Özel sayı biçimi oluşturma veya silme

Excel, sayıları yüzde, para birimi, tarih vb. olarak görüntülemeyi sağlayan birçok seçenek içerir. Bu yerleşik biçimler ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, kendi biçiminizi oluşturmak için yerleşik bir sayı biçimini özelleştirebilirsiniz. Sayı biçimini kodlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, başlamadan önce bir sayı biçimini özelleştirmeyle ilgili genel kuralları incelemeniz iyi olabilir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir sayı biçimini özelleştirmeyle ilgili kuralları inceleme

Özel sayı biçimi oluşturma

Özel sayı biçimini silme

Bir sayı biçimini özelleştirmeyle ilgili kuralları inceleme

Özel bir sayı biçimi oluşturmak için, başlangıç noktası olarak yerleşik sayı biçimlerinden birini seçersiniz. Ardından kendi özel sayı biçiminizi oluşturmak için bu biçimin kod bölümlerinden herhangi birini değiştirebilirsiniz.

Bir sayı biçimi noktalı virgülle ayrılan dört kod bölümüne sahip olabilir. Bu kod bölümleri sırasıyla pozitif sayılar, negatif sayılar, sıfır değerleri ve metin için biçimleri tanımlarlar.

<POZİTİF>;<NEGATİF>;<SIFIR>;<METİN>

Örneğin, aşağıdaki özel biçimi oluşturmak için bu kod bölümlerini kullanabilirsiniz:

[Mavi]#,##0.00_);[Kırmızı](#,##0.00);0.00;"satış "@

Özel sayı biçiminize kod bölümlerinin tümünü eklemeniz gerekmez. Özel sayı biçiminiz için yalnızca iki kod bölümü belirtirseniz, ilk bölüm pozitif sayılar ve sıfır için ve ikinci bölüm de negatif sayılar için kullanılır. Bir kod bölümünü atlamak ve takip eden kod bölümünü dahil etmek istiyorsanız, atladığınız bölüme ait noktalı virgülü dahil etmeniz gerekir.

Aşağıdaki kurallar bu sayı biçimi kod bölümlerinin herhangi birini özelleştirmenizde yardımcı olacaktır.

Metin ve boşluk ekleme yönergeleri

 • Hem metin hem sayı görüntüleme    Bir hücrede hem metin hem de sayı görüntülemek için, metin karakterlerini çift tırnak (" ") içine alın veya sayılardan önce ters eğik çizgi (\) koyun. Karakterleri biçim kodlarının uygun bölümüne ekleyin. Örneğin, pozitif bir tutarı "125,74 TL Fazla" ve negatif bir tutarı "-125,74 TL Eksik" olarak görüntülemek için 0,00 TL" Fazla";-0,00 TL" Eksik" biçimini girin. Kod bölümlerinin ikisinde de "Fazla" ve "Eksik" sözcüklerinden önce bir boşluk karakter olduğuna dikkat edin.

  Aşağıdaki karakterler, tırnak işaretleri kullanılmaksızın görüntülenir:

$

Dolar işareti

+

Artı işareti

(

Sol ayraç

:

İki nokta üst üste

^

Şapka işareti

'

Kesme işareti

{

Sol küme parantezi

<

Küçüktür işareti

=

Eşittir işareti

-

Eksi işareti

/

Eğik çizgi işareti

)

Sağ ayraç

!

Ünlem işareti

&

Ve işareti

~

Tilde

}

Sağ küme parantezi

>

Büyüktür işareti

Boşluk karakteri

 • Metin girişi için bölüm ekleme    Metin bölümü eklenirse her zaman sayı biçimindeki son bölümdür. Hücreye yazdığınız herhangi bir metni görüntülemek istediğiniz bölüme @ karakterini ekleyin. Metin bölümünde @ karakteri atlanırsa, yazdığınız metin görüntülenmez. Özel metin karakterlerini her zaman yazılan metinle birlikte görüntülemek isterseniz, ek metni çift tırnak işareti (" ") içine alın. Örneğin, @" için toplu alındı"

  Biçim bir metin bölümü içermiyorsa, bu biçimin uygulandığı bir hücreye yazdığınız sayı olmayan hiçbir değer biçimden etkilenmez. Ek olarak, hücrenin tamamı metne dönüştürülür.

 • Boşluk ekleme    Bir sayı biçiminde bir karakter genişliğinde boşluk oluşturmak için, bir alt çizgi karakteri (_) ve arkasından kullanmak istediğiniz karakteri girin. Örneğin, bir alt çizginin arkasından sağ ayraç eklediğinizde (örneğin, _)), pozitif sayılar parantez içindeki negatif sayılarla doğru şekilde hizalanmış olur.

 • Karakter yineleme    Biçimdeki bir sonraki karakteri sütun genişliğini dolduracak şekilde yinelemek için, sayı biçimine bir yıldız karakteri (*) ekleyin. Örneğin, bir sayıdan sonra hücreyi dolduracak kadar tire eklemek için 0*- yazın veya sayıların başına sıfır eklemek için *0 yazın.

Ondalık basamak, boşluk, renk ve koşul kullanma kuralları

 • Ondalık konumları ve anlamlı basamakları ekleme    Ondalık konumlar içeren kesirleri veya sayıları biçimlendirmek için, bir bölümde aşağıdaki basamak yer tutucularını, ondalık konumları ve binlik ayırıcılarını ekleyin.

0 (sıfır)

Bu basamak yer tutucusu sayının biçimdeki sıfırlardan daha az basamağı varsa, anlamsız sıfırlar görüntüler. Örneğin, 8,9 yazarsanız ve 8,90 olarak görüntülenmesini isterseniz #,00 biçimini kullanın.

#

Bu basamak yer tutucusu 0 (sıfır) ile aynı kurallara uyar. Ancak, yazdığınız sayının ondalık konumunun iki tarafından birinde biçimdeki # simgelerinden daha az basamağı varsa Excel fazladan sıfırlar görüntülemez. Örneğin, #,## özel biçimini kullanır ve hücreye 8,9 yazarsanız, 8,9 sayısı görüntülenir.

?

Bu basamak yer tutucusu 0 (sıfır) ile aynı kurallara uyar. Ancak, Excel ondalık noktanın iki tarafına anlamsız sıfırlar için boşluklar ekleyerek ondalık konumların sütunda hizalanmasını sağlar. Örneğin, 0,0? özel biçimi sütunda 8,9 ve 88,99 sayılarının ondalık konumlarını hizalar.

. (nokta)

Bu basamak yer tutucusu sayıda ondalık noktayı görüntüler.

 • Sayının ondalık noktasının sağında, biçimdeki yer tutuculardan daha fazla basamağı varsa, sayı, yer tutucular kadar ondalık yerine yuvarlanır. Ondalık noktasının solunda, yer tutuculardan daha fazla basamağı varsa, ek basamaklar görüntülenir. Biçim, ondalık noktasının solunda yalnızca sayı işaretleri (#) içeriyorsa, 1'den küçük olan sayılar bir ondalık noktasıyla başlar; örneğin, ,47.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(ondalık konumlar hizalı olarak)

???,???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(kesirler hizalı olarak)

# ???/???

 • Binlik ayırıcıyı görüntüleme    Binlik ayırıcı olarak nokta görüntülemek veya sayıyı 1.000'in katlarından biriyle ölçeklendirmek için, sayı biçimine şu ayırıcıyı ekleyin.

. (nokta)

Sayıda binlik ayırıcıyı görüntüler. Biçimde numara işaretleri (#) veya sıfırlar arasında nokta varsa, Excel binler basamağını noktayla ayırır. Nokta ve ardından bir basamak ayırıcı varsa, sayı 1.000'le ölçeklendirilir. Örneğin, biçim #,0. ise ve hücreye 12.200.000 yazarsanız, 12,200,0 sayısı görüntülenir.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

12000

12.000

#.###

12000

12

#.

12200000

12,2

0,0..

 • Renk belirtme    Biçimin bir bölümü için bir renk belirtmek için, bölüme köşeli parantezler içinde aşağıdaki sekiz renkten birinin adını yazın. Renk kodu bölümdeki ilk öğe olmalıdır.

[Siyah]

[Yeşil]

[Beyaz]

[Mavi]

[Pembe]

[Sarı]

[Camgöbeği]

[Kırmızı]

 • Koşul belirtme    Yalnızca bir sayı belirttiğiniz bir koşulu sağladığında uygulanacak sayı biçimlerini uygulamak için, koşulu köşeli parantezler içine alın. Koşul bir karşılaştırma işleci ile bir değerden oluşur. Örneğin, aşağıdaki biçim 100'e eşit veya bundan küçük sayıları kırmızı yazı tipiyle ve 100'den büyük sayıları mavi yazı tipiyle görüntüler.

  [Kırmızı][<=100];[Mavi][>100]

  Hücrelere koşullu biçimlendirme (örneğin, bir hücredeki değere bağlı renkli gölgelendirme) uygulamak için, Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'ye tıklayın.

Para birimi, yüzde ve bilimsel gösterim biçimiyle ilgili yönergeler

 • Para birimi simgelerini ekleme    Aşağıdaki para birimi simgelerinden birini sayı biçiminde yazmak için NUM LOCK tuşuna basın, ANSI kodu simgesini yazmak için sayısal tuş takımını kullanın.

Bu simgeyi girmek için

Bu koda basın

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

avro

ALT+0128

 • Not: Özel biçimler çalışma kitabıyla birlikte kaydedilir. Excel'in her zaman belirli bir para birimi simgesini kullanması için, Excel'i başlatmadan önce Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar'da seçili para birimi simgesini değiştirin.

 • Yüzdeleri görüntüleme    Sayıları 100'ün yüzdesi olarak, örneğin 0,08'i %8 veya 2,8'i %280 olarak görüntülemek için, sayı biçimine yüzde işareti (%) ekleyin.

 • Bilimsel gösterimleri görüntüleme    Sayıları bilimsel (üstel) biçimde görüntülemek için, bir bölümde aşağıdaki üs kodlarını kullanın.

E (E-, E+, e-, e+)

Sayıyı bilimsel (üstel) biçimde görüntüler. Excel, "E" veya "e"nin sağ tarafında ondalık noktanın taşındığı konum sayısına karşılık gelen bir sayı görüntüler. Örneğin, biçim 0,00E+00 ise ve hücreye 12.200.000 yazarsanız, 1,22E+07 sayısı görüntülenir. Sayı biçimini #0,0E+0 olarak değiştirirseniz, 12,2E+6 sayısı görüntülenir.

Tarih ve saat biçimleriyle ilgili yönergeler

 • Günleri, ayları ve yılları görüntüleme    Sayıları tarih biçimlerinde (gün, ay ve yıl gibi) görüntülemek için, bir bölüme aşağıdaki kodları kullanın.

a

Ayı, başında sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.

aa

Ayı, bir sayı olarak görüntüler ve uygun olduğunda başına sıfır ekler.

aaa

Ayı, kısaltma olarak görüntüler (Oca - Ara).

aaaa

Ayı, tam adıyla görüntüler (Ocak - Aralık).

aaaaa

Ayı, tek bir harf olarak görüntüler (O - A).

g

Günü, başında sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.

gg

Günü, bir sayı olarak görüntüler ve uygun olduğunda başına sıfır ekler.

ggg

Günü, kısaltma olarak görüntüler (Paz - Cmt).

gggg

Günü, tam adıyla görüntüler (Pazar - Cumartesi).

yy

Yılı, iki basamaklı bir sayı olarak görüntüler.

yyyy

Yılı, dört basamaklı bir sayı olarak görüntüler.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

Ay

1–12

a

Ay

01–12

aa

Ay

Oca–Ara

aaa

Ay

Ocak–Aralık

aaaa

Ay

O–A

aaaaa

Gün

1–31

g

Gün

01–31

gg

Gün

Paz–Cmt

ggg

Gün

Pazar–Cumartesi

gggg

Yıl

00–99

yy

Yıl

1900–9999

yyyy

 • Saatler, dakikaları ve saniyeleri görüntüleme    Saat biçimlerini (saat, dakika ve saniye gibi) görüntülemek için, bir bölüme aşağıdaki kodları kullanın.

s

Saati, başında sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.

[s]

Saat cinsinden geçen süreyi görüntüler. Saat sayısı 24'ü aşan bir süre değeri döndürecek bir formülle çalışıyorsanız, [s]:dd:nn gibi bir sayı biçimi kullanın.

ss

Saati, bir sayı olarak görüntüler ve uygun olduğunda başına sıfır ekler. Biçim AM veya PM içeriyorsa, saat 12 saatlik zaman biçimindedir. İçermiyorsa, saat 24 saatlik zaman biçimindedir.

d

Dakikayı, başında sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.

Not: Biçimde d veya dd kodu, s veya ss kodundan hemen sonra veya nn kodundan hemen önce gelmelidir; böyle olmazsa, Excel dakika yerine ay değeri görüntüler.

[d]

Dakika cinsinden geçen süreyi görüntüler. Dakika sayısı 60'ı aşan bir süre değeri döndürecek bir formülle çalışıyorsanız, [dd]:nn gibi bir sayı biçimi kullanın.

dd

Dakikayı bir sayı olarak görüntüler ve uygun olduğunda başına sıfır ekler.

Not: Biçimde d veya dd kodu, s veya ss kodundan hemen sonra veya nn kodundan hemen önce gelmelidir; böyle olmazsa, Excel dakika yerine ay değeri görüntüler.

n

Saniyeyi, başında sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.

[s]

Saniye cinsinden geçen süreyi görüntüler. Saniye sayısı 60'ı aşan bir süre değeri döndürecek bir formülle çalışıyorsanız, [nn] gibi bir sayı biçimi kullanın.

sn

Saniyeyi, bir sayı olarak görüntüler ve uygun olduğunda başına sıfır ekler. Saniyenin bölümlerini görüntülemek istiyorsanız, s:dd:nn,00 gibi bir sayı biçimi kullanın.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Saati 12 saatlik zaman biçimini kullanarak görüntüler. Excel, gece yarısından öğlene kadar olan saatler için AM, am, A veya a, öğlenden gece yarısına kadar olan saatler için de PM, pm, P veya p görüntüler.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

Saat

0–23

s

Saat

00–23

ss

Dakika

0–59

d

Dakika

00–59

dd

Saniye

0–59

n

Saniye

00–59

nn

Zaman

4

s AM/PM

Zaman

16:36

s:dd AM/PM

Zaman

4:36:03 P

s:dd:nn A/P

Zaman

4:36:03,75

s:dd:nn,00

Geçen zaman (saat ve dakika)

1:02

[s]:dd

Geçen zaman (dakika ve saniye)

62:16

[dd]:nn

Geçen zaman (saniye ve salise)

3735,80

[nn],00

Sayfanın Başı

Özel sayı biçim oluşturma

 1. Özel bir sayı biçimi oluşturmak ve kullanmak istediğiniz çalışma kitabını açın.

 2. Giriş sekmesinde, Sayı'nın yanındaki İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  Sayı grubundaki iletişim kutusu başlatıcısı

 3. Kategori kutusunda Özel'i tıklatın.

 4. Tür listesinde, özelleştirmek istediğiniz sayı biçimini seçin.

  Seçtiğiniz sayı biçimi Tür listesinin üstündeki Tür kutusunda görünür.

  Not: Tür listesinde yerleşik bir sayı biçimi seçtiğinizde, Excel sayı biçiminin özelleştirebileceğiniz bir kopyasını oluşturur. Tür listesindeki özgün sayı biçimi değiştirilemez ve silinemez.

 5. Tür kutusunda, seçtiğiniz sayı biçiminde gerekli değişiklikleri yapın.

  İpucu: Yapabileceğiniz değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için, bu makale sayı biçimini özelleştirmeyle ilgili kuralları inceleme bölümüne bakın.

Not: Özel sayı biçimi oluşturulduğu çalışma sayfasında depolanır ve diğer hiçbir çalışma kitabında kullanılamaz. Yeni bir çalışma kitabında özel bir biçim kullanmak için, geçerli çalışma kitabını yeni çalışma kitapları için temel olarak kullanabileceğiniz bir Excel şablonu olarak kaydedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Özel sayı biçimini silme

 1. Silmek istediğiniz özel sayı biçimini içeren çalışma kitabını açın.

 2. Giriş sekmesinde, Sayı'nın yanındaki İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  Sayı grubundaki iletişim kutusu başlatıcısı

 3. Kategori kutusunda Özel'i tıklatın.

 4. Tür listesinde, silmek istediğiniz özel sayı biçimini seçin.

  Not: Tür listesindeki yerleşik sayı biçimleri silinemez.

 5. Sil'i tıklatın.

  Not: Çalışma kitabında silinen özel biçimle biçimlendirilmiş hücre varsa bunlar varsayılan Genel biçiminde görüntülenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×