kullanılır.

  2. En küçük değer kutusunda, kullanıcının değer değiştirme düğmesindeki alt oku tıklatarak belirtebileceği en düşük değeri girin.

  3. En büyük değer kutusunda, kullanıcının değer değiştirme düğmesindeki üst oku tıklatarak belirtebileceği en yüksek değeri girin.

  4. Artış değeri kutusunda, oklar tıklatıldığında değerdeki artış veya azalma miktarını girin.

  5. Hücre bağlantısı kutusunda, değer değiştirme düğmesinin geçerli konumunu içeren hücre başvurusunu girin.

   Bağlantılı hücre değer değiştirme düğmesinin geçerli konumunu verir.

   Değer değiştirme düğmesinin geçerli konumuna karşılık gelen Hücre bağlantısı kutusunda belirtilen hücrenin değerine yanıt vermek için bu değeri bir formülde kullanın. Örneğin, aşağıdaki özellikleri kullanarak bir çalışanın geçerli yaşını ayarlamak için bir değer değiştirme düğmesi oluşturabilirsiniz:

Özellik

Değer

Geçerli değer

35

En küçük değer

21

En büyük değer

70

Artış değeri

1

Hücre bağlantısı

C1

Bu ayarlarla, kullanıcı en büyük ve en küçük yaşlar arasında kalan bir yaş girmek için değer değiştirme düğmesini tıklatabilir. Çalışanların ortalama yaşı 35'tir ve bu nedenle başlangıç değeri olarak 35'i ayarlamak iyi bir seçim olur.

D1 hücresinde yer alan aşağıdaki formül, değer değiştirme düğmesiyle bağlantılı hücredeki geçerli yaş ve çalışanın işe giriş tarihi (başka bir veri kaynağından alınan ve B1 hücresinde bulunan değer) temelinde çalışma süresini belirler. Ardından formül, hizmet yıl sayısı temelinde bayram primi yüzdesini hesaplar: 

=(C1 - B1)* .01

Not: En küçük değere ulaşıldıktan sonra üst okun tıklatılması veya en büyük değere ulaşıldıktan sonra alt okun tıklatılması, döndürülen değeri etkilemez. Değer değiştirme düğmesi en küçük veya en büyük değerde kalır; izin verilen değerler aralığında döngü yapmaz.

Değer değiştirme düğmesi (ActiveX denetimi) ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Ekle' yi tıklatın ve ActiveX Denetimleri'ninaltında Değer değiştirme düğmesi Düğme görüntüsü ' i tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Değer değiştirme düğmesinin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Denetimi düzenlemek için Tasarım modunda olduğundan emin olun. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Tasarım modu Düğme görüntüsü üzerinde kapatma.

 4. Denetimin özelliklerini belirtmek için, Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i Düğme görüntüsü tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, denetime sağ tıklatıp Özellikler'e de tıklayabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip Visual Basic Yardımıkonusunu görüntülemek için F1 tuşuna basın. Ayrıca Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde, kullanılabilir özellikler özetlenmiştir.

  İşlevsel kategorilere göre özelliklerin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Veri ve Bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

LinkedCell (Excel)

Denetimin içeriği veya durumu.

Value (Form)

Boyut ve Konum:

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Yönlendirmenin dikey mi yoksa yatay mı olduğu.

Orientation (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Klavye ve Fare:

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya ışın).

MousePointer (Form)

Değer değiştirme düğmesine özgü:

Değer değiştirme düğmesi bir kez tıklatıldıktan sonra milisaniye cinsinden gecikme.

Delay (Form)

İzin verilen en büyük ve en küçük değerler.

Max, Min (Form)

Kullanıcı denetimde değer değiştirme okunu tıklattığında gerçekleşen hareket miktarı.

SmallChange (Form)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×