Kullanmaya başlama

Çalışma sayfalarını veya çalışma sayfası verilerini taşıma ya da kopyalama

Çalışma sayfalarını veya çalışma sayfası verilerini taşıma veya kopyalama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışma sayfasını (sayfa olarak da bilinir) bir bütün halinde aynı ya da farklı bir çalışma kitabındaki diğer konumlara taşımak veya kopyalamak için Sayfayı Taşı veya Kopyala komutunu kullanabilirsiniz. Kes ve Kopyala komutlarını kullanarak verilerin bir kısmını diğer çalışma sayfalarına veya çalışma kitaplarına taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz.

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz çalışma sayfalarını seçin. Birden çok sayfa taşımak veya kopyalamak istiyorsanız, Ctrl tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sayfaların sekmelerine tıklayın.

  Not    Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü gösterilir. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasına tıklayın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesine sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tablo Grubunu Çöz'e tıklayın.

 2. Giriş > Biçim > Sayfayı Taşı veya Kopyala’yı seçin. Ayrıca seçili bir sayfa sekmesine sağ tıklayıp Taşı veya Kopyala'ya da tıklayabilirsiniz.

  Sayfayı Taşı veya Kopyala
 3. Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda, kopyalanan sayfadan sonra gelecek olan sayfaya tıklayın.

  Taşı veya Kopyala iletişim kutusu

  Çalışma kitabının son sayfasından sonraya eklemek için (sona taşı) öğesine de tıklayabilirsiniz.

 4. Sayfaları taşımak yerine kopyalamak yerine, Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda Kopya oluştur onay kutusunu işaretleyin.

  Çalışma sayfasının bir kopyasını oluşturduğunuzda, bu sayfa çalışma kitabı içinde yinelenir ve sayfa adında bunun bir kopya olduğu belirtilir;  örneğin, Sayfa1 için oluşturduğunuz ilk kopya Sayfa1 (2) olarak adlandırılır.

Notlar ve ipuçları

 • Kopyalamak istediğiniz hedef çalışma kitabını görmüyorsanız Çalışma sayfasının bir bölümünü başka bir çalışma sayfasına taşıma veya kopyalama bölümüne bakın.

 • Geçerli çalışma kitabındaki sayfaları taşımak için, seçili sayfaları sayfa sekmeleri satırı boyunca sürükleyebilirsiniz. Sayfaları kopyalamak için, Ctrl tuşunu basılı tutarak sayfaları sürükleyin; önce farenin düğmesini ve daha sonra Ctrl tuşunu bırakın.

 • Taşınan veya kopyalanan çalışma sayfasını yeniden adlandırmak için, sayfa sekmesine sağ tıklayın, Yeniden Adlandır'a tıklayın ve sonra sayfa sekmesine yeni adı yazın. (Alternatif olarak, sayfa sekmesine çift tıklayarak da adını düzenleyebilirsiniz)

 • Sayfa sekmesinin rengini değiştirmek için, sayfa sekmesini sağ tıklatın, Sekme Rengi'ni tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz rengi tıklatın.

  Sekme Rengi
 • Çalışma sayfasındaki verilere dayalı olan hesaplamalar ya da grafikler, çalışma sayfası taşındığında artık doğru olmayabilir. Benzer şekilde, taşınan ya da kopyalanan bir çalışma sayfası 3-B formül başvurusu tarafından başvurulan sayfalar arasına eklenirse, çalışma sayfasındaki veriler beklenmedik biçimde hesaplamaya dahil edilebilir.

 1. Çalışma sayfalarını başka bir çalışma kitabına taşımak ya da kopyalamak için, çalışma kitabının aynı Microsoft Excel örneğinde açık olduğundan emin olun.

  Not: Excel'in ayrı örneklerinde açık olan çalışma kitapları arasında çalışma sayfalarını taşıyamaz ya da kopyalayamazsınız. Bir çalışma kitabı ayrı bir Excel örneğinde açılmışsa  (örneğin, çalışma kitabını bir Windows SharePoint Services sitesinden açmış olabilirsiniz)  bu çalışma kitabına iletişim kutusundan (Dosya sekmesindeki komutu aracılığıyla) gözatmak yerine aynı Excel örneğinden açtığınızdan emin olun.

 2. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz çalışma sayfalarını seçin. Birden çok sayfa taşımak veya kopyalamak istiyorsanız, Ctrl tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz sayfaların sekmelerine tıklayın. Tüm sayfaları seçmek istiyorsanız, bir sayfanın sekmesine sağ tıklayın ve ardından Tüm Sayfaları Seç’e tıklayın.

  Not: Birden çok çalışma sayfasına seçildiğinde, çalışma sayfasının üst başlık çubuğunda [grup] görüntülenir. Birden çok çalışma sayfasındaki bir çalışma kitabı seçimini iptal etmek için seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Seçilmemiş bir sayfa görünmüyorsa, seçili bir sayfanın sayfa sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Çöz ' ü tıklatın.

 3. Giriş > Biçim > Sayfayı Taşı veya Kopyala’yı seçin. Ayrıca seçili bir sayfa sekmesine sağ tıklayıp Taşı veya Kopyala'ya da tıklayabilirsiniz.

 4. Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda, seçili sayfaları taşımak ya da kopyalamak istediğiniz çalışma kitabına tıklayın. Seçili sayfaları yeni bir çalışma kitabına taşımak ya da kopyalamak için yeni kitap öğesine de tıklayabilirsiniz.

 5. Sonraki sayfa listesinde, taşınan veya kopyalanan sayfadan sonra gelecek olan sayfaya tıklayın. Çalışma kitabının son sayfasından sonraya eklemek için (sona taşı) öğesine de tıklayabilirsiniz.

 6. Sayfaları taşımak yerine kopyalamak yerine, Taşı veya Kopyala iletişim kutusunda Kopya oluştur onay kutusunu işaretleyin.

  Çalışma sayfasının bir kopyasını oluşturduğunuzda, çalışma sayfası hedef çalışma kitabında yinelenir. Çalışma sayfasını taşıdığınızda, çalışma sayfası özgün çalışma kitabından kaldırılır ve yalnızca hedef çalışma kitabında görünür.

Notlar ve ipuçları

 • Hedef çalışma kitabına taşınan veya kopyalanan çalışma sayfasını yeniden adlandırmak için, sayfa sekmesini sağ tıklatın, Yeniden Adlandır'ı tıklatın ve sonra sayfa sekmesinde yeni adı yazın.

 • Sayfa sekmesinin rengini değiştirmek için, sayfa sekmesini sağ tıklatın, Sekme Rengi'ni tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz rengi tıklatın.

 • Başka bir çalışma kitabına taşıdığınız veya kopyaladığınız çalışma sayfaları, hedef çalışma kitabına uygulanmış tema yazı tiplerini, renkleri ve efektleri kullanır.

 1. Bir çalışma sayfasında, taşımak ya da kopyalamak istediğiniz verileri seçin.

  Not: Seçim gizli satırlar veya sütunlar içeriyorsa, Excel bu gizli satır ve sütunlardaki verileri de kopyalar. Dahil olmasını istemediğiniz satır veya sütunları geçici olarak yeniden görüntülemeniz ve daha sonra taşımak ya da kopyalamak istediğiniz her bir veri aralığını ayrı ayrı seçmeniz gerekebilir. Bu konuda bilgi için bkz. Sütunları ve satırları gösterme veya gizleme.

 2. Veriyi taşımak istiyorsanız CTRL +X tuşlarına, kopyalamak istiyorsanız CTRL +C tuşlarına basın.

 3. Verileri yapıştırmak istediğiniz çalışma sayfasına gidin (sayfa aynı çalışma kitabında veya farklı bir çalışma kitabında olabilir).

 4. Verileri yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini seçin.

  Not: Yapıştırma alanındaki verilerin üzerine yazılır. Bunun yanı sıra, yapıştırma alanı gizli satır veya sütunlar içeriyorsa, tüm kopyalanan hücreleri görmek için yapıştırma alanını yeniden görüntülemeniz gerekebilir.

 5. CTRL + V tuşlarına basın.

Notlar ve ipuçları

 • Yapıştırmadan önce CTRL + ALT + V (Mac bilgisayarda Ctrl, Option, V) tuşlarına basıp Sütun genişlikleri gibi bir seçeneği kullanarak kaynak verideki genişliklerinde kopyalayabilirsiniz. Kaynak verilerin formüllerini değil yalnızca değerlerini yapıştırmak istiyorsanız Değerler’i seçin.

 • Excel varsayılan olarak, hücreler yapıştırılırken Kaynak Biçimlendirmesini Koru gibi özel seçenekleri size sağlamak için çalışma sayfasında Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görüntüler. Her hücre yapıştırma işlemi sırasında Excel'in bu düğmeyi görüntülemesini istemiyorsanız bu seçeneği kapatabilirsiniz (Çalışma kitabının en üstündeki şeritte bulunan Dosya sekmesinde Seçenekler’e tıklayın, Gelişmiş kategorisine tıklayın ve ardından Kes, Kopyala ve Yapıştır'ın altında İçerik yapıştırıldığında Yapıştırma Seçenekleri düğmesini göster onay kutusunu seçin).

 • Hücreler kopyalanırken, hücre başvuruları otomatik olarak ayarlanır. Ancak hücreler taşındığında hücre başvuruları ayarlanmaz; bu hücrelerin ve bunlara işaret eden diğer hücrelerin içeriği başvuru hatası olarak görüntülenebilir. Bu durumda, başvuruları el ile ayarlamanız gerekir.

Excel Web App'te, çoğaltma (kopyalama içindeki geçerli çalışma kitabındaki çalışma sayfaları veya). Yalnızca alt kısmındaki sayfa sekmesi adını sağ tıklatın ve Çoğalt' ı tıklatın.

Not: Bir grafiği, resim veya şekli içeren bir çalışma sayfası yeniden oluşturmaya çalışırken bir hata iletisi alabilirsiniz. Hata alırsanız, sayfayı el ile çoğaltamazsınız.

Çalışma sayfanızdaki çoğaltma ile müdahale öğeleri varsa, yine de tüm verileri kopyalama ve yeni bir çalışma sayfasına yapıştırma tarafından el ile çalışma sayfasının bir kopyasını oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:

 1. Çalışma sayfasındaki tüm verileri seçin.

  Klavye kısayolu: klavyede Ctrl + Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra Shift + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 2. Ctrl+C tuşlarına basarak sayfadaki tüm verileri kopyalayın.

 3. Artı işaretini tıklatarak yeni boş bir çalışma sayfası ekleyin.

  Yeni sayfa ekleme düğmesi

 4. Yeni sayfadaki ilk hücreyi tıklatın ve Ctrl+V tuşlarına basarak verileri yapıştırın.

  Not: Yeni bir çalışma sayfasına yapıştırdığınızda hücrelere uygulanan koşullu biçimlendirme kaybolur.

Bir sayfa sekmesini sağ tıklattığınızda Excel masaüstü uygulamasında olduğu gibi Excel Online'da bir sayfayı Taşı veya Kopyala seçeneği kullanılamaz. Excel Web App'te, aynı sonucu tüm verileri çalışma sayfasında kopyalayarak ve diğer çalışma kitabındaki boş bir çalışma sayfasına yapıştırma elde edebilirsiniz.

Taşımak veya çalışma sayfasında Excel Web App'te başka bir çalışma kitabına kopyalamak için şu adımları izleyin:

 1. Çalışma sayfasındaki tüm verileri seçin.

  Klavye kısayolu: klavyede Ctrl + Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra Shift + Ara çubuğu tuşlarına basın.

 2. Ctrl+C tuşlarına basarak sayfadaki tüm verileri kopyalayın.

 3. Verileri yapıştırmak istediğiniz çalışma kitabını açın ve sonra yeni bir boş çalışma sayfası eklemek için durum çubuğunda + 'ı tıklatın.

  Yeni sayfa ekleme düğmesi
 4. Yeni çalışma sayfasında ilk hücreyi tıklatın ve sonra o çalışma sayfasına veri yapıştırmak için Ctrl + V tuşlarına basın.

  Not: Bir çalışma kitabına yapıştırdığınızda hücrelere uygulanan koşullu biçimlendirme kaybolur.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×