Özet Tablo raporundaki bir alana ilişkin özet fonksiyonunu veya özel hesaplamayı değiştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Değerler alanındaki verileri özetlemek temel kaynak verilerini (göründüğünden değer değil) PivotChart raporunda şu şekilde: sayısal değerleri TOPLA işlevini kullanın ve metin değerlerini SAY işlevini kullanın. Bununla birlikte, özet işlevideğiştirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, özel hesaplamade oluşturabilirsiniz.

 1. Özet Tablo raporunun özet işlevini değiştirmek istediğiniz bir alanı Değerler alanından seçin.

 2. Çözümle sekmesindeki Etkin alan grubunda, Etkin alan' ı tıklatın ve sonra Alan ayarları' nı tıklatın.

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

  Kaynak Adı veri kaynağındaki alanın adıdır.

  Özel Ad Özet Tablo raporunda geçerli olan adı ya da herhangi bir özel ad yoksa kaynak adını görüntüler. Özel Ad'ı değiştirmek için kutudaki metni tıklatın ve adı düzenleyin.

 3. Değerleri Özetleme ölçütü sekmesini tıklatın.

 4. Değer alanını özetle kutusunda kullanmak istediğiniz özet işlevini tıklatın.

  Özet işlevlerini kullanabilirsiniz

  İşlev

  Özetlenen

  Topla

  Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal değerler için varsayılan fonksiyondur.

  Say

  Değerlerin sayısı. Say özet işlevini BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY çalışma sayfası işlevini olarak aynı şekilde çalışır. BAĞ_DEĞ_SAY numarası dışındaki değerleri için varsayılan işlevidir.

  Ortalama

  Değerlerin ortalaması.

  Maks

  En büyük değer.

  Min

  En küçük değer.

  Çarpım

  Değerlerin çarpımı.

  Sayıları Say

  Sayı olan değerlerin sayısı. SATIRSAY özetleme işlevini BAĞ_DEĞ_SAY çalışma sayfası işlevi olarak aynı şekilde çalışır.

  StdSapma

  Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  StSapmas

  Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Var

  Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  Vars

  Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Not: Bazı kaynak veriler, OLAP verileri gibi ve hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler alanlarla türleri için özet işlevini değiştiremezsiniz.

 5. İsterseniz, aşağıdakileri yaparak özel bir hesaplama kullanabilirsiniz:

  1. Değer Gösterimi sekmesini tıklatın.

  2. Değer Gösterimi kutusunda olmasını istediğiniz hesaplamayı tıklatın.

   Bu hesaplama kullanma

   Kime

   Hesaplama yok

   Özel hesaplamayı devre dışı bırakın.

   Genel Toplam'ın %

   Rapordaki tüm değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak bir değer görüntüleyin.

   Sütun Toplamı'nın %

   Tüm değerleri sütun veya seri için toplamın yüzdesi olarak her sütun veya serideki görüntüler.

   Satır Toplamı'nın %

   Değer satır veya kategori için toplamın yüzdesi olarak her satır veya kategorideki görüntüleyin.

   %

   Bir değeri temel öğetemel alandeğerini yüzde olarak görüntüleme.

   Üst Satır Toplamı'nın %

   Hesaplama (öğe için değer) / (satırlardaki üst öğe için değer).

   Üst Sütun Toplamı'nın %

   Hesaplama (öğe için değer) / (sütunlardaki üst öğe için değer).

   Üst Toplam'ın %

   Hesaplama (öğe için değer) / (Seçili temel alanın üst öğesi için değer).

   Fark

   Temel alan temel öğe değerinden fark olarak bir değer görüntüleyin.

   % Farkı

   Temel alan temel öğe değerinden yüzde farkı olarak bir değer görüntüleyin.

   Değişen Toplam

   Ardışık öğeler için değer temel alan içinde değişen toplam olarak görüntüleyin.

   % Değişen Toplam

   Temel alan bir değişen toplam olarak ardışık öğeler için yüzde olarak görüntüleme.

   En küçükten en büyüğe

   Belirli bir alandaki seçili değerler en küçük öğeyi 1 olarak alanında listeleme ve her daha büyük bir değeri daha yüksek bir sıra değeri ile derecesini görüntüleme.

   Büyükten Küçüğe Sırala

   Belirli bir alandaki seçili değerler en büyük öğeyi 1 olarak alanına listeleme ve her daha küçük bir değeri daha yüksek bir sıra değeri ile derecesini görüntüleme.

   Dizin

   Değer aşağıdaki gibi hesaplama:

   ((Hücrenin değeri) x (Genel Toplam'ların Genel Toplam'ı)) / ((Genel Satır Toplamı) x (Genel Sütun Toplamı))

  3. Seçtiğiniz hesaplama için bu seçenekler kullanılıyorsa, bir Temel alan ve Temel öğe seçin.

   Not: Adım 1 seçtiğiniz aynı alanı temel alan olmamalıdır.

 6. Sayıların biçimlendirilme şeklini değiştirmek için, Sayı Biçimi seçeneğini tıklatın ve Hücreleri Biçimlendirme iletişim kutusunun Sayı sekmesinden bir sayı biçimi seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Özet Tablo raporunda birden fazla değer alanı varsa, değiştirmek istediğiniz her alan için önceki adımları yineleyin.

Not: Aynı alan için birden çok özet işlevi kullanmak için, alanı yeniden Özet Tablo Alan Listesi'nden ekleyin ve sonra istediğiniz diğer işlevi seçerek adımları yineleyin.

 1. Özet Tablo raporunun özet işlevini değiştirmek istediğiniz bir alanı Değerler alanından seçin.

 2. Seçenekler sekmesindeki Etkin Alan grubunda Etkin Alan'ı ve sonra Alan Ayarları'ı tıklatın.

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

  Kaynak Adı veri kaynağındaki alanın adıdır.

  Özel Ad Özet Tablo raporunda geçerli olan adı ya da herhangi bir özel ad yoksa kaynak adını görüntüler. Özel Ad'ı değiştirmek için kutudaki metni tıklatın ve adı düzenleyin.

 3. Değerleri Özetleme ölçütü sekmesini tıklatın.

 4. Değer alanını özetle kutusunda kullanmak istediğiniz özet işlevini tıklatın.

  İşlev

  Özetlenen

  Topla

  Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal değerler için varsayılan fonksiyondur.

  Say

  Değerlerin sayısı. Say özet işlevini BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY çalışma sayfası işlevini olarak aynı şekilde çalışır. BAĞ_DEĞ_SAY numarası dışındaki değerleri için varsayılan işlevidir.

  Ortalama

  Değerlerin ortalaması.

  Maks

  En büyük değer.

  Min

  En küçük değer.

  Çarpım

  Değerlerin çarpımı.

  Sayıları Say

  Sayı olan değerlerin sayısı. SATIRSAY özetleme işlevini BAĞ_DEĞ_SAY çalışma sayfası işlevi olarak aynı şekilde çalışır.

  StdSapma

  Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  StSapmas

  Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Var

  Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  Vars

  Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Not: Bazı kaynak veriler, OLAP verileri gibi ve hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler alanlarla türleri için özet işlevini değiştiremezsiniz.

 5. İsterseniz, aşağıdakileri yaparak özel bir hesaplama kullanabilirsiniz:

  1. Değer Gösterimi sekmesini tıklatın.

  2. Değer Gösterimi kutusunda olmasını istediğiniz hesaplamayı tıklatın.

   Bu hesaplama kullanma

   Kime

   Hesaplama yok

   Özel hesaplamayı devre dışı bırakın.

   Genel Toplam'ın %

   Rapordaki tüm değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak bir değer görüntüleyin.

   Sütun Toplamı'nın %

   Tüm değerleri sütun veya seri için toplamın yüzdesi olarak her sütun veya serideki görüntüler.

   Satır Toplamı'nın %

   Değer satır veya kategori için toplamın yüzdesi olarak her satır veya kategorideki görüntüleyin.

   %

   Bir değeri temel öğetemel alandeğerini yüzde olarak görüntüleme.

   Üst Satır Toplamı'nın %

   Hesaplama (öğe için değer) / (satırlardaki üst öğe için değer).

   Üst Sütun Toplamı'nın %

   Hesaplama (öğe için değer) / (sütunlardaki üst öğe için değer).

   Üst Toplam'ın %

   Hesaplama (öğe için değer) / (Seçili temel alanın üst öğesi için değer).

   Fark

   Temel alan temel öğe değerinden fark olarak bir değer görüntüleyin.

   % Farkı

   Temel alan temel öğe değerinden yüzde farkı olarak bir değer görüntüleyin.

   Değişen Toplam

   Ardışık öğeler için değer temel alan içinde toplam olarak görüntüleyin.

   % Değişen Toplam

   Temel alan bir değişen toplam olarak ardışık öğeler için yüzde olarak görüntüleme.

   En küçükten en büyüğe

   Belirli bir alandaki seçili değerler en küçük öğeyi 1 olarak alanında listeleme ve her daha büyük bir değeri daha yüksek bir sıra değeri ile derecesini görüntüleme.

   Büyükten Küçüğe Sırala

   Belirli bir alandaki seçili değerler en büyük öğeyi 1 olarak alanında listeleme ve her daha küçük bir değeri daha yüksek bir sıra değeri ile derecesini görüntüleme.

   Dizin

   Değer aşağıdaki gibi hesaplama:

   ((Hücrenin değeri) x (Genel Toplam'ların Genel Toplam'ı)) / ((Genel Satır Toplamı) x (Genel Sütun Toplamı))

  3. Seçtiğiniz hesaplama için bu seçenekler kullanılıyorsa, bir Temel alan ve Temel öğe seçin.

   Not: Temel alan 1 adımda seçtiğiniz aynı alanı olmamalıdır.

 6. Sayıların biçimlendirilme şeklini değiştirmek için, Sayı Biçimi seçeneğini tıklatın ve Hücreleri Biçimlendirme iletişim kutusunun Sayı sekmesinden bir sayı biçimi seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Özet Tablo raporunda birden fazla değer alanı varsa, değiştirmek istediğiniz her alan için önceki adımları yineleyin.

Not: Aynı alan için birden çok özet işlevi kullanmak için, alanı yeniden Özet Tablo Alan Listesi'nden ekleyin ve sonra istediğiniz diğer işlevi seçerek adımları yineleyin.

 1. Özet Tablo raporunun özet işlevini değiştirmek istediğiniz bir alanı Değerler alanından seçin.

 2. Seçenekler sekmesindeki Etkin Alan grubunda Etkin Alan'ı ve sonra Alan Ayarları'ı tıklatın.

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

  Kaynak Adı veri kaynağındaki alanın adıdır.

  Özel Ad Özet Tablo raporunda geçerli olan adı ya da herhangi bir özel ad yoksa kaynak adını görüntüler. Özel Ad'ı değiştirmek için kutudaki metni tıklatın ve adı düzenleyin.

 3. Özetleme sekmesini tıklatın.

 4. Değer alanını özetle kutusunda kullanmak istediğiniz özet işlevini tıklatın.

  Özet işlevlerini kullanabilirsiniz

  İşlev

  Özetlenen

  Topla

  Değerlerin toplamı. Bu fonksiyon, sayısal değerler için varsayılan fonksiyondur.

  Say

  Değerlerin sayısı. Say özet işlevini BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY çalışma sayfası işlevini olarak aynı şekilde çalışır. BAĞ_DEĞ_SAY numarası dışındaki değerleri için varsayılan işlevidir.

  Ortalama

  Değerlerin ortalaması.

  Maks

  En büyük değer.

  Min

  En küçük değer.

  Çarpım

  Değerlerin çarpımı.

  SatırSay

  Sayı olan değerlerin sayısı. SATIRSAY özetleme işlevini BAĞ_DEĞ_SAY çalışma sayfası işlevi olarak aynı şekilde çalışır.

  StdSapma

  Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  StSapmas

  Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Var

  Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

  Vars

  Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm değerlerdir.

  Not: Bazı kaynak veriler, OLAP verileri gibi ve hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler alanlarla türleri için özet işlevini değiştiremezsiniz.

 5. İsterseniz, aşağıdakileri yaparak özel bir hesaplama kullanabilirsiniz:

  1. Değer Gösterimi sekmesini tıklatın.

  2. Değer Gösterimi kutusunda olmasını istediğiniz hesaplamayı tıklatın.

   Bu işlevi kullanın

   İşlem

   Normal

   Özel hesaplamayı devre dışı bırakın.

   Fark

   Temel alan temel öğe değerinden fark olarak bir değer görüntüleyin.

   %

   Bir değeri temel öğetemel alandeğerini yüzde olarak görüntüleme.

   % Farkı

   Temel alan temel öğe değerinden yüzde farkı olarak bir değer görüntüleyin.

   Değişen Toplam

   Ardışık öğeler için değer temel alan içinde değişen toplam olarak görüntüleyin.

   % Satır

   Değer satır veya kategori için toplamın yüzdesi olarak her satır veya kategorideki görüntüleyin.

   % Sütun

   Tüm değerleri sütun veya seri için toplamın yüzdesi olarak her sütun veya serideki görüntüler.

   % Toplam

   Rapordaki tüm değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak bir değer görüntüleyin.

   Dizin

   Değer aşağıdaki gibi hesaplama:

   ((Hücrenin değeri) x (Genel Toplam'ların Genel Toplam'ı)) / ((Genel Satır Toplamı) x (Genel Sütun Toplamı))

  3. Seçtiğiniz hesaplama için bu seçenekler kullanılıyorsa, bir Temel alan ve Temel öğe seçin.

   Not: Adım 1 seçtiğiniz aynı alanı temel alan olmamalıdır.

 6. Sayıların biçimlendirilme şeklini değiştirmek için, Sayı Biçimi seçeneğini tıklatın ve Hücreleri Biçimlendirme iletişim kutusunun Sayı sekmesinden bir sayı biçimi seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Özet Tablo raporunda birden fazla değer alanı varsa, değiştirmek istediğiniz her alan için önceki adımları yineleyin.

Not: Aynı alan için birden çok özet işlevi kullanmak için, alanı yeniden Özet Tablo Alan Listesi'nden ekleyin ve sonra istediğiniz diğer işlevi seçerek adımları yineleyin.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

PivotTable raporlarında kullanılabilir özet işlevleri

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×