Üç Durumlu iş akışı kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Üç Durumlu iş akışı, bir liste öğesinin durumunu üç aşama (durum) boyunca izlemek için tasarlanmıştır. Kuruluşların müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda sorun veya öğeyi izlemesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir.

Bu makalede

Üç durumlu iş akışı nasıl çalışır?

Üç durumlu iş akışıyla kullanmak için liste ayarlama

Listeye üç durumlu iş akışı ekleme

Bir öğe üzerinde üç durumlu iş akışı başlatma

Üç durumlu iş akışında iş akışı görevini tamamlama

Üç Durumlu iş akışı nasıl çalışır?

Üç Durumlu iş akışı, kuruluşların bir sorun veya öğenin durumunu üç farklı durum ve durumlar arasındaki iki geçiş boyunca izlemesini gerektiren iş süreçlerini destekler. Durumlar arasındaki her geçişle, iş akışı bir kişiye görev atar ve o kişiye görevle ilgili bir e-posta uyarısı gönderir. Bu görev tamamlandığında, iş akışı öğenin durumunu güncelleştirir ve sonraki duruma ilerler. Üç Durumlu iş akışı Sorun İzleme liste şablonuyla çalışacak şekilde tasarlanır, ancak üç veya daha fazla değer içeren bir Seçim sütunu içerecek şekilde ayarlanan her listeyle kullanılabilir. Bu Seçim sütunundaki değerler, iş akışının izlediği durumlar olarak işlev görür.

Üç Durumlu iş akışı, kuruluşların müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda sorun veya öğeyi izlemesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, küçük bir etkinlik planlama şirketinin çalışanları, planladıkları etkinliklerle ilgili pek çok görevi yönetmek için bir sorun izleme listesi ve özelleştirilmiş Üç Durumlu iş akışı kullanabilir. Üç Durumlu iş akışı, etkinlik planlama görevlerini üç durumda izler: Etkin, Gözden Geçirmeye Hazır ve Tamamlandı. Belirli bir etkinlikle ilgili etkinlik hazırlama görevlerinin tümü, o etkinlik için oluşturulmuş bir sorun izleme listesi halinde derlenir ve Etkin olarak işaretlenir. Etkinlik düzenleyicisi, ekip üyelerine ayrı ayrı görevler atar ve ardından etkinlik görevinde çalışma başlatmak için Üç Durumlu iş akışını başlatır.

İş akışı başladığında, belirlenen kişi için bir görev oluşturur. Bir ekip üyesi bir görev aldığı zaman, görev için gereken işi yerine getirir. Bu, sorun izleme listesinin bulunduğu liste veya sitenin dışında gerçekleştirilen bir çalışma olabilir. Örneğin, bir ekip üyesi yemek tedariki planı geliştirmek için bir iş akışı görevi alırsa, bir yemek tedariki şirketiyle bağlantı kurar ve ardından bir plan geliştirmek için onlarla çalışı. Yemek tedariki planının taslağı hazırlandığında, ekip üyesi iş akışı görevini tamamlandı olarak işaretler. Bu noktada, iş akışı, sorun izleme listesindeki etkinlik görevinin durumunu Etkin iken Gözden Geçirmeye Hazır olarak güncelleştirir, sonra da etkinlik düzenleyicinin yemek tedariki planını gözden geçirmesi için ikinci bir görev oluşturur. Etkinlik düzenleyicisi, yemek tedariki planını gözden geçirip onayladıktan sonra iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretler, iş akışı da görevin durumunu Gözden Geçirmeye Hazır iken Tamamlandı olarak güncelleştirir.

İş akışı katılımcısı, Üç Durumlu iş akışında bir iş akışı görevini iki farklı yoldan tamamlayabilir. Katılımcı iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretlemek için düzenleyebilir veya (katılımcının bu listeyi değiştirmek için izni varsa) iş akışı öğesinin durumunu listede değiştirebilir. Katılımcı iş akışı öğesinin durumunu listede el ile güncelleştirirse, iş akışı görevi tamamlanır. Katılımcı iş akışı görevini tamamlandı şeklinde işaretlemek için düzenlerse, iş akışı öğesinin durumu listede Tamamlandı şeklinde güncelleştirilir.

Bu örnekte, Üç Durumlu iş akışındaki eylemler şu yordamı uygular:

Örnek Üç durumlu iş akışının akış çizelgesi

Sayfanın Başı

Üç Durumlu iş akışıyla kullanmak için liste oluşturma

Üç Durumlu bir iş akışını kullanabilmek için iş akışıyla bir arada kullanacağınız bir liste oluşturmanız gerekir. Bu liste, iş akışını kullanarak izlemeyi veya yönetmeyi planladığınız öğeleri içermelidir. Sorun İzleme liste şablonu Üç Durumlu iş akışıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır, ancak bu iş akışlarıyla kullanmak için özel bir liste de oluşturabilirsiniz. Üç Durumlu iş akışıyla kullanmak için özel liste oluşturursanız listenin üç veya daha fazla seçim değerine sahip en az bir tane Seçim sütunu içerdiğinden emin olmanız gerekir. Listeyle kullanmak için üç durumlu bir iş akışı ayarladığınızda, iş akışının izleyeceği durum değerlerini içeren Seçim sütununu belirtmeniz gerekir.

Üç Durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere sorun izleme listesi oluşturma

Varsayılan olarak, Sorun İzleme liste şablonundan oluşturduğunuz listelerin tümüyle Üç Durumlu iş akışı kullanabilirsiniz.

 1. Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra Tüm Site İçeriği sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  Çoğu durumda, bu adımı tamamlamak için bunun yerine Site Eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü kullanabilirsiniz.

 1. İzleme'nin altında Sorun İzleme'yi tıklatın.

  1. Adı kutusuna listenin adını yazın. Liste adı gereklidir.

   Ad, liste sayfasının en üstünde gösterilir, liste sayfası Web adresinin bir parçası olur ve kullanıcıların listeyi bulmasına ve açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

 2. Açıklama kutusuna listenin amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

 3. Hızlı Başlat'a bu listeye ulaştıran bir bağlantı eklemek için, Gezinti bölümünde Evet'i tıklatın.

 4. Oluştur'u tıklatın.

Üç Durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturma

Üç Durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel liste oluşturmak istiyorsanız, iş akışını izleyeceği durum değerlerini içeren en az bir Seçim sütunu eklemeniz gerekir.

 1. Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra Tüm Site İçeriği sayfasında Oluştur'u tıklatın.

  Çoğu durumda, bu adımı tamamlamak için bunun yerine Site Eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü kullanabilirsiniz.

 1. Özel Listeler'in altında Özel Liste'yi tıklatın.

  1. Adı kutusuna listenin adını yazın. Liste adı gereklidir.

   Ad, liste sayfasının en üstünde gösterilir, liste sayfası Web adresinin bir parçası olur ve kullanıcıların listeyi bulmasına ve açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

 2. Açıklama kutusuna listenin amacı için bir açıklama yazın. Açıklama girilmesi isteğe bağlıdır.

 3. Hızlı Başlat'a bu listeye ulaştıran bir bağlantı eklemek için, Gezinti bölümünde Evet'i tıklatın.

 4. Oluştur'u tıklatın.

Üç Durumlu iş akışıyla kullanılmak üzere özel listeyi özelleştirme

 1. Liste zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta panonun adını tıklatın.

  Listenizin adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra da listenizin adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde Liste ayarları' nı tıklatın.

 3. Sütunlar'ın altında Sütun Oluştur'u tıklatın.

 4. Ad ve Tür bölümünde, Sütun adı'nın altına iş akışının durum değerlerini belirtmek üzere kullanmak istediğiniz sütun adını yazın.

 5. Bu sütundaki bilginin türü'nün altında, Seçenek (içinden seçilecek menü) öğesini seçin.

 6. Ek Sütun Ayarları bölümünde, Açıklama'nın altına sütun için isteğe bağlı bir açıklama girin.

 7. Bu sütunun bilgi içermesini gerekli kıl seçeneğinin altında Evet'i tıklatın.

 8. Her seçeneği ayrı bir satıra yazın seçeneğinin altındaki liste kutusuna bu sütun için istediğiniz üç veya daha fazla seçenek değeri girin.

  Bu değerler, iş akışının durumları haline gelir.

 9. Seçenekleri görüntülerken kullan öğesinin altında, Açılan Menü'yü veya Radyo Düğmeleri'ni seçin.

 10. 'Doldurma' seçeneklerine izin ver'in altında Hayır'ı tıklatın.

 11. Bu sütun için belirli bir varsayılan değer mi istediğinizi yoksa sütunu listenin varsayılan görünümüne mi eklemek istediğinizi belirtin.

 12. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Listeye Üç Durumlu iş akışı ekleme

Üç Durumlu iş akışını bir listedeki öğeler üzerinde kullanabilmek için önce o listeye Üç Durumlu iş akışı eklemeniz gerekir. Listeye Üç Durumlu iş akışı eklediğinizde iş akışının izlemesini istediğiniz durum değerlerini listedeki sütunlardan hangisinin içerdiğini belirtebilirsiniz. Ayrıca iş akışının her aşamasında gerçekleşmesini istediklerinizle ilgili bilgileri de belirtirsiniz. Örneğin kendisine görev atanmasını istediğiniz bireyleri ve görev alıcılarına giden e-posta uyarılarıyla ilgili ayrıntıları da belirtebilirsiniz.

Bir listeye iş akışı eklemek için Listeleri Yönet izniniz olmalıdır.

 1. Üç Durumlu iş akışı eklemek istediğiniz listeyi açın.

  1. Ayarlar menüsünde Settings menu , Liste ayarları' nı tıklatın veya açmaya çalıştığınız kitaplığın türüne için Ayarlar'ı tıklatın.

   Örneğin, belge kitaplığında Belge Kitaplığı Ayarları'nı tıklatın.

 2. İzinler ve Yönetim altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  İş akışları daha önceden bu liste, kitaplık veya içerik türüne eklenmişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ayarlarını Değiştirme sayfasına yönlendirir, İş Akışı Ekleme sayfasına gitmek için İş akışı ekle öğesini tıklatmanız gerekir. Söz konusu listeye, kitaplığa veya içerik türüne herhangi bir iş akışı eklenmemişse, bu adım sizi doğrudan İş Akışı Ekleme sayfasına yönlendirir.

 3. İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasında İş akışı ekle'yi tıklatın.

 4. İş Akışı Ekle sayfasında, İş Akışı bölümünde İş akışı şablonu seç öğesinin altında Üç Durumlu seçeneğini belirleyin.

 5. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 6. Görev Listesi bölümünde iş akışıyla kullanmak için bir görev listesi belirtin.

  • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak kendi iş akışı görevlerini kolayca bulabilirler.

  • Bu iş akışının görevleri genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz gizli verileri ortaya çıkaracaksa yeni bir görev listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı olacaksa veya iş akışları çok sayıda görev içerecekse yeni bir görev listesi oluşturun. Bu durumda, her bir iş akışı için görev listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 7. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak için bir tarih listesi seçin. Geçmiş listesi, iş akışının her bir örneğinde gerçekleşen etkinliklerin tümünü görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı olacaksa, her bir iş akışı için ayrı bir geçmiş klasörü oluşturmak isteyebilirsiniz.

 8. Başlatma Seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İş akışının el ile başlatılmasına izin vermek istiyorsanız , Bu iş akışının Öğe Düzenleme İzinleri olan kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından el ile başlatılmasına izin ver onay kutusunu seçin. İş akışını başlatmak için ek izinler gerekmesini isterseniz, İş akışını başlatmak için Listeleri Yönetme İzinlerini gerekli kıl onay kutusunu seçin.

  • Yeni öğeler oluşturulduğunda iş akışının otomatik olarak başlamasını istiyorsanız Yeni öğe oluşturulduğunda bu iş akışını başlat onay kutusunu işaretleyin.

 9. İleri'yi tıklatın.

 10. İş akışı durumları bölümünde, "Seçenek" alanı seç öğesinin altında, iş akışınızdaki durumlar için kullanmak istediğiniz değerleri içeren listeden Seçenek sütununu seçin ve ardından iş akışının İlk durum, Orta durum ve Son durum'u için istediğiniz sütun değerlerini seçin.

 11. İş akışı başlatıldığında ne olmasını istediğinizi belirtin (iş akışındaki ilk görev için seçenekler) ve İş akışı orta durumuna dönüştüğünde ne olmasını istediğinizi belirtin (iş akışındaki ikinci görev için seçenekler) şeklindeki iki bölümde aşağıdaki bilgileri belirtin:

  Görev Ayrıntıları

Görev Başlığı:

Görev başlığına eklemek istediğiniz bilgileri girin. Liste alanı ekle onay kutusunu işaretlerseniz, liste öğesinin Başlık bilgileri özel iletiye eklenir.

Görev Açıklaması:

Görev açıklamasına eklemek istediğiniz bilgileri girin. Liste alanı ekle onay kutusunu işaretlerseniz, liste öğesinin Başlık bilgileri özel iletiye eklenir. Liste öğesine bağlantı ekle onay kutusunu işaretlerseniz, açıklamaya liste öğesine bir bağlantı eklenir.

Görevin Son Tarihi:

Görev için bir son tarih belirtmek istiyorsanız Liste alanı ekle onay kutusunu işaretleyin ve ardından listeden kullanmak istediğiniz son tarih bilgilerini içeren tarih sütununu seçin.

Görevin Atandığı Kişi:

Görevi listede belirtilen bir kişiye atamak için Liste alanı ekle'yi tıklatın ve ardından listeden kullanmak istediğiniz kullanıcı bilgilerini içeren sütunu seçin. Bu iş akışı başlatıldığında, ilk görev iş akışı öğesi için bu sütunda adı görünen kişiye atanır.

Bu görevde bu iş akışını tüm örneklerini bir kişiye atamak üzere belirttiğinizde, Özel' i tıklatın ve sonra yazın veya görevi atamak istediğiniz kişinin adını seçin.

E-posta İletisi Ayrıntıları

İş akışı katılımcılarının iş akışı görevleri hakkında e-posta iletisi almasını isterseniz, E-posta iletisi gönder onay kutusunu işaretleyin.

İş akışı katılımcılarının, iş akışları başlatıldıktan sonra iş akışı görevleriyle ilgili e-posta iletileri ve anımsatıcılar almasını sağlamak istiyorsanız, siteniz için e-postanın etkinleştirildiğini doğrulamak için sunucu yöneticinize başvurun.

Kime

İş akışı görevi hakkında e-posta uyarısı gönderilmesini istediğiniz kişinin adını girin. E-posta uyarısını görev sahibine göndermek istiyorsanız Görevin Atandığı Kişiyi Ekle onay kutusunu işaretleyin.

Konu

E-posta uyarısı için kullanmak istediğiniz konu satırını girin. Görev başlığını e-posta iletisinin konu satırına eklemek istiyorsanız Görev Başlığını Kullan onay kutusunu işaretleyin.

Gövde

E-posta uyarısının ileti gövdesinde görünmesini istediğiniz bilgileri girin. İletiye liste öğesine bağlantı eklemek istiyorsanız Liste öğesine bağlantı ekle onay kutusunu işaretleyin.

 1. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir öğe üzerinde Üç Durumlu iş akışı başlatma

Üç Durumlu iş akışının önce bir listedeki öğeler üzerinde kullanılabilmesi için o listeye eklenmesi gerekir.

Üç Durumlu iş akışı, listeye yeni öğeler eklendiğinde otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırılabilir veya belirli izinlere sahip kullanıcıların iş akışını el ile başlatmasına izin verecek şekilde yapılandırılabilir. Bazı iş akışları her iki seçeneğe de olanak tanıyabilir. Üç Durumlu iş akışını bir liste öğesi üzerinde el ile başlatmak için, liste için Öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır. Bazı iş akışları Listeleri Yönet izniniz olmasını gerektirebilir.

İş akışı katılımcılarının, siz iş akışı başlattıktan sonra iş akışı görevleriyle ilgili e-posta iletileri ve anımsatıcılar almasını sağlamak istiyorsanız, siteniz için e-postanın etkinleştirildiğini doğrulamak için sunucu yöneticinize başvurun.

 1. Üzerinde Üç Durumlu iş akışı başlatmak istediğiniz öğeyi içeren listeyi açın.

 2. Üzerinde iş akışı başlatmak istediğiniz öğenin üzerine gelin, görünen oku tıklatın ve ardından İş Akışları'nı tıklatın.

  Not: İş Akışları komutu, yalnızca, öğe kendisiyle ilişkili en az bir iş akışı olan bir liste veya kitaplıkta olduğu zaman kullanılabilir.

 3. Yeni İş Akışı Başlat seçeneğinin altında başlatmak istediğiniz Üç Durumlu iş akışının adını tıklatın.

  İş akışı hemen başlar.

Sayfanın Başı

Üç Durumlu iş akışında iş akışı görevini tamamlama

Üç Durumlu iş akışında bir iş akışı görevini tamamlamak için, iş akışı görevlerinin kaydedildiği görevler listesi için en azından Öğeleri Düzenle izniniz olmalıdır.

 1. Sitenin Görevler listesini açın ve sonra GörevlerimGörünüm menüsünde, iş akışı görevinizin konumunu belirleyin.

  Not: İş akışı varsayılan Görevler listesini kullanmıyorsa, iş akışı göreviniz Görevler listesinde gösterilmeyebilir. İş akışı görevinizin yerini belirlemek için, iş akışı öğesinin kaydedildiği liste veya kitaplığa gidin. Tamamlamak istediğiniz görevin adının üzerine gelin, gösterilen oku tıklatın ve sonra da İş Akışları'nı tıklatın. İş Akışı Durumu sayfasında, Çalışan İş Akışları altında katılımcı olduğunuz iş akışının adını tıklatın. Görevler altında iş akışı görevinizin yerini belirleyin.

 2. Tamamlamak istediğiniz görevin adının üzerine gelin, gösterilen oku tıklatın ve sonra da Öğeyi Düzenle'yi tıklatın.

 3. Görüntülenen formda, görevi tamamlamak için istenen bilgileri yazın veya seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×