Özet Bağlantı Web Bölümü veya Özet Bağlantı alan denetimini kullanma ve yapılandırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Bağlantı Web Bölümü ve Özet Bölüm alan denetimi, sitenizdeki ve siteniz dışındaki çeşitli kaynaklara bağlantı sayfası oluşturmanız için kolay bir yol sunar. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine eklediğiniz bağlantıların görünümlerini, düzenlerini ve sunumlarını denetleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Özet bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine sahip bir Web sayfası oluşturma

Özet bağlantı Web Bölümü veya alanı denetimi yapılandırma

Özet bağlantı Web Bölümü veya alan denetimini kullanma

Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetimi olan bir Web sayfası oluşturma

Sayfa oluşturduğunuzda, uygun sayfa düzenini seçerek ilgili sayfada özet bağlantı bulunmasını sağlayabilirsiniz.

İki sayfa düzeni, sayfa oluşturmak için için bu sayfaları kullanırsanız önceden bir Özet Bağlantı alan denetimi içerir:

 • Özet bağlantıları olan makale sayfası

 • Özet bağlantıları olan hoş geldiniz sayfası

 • Hoş Geldiniz tanıtım sayfası

Özet Bağlantı alan denetimini, sayfaya alan denetimi ekleme haricinde, tıpkı Özet Bağlantı Alan Bölümü gibi kullanabilirsiniz. Alan denetimleri, düzen bir Web sayfası oluşturmak için kullanılmadan önce sayfa düzenine eklenmelidir.

Sayfaya Özet Bağlantı Web Bölümü ekleme

Özet Bağlantı Web Bölümleri yalnızca sayfa düzeni Web Bölümlerini destekliyorsa sayfaya eklenebilir. Özet Bağlantı Web Bölümü'nü, aşağıdaki hoş geldiniz sayfa düzenlerinden herhangi birini kullanan bir sayfaya ekleyebilirsiniz:

 • Gelişmiş Arama

 • Intranet Giriş Sayfası

 • Haberler Giriş Sayfası

 • Kişi Arama Sonuçları Sayfası

 • Arama Sayfası

 • Arama Sonuçları

 • Site Dizini Giriş Sayfası

 • İçindekiler tablosu olan Hoş Geldiniz sayfası

 • Özet Bağlantı Web Bölümü'nü eklemek istediğiniz sayfaya göz atın.

 • Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 • Web Bölümü için bir bölge seçin ve sonra bu bölgede Web Bölümü Ekle'yi tıklatın. Web Bölümleri Ekle Web Sayfası iletişim kutusu açılır.

 • Web Bölümleri Ekle iletişim kutusunda, Tüm Web Bölümleri'nin altında, Varsayılan bölümünde, Özet Bağlantı Web Bölümü onay kutusunu seçin ve sonra Ekle'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Özet Bağlantı Web Bölümünü veya alan denetimini yapılandırma

Özet Bağlantı Web Bölümü için iki ayrı yapılandırma kümesi vardır: standart Web Bölümü yapılandırma seçenekleri ve Özet Bağlantı yapılandırma seçenekleri. Özet Bağlantı yapılandırma seçenekleri, Özet Bağlantı alan denetimleri için de kullanılabilir.

Standart Web bölümünü yapılandırma seçeneklerini seçmek için Web Bölümü'nün sağ üst köşesindeki oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'itıklatın. Bu yapılandırmalardan seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Web Bölümlerini özelleştirmebaşlıklı makaleye bakın.

Zaten sayfayı düzenliyorsanız, Web Bölümünün sağ üst köşesindeki okta düzenle etiketi bulunur.

Özet Bağlantı yapılandırma seçeneklerini belirlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde Stilleri ve Düzeni Yapılandır'ı tıklatın. Stilleri ve Düzeni Yapılandır iletişim kutusu görünür.

 3. Aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

  • Yeni bağlantılar için varsayılan stil      Yeni bağlantılar için bir görüntüleme stili seçin. Seçtiğiniz stil, Özet Bağlantı Web Bölümü'ne eklediğiniz her bağlantıya uygulanır.

  • Varolan bağlantıları bu stili kullanmak için değiştir      Onay kutusunu seçin ve sonra Özet Bağlantı Web Bölümü'ndeki tüm bağlantılara uygulanması için bir görüntüleme stili seçin.

  • Grup üstbilgilerini bu stili kullanması için ayarla      Bağlantılarınızı, gruplara ayırırsanız, grup üstbilgilerinin görünüm stilini ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

  • Grup sütun sayısı      Bağlantılarınızı, gruplara ayırırsanız, görüntülenecek sütun sayısını belirtmek için bu ayarı kullanabilirsiniz. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminin en çok beş sütunu olabilir. Beş veya daha az sütun kullanırsanız, grup sayınız ile eşleşen bir numara belirtmek için Grup sütun sayısı seçeneğini kullanarak her grubun kendi sütununda belirmesini sağlayabilirsiniz. Grup sayısından daha az bir sütun sayısı belirtirseniz, gruplar kullanılabilen sütunlara eşit olarak dağıtılır ve Web Bölümü'nün altında ek grupları içeren yeni bir satır eklenir.

Sayfanın Başı

Özet Bağlantı Web Bölümünü veya alan denetimini kullanma

Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetimini, bağlantıları düzenlemek, yeni bağlantı eklemek ve Web Bölümü'ndeki bağlantı ve grup üstbilgilerini sıralamak üzere gruplar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Grupları kullanarak bağlantıları düzenlemeyi planlıyorsanız, yeni bağlantıları eklemeden önce grupları oluşturmak iyi olur. Bu, eklediğiniz her yeni bağlantıyı gruba yerleştirmenize olanak sağlar. Grup oluşturmayı önceden seçmez ama sonradan grupları kullanmaya karar verirseniz, her bağlantıyı bir gruba eklemek için düzenleyebilir veya her bağlantıyı ait olmasını istediğiniz gruba sürükleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir Özet bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine grup ekleme

Bir Özet bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine bağlantı ekleme

Özet bağlantılar ve Özet bağlantısı Web Bölümü veya alan denetimine grup üstbilgilerini sıralayın

Var olan bir bağlantının veya grup üst düzenleme

Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine grup ekleme

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde Yeni Grup'u tıklatın. Yeni Grup iletişim kutusu görünür.

 3. Grup Üstbilgisi Adı kutusuna, grup için bir ad yazın. Bu ad, gruba eklediğiniz bağlantılar listesinin üstünde görünür.

  Not : Belirli bir Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetimi için ilk grubu oluşturduğunuzda, Web Bölümünde veya alan denetiminde varolan bağlantılar bu gruba eklenir. Oluşturduğunuz ek gruplar başlangıçta boştur.

Grup kaldırma

Ayrıca, Özet Bağlantı Web Bölümü'nden veya alan denetiminden bir grubu kaldırabilirsiniz.

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde, kaldırmak istediğiniz grubun yanındaki menüyü tıklatın ve sonra Sil'i tıklatın.

  Not : Bağlantı içeren bir grubu kaldırdığınızda, bu bağlantılar kalan birinci gruba taşınır. Yalnızca grubu kaldırırsanız, bağlantılar kalır ve herhangi bir grup içerisinde yer almazlar.

Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine bağlantı ekleme

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde Yeni Bağlantı'yı tıklatın. Yeni Bağlantı iletişim kutusu görünür.

 3. Yeni Bağlantı iletişim kutusunda, bağlantının kişiye mi yoksa öğeye mi yönlendirdiğini seçin.

  Not : Kişiye yönlendiren bir Özet Bağlantı Web Bölümü yalnızca Paylaşımlı Servis Sağlayıcısı (SSI) yapılandırılmış olan sitelerde kullanılabilir. Sitenizde yapılandırılmış bir SSI yoksa Kişi seçeneği kullanılamaz.

  Kişiye bağlanmayı seçerseniz Yeni Bağlantı iletişim kutusunda yeni bir seçenek, Kişi görünür. Bağlantının hangi kişiye yönlendireceğini Kişi kutusuna yazarak veya Gözat'ı tıklatıp Kişi ekle Web Sayfası iletişim kutusundan bir kişi seçerek belirtebilirsiniz. Öğeye bağlanmayı seçerseniz Kişi seçeneği belirmez.

 4. Bağlantının başlığını veya açıklamasını Başlık ve Açıklama kutularına yazarak ekleyin. Başlık zorunludur ancak açıklama isteğe bağlıdır. Açıklama eklerseniz, açıklama metninin yazım denetimini, Açıklama kutusunun yanındaki Yazımı Denetle düğmesine tıklatarak denetleyebilirsiniz.

 5. Bağlantının adresini (URL) Bağlantı URL'si kutusuna yazarak belirtebilirsiniz. Bağlantı, bir kişiye yönlendiriyorsa adres önceden doldurulmuştur. Bağlantı, bir öğeye yönlendiriyorsa öğeyi bulmak ve Bağlantı URL'si kutusunu otomatik olarak doldurmak için Gözat düğmesini tıklatabilirsiniz. Bağlantı adresinizi sınamak için Sınamak için burayı tıklatın'ı tıklatın.

 6. Bağlantıyı yeni bir tarayıcı penceresinde açmak için Bağlantıyı yeni pencerede aç seçeneğini seçin.

 7. Bağlantının Araç İpucu'nu Araç İpucu kutusuna yazarak ekleyebilirsiniz. Araç İpucu, sayfayı görüntüleyen kişi fare işaretçisini bağlantı üzerinde beklettiğinde bağlantı üzerinde görünür.

 8. Görüntü adresini Görüntü URL'si kutusuna, görüntü ile bağlantıyı ilişkilendirebilirsiniz. Görüntü, sitenizde bulunuyorsa görüntüyü bulmak ve Görüntü URL'si kutusunu otomatik olarak doldurmak için Gözat düğmesini tıklatabilirsiniz. Görüntüyü bağlantı ile ilişkilendirirseniz, görüntü bağlantının yanında görünür ve sayfayı görüntüleyen kişiler bağlantının hedefine gitmek için görüntüyü veya bağlantıyı tıklatabilir. Görüntü adresinizi sınamak için Sınamak için burayı tıklatın'ı tıklatın.

 9. Bağlantı ile ilişkilendirmek üzere bir görüntü belirtirseniz Görüntü açıklaması kutusuna metin yazarak görüntü için bir de alternatif metin ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, sayfa okuma yazılımı kullanan bir kişi sayfayı ziyaret ettiğinde, sayfa okuma yazılımı tarafından sesli olarak okunur. Ayrıca bu metin, sayfayı görüntüleyen kişinin tarayıcısı herhangi bir nedenden ötürü görüntüyü görüntüleyemediği durumlarda görüntülenir.

 10. Özet bağlantı Web Bölümü veya alan denetimine grupları eklenen zaten varsa, bağlantıyı Grup aşağı açılan listeyi kullanarak ait olduğu grubu belirtebilirsiniz. Bağlantı düzenlediğinizde, bağlantıyı bir gruba eklemek için veya bağlantıyı ait olduğu grubu değiştirmek için Grup aşağı açılan listeyi kullanabilirsiniz.

 11. Stil kutusunda bir seçenek seçerek, bağlantı için bir görüntüleme stili ayarlayabilirsiniz. Bazı stillerin görüntüleri görüntülemediğini unutmayın, öyleyse bağlantı ile bir görüntü ilişkilendirdiyseniz görüntüleri görüntüleyen bir stil seçmeye dikkat edin.

Bağlantı kaldırma

Ayrıca, Özet Bağlantı Web Bölümü'nden veya alan denetiminden bir bağlantıyı kaldırabilirsiniz.

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde, kaldırmak istediğiniz bağlantının yanındaki menüyü tıklatın ve sonra Sil'i tıklatın.

Özet bağlantıları ve grup üstbilgilerini Özet Bağlantı Web Sayfası veya alan denetiminde sıralama

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde, bir bağlantı ya da grup üstbilgisinin konumunu diğer bağlantılar ve üstbilgilere göre değiştirmek için ilgili bağlantı veya grup üstbilgisini sürükleyin. Bağlantı veya grup üstbilgisinin taşınacağı yerde yatay bir kırmızı çubuk görünür.

  • Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı düğmelerini kullanın:

   1. Özet Bağlantı Web Bölümü veya alan denetiminde Yeniden Sırala'yı tıklatın. Bağlantıları Yeniden Sırala iletişim kutusu görünür.

   2. Taşımak istediğiniz üstbilgiyi veya bağlantıyı tıklatın ve sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.

    Not : Bağlantıyı yukarı veya aşağı taşırsanız, bağlantı başka bir gruba taşınabilir. Bağlantı, bir grubun üstündeyse ve yukarısında başka bir grup varsa Yukarı Taşı'yı tıklattığınızda bağlantı, yukarısındaki gruba taşınır. Bağlantı bir grubun altındaysa ve aşağısında başka bir grup varsa bağlantıyı seçip Aşağı Taşı'yı tıklattığınızda bağlantı, aşağısındaki gruba taşınır.

Varolan bir bağlantıyı veya üstbilgiyi düzenleme

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

  Not : Sayfayı önceden düzenlemeye başladıysanız, bu adım gerekli değildir.

 2. Düzenleme modunda her özet bağlantı ve grup üstbilgisinin solunda yer alan bir menüsü vardır. Menüyü tıklatın ve sonra Düzenle'yi tıklatın. Tıklattığınız bağlantı veya grup üstbilgisi menüsüne bağlı olarak Bağlantı düzenle Web Sayfası ya da Grup Düzenle iletişim kutusu görünür.

 3. Bağlantı ekleme veya grup ekleme olmadığında da kullanılabilir bir grup veya bağlantıyı Düzenle aynı seçenekleri, kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×