ÇÇY kodları oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kısaca, çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodlarını görevler için geçerlidir ve işinizi belirli gereksinimlerine uyması için düzenleme anahat sayılardır. Project her görev için otomatik olarak temel anahat numaralarını sağlar, ancak herhangi bir zamanda projeye kendi özelleştirilmiş anahat düzenini uygulayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Özel ÇÇY kodları oluşturma

ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırma

Temel anahat numaralarını kullanma

Özel ÇÇY kodları oluşturma

 1. Görünüm'ü tıklatın ve Görev Sayfası ya da Kaynak Sayfası gibi bir sayfa görünümü seçin.

 2. Proje'yi tıklatın. Özellikler grubunda, ÇÇY'yi ve Kod Tanımla'yı tıklatın.

  ÇÇY'nin Kod Tanımla seçeneği düğmesinin resmi.

 3. Proje Kodu Öneki kutusunda projeye özgü bir kod oluşturabilirsiniz. Sayılar, büyük ve küçük harfler ve semboller kullanabilirsiniz.

ÇÇY Kod Tanımlama iletişim kutusu resmi

 1. Birinci düzey görevlere kod ayarlamak için, ilk satırın Sıra sütununda, açılır listeden bir karakter türü seçin. Sayılar, büyük veya küçük harfler veya sayı, harf ve diğer sembollerin bir karışımını seçebilirsiniz.

 2. Uzunluk sütununda, kod dizesinin her düzeyi için karakter sayılarını ayarlayın. Tümü öğesini tıklatarak o düzey için tüm karakter sayılarına izin verin.

 3. Ayırıcı sütununda, bir düzeyin kodunu diğer düzeyin kodundan ayırmak için bir karakter seçin.

  Varsayılan ayırıcı noktadır. Başka bir karakter ya da hiç ayırıcı karakter olmamasını seçebilirsiniz.

  Not: Ayırıcı karakter, kodun bir bölümü olarak da kullanılamaz.

 4. Anahattınızdaki girintili görevlerin her bir düzeyi için bir kod dizesi ayarlayın.

  Her düzeye ayrı kodlar belirlemek için, bir sonraki satırı tıklatıp Sıra, Uzunluk ve Ayırıcı sütunlarını doldurun.

 5. Her yeni görev girişinizde Project'in otomatik olarak bir ÇÇY kodu atamasını istemiyorsanız, Yeni görev için ÇÇY kodu üret onay kutusunun işaretini kaldırın.

 6. Birden fazla görevde aynı ÇÇY kodunun kullanımına izin vermek için, Yeni ÇÇY kodlarının benzersizliğini doğrula onay kutusunun işaretini kaldırın.

ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırma

Görevleri taşıdığınızda veya sildiğinizde, Project dosyanıza bağlı olan belgelerde veya diğer sistemlerde kullanma olasılığınıza karşı, Project ÇÇY kodlarını otomatik olarak yeniden numaralandırmaz. Bu da, kalan görevlerin kodlarının yanlış olabileceği anlamına gelir. Tüm görevlerin veya seçili görevlerin ÇÇY kodlarını nasıl yeniden numaralandırabileceğinizi burada görebilirsiniz:

 1. Görünüm'ü tıklatıp yeniden numaralandırmak istediğiniz görevleri kapsayan Görev Sayfası gibi bir sayfa görünümü seçin.

 2. Yeniden numaralandırmak istediğiniz görevleri seçin. Seçtiğiniz ilk görev yeniden numaralandırılmayacaktır.

  Tüm görevlerin ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırmak için, hiçbir görevi seçmeyin.

 3. Proje'yi tıklatın. Özellikler grubunda, ÇÇY'yi ve Yeniden Numaralandır'ı tıklatın.

  Proje sekmesinin, ÇÇY düğmesinin ve açılır menüdeki Yeniden Numaralandır komutunun resmi.

 4. Seçili görevler ' i yeniden numaralandırmak için için kodlar seçtiğiniz görevlerin.

  Projedeki tüm görevlerin kodlarını yeniden numaralandırmak için Tüm proje'yi tıklatın.

  ÇÇY Yeniden Numaralandır iletişim kutusu resmi

Temel anahat numaralarını kullanma

ÇÇY kodları tarafından sağlanan ayrıntılı yapıya ihtiyacınız yoksa, temel bir anahat kullanabilirsiniz.

Project, görevin görev listesi yapısında nerede göründüğüne bağlı olarak her görev için otomatik olarak bir anahat numarası oluşturur. Örneğin, görev listenizdeki ilk görevin numarası 1 olur. Bu görevin üç alt görevi varsa, alt görevler 1.1, 1.2 ve 1.3 olarak numaralandırır.

Anahat numaraları yalnızca rakamlardan oluşur ve bunları düzenleyemezsiniz. Görevlerin girintisini artırma veya olduğunda, görev yukarı veya aşağı görev listesinde ve geçtiğinizde otomatik olarak değişir.

Anahat numaralarını göstermek için, Anahat Numarası alanını bir tablo veya sayfa görünümüne ekleyin. Anahat numaralarını doğrudan görev adlarına da ekleyebilirsiniz:

 1. Gantt Grafiği'ne veya Görev Sayfası'na girin.

 2. Biçim'i tıklatın, ardından Göster/Gizle grubunda Anahat Numarası onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Bu bölümde, yalnızca Microsoft Project 2007 için geçerlidir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

ÇÇY kodları hakkında bilgi edinin

Özel ÇÇY kodları tanımlama

ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırma

ÇÇY kodları hakkında bilgi edinin

Microsoft Office Project ÇÇY kodları iki tür vardır: anahat numaraları ve özel ÇÇY kodları. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlerde okuyun.

Anahat numaralarını

Anahat numaralarını ÇÇY kodlama basit türüdür. Microsoft Office Project görev listesinin anahat yapısını numaralandırma alma anahat numarası her bir görev için otomatik olarak hesaplar. Örneğin, ilk görev görev listenizde numaralandırılmış 1'dir. Bu görevi üç alt görevler varsa, alt görevleri numaralandırılmış 1.1, 1.2 ve 1.3 ' dir.

Anahat numaralarını yalnızca (harf) rakamlardan oluşur ve bunları düzenleyemezsiniz. Görevlerin girintisini artırma veya olduğunda, görev yukarı veya aşağı görev listesinde ve taşıdığınızda bunlar Bununla birlikte, otomatik olarak değiştirin. Örneğin, alt görev anahat numarası 3.5.4 şu anda varsa ve listesinde bir satır yukarı taşırsanız, anahat numarası otomatik olarak 3.5.3 için güncelleştirilir. Daha sonra o aynı alt görevin girintisini varsa, anahat numarası 3.6 için otomatik olarak güncelleştirilir.

İpucu: Anahat numaralarını görüntülemek için Anahat numarası alanında tablo veya sayfa görünüme ekleyebilir veya görev adlarının yanındaki anahat numaralarını görüntülemeyi tercih edebilirsiniz. Araçlar menüsünde, görev adlarının yanındaki anahat numaralarını görüntülemek için Seçenekler' i tıklatın ve sonra Görünüm sekmesini tıklatın. Anahat seçeneklerialtında anahat numarası göster onay kutusunu seçin.

Özel ÇÇY kodları

Projenizi belirli uzunlukta, dizileri veya sayı veya harf kümeleri oluşmaktadır ÇÇY kodları ayrıntılı gelen yararlı varsa, bir tek özel ÇÇY kod maskesi proje tanımlayabilirsiniz. (Hiçbir proje tek özel kod maskesi daha fazla bilgi bulunabilir.) Özel ÇÇY kodunun ÇÇY alanında kaydedilir.

Olarak anahat numarası ile görev listesinde bir anahat düzeyi özel bir ÇÇY kodu her bir düzeyi temsil eder. Benzersiz bir biçim kodunun her düzeyi için kullanabileceğiniz ve her düzey kodu görevleri, Özet görevler ve alt görevleri hiyerarşisini göre listelenir.

Örneğin, yaklaşan mali yıl için kuruluş yönergelerini hizalama aşamalı projeler planlıyorsanız, her görevin karşılık gelen yönergesinin, Çeyrek ve proje kullanarak temsil eden bir özel ÇÇY kod maskesi oluşturabilirsiniz. Bu kodu kullanarak, özel bir ÇÇY kodu CustSat.Q3.CSTools.11, projedeki üçüncü çeyrek ve hangi sırasında hangi Başlatmalara destekler müşteri memnuniyetini iş müşteri desteği araçları yükseltme, 11 görev olduğunu belirten biri olan bir görev olabilir yönerge planlanan mali yıl için.

Özel ÇÇY kodları tanımlama

 1. Görünüm menüsünde, Görev Sayfası görünümü gibi bir sayfa görünümü'nü tıklatın.

  Görünüm menüsünde görünmez bir görünümünü kullanmak için Diğer görünümler' i, görünümler listesinde kullanmak istediğiniz görünümü tıklatın ve ardından Uygula' yı tıklatın.

 2. Proje menüsünde ÇÇYiçin gelin ve sonra Kod tanımla'ıtıklatın.

 3. Diğer projelerdeki görevler bu projedeki görevleri ayırmak için bir proje özel kod önek Proje kodu önek kutusuna yazın.

  En üst düzeyde ÇÇY kodunun proje tanımlamak için bu öneki yardımcı olur. Önek veya bir ana proje içinde projeler arasında görev bağımlılıkları oluştururken alt projeleri tanımlayıcı içinde yararlı olabilir.

  Herhangi bir bileşimini numaraları, büyük ve küçük harf ve simgeleri için proje kodu öneki girebilirsiniz.

 4. Dize sırası sütununda, ilk satırda birinci düzey görevler için kodu belirtmek için bu düzeyi için kullanmak istediğiniz karakter türünü tıklatın:

  • Bu düzey (örneğin 1, 2 ve 3 projenin ilk üç özet görevler için) için sayısal bir ÇÇY kodu göstermek için sayılar (sıralı) tıklatın.

  • Büyük harfle alfabetik ÇÇY kodları (örneğin A, B ve C projedeki ilk üç özet görev) göstermek için Büyük harfler (sıralı) tıklatın.

  • Küçük harfler (sıralı) küçük alfabetik ÇÇY kodları Göster'i tıklatın (örneğin a, b ve c projedeki ilk üç özet görevler için).

  • Karakterleri (sıralı değil) herhangi bir bileşimini numaralarını gösterme ve büyük ve küçük harfleri (örneğin, Arş1, Kısıt1 ve İzle1 projedeki ilk üç özet görev) tıklatın.

   Bu seçeneğin belirlenmesi, özelleştirilmiş ÇÇY kodları girmek için en fazla esnekliği sağlar. Yazın veya bu ÇÇY kodunun düzeyi için bir karakter dizesi girin kadar proje ÇÇY alanında yıldız işareti (*) görüntüler.

 5. Uzunluk sütununda, yazın veya kod dizesi her düzey için karakter sayısını seçin. Tam karakter sayısını girin veya herhangi bir sayıda karakter bu kod düzeyi için izin vermek için herhangi bir seçin.

  Örneğin, üç karakter zorunlu ÇÇY kodunun bir düzey girmek için karakter sayısını yapmak için 3 yazabilirsiniz. ÇÇY kodunun toplam uzunluğu 1 ile 255 karakterle olabilir.

 6. Ayırıcı sütununda, yazın veya sonraki düzeyin kodunu dizesinden bir düzey için kod dizesi ayırmak için bir karakter seçin.

  Varsayılan ayırıcı karakteri nokta'dır. Farklı ayırıcı karakteri her kodu düzeyinde kullanabilirsiniz.

  Kod düzeyleri herhangi bir ayırıcı karakteri kullanmamayı seçebilirsiniz. Ayırıcı alanında, ayırıcı karakteri silme.

 7. Anahattınızdaki girintili görevlerin her düzeyi için bir kod dizesi belirtin.

  Her düzey için tek tek kodu dizeleri belirtmek için sonraki satıra tıklayın ve sıra, uzunlukve Ayırıcı sütunlarını doldurun.

 8. Yeni bir görev girin bir ÇÇY kodu her zaman otomatik olarak atamak için proje istemiyorsanız, Yeni bir görev için ÇÇY kodu oluştur onay kutusunu temizleyin.

 9. Birden fazla görevde aynı ÇÇY kodunun kullanımına izin vermek için Yeni ÇÇY kodlarının benzersizliğini doğrula onay kutusunu temizleyin.

Not: 

 • Ayırıcı olarak kullandığınız karakter kodu bir parçası olarak da kullanılamaz. Örneğin, ayırıcı olarak tire kullanıyorsanız, bir görevi temsil etmek üzere kullanmak kodunda tire kullanamazsınız.

 • ÇÇY kod projesi başına birden fazla kümesi tanımlayamazsınız. Görevler için ek bir kuruluş yapısı göstermeniz gerekirse, oluşturma veya ayrı bir kodu kümesi uygulamak için özel alanları kullanabilirsiniz.

 • ÇÇY kodları görüntülemek için kendi görünümünüze ÇÇY alanı eklemeniz gerekir.

 • ÇÇY kodunun özet görev ve tüm alt görevleri değiştirmek için varolan kodu değiştirme veya gerekir ayarlama yıldız, başka bir karakter kümesi için özet görevinin ÇÇY kodu.

  Örneğin, belirli bir alt görev için ÇÇY kodunuzu Ph3.Prj5.Arch.Task3 olur. "Geliştirme planları" alt görevi "Task3" ve "Arch" "Mimari çözüm" Özet görevi temsil eder. Özet görev adı "Tasarım çözüme" değiştirilir ve kodunu ve tüm alt görevleri Özet görevi güncelleştirmeniz gerekir. Özet görevi "Des" ve "alt görev için Ph3.Prj5.Des.Task3 otomatik olarak güncelleştirilir Geliştirme planları" ÇÇY kodunun temsil edilir biçimde ÇÇY kodunun değiştirebilir.

ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırma

Taşımak veya görevler sildikten sonra kendi özel ÇÇY kodları artık doğru sırayla olmayabilir. Belgeleri ya da proje dosyanıza bağlı olmayan diğer sistemleri bu ÇÇY kodları kullanarak çünkü project otomatik olarak ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırmak değil. Tüm görevleri veya seçili görevlerin ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırma:

 1. Görünüm menüsünde, görev sayfası gibi yeniden numaralandırmak istediğiniz görevleri içeren bir sayfa görünümü tıklatın.

  Görünüm menüsünde görünmez bir görünümünü kullanmak için Diğer görünümler' i, görünümler listesinde kullanmak istediğiniz görünümü tıklatın ve ardından Uygula' yı tıklatın.

 2. Yeniden numaralandırmak istediğiniz görevleri seçin. (Görevler seçiminde ilk görevi yeniden numaralandırılır değil. Bu başvuru noktası olarak diğer görevleri yeniden numaralandırma için kullanılır.)

  Tüm görevlerin ÇÇY kodlarını yeniden numaralandırmak için, hiçbir görevi seçmeyin.

 3. Proje menüsünde ÇÇYiçin gelin ve sonra Yeniden Numaralandır' ı tıklatın.

 4. Yalnızca seçili bitişik görevler için ÇÇY kodu sırasını düzeltmek için Seçili görevler' i tıklatın.

  Projedeki tüm görevlerin ÇÇY kodu sıranın düzeltmek için tüm Proje'yitıklatın.

Not: 

 • Projenizi alt projeleri içeriyorsa, tüm alt görevler görüntüleyerek her alt proje içinde bazı veya tüm görevleri yeniden numaralandırabilirsiniz. Düğme resmi Göster' i tıklatın ve sonra Tüm alt görevler' i tıklatın. (Proje görevleri görüntülenmez alt projeden yeniden numaralandırmak yapamazsınız.)

 • Ana projeye eklenen projeler yeniden numaralandırma her alt proje proje düzeyinde temsil eden kodu değiştirir.

 • ÇÇY kodları görüntülemek için bir sayfa görünümü ÇÇY sütun ekleyebilirsiniz.

 • ÇÇY kodları bunları, Proje menüsünde Proje hesaplayan sonra değiştirmek için ÇÇYiçin gelin ve Kod tanımla'ıtıklatın. Serileri sütununda herhangi bir kod maskesi düzeyde karakter türünü değiştirin. Özet görev düzeyinde kod güncelleştirdiğinizde, bu Özet görevin tüm alt görevler otomatik olarak güncelleştirilir.

  Sizin ÇÇY kodlarını değiştirme güçlük çekiyorsanız, aşağıdaki nedenlerden biri olabilir:

  • Kodu hesaplanmıştır sonra bir kod maskesi olan bir ÇÇY kodu değiştirmeye çalıştığınız     ÇÇY kod maskesi oluşturduysanız ve görevler için ÇÇY kodları zaten hesaplanan yalnızca kod maskesi düzeyleri tanımlayarak ÇÇY kodunun değiştirebilirsiniz. Kod maskesi düzeyleri tanımlayarak sonra herhangi bir kod maskesi düzeyini sıralı numaraları, sıralı büyük harfler, sıralı küçük harf ya da sıralı olmayan karakterler başka bir türe değiştirebilirsiniz.

  • Görev listesinde alt düzeydeki ÇÇY kodları değiştirmeye çalıştığınız     Yalnızca bu düzey ÇÇY kodunun tanımlandığı özet görevinin alt görev için ÇÇY kodunun karakterleri değiştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×