Kullanmaya başlama

Çalışma sayfası hücrelerinin verilerini otomatik olarak doldurma

Çalışma sayfası hücrelerinin verilerini otomatik olarak doldurma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Verileri çalışma sayfasına elle girmek yerine, bir düzeni izleyen veya diğer hücrelerdeki verileri temel alan verileri hücrelere doldurmak için Otomatik Doldurma özelliğini kullanabilirsiniz.

Bu makalede, elle veri girme veya verileri birden çok çalışma sayfasına aynı anda girme konusunda açıklayın değil. Verileri el ile girme konusunda daha fazla bilgi için el ile çalışma sayfası hücrelerinde verileri girmebaşlıklı makaleye bakın.

Sütunda önceden varolan değerleri otomatik olarak yineleme

Hücreye yazdığınız ilk birkaç karakter o sütunda varolan bir girdiyle eşleşiyorsa, Excel kalan karakterleri sizin için otomatik olarak girer. Excel, otomatik olarak yalnızca metin veya metin ve sayı bileşimi içeren girdileri tamamlar. Yalnızca sayı, tarih veya saat içeren girdiler otomatik olarak tamamlanmaz.

Excel yazmaya başladığınız veriyi tamamladıktan sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Önerilen bir girdiyi kabul etmek için Enter tuşuna basın.

  Tamamlanan girdi, varolan girdinin küçük ve büyük harf düzeniyle tam olarak eşleşir.

 • Otomatik olarak girilen karakterleri değiştirmek için yazmayı sürdürün.

 • Otomatik olarak girilen karakterleri silmek için Geri Al tuşuna basın.

Not: 

 • Excel bir girdiyi yalnızca, imleç geçerli hücre içeriğinin sonundaysa tamamlar.

 • Excel, potansiyel Otomatik Tamamla girdileri listesini etkin hücre içeren sütuna dayandırır. Bir satırda tekrarlanan girdiler otomatik olarak tamamlanmaz.

Hücre değerlerinin otomatik olarak tamamlanması özelliğini açma veya kapatma

Excel'in hücre değerlerini otomatik olarak tamamlamasını istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Hücre değerlerinin otomatik olarak tamamlanmasını açmak ve kapatmak için Gelişmiş'i tıklatın ve sonra Düzenleme seçenekleri'nin altında, Hücre değerleri için Otomatik Tamamla'yı etkinleştir onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Doldurma tutamacını kullanarak bitişik hücrelere veri doldurma

Farklı türden veri serilerini hızlı bir şekilde doldurmak için, hücreleri seçip dolgu tutamacını Şeritte grafik seçimi sürükleyebilirsiniz. Doldurma tutamacını kullanmak için, diğer hücrelerin doldurulmasında temel olarak kullanmak istediğiniz hücreleri seçin ve sonra doldurma tutamacını, doldurmak istediğiniz hücreler boyunca yana veya aşağı doğru sürükleyin.

Varsayılan olarak, doldurma tutamacı gösterilir; ancak isterseniz gizleyebilir ya da gizliyse gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Doldurma tutamacını sürükledikten sonra, Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi görüntülenir. Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesinin doldurma tutamacını her sürüklediğinizde görüntülenmesini istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Benzer şekilde, doldurma tutamacını sürüklediğiniz sırada Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi görünmüyorsa, bu özelliği açmak isteyebilirsiniz.

Doldurma tutamacını gösterme veya gizleme

 1. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Doldurma tutamacını göstermek veya gizlemek için, Gelişmiş'e tıklayın ve ardından Düzenleme seçenekleri altında Doldurma tutamağını ve hücre sürükleyip bırakmayı etkinleştir onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 3. Doldurma tutamacını sürüklerken varolan verilerin değiştirilmesini önlemek için, Hücrenin üzerine yazmadan uyar onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin. Boş olmayan hücrelerin üzerine yazılmasıyla ilgili iletiyi görmek istemiyorsanız, bu onay kutusunu temizleyebilirsiniz.

Bitişik hücrelere veri doldurmak için doldurma tutamacını sürükleme

 1. Bitişik hücrelere doldurmak istediğiniz içeriğin bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını doldurmak istediğiniz hücrelere sürükleyin.

 3. Seçimin doldurulmasını istediğiniz yöntemi değiştirmek için Otomatik Doldurma Seçenekleri'ni düğme görüntüsü ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Örneğin, Yalnızca Biçimlendirmeyi Doldur seçeneğine tıklayarak yalnızca hücre biçimlerini doldurmayı; Biçimlendirmeden Doldur seçeneğine tıklayarak da yalnızca hücre içeriğini doldurmayı seçebilirsiniz.

Not: Doldurma tutamacını, seçimin yukarısına veya soluna doğru sürüklerseniz ve seçimdeki ilk sütunu veya en üst satırı geçmeden seçili hücrelerde durursanız, Excel seçimdeki verileri siler. Fare düğmesini bırakmadan önce, doldurma tutamacını seçili alanın dışına sürüklemeniz gerekir.

Otomatik Doldurma Seçeneklerini açma veya kapatma

 1. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Gelişmiş'i tıklatın ve ardından Kes, kopyala ve yapıştır seçeneğinin altında İçerik yapıştırıldığında Yapıştırma Seçenekleri düğmesini göster onay kutusunu seçerek veya temizleyerek bu seçeneğin açın ya da kapatın.

Doldur komutunu kullanarak bitişik hücrelere veri doldurma

Etkin hücreyi veya seçilen aralığı bitişik hücre veya aralığın içeriğiyle doldurmak için Doldur komutunu kullanabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Etkin hücreyi bitişik bir hücrenin içeriğiyle doldurmak için, boş hücreyi doldurmak için kullanmak istediğiniz veriyi içeren hücrenin altında, sağında, üstünde veya solunda boş bir hücreyi seçin.

  • Birden fazla bitişik hücreyi doldurmak için, doldurmak istediğiniz içeriğin bulunduğu hücreyi ve içeriği doldurmak istediğiniz bitişik hücreleri seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'a tıklayın ve sonra da Aşağı, Sağ, Yukarı veya Sol seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesinde Hücreler grubu

Klavye kısayolu    Hücreyi bitişik bir hücrenin içeriğiyle hızlı bir şekilde doldurmak için, Ctrl+D tuşlarına basarak üstteki hücreden veya Ctrl+R tuşlarına basarak soldaki hücreden doldurabilirsiniz.

Bitişik hücrelere formül doldurma

 1. Bitişik hücrelere doldurmak istediğiniz formülün bulunduğu hücreleri seçin.

 2. dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi öğesini, doldurmak istediğiniz hücreler boyunca sürükleyin.

 3. Seçimi nasıl dolduracağınızı seçmek için Otomatik Doldurma Seçenekleri düğme görüntüsü öğesini, ardından da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Not: Otomatik çalışma kitabı hesaplaması etkin değilse hücreleri doldurduğunuzda formüller yeniden hesaplanmaz. Çalışma kitabınızın hesaplama seçeneklerini denetlemek için aşağıdakileri yapın:

 4. Dosya sekmesine tıklayın.

 5. Excel altında, Seçenekler'i ve ardından Formüller kategorisine tıklayın.

 6. Hesaplama seçenekleri'nin altında, Çalışma Kitabı Hesaplaması'nin altına bakın.

  • Otomatik    Formüller otomatik olarak yeniden hesaplanır.

  • Veri tabloları dışında otomatik    Formül bir veri tablosu içinde olmadığı sürece formüller yeniden hesaplanır.

  • El ile    Formüller hiçbir zaman otomatik olarak yeniden hesaplanmaz.

  • Kaydetmeden önce çalışma kitabını yeniden hesapla    Bu seçenek yalnızca Çalışma Kitabı Hesaplaması seçeneği El ile olarak ayarlandığında kullanılabilir. Bu onay kutusu seçiliyse çalışma kitabını kaydedene kadar formüller otomatik olarak yeniden hesaplanmaz. Gönder komutunun kullanılması gibi birçok başka eylemin çalışma kitabının kaydedilmesine neden olabildiğini unutmayın.

   Notlar: 

   • Etkin hücreyi bitişik hücre formülüyle doldurmak için Doldur komutunu (Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda) kullanabilir veya formülün bulunduğu hücrenin altındaki hücreyi doldurmak için Ctrl+D ya da sağındaki hücreyi doldurmak için Ctrl+R tuşlarına basabilirsiniz.

   • Formül içeren ilk hücrenin doldurma tutamacını çift tıklatırsanız, formül, aşağıya doğru bütün ilgili bitişik hücrelere otomatik olarak kopyalanır. Örneğin, A1:A15 ve B1:B15 hücreleri sayı içeriyor olsun ve C1 hücresine de =A1+B1 formülünü yazın. Bu formülü C2:C15 hücrelerine kopyalamak için C1 hücresini seçip doldurma tutamacını çift tıklatın.

Sayı, tarih veya başka yerleşik seri öğeleriyle doldurma

Doldurma tutamacını veya Doldur komutunu kullanarak, bir dizi sayı veya tarihin olduğu ya da bir dizi yerleşik gün, hafta günü, ay veya yılın yer aldığı bir aralıktaki hücreleri hemen doldurabilirsiniz.

Doldurma tutamacını kullanarak hücrelere seri doldurma

 1. Doldurmak istediğiniz aralığın ilk hücresini seçin.

 2. Seri için başlangıç değerini yazın.

 3. Düzen oluşturmak üzere bir sonraki hücreye bir değer yazın.

  Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5... serisini kullanmak istiyorsanız, ilk iki hücreye 1 ve 2 yazın. 2, 4, 6, 8... serisini kullanmak istiyorsanız 2 ve 4 yazın. 2, 2, 2, 2... serisini istiyorsanız, ikinci hücreyi boş bırakabilirsiniz.

 4. Başlangıç değerlerini içeren hücreyi veya hücreleri seçin.

 5. Doldurma tutamacını Şeritte grafik seçimi , doldurmak istediğiniz aralık boyunca sürükleyin.

  Artan sırada doldurmak için aşağı veya sağa sürükleyin. Azalan sırada doldurmak için yukarı veya sola sürükleyin.

  Not: 

 6. Doldurma tutamacını aralığa sürüklemek için farenin sağ düğmesini kullanarak, sonra kısayol menüsünde uygun komuta tıklayarak seri türünü belirtebilirsiniz. Örneğin, başlangıç değeri OCA 2007 tarihiyse, ŞUB 2007, MAR 2007 vs. serisi için Ayları Doldur seçeneğine tıklayın veya OCA 2007, OCA 2008 vs. serisi için Yılları Doldur seçeneğine tıklayın.

 7. Seçimde sayı varsa oluşturmak istediğiniz seri türünü denetleyebilirsiniz.

 8. İki veya daha fazla hücre seçimine ait doldurma tutamacını sürüklerken Ctrl tuşunu basılı tutarak serinin Otomatik Doldur işlemini önleyebilirsiniz. Bundan sonra seçili değerler bitişik hücrelere kopyalanır; Excel de seriyi genişletmez.

Doldur komutunu kullanarak hücrelere seri doldurma

 1. Doldurmak istediğiniz aralıktaki ilk hücreyi seçin.

 2. Seri için başlangıç değerini yazın.

 3. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'u ve sonra da Seri'ye tıklayın.

  Giriş sekmesinde Hücreler grubu

 4. Tür altında aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

  • Doğrusal    Adım değeri kutusunda sırayla her hücreyle değer toplayarak hesaplanan seriyi oluştur.

  • Büyüme    Adım değeri kutusunda sırayla her hücreyle değer çarparak hesaplanan seriyi oluşturur.

  • Tarih    Adım değeri kutusunda olan ve Tarih birimi altında belirtilen birimden bağımsız olan değerle artışlı olarak tarih değerlerini dolduran seriyi oluşturur.

  • Otomatik Doldur    Doldurma tutamacının sürüklenmesiyle aynı sonuçları veren seriyi oluştur.

 5. Serinin düzenini belirlemek için Adım değeri ve Son değer kutularına istediğiniz değerleri girin.

Doldurabileceğiniz seri örnekleri

Bir seriyi doldurduğunuzda, seçimler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi genişletilir. Bu tabloda, virgülle ayrılmış öğeler çalışma sayfasındaki tek tek bitişik hücrelerde yerini alır.

Başlangıç seçimi

Genişletilmiş seriler

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pts

Sal, Çrş, Prş,...

Pazartesi

Salı, Çarşamba, Perşembe,...

Oca

Şub, Mar, Nis,...

Oca, Nis

Tem, Eki, Oca,...

Oca 07, Nis 07

Tem 07, Eki 07, Oca 08,...

15 Oca, 15 Nis

15 Tem, 15 Eki,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1 Oca, 1 Mar

1 May, 1 Tem, 1 Eyl,...

Çey3 (veya Ç3 ya da Çeyrek 3)

Çey4, Çey1, Çey2,...

metin1, metinA

metin2, metinA, metin3, metinA,...

1. Dönem

2. Dönem, 3. Dönem,...

Ürün 1

Ürün 2, Ürün 3,...

Verileri özel doldurma serisi kullanarak doldurma

Verilerin belirli bir sırayla (ad listesi veya satış bölgeleri gibi) girilmesini sağlamak için özel bir doldurma serisi oluşturabilirsiniz. Özel doldurma serisini bir çalışma kitabında varolan öğelere dayandırabilir veya listeyi en baştan yazabilirsiniz. Yerleşik doldurma serisini (ay ve gün doldurma serisi gibi) düzenleyemez ve silemezsiniz; yalnızca özel doldurma serisini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Not: Özel listeler yalnızca metin veya sayılarla karıştırılmış metin içerebilir.

Varolan öğe listesine dayandırılmış özel doldurma serisi kullanma

 1. Çalışma sayfasında, doldurma serisinde kullanmak istediğiniz öğelerin listesini seçin.

 2. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 3. Gelişmiş'i ve sonra da Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle düğmesine tıklayın.

 4. Seçtiğiniz öğe listesine ait hücre başvurularının Listenin içeri aktarılacağı hücreler kutusunda görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin ve İçeri Aktar seçeneğine tıklayın.

  Listeden seçtiğiniz öğeler Özel Listeler kutusuna eklenir.

 5. Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

 6. Çalışma kitabında hücreye tıklayıp listenin başlatılması için kullanmak istediğiniz özel doldurma serisine öğeyi yazın.

 7. dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi öğesini, doldurmak istediğiniz hücreler boyunca sürükleyin.

Yeni öğe listesine dayandırılmış özel doldurma serisi kullanma

 1. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Gelişmiş'i ve sonra da Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle seçeneğine tıklayın.

 3. Özel Listeler kutusunda YENİ LİSTE öğesine tıklayıp girdileri ilk girdiden başlamak üzere Liste girdileri kutusuna yazın.

 4. Her girdiden sonra Enter tuşuna basın.

 5. Liste tamamlanınca Ekle seçeneğine tıklayıp ardından Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

 6. Çalışma kitabında hücreye tıklayıp listenin başlatılması için kullanmak istediğiniz özel doldurma serisine öğeyi yazın.

 7. Doldurma tutamacını Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücreler boyunca sürükleyin.

Özel doldurma serisini düzenleme veya silme

 1. Dosya sekmesini ve ardından Seçenekler'e tıklayın.

 2. Gelişmiş kategorisini ve sonra da Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle seçeneğine tıklayın.

 3. Özel Listeler kutusunda, düzenlemek veya silmek istediğiniz listeyi seçip aşağıdakilerden birini yapın:

  • Doldurma serisini düzenlemek için, istediğiniz değişiklikleri Liste girdileri kutusunda yapın, sonra Ekle seçeneğine tıklayın.

  • Doldurma serisini silmek için Sil seçeneğine tıklayın.

Bu makalede verilerin elle girilmesi veya birden çok çalışma sayfasına eşzamanlı olarak veri girilmesi açıklanmamaktadır. Elle veri girişi hakkında bilgi için Çalışma sayfası hücrelerine el ile veri girme konusuna bakın.

Sütunda önceden varolan değerleri otomatik olarak yineleme

Hücreye yazdığınız ilk birkaç karakter o sütunda varolan bir girdiyle eşleşiyorsa, Excel kalan karakterleri sizin için otomatik olarak girer. Excel, otomatik olarak yalnızca metin veya metin ve sayı bileşimi içeren girdileri tamamlar. Yalnızca sayı, tarih veya saat içeren girdiler otomatik olarak tamamlanmaz.

Excel yazmaya başladığınız veriyi tamamladıktan sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Önerilen bir girdiyi kabul etmek için ENTER tuşuna basın.

  Tamamlanan girdi, varolan girdinin küçük ve büyük harf düzeniyle tam olarak eşleşir.

 • Otomatik olarak girilen karakterleri değiştirmek için yazmayı sürdürün.

 • Otomatik olarak girilen karakterleri silmek için GERİ AL tuşuna basın.

Notlar: 

 • Excel bir girdiyi yalnızca, imleç geçerli hücre içeriğinin sonundaysa tamamlar.

 • Excel, potansiyel Otomatik Tamamla girdileri listesini etkin hücre içeren sütuna dayandırır. Bir satırda tekrarlanan girdiler otomatik olarak tamamlanmaz.

Hücre değerlerini otomatik olarak tamamlama özelliğini kapatma

Excel'in hücre değerlerini otomatik olarak tamamlamasını istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.

 3. Hücre değerlerinin otomatik olarak tamamlanmasını açmak ve kapatmak için Gelişmiş'e tıklayın ve sonra Düzenleme seçenekleri'nin altında, Hücre değerleri için Otomatik Tamamla'yı etkinleştir onay kutusunu temizleyin veya seçin.

Doldurma tutamacını kullanarak verileri doldurma

Farklı türden veri serilerini hızlı bir şekilde doldurmak için, hücreleri seçip dolgu tutamacını Şeritte grafik seçimi sürükleyebilirsiniz. Doldurma tutamacını kullanmak için, diğer hücrelerin doldurulmasında temel olarak kullanmak istediğiniz hücreleri seçin ve sonra doldurma tutamacını, doldurmak istediğiniz hücreler boyunca yana veya aşağı doğru sürükleyin.

Doldurma tutamacını gizleme veya görüntüleme

Varsayılan olarak, doldurma tutamacı gösterilir; ancak isterseniz gizleyebilir ya da gizliyse gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.

 3. Doldurma tutamacını gizlemek veya göstermek için, Gelişmiş'e tıklayın ve ardından Düzenleme seçenekleri altında Doldurma tutamacını ve hücre sürükleyip bırakmayı etkinleştir onay kutusunu temizleyin veya seçin.

 4. Doldurma tutamacını sürüklerken varolan verilerin değiştirilmesini önlemek için, Hücrenin üzerine yazmadan uyar onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin. Boş olmayan hücrelerin üzerine yazılmasıyla ilgili iletiyi görmek istemiyorsanız, bu onay kutusunu temizleyebilirsiniz.

Otomatik Doldurma Seçenekleri’ni kullanarak seçimin doldurulma şeklini değiştirme

Doldurma tutamacını sürükledikten sonra, seçimin doldurulma şeklini değiştirebilmeniz için Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi düğme görüntüsü gösterilir. Örneğin, Yalnızca Biçimlendirmeyi Doldur seçeneğine tıklayarak yalnızca hücre biçimlerini doldurmayı; Biçimlendirmeden Doldur seçeneğine tıklayarak da yalnızca hücre içeriğini doldurmayı seçebilirsiniz.

Otomatik Doldurma Seçeneklerini açma veya kapatma

Doldurma tutamacını her sürüklediğinizde Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesinin görüntülenmesini istemiyorsanız, bunu kapatabilirsiniz. Benzer biçimde, doldurma tutamacını sürüklediğiniz sırada Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi görüntülenmiyorsa, bu özelliği açmak isteyebilirsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.

 3. Gelişmiş’e tıklayın ve Kes, kopyala ve yapıştır’ın altında İçerik yapıştırıldığında Yapıştırma Seçenekleri düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

Doldur komutunu kullanarak bitişik hücrelere veri doldurma

Etkin hücreyi veya seçilen aralığı bitişik hücrenin veya aralığın içeriğiyle doldurmak için Doldur komutunu kullanabileceğiniz gibi, dolgu tutamacını Şeritte grafik seçimi sürükleyerek de bitişik hücreleri hızla doldurabilirsiniz.

Etkin hücreyi bitişik hücrenin içeriğiyle doldurma

 1. Boş hücreyi doldurmak için kullanmak istediğiniz verileri içeren hücrenin altında, sağında, üstünde veya solunda yer alan boş hücreyi seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'a tıklayın ve sonra da Aşağı, Sağ, Yukarı veya Sol seçeneğine tıklayın.

Giriş sekmesinde Hücreler grubu

İpucu: Hücreyi bitişik bir hücrenin içeriğiyle hızla doldurmak için, CTRL+D tuşlarına basarak üstteki hücreden veya CTRL+R tuşlarına basarak soldaki hücreden doldurabilirsiniz. Bir hücreyi altında yer alan hücrenin içeriğiyle doldurmak (yani yukarı doğru doldurmak) için, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Dolgu’ya tıklayın ve sonra da Yukarı’ya tıklayın. Bir hücreyi sağında yer alan hücrenin içeriğiyle doldurmak (yani sola doğru doldurmak) için, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Dolgu’ya tıklayın ve sonra da Sol’a tıklayın.

Bitişik hücrelere veri doldurmak için doldurma tutamacını sürükleme

 1. Bitişik hücrelere doldurmak istediğiniz içeriğin bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını doldurmak istediğiniz hücrelere sürükleyin.

 3. Seçimin doldurulmasını istediğiniz yöntemi değiştirmek için Otomatik Doldurma Seçenekleri'ni düğme görüntüsü ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

Not: Doldurma tutamacını, seçimin yukarısına veya soluna doğru sürüklerseniz ve seçimdeki ilk sütunu veya en üst satırı geçmeden seçili hücrelerde durursanız, Excel seçimdeki verileri siler. Fare düğmesini bırakmadan önce, doldurma tutamacını seçili alanın dışına sürüklemeniz gerekir.

Bitişik hücrelere formül doldurma

 1. Bitişik hücrelere doldurmak istediğiniz formülün bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücrelerde sürükleyin.

 3. Seçimi nasıl dolduracağınızı seçmek için Otomatik Doldurma Seçenekleri düğme görüntüsü öğesini, ardından da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Not: Otomatik çalışma kitabı hesaplaması etkin değilse hücreleri doldurduğunuzda formüller yeniden hesaplanmaz. Çalışma kitabınızın hesaplama seçeneklerini denetlemek için aşağıdakileri yapın:

 4. Dosya sekmesine tıklayın.

 5. Excel altında, Seçenekler'i ve ardından Formüller kategorisine tıklayın.

 6. Hesaplama seçenekleri'nin altında, Çalışma Kitabı Hesaplaması'nin altına bakın.

  • Otomatik    Formüller otomatik olarak yeniden hesaplanır.

  • Veri tabloları dışında otomatik    Formül bir veri tablosu içinde olmadığı sürece formüller yeniden hesaplanır.

  • El ile    Formüller hiçbir zaman otomatik olarak yeniden hesaplanmaz.

  • Kaydetmeden önce çalışma kitabını yeniden hesapla    Bu seçenek yalnızca Çalışma Kitabı Hesaplaması seçeneği El ile olarak ayarlandığında kullanılabilir. Bu onay kutusu seçiliyse çalışma kitabını kaydedene kadar formüller otomatik olarak yeniden hesaplanmaz. Gönder komutunun kullanılması gibi birçok başka eylemin çalışma kitabının kaydedilmesine neden olabildiğini unutmayın.

İpuçları

 • Etkin hücreyi bitişik hücre formülüyle doldurmak için Doldur komutunu (Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda) kullanabilir veya formülün bulunduğu hücrenin altındaki hücreyi doldurmak için CTRL+D ya da sağındaki hücreyi doldurmak için CTRL+R tuşlarına basabilirsiniz.

 • Formül içeren ilk hücrenin doldurma tutamacını çift tıklatırsanız, formül, aşağıya doğru bütün ilgili bitişik hücrelere otomatik olarak kopyalanır. Örneğin, A1:A15 ve B1:B15 hücreleri sayı içeriyor olsun ve C1 hücresine de =A1+B1 formülünü yazın. Bu formülü C2:C15 hücrelerine kopyalamak için C1 hücresini seçip doldurma tutamacını çift tıklatın.

Sayı, tarih veya başka yerleşik seri öğeleriyle doldurma

Doldurma tutamacını kullanarak, bir aralıktaki hücreleri sayı veya tarih serisiyle ya da günler, haftanın günleri, aylar veya yıllardan oluşan yerleşik bir seriyle hemen doldurabilirsiniz.

 1. Doldurmak istediğiniz aralıktaki ilk hücreyi seçin.

 2. Seri için başlangıç değerini yazın.

 3. Düzen oluşturmak üzere bir sonraki hücreye bir değer yazın.

  Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5... serisini kullanmak istiyorsanız, ilk iki hücreye 1 ve 2 yazın. 2, 4, 6, 8... serisini kullanmak istiyorsanız 2 ve 4 yazın. 2, 2, 2, 2... serisini istiyorsanız, ikinci hücreyi boş bırakabilirsiniz.

Doldurabileceğiniz diğer seri örnekleri

Bir seriyi doldurduğunuzda, seçimler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi genişletilir. Bu tabloda, virgülle ayrılmış öğeler çalışma sayfasındaki tek tek bitişik hücrelerde yerini alır.

Başlangıç seçimi

Genişletilmiş seriler

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pts

Sal, Çrş, Prş,...

Pazartesi

Salı, Çarşamba, Perşembe,...

Oca

Şub, Mar, Nis,...

Oca, Nis

Tem, Eki, Oca,...

Oca 07, Nis 07

Tem 07, Eki 07, Oca 08,...

15 Oca, 15 Nis

15 Tem, 15 Eki,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1 Oca, 1 Mar

1 May, 1 Tem, 1 Eyl,...

Çey3 (veya Ç3 ya da Çeyrek 3)

Çey4, Çey1, Çey2,...

metin1, metinA

metin2, metinA, metin3, metinA,...

1. Dönem

2. Dönem, 3. Dönem,...

Ürün 1

Ürün 2, Ürün 3,...

 1. Başlangıç değerlerini içeren hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını Şeritte grafik seçimi , doldurmak istediğiniz aralık boyunca sürükleyin.

  Artan sırada doldurmak için aşağı veya sağa sürükleyin. Azalan sırada doldurmak için yukarı veya sola sürükleyin.

İpuçları

 • Doldurma tutamacını aralığa sürüklemek için farenin sağ düğmesini kullanarak, sonra kısayol menüsünde uygun komuta tıklayarak seri türünü belirtebilirsiniz. Örneğin, başlangıç değeri OCA 2007 tarihiyse, ŞUB 2007, MAR 2007 vs. serisi için Ayları Doldur seçeneğine tıklayın veya OCA 2007, OCA 2008 vs. serisi için Yılları Doldur seçeneğine tıklayın.

 • Seçimde sayı varsa oluşturmak istediğiniz seri türünü denetleyebilirsiniz.

Hücreleri sayı serisiyle doldurma

 1. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'u ve sonra da Seri'ye tıklayın.

  Giriş sekmesinde Hücreler grubu

 2. Tür altında aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

  • Doğrusal    Adım değeri kutusunda sırayla her hücreyle değer toplayarak hesaplanan seriyi oluştur.

  • Büyüme    Adım değeri kutusunda sırayla her hücreyle değer çarparak hesaplanan seriyi oluşturur.

  • Tarih    Adım değeri kutusunda olan ve Tarih birimi altında belirtilen birimden bağımsız olan değerle artışlı olarak tarih değerlerini dolduran seriyi oluşturur.

  • Otomatik Doldur    Doldurma tutamacının sürüklenmesiyle aynı sonuçları veren seriyi oluştur.

 3. İki veya daha fazla hücre seçimine ait doldurma tutamacını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutarak seriyi Otomatik Doldurma işlemini önleyebilirsiniz. Bundan sonra seçili değerler bitişik hücrelere kopyalanır; Excel de seriyi genişletmez.

Verileri özel doldurma serisi kullanarak doldurma

Verilerin belirli bir sırayla (ad listesi veya satış bölgeleri gibi) girilmesini sağlamak için özel bir doldurma serisi oluşturabilirsiniz. Özel doldurma serisini bir çalışma kitabında varolan öğelere dayandırabilir veya listeyi en baştan yazabilirsiniz. Yerleşik doldurma serisini (ay ve gün doldurma serisi gibi) düzenleyemez ve silemezsiniz; yalnızca özel doldurma serisini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Not: Özel listeler yalnızca metinden veya sayılarla karıştırılmış metinden oluşabilir. Yalnızca sayılardan (0 - 100 arası gibi) oluşan bir özel liste için, önce metin olarak biçimlendirilmiş bir sayı listesi oluşturmanız gerekir.

Sayıları metin olarak biçimlendirme

 1. Metin olarak biçimlendirmek istediğiniz sayı listesine yetecek kadar hücreyi seçin.

 2. Giriş sekmesinin Sayı grubunda, Sayı Biçimi kutusundaki oka tıklayın ve sonra Metin'e tıklayın.

Powerpoint 2010 alıştırması

İpucu: Listede Metin biçimini görmek için Tüm Sayı Biçimleri’ne tıklamanız gerekebilir.

 1. Biçimlendirilmiş hücrelerde, sayı listesini yazın.

Varolan öğe listesine dayandırılmış özel doldurma serisi kullanma

 1. Çalışma sayfasında, doldurma serisinde kullanmak istediğiniz öğelerin listesini seçin.

 2. Dosya sekmesini tıklatın.

 3. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.

 4. Gelişmiş'i ve sonra da Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle seçeneğine tıklayın.

 5. Seçtiğiniz öğe listesine ait hücre başvurularının Listenin içeri aktarılacağı hücreler kutusunda görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin ve İçeri Aktar seçeneğine tıklayın.

  Listeden seçtiğiniz öğeler Özel Listeler kutusuna eklenir.

 6. Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

 7. Çalışma kitabında hücreye tıklayıp listenin başlatılması için kullanmak istediğiniz özel doldurma serisine öğeyi yazın.

 8. Doldurma tutamacını dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücrelerde sürükleyin.

Yeni öğe listesine dayandırılmış özel doldurma serisi kullanma

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.

 3. Gelişmiş'i ve sonra da Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle seçeneğine tıklayın.

 4. Özel Listeler kutusunda YENİ LİSTE öğesine tıklayıp girdileri ilk girdiden başlamak üzere Liste girdileri kutusuna yazın.

 5. Her girdiden sonra ENTER tuşuna basın.

 6. Liste tamamlanınca Ekle seçeneğine tıklayıp ardından Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

 7. Çalışma kitabında hücreye tıklayıp listenin başlatılması için kullanmak istediğiniz özel doldurma serisine öğeyi yazın.

 8. Doldurma tutamacını Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücreler boyunca sürükleyin.

Özel doldurma serisini düzenleme veya silme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Excel altında, Seçenekler'i tıklatın.

 3. Gelişmiş kategorisini ve sonra da Genel'in altında Özel Listeleri Düzenle seçeneğine tıklayın.

 4. Özel Listeler kutusunda, düzenlemek veya silmek istediğiniz listeyi seçip aşağıdakilerden birini yapın:

  • Doldurma serisini düzenlemek için, istediğiniz değişiklikleri Liste girdileri kutusunda yapın, sonra Ekle seçeneğine tıklayın.

  • Doldurma serisini silmek için Sil seçeneğine tıklayın.

Sayfanın Başı

Verileri çalışma sayfasına el ile girmek yerine, bir düzeni izleyen veya diğer hücrelerdeki verileri temel alan verilerle hücreleri doldurmak için Otomatik Doldurma özelliğini kullanabilirsiniz. Bu makalede verileri el ile girme veya birden çok çalışma sayfasına aynı anda veri girme işlemleri açıklanmaz. Verileri el ile girme hakkında bilgi için, Verileri el ile girme makalesine bakın.

Sütunda önceden varolan değerleri otomatik olarak yineleme

Hücreye yazdığınız ilk birkaç karakter o sütunda varolan bir girdiyle eşleşiyorsa, Excel kalan karakterleri sizin için otomatik olarak girer. Excel, otomatik olarak yalnızca metin veya metin ve sayı bileşimi içeren girdileri tamamlar. Yalnızca sayı, tarih veya saat içeren girdiler otomatik olarak tamamlanmaz.

Excel yazmaya başladığınız veriyi tamamladıktan sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 • Önerilen bir girdiyi kabul etmek için ENTER tuşuna basın.

  Tamamlanan girdi, varolan girdinin küçük ve büyük harf düzeniyle tam olarak eşleşir.

 • Otomatik olarak girilen karakterleri değiştirmek için yazmayı sürdürün.

 • Otomatik olarak girilen karakterleri silmek için GERİ AL tuşuna basın.

Notlar: 

 • Excel bir girdiyi yalnızca, imleç geçerli hücre içeriğinin sonundaysa tamamlar.

 • Excel, potansiyel Otomatik Tamamla girdileri listesini etkin hücre içeren sütuna dayandırır. Bir satırda tekrarlanan girdiler otomatik olarak tamamlanmaz.

Hücre değerlerini otomatik olarak tamamlama özelliğini kapatma

Excel'in hücre değerlerini otomatik olarak tamamlamasını istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Hücre değerlerinin otomatik olarak tamamlanmasını açmak ve kapatmak için Gelişmiş'e tıklayın ve sonra Düzenleme seçenekleri'nin altında, Hücre değerleri için Otomatik Tamamla'yı etkinleştir onay kutusunu temizleyin veya seçin.

Doldurma tutamacını kullanarak verileri doldurma

Farklı türden veri serilerini hızlı bir şekilde doldurmak için, hücreleri seçip dolgu tutamacını Şeritte grafik seçimi sürükleyebilirsiniz. Doldurma tutamacını kullanmak için, diğer hücrelerin doldurulmasında temel olarak kullanmak istediğiniz hücreleri seçin ve sonra doldurma tutamacını, doldurmak istediğiniz hücreler boyunca yana veya aşağı doğru sürükleyin.

Doldurma tutamacını gizleme veya görüntüleme

Varsayılan olarak, doldurma tutamacı gösterilir; ancak isterseniz gizleyebilir ya da gizliyse gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Doldurma tutamacını gizlemek veya göstermek için, Gelişmiş'e tıklayın ve ardından Düzenleme seçenekleri altında Doldurma tutamacını ve hücre sürükleyip bırakmayı etkinleştir onay kutusunu temizleyin veya seçin.

 3. Doldurma tutamacını sürüklerken varolan verilerin değiştirilmesini önlemek için, Hücrenin üzerine yazmadan uyar onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin. Boş olmayan hücrelerin üzerine yazılmasıyla ilgili iletiyi görmek istemiyorsanız, bu onay kutusunu temizleyebilirsiniz.

Otomatik Doldurma Seçenekleri’ni kullanarak seçimin doldurulma şeklini değiştirme

Doldurma tutamacını sürükledikten sonra, seçimin doldurulma şeklini değiştirebilmeniz için Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi düğme görüntüsü gösterilir. Örneğin, Yalnızca Biçimlendirmeyi Doldur seçeneğine tıklayarak yalnızca hücre biçimlerini doldurmayı; Biçimlendirmeden Doldur seçeneğine tıklayarak da yalnızca hücre içeriğini doldurmayı seçebilirsiniz.

Otomatik Doldurma Seçeneklerini açma veya kapatma

Doldurma tutamacını her sürüklediğinizde Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesinin görüntülenmesini istemiyorsanız, bunu kapatabilirsiniz. Benzer biçimde, doldurma tutamacını sürüklediğiniz sırada Otomatik Doldurma Seçenekleri düğmesi görüntülenmiyorsa, bu özelliği açmak isteyebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Gelişmiş’e tıklayın ve Kes, Kopyala ve Yapıştır’ın altında Yapıştırma Seçenekleri düğmelerini göster onay kutusunu temizleyin.

Doldur komutunu kullanarak bitişik hücrelere veri doldurma

Etkin hücreyi veya seçilen aralığı bitişik hücrenin veya aralığın içeriğiyle doldurmak için Doldur komutunu kullanabileceğiniz gibi, dolgu tutamacını Şeritte grafik seçimi sürükleyerek de bitişik hücreleri hızla doldurabilirsiniz.

Etkin hücreyi bitişik hücrenin içeriğiyle doldurma

 1. Boş hücreyi doldurmak için kullanmak istediğiniz verileri içeren hücrenin altında, sağında, üstünde veya solunda yer alan boş hücreyi seçin.

 2. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'a tıklayın ve sonra da Aşağı, Sağ, Yukarı veya Sol seçeneğine tıklayın.

  Excel Şerit resmi

İpucu: Hücreyi bitişik bir hücrenin içeriğiyle hızla doldurmak için, CTRL+D tuşlarına basarak üstteki hücreden veya CTRL+R tuşlarına basarak soldaki hücreden doldurabilirsiniz. Bir hücreyi altında yer alan hücrenin içeriğiyle doldurmak (yani yukarı doğru doldurmak) için, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Dolgu’ya tıklayın ve sonra da Yukarı’ya tıklayın. Bir hücreyi sağında yer alan hücrenin içeriğiyle doldurmak (yani sola doğru doldurmak) için, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Dolgu’ya tıklayın ve sonra da Sol’a tıklayın.

Bitişik hücrelere veri doldurmak için doldurma tutamacını sürükleme

 1. Bitişik hücrelere doldurmak istediğiniz içeriğin bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını doldurmak istediğiniz hücrelere sürükleyin.

 3. Seçimin doldurulmasını istediğiniz yöntemi değiştirmek için Otomatik Doldurma Seçenekleri'ni düğme görüntüsü ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

Not: Doldurma tutamacını, seçimin yukarısına veya soluna doğru sürüklerseniz ve seçimdeki ilk sütunu veya en üst satırı geçmeden seçili hücrelerde durursanız, Excel seçimdeki verileri siler. Fare düğmesini bırakmadan önce, doldurma tutamacını seçili alanın dışına sürüklemeniz gerekir.

Bitişik hücrelere formül doldurma

 1. Bitişik hücrelere doldurmak istediğiniz formülün bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücrelerde sürükleyin.

 3. Seçimi nasıl dolduracağınızı seçmek için Otomatik Doldurma Seçenekleri düğme görüntüsü öğesini, ardından da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

Not: Otomatik çalışma kitabı hesaplaması etkin değilse hücreleri doldurduğunuzda formüller yeniden hesaplanmaz. Çalışma kitabınızın hesaplama seçeneklerini denetlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın, Excel Seçenekleri'ne ve sonra da Formüller kategorisine tıklayın.

 2. Hesaplama seçenekleri seçenekleri altında Çalışma Kitabı Hesaplaması altına bakın.

  • Otomatik    Formüller otomatik olarak yeniden hesaplanır.

  • Veri tabloları dışında otomatik    Formül bir veri tablosu içinde olmadığı sürece formüller yeniden hesaplanır.

  • El ile    Formüller hiçbir zaman otomatik olarak yeniden hesaplanmaz.

  • Kaydetmeden önce çalışma kitabını yeniden hesapla    Bu seçenek yalnızca Çalışma Kitabı Hesaplaması seçeneği El ile olarak ayarlandığında kullanılabilir. Bu onay kutusu seçiliyse çalışma kitabını kaydedene kadar formüller otomatik olarak yeniden hesaplanmaz. Gönder komutunun kullanılması gibi birçok başka eylemin çalışma kitabının kaydedilmesine neden olabildiğini unutmayın.

İpuçları

 • Etkin hücreyi bitişik hücre formülüyle doldurmak için Doldur komutunu (Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda) kullanabilir veya formülün bulunduğu hücrenin altındaki hücreyi doldurmak için CTRL+D ya da sağındaki hücreyi doldurmak için CTRL+R tuşlarına basabilirsiniz.

 • Formül içeren ilk hücrenin doldurma tutamacını çift tıklatırsanız, formül, aşağıya doğru bütün ilgili bitişik hücrelere otomatik olarak kopyalanır. Örneğin, A1:A15 ve B1:B15 hücreleri sayı içeriyor olsun ve C1 hücresine de =A1+B1 formülünü yazın. Bu formülü C2:C15 hücrelerine kopyalamak için C1 hücresini seçip doldurma tutamacını çift tıklatın.

Sayı, tarih veya başka yerleşik seri öğeleriyle doldurma

Doldurma tutamacını kullanarak, bir aralıktaki hücreleri sayı veya tarih serisiyle ya da günler, haftanın günleri, aylar veya yıllardan oluşan yerleşik bir seriyle hemen doldurabilirsiniz.

 1. Doldurmak istediğiniz aralıktaki ilk hücreyi seçin.

 2. Seri için başlangıç değerini yazın.

 3. Düzen oluşturmak üzere bir sonraki hücreye bir değer yazın.

  Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5... serisini kullanmak istiyorsanız, ilk iki hücreye 1 ve 2 yazın. 2, 4, 6, 8... serisini kullanmak istiyorsanız 2 ve 4 yazın. 2, 2, 2, 2... serisini istiyorsanız, ikinci hücreyi boş bırakabilirsiniz.

  Doldurabileceğiniz diğer seri örnekleri

  Bir seriyi doldurduğunuzda, seçimler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi genişletilir. Bu tabloda, virgülle ayrılmış öğeler çalışma sayfasındaki tek tek bitişik hücrelerde yerini alır.

Başlangıç seçimi

Genişletilmiş seriler

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pts

Sal, Çrş, Prş,...

Pazartesi

Salı, Çarşamba, Perşembe,...

Oca

Şub, Mar, Nis,...

Oca, Nis

Tem, Eki, Oca,...

Oca 07, Nis 07

Tem 07, Eki 07, Oca 08,...

15 Oca, 15 Nis

15 Tem, 15 Eki,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1 Oca, 1 Mar

1 May, 1 Tem, 1 Eyl,...

Çey3 (veya Ç3 ya da Çeyrek 3)

Çey4, Çey1, Çey2,...

metin1, metinA

metin2, metinA, metin3, metinA,...

1. Dönem

2. Dönem, 3. Dönem,...

Ürün 1

Ürün 2, Ürün 3,...

 1. Başlangıç değerlerini içeren hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Doldurma tutamacını Şeritte grafik seçimi , doldurmak istediğiniz aralık boyunca sürükleyin.

  Artan sırada doldurmak için aşağı veya sağa sürükleyin. Azalan sırada doldurmak için yukarı veya sola sürükleyin.

İpuçları

 • Doldurma tutamacını aralığa sürüklemek için farenin sağ düğmesini kullanarak, sonra kısayol menüsünde uygun komuta tıklayarak seri türünü belirtebilirsiniz. Örneğin, başlangıç değeri OCA 2007 tarihiyse, ŞUB 2007, MAR 2007 vs. serisi için Ayları Doldur seçeneğine tıklayın veya OCA 2007, OCA 2008 vs. serisi için Yılları Doldur seçeneğine tıklayın.

 • Seçimde sayı varsa oluşturmak istediğiniz seri türünü denetleyebilirsiniz.

  Hücreleri sayı serisiyle doldurma

  1. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Doldur'u ve sonra da Seri'ye tıklayın.

   Excel Şerit resmi

  2. Tür altında aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

   • Doğrusal    Adım değeri kutusunda sırayla her hücreyle değer toplayarak hesaplanan seriyi oluştur.

   • Büyüme    Adım değeri kutusunda sırayla her hücreyle değer çarparak hesaplanan seriyi oluşturur.

   • Tarih    Adım değeri kutusunda bulunan ve Tarih birimi altında belirtilen birime bağımlı olan artış değerine göre artan tarih değerlerinin doldurulduğu seriyi oluşturur.

   • Otomatik Doldur    Doldurma tutamacının sürüklenmesiyle aynı sonuçları veren seriyi oluştur.

 • İki veya daha fazla hücre seçimine ait doldurma tutamacını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutarak seriyi Otomatik Doldurma işlemini önleyebilirsiniz. Bundan sonra seçili değerler bitişik hücrelere kopyalanır; Excel de seriyi genişletmez.

Verileri özel doldurma serisi kullanarak doldurma

Verilerin belirli bir sırayla (ad listesi veya satış bölgeleri gibi) girilmesini sağlamak için özel bir doldurma serisi oluşturabilirsiniz. Özel doldurma serisini bir çalışma kitabında varolan öğelere dayandırabilir veya listeyi en baştan yazabilirsiniz. Yerleşik doldurma serisini (ay ve gün doldurma serisi gibi) düzenleyemez ve silemezsiniz; yalnızca özel doldurma serisini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Not: Özel listeler yalnızca metinden veya sayılarla karıştırılmış metinden oluşabilir. Yalnızca sayılardan (0 - 100 arası gibi) oluşan bir özel liste için, önce metin olarak biçimlendirilmiş bir sayı listesi oluşturmanız gerekir.

Sayıları metin olarak biçimlendirme

 1. Metin olarak biçimlendirmek istediğiniz sayı listesine yetecek kadar hücreyi seçin.

 2. Giriş sekmesinin Sayı grubunda, Sayı Biçimi kutusundaki oka tıklayın ve sonra Metin'e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  İpucu: Listede Metin biçimini görmek için Diğer’e tıklamanız gerekebilir.

 3. Biçimlendirilmiş hücrelerde, sayı listesini yazın.

Varolan öğe listesine dayandırılmış özel doldurma serisi kullanma

 1. Çalışma sayfasında, doldurma serisinde kullanmak istediğiniz öğelerin listesini seçin.

 2. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 3. Popüler’e tıklayın ve ardından Excel’le çalışmak için üst seçenekler’in altında Özel Listeleri Düzenle’ye tıklayın.

 4. Seçtiğiniz öğe listesine ait hücre başvurularının Listenin içeri aktarılacağı hücreler kutusunda görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin ve İçeri Aktar seçeneğine tıklayın.

  Listeden seçtiğiniz öğeler Özel Listeler kutusuna eklenir.

 5. Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

 6. Çalışma kitabında hücreye tıklayıp listenin başlatılması için kullanmak istediğiniz özel doldurma serisine öğeyi yazın.

 7. Doldurma tutamacını dolgu tutamacı Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücrelerde sürükleyin.

Yeni öğe listesine dayandırılmış özel doldurma serisi kullanma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Popüler’e tıklayın ve ardından Excel’le çalışmak için üst seçenekler’in altında Özel Listeleri Düzenle’ye tıklayın.

 3. Özel Listeler kutusunda YENİ LİSTE öğesine tıklayıp girdileri ilk girdiden başlamak üzere Liste girdileri kutusuna yazın.

  Her girdiden sonra ENTER tuşuna basın.

 4. Liste tamamlanınca Ekle seçeneğine tıklayıp ardından Tamam düğmesine iki kez tıklayın.

 5. Çalışma kitabında hücreye tıklayıp listenin başlatılması için kullanmak istediğiniz özel doldurma serisine öğeyi yazın.

 6. Doldurma tutamacını Şeritte grafik seçimi doldurmak istediğiniz hücreler boyunca sürükleyin.

Özel doldurma serisini düzenleme veya silme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Popüler kategorisine tıklayın ve ardından Excel’le çalışmak için üst seçenekler’in altında Özel Listeleri Düzenle’ye tıklayın.

 3. Özel Listeler kutusunda, düzenlemek veya silmek istediğiniz listeyi seçip aşağıdakilerden birini yapın:

  • Doldurma serisini düzenlemek için, istediğiniz değişiklikleri Liste girdileri kutusunda yapın, sonra Ekle seçeneğine tıklayın.

  • Doldurma serisini silmek için Sil seçeneğine tıklayın.

Sayfanın Başı

Biliyor muydunuz?

Office 365 aboneliğiniz ya da en son Office sürümünüz yoksa, şimdi deneyebilirsiniz:

Office 365’i veya Excel’in en son sürümünü deneyin

Belirli bir işlev sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel’in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×