Özet Diyagram oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Özet diyagramları ve veri kaynaklarını hakkında

Özet diyagramın bölümleri

Örnek senaryo

Özet Diyagram oluşturma

Dönendiyagramdaki verileri yenileme

Dönendiyagramdaki verileri filtreleme

Dönendiyagram düğümlerinin verileri özelleştirme

Düzeylerindeki düğüm sayısını sınırlandırma

Özet Diyagram ve veri kaynakları hakkında

Bir Özet Diyagram, verileri görsel ve anlaşılması kolay bir biçimde çözümleyip özetlemenize yardımcı olan, ağaç yapısında düzenlenmiş bir şekil topluluğudur. Üst düğüm denilen, bir çalışma sayfasından, tablodan, görünümden veya küpten alınmış bilgiler içeren tek bir şekil olarak başlar. Verilerinizi çeşitli biçimlerde görüntülemek için, üst düğümü bir alt düğümler düzeyine ayırabilirsiniz.

Not: Çalışma sayfasında, tablo veya Görünüm her satırda görsel bir temsilini istiyor, ancak çözümlemek veya verileri özetlemek gereksinim duymadığınız veri sekmesinde Verileri Şekillere Bağla özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için veri grafikleriyle verilerinizi Netleştirbakın.

Kategoriler, düzeyler ve düğümler

Kategorileri, düzeyleri ve düğümleri anlamak için, her öğeyi veri kaynağınız bağlamında düşünün:

 • Veri kaynağınızdaki her sütun ya sayısaldır ya da değildir.

 • Sayısal olmayan sütunları  (Üç Aylık Dönem, Satış Personeli veya Telefon numarası gibi) kategori olarak düşünün. Bunlardan herhangi biri üst düğümün altında bir düzey olabilir. Telefon Numarası gibi bir sütunun altındaki değerlerin sayı olabileceğine, ancak toplanabilen veya başka bir yolla özetlenebilen sayılar olmadıklarına dikkat edin.

 • Sayısal sütunları da toplanabilen veya ortalaması alınabilen ya da en düşük veya en büyük değerleri olan sayı ya da para birimi gibi veriler olarak düşünün.

 • Her düğümü, belirtilen bir sütunda ortak bir değeri olan veri kaynağınızdaki bir satır grubu olarak düşünün. Örneğin, "Üç Aylık Dönem" kategorisinde, 4ÇEY değeri olan tüm satırlar tek bir düğümde gruplandırılacaktır.

Veri kaynakları

Özet Diyagram oluşturmak için aşağıdaki veri kaynaklarını kullanabilirsiniz:

 • Microsoft Office Excel çalışma kitabı

 • Microsoft Office Access veritabanı

 • Microsoft SharePoint listesi

 • Microsoft SQL Server veritabanı

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Diğer ÖLE B veya ODBC veri kaynakları

Sayfanın Başı

Özet Diyagram'ın bölümleri

Özet diyagramın bölümleri

1. Özet Diyagram'ın adı

2. Özet Diyagram'ın üst düğümü

3. Parçalanmış şekil

4. Veri göstergesi

5. Qtr3 ve Qtr4 şekilleri birlikte aynı düzeydeler

6. Etki yaratması için şekil uygulanmış düğüm

Sayfanın Başı

Örnek senaryo

Üç aylık son iki dönemdeki spor malzemeleri satışları hakkında bilgi veren, aşağıda gösterilen gibi bir Excel çalışma sayfanız olsun.

Excel elektronik tablosundaki satış verileri

Bilmeniz gerekenler:

 • Her spor malzemesi bölümü ne kadar kazandı?

 • Her bir dönemde ne kadar kazanıldı?

 • Her satış elemanı ne kadar kar yaptı?

Özet Diyagram, bu üç soruyu yanıtlamak için verilerinizi üç farklı ağaç görünümünde düzenlenmiş olarak gösterebilir.

Aşağıdaki şekil, ilgili sorularınızı yanıtlamak üzere kaynak verilerinizi görüntülemek için üç yol gösterir.

özet diyagramda 3 yoldan parçalanmış veriler

Sayfanın Başı

Özet Diyagram oluşturma

Özet Diyagram oluşturmak için Özet Diyagram şablonu kullanabilir veya herhangi bir diyagramına Özet düğüm şekli ekleyebilirsiniz. Tek bir Özet Diyagram oluşturmak için Özet Diyagram şablonu kullanarak bu konuda açıklanmaktadır. Özet düğüm şekillerin diğer Visio diyagramlarını ekleme hakkında daha fazla bilgi için herhangi bir çizimde Dönendiyagram eklemekonusuna bakın. Birden çok Dönendiyagram ile bir çizim oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir çizime birden çok Dönendiyagram eklemekonusuna bakın.

Özet Diyagram oluştururken, Veri Seçicisi Sihirbazı sizi bir veri kaynağını seçecek biçimde yönlendirir. Ardından veriler, çiziminizde görüntülenen bir üst Özet Diyagram düğümüne alınır. Sonra da çözümlemek istediğiniz verileri görüntülemek için üst düğümü genişletirsiniz.

Not: Excel çalışma sayfanızda her sütundaki üst hücrenin bir veri satırı değil sütun başlığı olmasına dikkat etmek iyi bir düşüncedir. Başlıklar gerekli değildir, ancak tamamlanmış Özet Diyagram'ın çok daha kolay anlaşılmasını sağlarlar.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Yeni'yi tıklatın, İş'i tıklatın ve sonra Özet Diyagram'ı çift tıklatın.

 3. Veri Seçicisi Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

  Son düğmesini tıklattıktan sonra, aşağıdaki üç şekil çizim sayfasında görünür:

  • Veri kaynağıyla ilgili bilgiler içeren bir veri göstergesi

  • Özet Diyagram'ın adı için bir metin kutusu

  • Alınan veri kümesini içeren üst düğüm

 4. Çizim sayfasında üst düğümü tıklatın ve Özet Diyagram penceresinde, Kategori Ekle altında, verilerinizi gruplandırmak istediğiniz kategoriyi (genellikle veri kaynağınızdaki bir sütun) tıklatın.

  Not: Özelliklerin tümünü görmek için Özet Diyagram penceresini tam ekran boyutuna getirmeniz gerekebilir.

Diğer düzeyleri de gösterecek biçimde yeni alt düğümleri daha da genişletmek için, istediğiniz düğümü tıklatın ve 4. adımı yineleyin.

Sayfanın Başı

Özet Diyagram'daki verileri yenileme

Varolan Özet Diyagram'daki verileri yenileyebilirsiniz. Çiziminizde birden çok Özet Diyagram varsa, birini veya tümünü yenileyebilirsiniz.

 • Özet Diyagram'ı yenilemek için, diyagramı çizimde seçin. Özet Diyagram penceresinde, Veri grubunda, Yenile'yi tıklatın.

 • Çizimdeki tüm Özet Diyagram'ları yenilemek için, Yenile'nin altındaki oku tıklatın ve sonra Tümünü Yenile'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Özet Diyagram'daki verilere filtre uygulama

Bir Özet Diyagram düzeyindeki her düğüm, veri kaynağınızda ortak bir değeri paylaşan bir satır grubunu gösterir. Örneğin, dördüncü üç aylık dönemin düğümü (4Çey), Üç Aylık Dönem sütununda 4Çey olan satırların tüm sayısal verilerini içerecektir.

Belirli bir düzeyde hangi düğümlerin görüneceğini seçmek için filtreler kullanabilirsiniz. Örneğin, birinci üç aylık dönemin verileriyle artık ilgilenmiyorsanız, 1Çey düğümünü gizleyebilirsiniz:

 1. Özet Diyagram penceresinde, Kategori Ekle altında, filtre uygulamak istediğiniz verileri (kategori adı) sağ tıklatın ve Sütun Yapılandır komutunu tıklatın.

 2. Sütun Yapılandır iletişim kutusunda, filtrealtında altında verileri göster yeri: kategori adı, en soldaki sütunda işlemleri seçin ve birlikte çalışmak istediğiniz verileri belirtmek için en sağdaki sütunda değerleri yazın.

  Yalnızca seçtiğiniz ölçütleri karşılayan bilgileri olan düğümler çizimde görüntülenir.

Filtreyi kaldırmak için, Verileri göster: listesinin en sol sütunundaki işlemleri (İşlem Seç) seçeneğine sıfırlayın.

Not: Veri kaynağınızı bir SQL Server Analysis Services küpü ise, filtre uygulama, Boyut Yapılandır'ıtıklatın ve Boyut Yapılandır iletişim kutusunda, Düzeyi Yapılandır'ıtıklatın, istediğiniz öğeyi sağ tıklatın. Düzeyi Yapılandır iletişim kutusunda, filtrealtında altında Göster veriler nerede kategori adı, işlemleri en soldaki sütunu seçin ve birlikte çalışmak istediğiniz verileri belirtmek için en sağdaki sütunda değerleri yazın.

Sayfanın Başı

Özet Diyagram düğümlerindeki verileri özelleştirme

Bir Özet Diyagram düğümünü genişlettiğinizde, her düğümde varsayılan bir veri kümesi görüntülenir. Hangi sayısal verilerin görüntüleneceğini, o verilerin adlarını ve sayısal verilerin nasıl özetleneceğini değiştirebilirsiniz.

Belirli verileri gösterme veya gizleme

Sayısal verileri (genellikle veri kaynağınızdaki bir sütun) gösterir veya gizlerken, seçili Özet Diyagram'daki düğümlerin tümüne bu değişiklik uygulanır.

 1. Özet Diyagram'ın herhangi bir düğümünü seçin.

 2. Özet Diyagram penceresinde, Toplam Ekle altında, göstermek veya gizlemek istediğiniz verilerin onay kutularını seçin ya da işaretlerini kaldırın.

Sayısal verilerin özetlenme biçimini değiştirme

Özet Diyagram düğümünde gösterilen varsayılan veriler, veri kaynağınızdaki birinci sütunun toplamıdır. Özet işlevini Topla'dan Ortalama, Min, Mak veya Say'a değiştirebilirsiniz.

Not: Bu, SQL Server Analysis Services için geçerli değildir.

 • Özet Diyagram penceresinde, Ekleme Toplamı altında, değiştirmek istediğiniz öğeyi sağ tıklatın ve uygulamak istediğiniz özet işlevini seçin.

Kategori Ekle ve Toplam Ekle listelerindeki öğelerin adlarını değiştirme

 1. Özet Diyagram penceresinde, Kategori Ekle veya Toplam Ekle altında, değiştirmek istediğiniz öğeyi sağ tıklatın ve Sütun Yapılandır komutunu tıklatın.

 2. Sütun Yapılandır iletişim kutusunun Ad kutusunda, yeni bir ad yazın.

  Özgün ada geri dönmek için, Kaynak Adı Kullan seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzeylerdeki düğüm sayısını sınırlandırma

Özet Diyagram'ınızın tek bir düzeyinde veya tüm düzeylerinde kaç düğümün görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Büyük çalışma sayfalarıyla, tablolarla veya görünümlerle çalışıyor ve verilerin tümünün ayrı düğümlere bölünmüş olarak görünmesine gerek duymuyorsanız, bu yararlıdır.

Örneğin, bir satış ekibi düzeyinde yalnızca ilk 5 düğümü veya bir sipariş düzeyinde ilk 20 düğümü göstermek isteyebilirsiniz.

Tüm düzeylerde görüntülenen düğüm sayısını sınırlandırma

 1. Değiştirmek istediğiniz Özet Diyagram'ın üst düğümünü tıklatın.

 2. Özet Diyagram sekmesinde, Veri grubunda, Veri Seçenekleri İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

 3. Özet Diyagram Seçenekleri iletişim kutusunda, Veri seçenekleri altında, Her dökümde öğeleri sınırla onay kutusunu seçin.

 4. En çok satır sayısı kutusuna, göstermek istediğiniz en fazla düğüm sayısını yazın.

  Her düzeyde, başlık çubuğunda üç nokta (...) olan yeni bir düğüm Özet Diyagram'ınızda görünür. Bu şekiller her düzey için gizli düğümler içerir.

Tek bir düzeyde görüntülenen düğüm sayısını sınırlandırma

 1. Diyagramınızda, sınırlandırmak istediğiniz düzeyin Çözümleme şekli seçin.

 2. Özet Diyagram sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygula grubunda, Sırala ve Filtre Uygula'yı tıklatın.

 3. Döküm Seçenekleri iletişim kutusunda, Göster altında, Bu dökümdeki öğeleri sınırla onay kutusunu seçin.

 4. En çok satır sayısı kutusuna, göstermek istediğiniz en fazla düğüm sayısını yazın.

  Başlık çubuğunda üç nokta (...) olan yeni bir düğüm Özet Diyagram'ınızda görünür. Bu şekil o düzeyin gizli verilerini içerir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×