Ücretli veya ücretsiz arama numaraları, sesli konferans köprüsünün değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Skype Kurumsal PSTN konferansı için lisans satın aldığınızda, kuruluşunuz için bir konferans köprüsünün barındıran. Toplantıyı Düzenleyenler ve katılımcılar bunları telefon kullanarak toplantılara katılmak için kullanabilmek için konferans köprüsünün aramalı telefon numaraları farklı konumlardan out sağlar.

Telefon numaraları, konferans köprüsünün atanmış yanı sıra ek hizmet numaraları alma şunları yapabilirsiniz (Ücretli ve ücretsiz arama numaraları arayarak bağlanılan konferans için kullanılan) başka konumlara ve bunları konferans için köprü oluşturma, kullanıcılarınız için alanı/ülke/bölge kapsamını genişletebilirsiniz şekilde sonra atayın.

Not : Konferans köprüsünün bir telefon numarası atama/atamayı kaldırma görebilmek için telefon numarasını bir 'hizmet' sayı olmalıdır. Olduğu sesli kullanarak sayı türü görebilir >Telefon numaraları sekmesi ve Sayı türü sütunun altına bakın.

Yeni bir hizmet telefon numarası, konferans köprüsünün atarken adımları

Adım 1 -, konferans köprüsünün yeni telefon numarası atama

 1. Office 365 iş hesabınızla oturum açın.

 2. Office 365 Yönetim merkezine gidin > Yönetim Merkezi > Skype Kurumsal > sesli > Telefon numaraları ve telefon numarasını bulun.

 3. Eylem bölmesindeki listeden telefon numarasını seçin, Ata' yı tıklatın.

 4. Atama sayfasında Kaydet' i tıklatın.

  Yalnızca bir hizmet Ücretli numarası, konferans köprüsünün hizmet ücretsiz arama numaraları, konferans köprüsünün varsayılan sayısı olarak ayarlanamazvarsayılan sayı olarak ayarlayabilirsiniz. Bir hizmet Ücretli sayı atıyorsanız ve, konferans köprüsünün yeni varsayılan sayı olarak ayarlamak isteğiniz, Varsayılan olarak bu numarayı kullandenetleyin.

  Not : Yeni varsayılan sayısını sayı haline geldi bile yeni bir telefon numarası atandıktan sonra var olan kullanıcılar için varsayılan sayı değişmeyecektir. Bir toplantıyı düzenleyen kişinin Toplantı Davetleri, varsayılan ücretli veya eklenen ücretsiz bir telefon numarası ayarlama için kullanıcıların bir toplantıya katıldığınızda, kullanılacak telefon numarasını ayarlamakonusuna bakın.

Adım 2 - toplantıda içerdiği varsayılan telefon numaralarını değiştirme (isteğe bağlı) kullanıcıları davet eder.

Kullanıcı için varsayılan telefon numaralarını üzerinde kendi toplantı dahil olanları davet eder toplantıyı zamanladığınızda şunlardır. Daha fazla bilgi için kendisine telefon numarası kullanıcı bir toplantıya katıldığınızda, kullanılacak ayarlamakonusuna bakın.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 Yönetim merkezine gidin > Yönetim Merkezi > Skype Kurumsal > arayarak bağlanılan konferans > arayarak bağlanan kullanıcılar ve kullanıcıların listede bulun.

 3. Eylem bölmesinde Düzenle ' yi tıklatın.

 4. Varsayılan Ücretli Numara veya varsayılan ücretsiz telefon numarası altında listede numarasını seçin ve Kaydet'itıklatın.

Değişiklikleri kaydettikten sonra yeni varsayılan telefon numaraları toplantı isteği dahil edilecek düzenleyiciler bunlar yeni bir toplantı zamanlamak gelecek sefer davet eder.

Adım 3 - Toplantı Davetleri kullanıcıların toplantı geçiş hizmeti (isteğe bağlı) kullanarak varolan güncelleştirme

Bu iki sonraki adımı için Windows PowerShell başlatmanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağını görmek için burada.

Toplantı geçiş hizmeti kullanarak, kendi varsayılan telefon numaraları değiştirilmeden önce kuruluşunuzdaki kullanıcılar için gönderilen toplantı davetleri isteğe bağlı olarak güncelleştirebilirsiniz. Ek bilgi için Toplantı geçiş hizmeti (MMS) yukarı ayarınabakın.

 • Adım 2'de değiştirilmiş varsayılan telefon numaralarını sahip olan kullanıcılar için toplantı geçiş hizmeti çalıştırın. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • Toplantı de görüntüleyebilirsiniz geçiş durumu. Hiçbir işlem Beklemede veya Devam eden durumda geldiğinizde tüm toplantıları zamanlanmasını.

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Olduğunda, bir hizmet telefon numarası konferans köprüsünün atamayı kaldırma adımları

Bir konferans Köprüsü'nden bir telefon numarası atamayı kaldırma açtığınızda, kullanıcılar artık bu telefon numarasını kullanarak toplantılara katılmak kullanamazsınız. Telefon numarasını değiştirmek için telefon numarasını kendi varsayılan sayı olarak (varsa) olabilir, tüm kullanıcılar güncelleştirmek için ve kişilerin telefon numarasını Köprüsü'nden atanmamış önce Toplantı Davetleri varolan güncelleştirmek için önemlidir.

Telefon numarasını kullanarak kullanıcıları ve onların toplantılar güncelleştirilmeden kaldırılırsa, kendi Toplantı Davetleri var olan kişilerin toplantılara katılmak için artık çalışmaz bir telefon numarasını içerebilir.

İlk üç adımı için Windows PowerShell başlatmanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağını görmek için burada.

Adım 1 - kendi varsayılan numaralardan birini atanmamış olması için telefon numarasına sahip kullanıcıları güncelleştirme

Varsayılan ücretli veya ücretsiz telefon numarası varsayılan sayı olarak atanmamış ve bunların toplantıları yeniden planlama işlemini başlatmak için numarasına sahip tüm kullanıcılar için değiştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

Not : Kuruluşunuzun boyutuna bağlı olarak, bu tamamlanması biraz zaman alabilir.

De varsayılan ücretli veya ücretsiz Skype kurumsal yönetim merkezinde kullanıcı sayısını değiştirebilirsiniz, Bununla birlikte, bu otomatik olarak kendi toplantılar yeniden zamanla çalışmaz. Ek bilgi için Toplantı Davetleri üzerinde dahil edilen düzenleyiciler için arayarak bağlanılan telefon numaralarını ayarlamakonusuna bakın.

Adım 2 - toplantı geçiş durumu Windows PowerShell kullanarak görüntüleme

Hiçbir işlem Beklemede veya Devam eden durumda geldiğinizde tüm toplantıları zamanlanmasını.

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Toplantı geçiş hizmeti hakkında daha fazla bilgi için Toplantı geçiş hizmeti (MMS) yukarı ayarınabakın.

Adım 3 - eski telefon numarasını arayarak bağlanılan konferans Köprüsü'nden atamayı kaldırma

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 Yönetim merkezine gidin > Yönetim Merkezi > Skype Kurumsal > sesli > Telefon numaraları ve telefon numarasını bulun.

 3. Eylem bölmesindeki listeden telefon numarasını seçin, Atamayı Kaldır' ı tıklatın.

 4. İçinde Bu numarayı atamasını kaldırmak emin misiniz? penceresinde, Evet'itıklatın.

Önemli : Telefon numarasını artık bir telefon numarası konferans köprüsünün atanmamış olduktan sonra yeni veya var olan toplantılara katılmak kullanıcılar için kullanılabilir.

Windows PowerShell ile nasıl yönetileceğini öğrenmek mi istiyorsunuz?

Windows PowerShell gönderilmeye hazır olduğunu doğrulamak için

Windows PowerShell 3.0 veya üzeri bir sürümü çalıştırdığınızı doğrulayın

 1. 3.0 veya üstü bir sürüm çalıştırdığınızı doğrulamak için: Başlat Menüsü > Windows PowerShell.

 2. Windows PowerShell penceresine Get-Host yazarak sürümü denetleyin.

 3. 3.0 veya üstü bir sürümünüz yoksa Windows PowerShell güncelleştirmelerini indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Windows PowerShell 4.0 sürümünü indirip uygulamayı güncelleştirmek için Windows Management Framework 4.0 konusuna bakın. İstendiğinde, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 4. Skype Kurumsal Çevrimiçi için Windows PowerShell modülünü de yüklemeniz gerekecektir. Bu modül, Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasına bağlanan bir uzak Windows PowerShell oturumu oluşturmanızı sağlar. Yalnızca 64 bit bilgisayarlarda desteklenen bu modül, Microsoft İndirme Merkezi’nde Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Windows PowerShell Modülü sayfasından indirilebilir. İstenirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tüm Office 365 hizmetlerine tek bir Windows PowerShell penceresinden bağlama.

Windows PowerShell başlatmak için

Windows PowerShell oturumu başlatma

 1. Başlat Menüsü’nden > Windows PowerShell‘i seçin.

 2. Windows PowerShell penceresinde, aşağıdaki komutu çalıştırarak Office 365 kuruluşunuza bağlanın:

  Not : Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Windows PowerShell modülünü ilk kez kullandığınızda yalnızca Import-Module komutunu çalıştırmanız gerekir.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Windows PowerShell’i başlatma hakkında daha fazla bilgi almak için bkz Tüm Office 365 hizmetlerine tek bir Windows PowerShell penceresinden bağlama veya Windows PowerShell kullanarak Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürümüne bağlanma.

Zaman kazanmak veya işlemi otomatik hale getirmek

Zaman kazanmak veya bu işlemi otomatik hale getirmek için Set-Csonlinedialınconferencinguser ya daSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber cmdlet'lerini kullanabilirsiniz.

 • Varsayılan Ücretli ya da belirli kullanıcıları için ücretsiz telefon numarasını değiştirmek için Set-Csonlinedialınconferencinguser cmdlet'ini kullanın.

  • Bir kullanıcı için varsayılan ücretsiz telefon numarasını değiştirmek için çalıştırın:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • Varsayılan ücretli veya kullanıcıların kendi özgün varsayılan numarası veya konumlarına göre ücretsiz telefon numarasını değiştirmek için Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber cmdlet'ini kullanın.

  Not : Not:BridgeID bulmak için Get-CsOnlineDialInConferencingBridgekullanın.

  • Tek için 8005551234 olmadan tüm kullanıcılar için varsayılan ücretsiz telefon numarasını ayarlamak için aşağıdakini çalıştırın:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • 8005551239 için kendi varsayılan ücretsiz telefon numarası olarak 8005551234 sahip ve bunların toplantıları otomatik olarak yeniden zamanla tüm kullanıcılar varsayılan ücretsiz telefon numarasını değiştirmek için çalıştırın:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • 8005551234 ABD'de bulunan tüm kullanıcılar varsayılan ücretsiz sayısını ayarlayın ve bunların toplantıları otomatik olarak yeniden zamanlamak için çalıştırın:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   Not : Gereksinimleri Office 365 Yönetim merkezinde ayarlanan bu kullanıcıları kişi bilgilerini eşleştirmek için kullanılan konumu.

Daha fazla bilgi için

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×