Üç Durumlu iş akışı kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Üç durumlu iş akışı, bir liste öğesinin durumunu üç aşama (durum) boyunca izler. Üç durumlu iş akışı kuruluşların müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda sorun veya öğeyi izlemesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, proje görevinin üç durumu Başlamadı, Sürüyor ve Bitti olabilir.

Bu makalede

Üç durumlu iş akışı nasıl çalışır?

Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için liste ayarlama

Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için bir sorun izleme listesi oluşturma

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturma

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel listeyi özelleştirme

Listeye üç durumlu iş akışı ekleme

Bir öğe üzerinde el ile üç durumlu iş akışı başlatma

Üç durumlu iş akışında iş akışı görevini tamamlama

Üç durumlu iş akışı nasıl çalışır?

Üç durumlu iş akışı, kuruluşların bir sorun veya öğenin durumunu üç durum ve durumlar arasındaki iki geçiş boyunca izlemesini gerektiren iş süreçlerini destekler. Durumlar arasındaki her geçişle, iş akışı bir kişiye görev atar ve o kişiye görevle ilgili bir e-posta uyarısı gönderir. Bu görev tamamlandığında, iş akışı öğenin durumunu güncelleştirir ve sonraki duruma ilerler. Üç durumlu iş akışı Sorun İzleme liste şablonuyla çalışır. Ancak, üç veya daha fazla değere sahip bir Seçim sütunu içerecek şekilde ayarlanmış herhangi bir listeyle kullanılabilir. Bu Seçim sütunundaki değerler, iş akışının izlediği durumlar olarak işlev görür.

Birden fazla seçim sütunu bir listesine sahip olabilir ve seçim sütunu üçten fazla değerlere sahip olabilir. Bununla birlikte, seçim sütunlardan birini ve değerlerin yalnızca üç seçili seçim sütunda kullanmak için üç durumlu iş akışı yalnızca yapılandırılabilir. Liste veya kitaplık için üç durumlu iş akışı eklediğinizde, seçim sütunu seçin ve değerlerin üç sütuna göre sağlayın. Listede sütun ile çalışmayı öğrenmek için liste veya kitaplıkta sütun oluşturma veya bir liste veya kitaplıkta sütun silmekonusuna bakın.

Üç durumlu iş akışı sorunları veya öğeleri, müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda izlenmesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, çalışanların en küçük bir olay şirket planlama, sorun izleme listesi kullanabilirsiniz ve bunlar planlama birçok görevleri yönetmek için özelleştirilmiş üç durumlu iş akışı olayları ile ilgili. Üç durumlu iş akışı üç durumları arasında olay planlama görevleri izler: Etkin, gözden geçirme için hazırve Tamamlandı. Belirli bir olayla ilgili olay hazırlık görevlerin, olay için oluşturulmuş ve Etkinişaretlenmiş bir sorun izleme listesi içine derlenmiş. Olay Düzenleyici kendi ekip üyelerine tek tek görevleri atar ve ardından olay görevdeki çalışmayı başlatmak için bu öğeler üzerinde üç durumlu iş akışı başlatır.

İş akışı başlatıldığında, belirlenen kişi için bir görev oluşturur. Bir ekip üyesi bir görev aldığı zaman, görev için gereken işi yerine getirir. Bu, sorun izleme listesinin bulunduğu liste veya sitenin dışında gerçekleştirilen bir çalışma olabilir. Örneğin, bir ekip üyesi yemek tedariki planı geliştirmek için bir iş akışı görevi alırsa, bir yemek tedariki şirketiyle bağlantı kurar ve ardından bir plan geliştirmek için onlarla çalışır. Yemek tedariki planının taslağı hazırlandığında, ekip üyesi iş akışı görevini tamamlandı olarak işaretler. Bu noktada, iş akışı, sorun izleme listesindeki etkinlik görevinin durumunu Etkin iken Gözden Geçirme için Hazır olarak güncelleştirir, sonra da etkinlik düzenleyicinin yemek tedariki planını gözden geçirmesi için ikinci bir görev oluşturur. Etkinlik düzenleyicisi, yemek tedariki planını gözden geçirip onayladıktan sonra iş akışı görevini, tamamlandı şeklinde işaretler, iş akışı da görevin durumunu Gözden Geçirme için Hazır iken Tamamlandı olarak güncelleştirir.

Not: İş akışı katılımcısı, Üç durumlu iş akışında bir iş akışı görevini iki yoldan tamamlayabilir. Katılımcı iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretlemek için düzenleyebilir veya (katılımcının bu listeyi değiştirmek için izni varsa) iş akışı öğesinin durumunu listede değiştirebilir. Katılımcı iş akışı öğesinin durumunu listede el ile güncelleştirirse, iş akışı görevi tamamlanır. Katılımcı iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretlemek için düzenlerse, iş akışı öğesinin durumu listede Tamamlandı şeklinde güncelleştirilir.

Yukarıdaki örnekteki Üç durumlu iş akışındaki eylemlerde aşağıdaki işlem kullanılır:

Örnek Üç durumlu iş akışının akış çizelgesi

Sayfanın Başı

Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için liste oluşturma

Üç durumlu bir iş akışını kullanabilmek için iş akışını kullanan bir liste oluşturmanız gerekir. Bu liste, iş akışını kullanarak izlemeyi veya yönetmeyi planladığınız öğeleri içermelidir. Sorun İzleme liste şablonu Üç durumlu iş akışıyla çalışır. Ancak, bu iş akışlarıyla kullanmak üzere özel bir liste de oluşturabilirsiniz. Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için özel liste oluşturursanız listenin üç veya daha fazla seçim değerine sahip en az bir tane Seçim sütunu içerdiğinden emin olmanız gerekir. Listeyle kullanmak için üç durumlu bir iş akışı ayarladığınızda, iş akışının izleyeceği durum değerlerini içeren Seçim sütununu belirtmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Üç Durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere sorun izleme listesi oluşturma

Varsayılan olarak, Sorun İzleme liste şablonundan oluşturduğunuz listelerin tümüyle Üç Durumlu iş akışı kullanabilirsiniz.

 1. Site Eylemleri menüsündeki Tüm Site İçeriğini Görüntüle seçeneğini tıklatın.

 2. Bütün Site İçeriği başlığı altında, Oluştur'u tıklatın.

 3. Oluştur iletişim kutusunda, Sorun izleme' yi tıklatın ve liste için bir ad yazın. Liste adı gereklidir.

  Not: Liste adı liste sayfasının en üstünde görünen, liste sayfasının Web adresini bir parçası haline gelir ve kullanıcıların listesini açın ve bulma Yardım gezinme öğeleri içinde görünür.

 4. Liste için bir açıklama sağlamak veya Hızlı Başlat'ta liste için bir bağlantı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtmek istiyorsanız (varsayılanı evet'tir), Diğer Seçenekler'i tıklatın.

  • Açıklama kutusuna listenin amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

  • Evet Gezinti bölümünde Hızlı Başlat'ta bu listeye bir bağlantı eklemek için tıklatın.

 5. Oluştur iletişim kutusunun en altında, Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturma

Üç durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturmak istiyorsanız, iş akışının izleyeceği üç durum değerini içeren en az bir Seçim sütunu eklemeniz gerekir.

 1. Site Eylemleri menüsündeki Tüm Site İçeriğini Görüntüle seçeneğini tıklatın.

 2. Bütün Site İçeriği başlığı altında, Oluştur'u tıklatın.

 3. Oluştur iletişim kutusunda, Özel Liste'yitıklatın ve liste için bir ad yazın. Liste adı gereklidir.

  Not: Liste adı liste sayfasının en üstünde görünen, liste sayfasının Web adresini bir parçası haline gelir ve kullanıcıların listesini açın ve bulma Yardım gezinme öğeleri içinde görünür.

 4. Liste için bir açıklama sağlamak veya Hızlı Başlat'ta liste için bir bağlantı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtmek istiyorsanız (varsayılanı evet'tir), Diğer Seçenekler'i tıklatın.

 5. Açıklama kutusuna listenin amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

 6. Hızlı Başlat'ta bu listeye bir bağlantı eklemek için Gezinti bölümünde Evet'i tıklatın.

 7. Oluştur iletişim kutusunun en altında, Oluştur'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Üç Durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel listeyi özelleştirme

 1. Özel listesinde, şeritte, liste sekmesini tıklatın ve ardından Liste ayarları' nı tıklatın.

 2. Sütunlar'ın altında Sütun Oluştur'u tıklatın.

 3. Ad ve Tür bölümünde, Sütun adı'nın altına iş akışının durum değerlerini belirtmek üzere kullanmak istediğiniz sütun adını yazın.

 4. Bu sütundaki bilginin türü'nün altında, Seçenek (içinden seçilecek menü) öğesini seçin.

 5. Ek Sütun Ayarları bölümünde, Açıklama'nın altına sütun için isteğe bağlı bir açıklama girin.

 6. Bu sütunun bilgi içermesini gerekli kıl seçeneğinin altında Evet'i tıklatın.

 7. Her seçeneği ayrı bir satıra yazın seçeneğinin altındaki liste kutusuna bu sütun için istediğiniz üç veya daha fazla seçenek değeri girin. Bu değerler, iş akışının durumları haline gelir.

 8. Seçenekleri görüntülerken kullan öğesinin altında, Açılan Menü'yü veya Radyo Düğmeleri'ni seçin.

 9. 'Doldurma' seçeneklerine izin ver'in altında Hayır'ı tıklatın.

 10. Bu sütun için belirli bir varsayılan değer mi istediğinizi yoksa sütunu listenin varsayılan görünümüne mi eklemek istediğinizi belirtin.

 11. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Listeye Üç durumlu iş akışı ekleme

Üç durumlu iş akışını bir listedeki öğeler üzerinde kullanabilmek için önce o listeye Üç durumlu iş akışı eklemeniz gerekir. Listeye Üç durumlu iş akışı eklediğinizde iş akışının izlemesini istediğiniz durum değerlerini listedeki sütunlardan hangisinin içerdiğini belirtebilirsiniz. Ayrıca iş akışının her aşamasında gerçekleşmesini istediklerinizle ilgili bilgileri de belirtirsiniz. Örneğin, görev alıcılarına gönderilen e-posta uyarılarının konusunu ve metnini belirtebilirsiniz.

Üç durumlu iş akışı çoğu site türünde varsayılan olarak etkindir. Ancak, site koleksiyonu yöneticisi özelliği devre dışı bırakabilir. Üç durumlu iş akışı kullanılamıyorsa, site koleksiyonu yöneticinize başvurun.

Önemli: Bir listeye iş akışı eklemek için Listeleri Yönet izniniz olmalıdır.

 1. Üç durumlu iş akışı eklemek istediğiniz listeyi açın. Özel listesinde, şeritte, liste sekmesini tıklatın ve Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın. Örneğin, bir belge kitaplığında Belge kitaplığı ayarları' nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim'in altında, İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  Bu liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışları zaten eklenmiş, bu adımı, doğrudan iş akışı ayarlarını değiştirme sayfasına gidersiniz ve eklemek için bir iş akışı sayfasına gitmek için iş akışı Ekle'yi tıklatın, gerekir. Bu liste, kitaplık veya içerik türü için iş akışı yok eklenmiş olan varsa, bu adımı, doğrudan eklemek için bir iş akışı sayfasına götürür.

 3. Liste için halen bir iş akışı varsa, İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasında İş akışı ekle'yi tıklatın.

 4. Ekle bir iş akışı sayfasında iş akışı bölümünde, tıklayın altında üç durumlu iş akışı şablonu seçin.

 5. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 6. Görev Listesi bölümünde iş akışıyla kullanmak için bir görev listesi belirtin.

  Not: 

  • Varsayılan Görev listesini kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görev listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları, Görev listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilir ve görüntüleyebilir.

  • Bu iş akışıyla ilgili görevler, Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz türden duyarlı ve gizli verileri gösteriyorsa, yeni bir görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuz birçok iş akışına sahip olduğunda veya iş akışları birçok görev içerdiğinde yeni bir görev listesi oluşturun. Bu durumda, her bir iş akışı için görev listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 7. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuz çok sayıda iş akışına sahipse, her bir iş akışı için ayrı geçmiş listesi oluşturabilirsiniz.

 8. Başlatma Seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İş akışının el ile başlatılmasına izin vermek istiyorsanız, Bu iş akışının Katılım izinleri olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından el ile başlatılmasına izin ver onay kutusunu seçin. İş akışını başlatmak için ek izinler gerekmesini isterseniz, İş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme izinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.

  • Yeni öğeler oluşturulduğunda iş akışının otomatik olarak başlamasını istiyorsanız Yeni öğe oluşturulduğunda bu iş akışını başlat onay kutusunu işaretleyin.

 9. İleri'ye tıklayın.

 10. İş akışı durumları bölümünde, "Seçenek" alanı seç öğesinin altında, iş akışınızdaki durumlar için kullanmak istediğiniz değerleri içeren listeden Seçenek sütununu seçin ve ardından iş akışının İlk durum, Orta durum ve Son durum'u için istediğiniz sütun değerlerini seçin.

 11. İş akışı başlatıldığında ne olmasını istediğinizi belirtin (iş akışındaki ilk görev için seçenekler) ve İş akışı orta durumuna dönüştüğünde ne olmasını istediğinizi belirtin (iş akışındaki ikinci görev için seçenekler) şeklindeki iki bölümde aşağıdaki bilgileri belirtin:

  Görev Ayrıntıları

Görev Açıklaması:

Görev açıklamasına eklemek istediğiniz bilgileri girin. Eklenecek liste alanı onay kutusunu işaretlerseniz, seçtiğiniz alan iletinin sonuna eklenir. Liste öğesine bağlantı ekle onay kutusunu işaretlerseniz, açıklamaya liste öğesine bir bağlantı eklenir.

Görevin Son Tarihi:

Görev için bir son tarih belirtmek istiyorsanız, Eklenecek liste alanı onay kutusunu işaretleyin ve ardından tarih bilgilerini içeren listeden kullanmak istediğiniz son tarih bilgilerini içeren tarih sütununu seçin.

Görevin Atandığı Kişi:

Görevi listede belirtilen bir kişiye atamak için Liste alanı ekle'yi tıklatın ve ardından listeden kullanmak istediğiniz kullanıcı bilgilerini içeren sütunu seçin. Bu iş akışı başlatıldığında, ilk görev iş akışı öğesi için bu sütunda adı görünen kişiye atanır.

Bu görevi bu iş akışının bütün örneklerinde belirttiğiniz bir kişiye atamak için Özel'i tıklatın ve ardından görevi atamak istediğiniz kişinin adını girin veya seçin.

 1. İş akışı katılımcılarının iş akışı görevleri hakkında e-posta iletisi almasını isterseniz, E-posta iletisi gönder onay kutusunu işaretleyin.

  Not: İş akışları başlatıldıktan sonra iş akışı katılımcılarının e-posta uyarıları ve iş akışı görevleri hakkında anımsatıcılar aldığınızdan emin olmak istiyorsanız, e-posta, siteniz için etkin olduğunu doğrulamak için site koleksiyonu yöneticinize başvurun.

  E-posta İletisi Ayrıntıları

Kime

İş akışı görevi hakkında e-posta uyarısı gönderilmesini istediğiniz kişinin adını girin. E-posta uyarısını görev sahibine göndermek istiyorsanız Görevin Atandığı Kişiyi Ekle onay kutusunu işaretleyin.

Konu

E-posta uyarısı için kullanmak istediğiniz konu satırını girin. Görev başlığını e-posta iletisinin konu satırına eklemek istiyorsanız Görev Başlığını Kullan onay kutusunu işaretleyin.

Gövde

E-posta uyarısının ileti gövdesinde görünmesini istediğiniz bilgileri girin. İletiye liste öğesine bağlantı eklemek istiyorsanız Liste öğesine bağlantı ekle onay kutusunu işaretleyin.

 1. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Bir öğe üzerinde el ile Üç durumlu iş akışı başlatma

Üç durumlu iş akışının önce bir listedeki öğeler üzerinde kullanılabilmesi için o listeye eklenmesi gerekir. Daha fazla bilgi için önceki bölümlere bakın.

Üç durumlu iş akışı, listeye yeni öğeler eklendiğinde otomatik olarak başlayacak şekilde veya belirli izinlere sahip kullanıcıların iş akışını el ile başlatmasına izin verecek şekilde yapılandırılabilir. Bazı iş akışları her iki seçeneğe de olanak tanıyabilir.

Bir liste öğesi üzerinde el ile Üç durumlu iş akışı başlatmak için şu adımları uygulayın. Listede Öğeleri Düzenleme izniniz olması gerekir. Bazı iş akışları Listeleri Yönet izniniz olmasını gerektirebilir.

Not: İş akışı başladıktan sonra iş akışı katılımcılarının e-posta uyarıları ve iş akışı görevleri hakkında anımsatıcılar aldığınızdan emin olmak istiyorsanız, e-posta, siteniz için etkin olduğunu doğrulamak için site koleksiyonu yöneticinize başvurun.

 1. Üzerinde Üç Durumlu iş akışı başlatmak istediğiniz öğeyi içeren listeyi açın.

 2. Üzerinde iş akışı başlatmak istediğiniz öğenin üzerine gelin, görünen oku tıklatın ve ardından İş Akışları'nı tıklatın.

  Not: İş Akışları komutu, yalnızca, öğe kendisiyle ilişkili en az bir iş akışı olan bir liste veya kitaplıkta olduğu zaman kullanılabilir.

 3. Site Eylemleri menüsündeki Tüm Site İçeriğini Görüntüle seçeneğini tıklatın.

 4. Yeni İş Akışı Başlat seçeneğinin altında başlatmak istediğiniz Üç Durumlu iş akışının adını tıklatın.

  İş akışı hemen başlar.

Sayfanın Başı

Üç Durumlu iş akışında iş akışı görevini tamamlama

Üç Durumlu iş akışında bir iş akışı görevini tamamlamak için, iş akışı görevlerinin kaydedildiği görevler listesi için en azından Öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır.

 1. Sitenin Görevler listesini açın ve sonra Görünüm menüsündeki Görevlerim'i seçerek iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

  Not: İş akışı varsayılan Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı görevi Görevler listesinde görünmeyebilir. İş akışı göreviniz bulmak için liste veya iş akışı öğeyi kaydedildiği kitaplığa gidin. Tamamlamak, görüntülenen oku tıklatın ve ardından iş akışları' nı istediğiniz öğenin adının üzerine gelin. İş akışı durumu sayfasında Çalışan iş akışlarıaltında katılımcı olduğunuz iş akışının adını tıklatın. Görevler' in altında iş akışı görevi bulun.

 2. Tamamlandı olarak işaretlemek istediğiniz öğeyi içeren listeyi açın.

 3. Tamamlamak istediğiniz görevin adının üzerine gelin, gösterilen oku tıklatın ve sonra da Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

 4. Görevler iletişim kutusunda, görevi tamamlamak için istenen bilgileri yazın veya seçin ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×