Özel Şerit Access'te oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Şerit — Şerit komutlarının grupları içeren program penceresinin üst boyunca — Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimibir bileşenidir. Office Fluent kullanıcı arabirimiAccesskomutları için tek bir giriş sağlar.

Daha gelişmiş Accessuygulamaları oluşturmak başladığınızda, bir uygulama daha kolay kullanılmasını yapabilmek için Office Fluent şeridi özelleştirmek istediğiniz karar verebilirsiniz. Örneğin, bazı gizleme veya tüm varsayılan sekmeleri ve böylece kullanıcılar belirli komutları kullanamaz ve yeni, yalnızca kullanılabilir olmasını istediğiniz komutları içeren özel sekmeler oluşturabilirsiniz.

Office Fluent kullanıcı arabirimikullanan tüm Microsoft Office programlarında, şeridi özelleştirmeniz için Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) kullanın. Bu nedenle, bazı temel XML bilgisine yararlı olur. Bu makalede XML kavramlarını kapsamaz, ancak bunu bir temel şeridi özelleştirme yordam ve bazı örnek gereksinimlerinize uygun olarak değiştirebileceğiniz XML ile sağladığınız.

Bu makalede, XML kullanarak kendi özel Şerit oluşturma konusunda kapsar. Varolan şeritleri değiştirmek için yerleşik Araçları'nı kullanmak istiyorsanız, Office'te şeridi özelleştirmekonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şeridi özelleştirme tekniklerini anlama

Oluşturma ve özel Şerit uygulama

Şeridi varsayılan geri yükleme

XML örneği anlama

Şeridi özelleştirme tekniklerini anlama

Accessiçinde şeridi özelleştirme XML oluşturma ve sonra kod ekleme veya Access Şerit oluşturduğunda, o XML kullanmayı söyleyin veritabanı özelliklerini ayarlanması göre özelleştirin. XML varolan sekmeleri gizleme ve yeni sekmeleri, komutu gruplar ve komutlar eklemek için kullanabilirsiniz. Bu makaledeki yordamlar (Bul, sıralama, gibi açılıp kaydedildiğinde) erişmek için yerleşik komut eklemek nasıl ve kendiniz yazdı erişim makroları çalıştırma komut eklemek nasıl gösterir.

XML içinde depolayabilir, ancak kolay yöntemlerden birini geçerli veritabanındaki sistem tablodaki depolamak için birkaç yer vardır. İşlem, Şerit XML eklemeye ve sonra özel Şerit veritabanını bir bütün olarak veya belirli bir form veya rapor için görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme USysRibbons adlı bir sistem tablo oluşturmayı içerir. Birden çok özel Şerit tanımlayabilirsiniz — biri tüm uygulama ve tek tek formlar veya veritabanındaki raporları için ek şeritleri.

Oluşturma ve özel Şerit uygulama

Aşağıdaki bölümlerde ve özel Şerit uygulama oluşturmak için adım adım yordamlar verilmektedir.

Başlamadan önce

Gezinti Bölmesi'nde görünen Sistem tabloları    Oluşturduktan sonra USysRibbons tabloyu görebilmeniz için öncelikle Gezinti Seçenekleri iletişim kutusundaki ayarı değiştirmeniz gerekir böylece varsayılan olarak, Gezinti Bölmesi'nde, Sistem tabloları görüntülenmez. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Access veritabanı açıkken, Gezinti bölmesinin üst gezinti çubuğunu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri ' ni tıklatın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, Görüntü seçenekleri' nin altında Sistem nesneleri göster onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Access Sistem tabloları Gezinti Bölmesi'nde görünür.

Eklenti kullanıcı arabirimi hata iletileri görünümünü etkinleştirme    Hata iletileri oluştururken ve bunları görüntülemek erişim sağlamak için iyi bir fikirdir şekilde şeridi özelleştirme XML, sorun giderme bilgileri değerli bir kaynaktır. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Dosya > Seçenekler. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Microsoft Office düğmesi > Access Seçenekleri.

 2. İstemci ayarları' nı tıklatın. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Gelişmiş' i tıklatın.

 3. ' İn altında Geneleklenti kullanıcı arabirimi hatalarını göster onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

USysRibbons sistem tablosu oluşturma

USysRibbons sistem tablo oluşturmak için bu yordamı kullanın. Daha sonra şeridi özelleştirmeniz XML depolamak için bu tabloyu kullanın.

 1. Oluştur sekmesinin tablolar grubunda, Tablo Tasarımı' nı tıklatın.

 2. Aşağıdaki alanları tabloya ekleyin. Alan adları tam olarak gösterildiği gibi yazdığınızdan emin olun.

  Alan adı

  Tür

  Alan Boyutu

  Kimlik

  Otomatik Sayı

  Uzun Tamsayı

  RibbonName

  Metin

  255

  RibbonXml

  Not

 3. İsterseniz, bu tabloda, Şerit XML işlevini açıklamak için bir açıklama alanı gibi daha fazla alan ekleyebilirsiniz.

 4. Kimlik alanı seçin. Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil anahtar' ı tıklatın.

 5. Hızlı Erişim Araç çubuğu, Kaydet' i tıklatın veya CTRL + s adı yeni bir tablo USysRibbonstuşlarına basın.

Şeridi özelleştirme XML USysRibbons tabloya ekleme

Bu örnekte amacıyla, kullanıcıların, veritabanınızın araçlarından Oluştur sekmesinde kullanmalarını istediğinizi varsayalım. Ayrıca, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi Yapıştır komutunu kullanarak, yalnızca A özel sekmesini adlı yeni bir sekmede oluşturmak istediğiniz.

Özel Şerit sekmesi

Aşağıdaki yordamda XML bu yapılandırmayı oluşturur.

 1. Gezinti Bölmesi'nde USysRibbons tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Veri sayfası görünümü ' nü tıklatın.

 2. Aşağıdaki verileri tabloya ekleyin. Bu makaleden XML örnek kopyalayın ve doğrudan tabloya yapıştırın.

  Kimlik

  RibbonName

  RibbonXML

  (Sayı)

  Benim sekmesi

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Bu XML ilk erişim "sıfırdan başlama değil" olarak başlamasını söyler; yani, Access varsayılan Şerit Sekmeleri görüntüleyeceğini belirtir. Daha sonra varsayılan sekmeleri ( Oluştur sekmesi) yalnızca birini gizlemek için Access bildirir. Son olarak, ekler sekmesine "A özel grubu" adlı bir komut grubu "A özel sekmesi," adlı yeni bir Şerit sekmesi oluşturur ve Yapıştır komutu gruba ekler. Bu örnekte ve bunu gereksinimlerinize uygun şekilde özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için XML örneği anlayınbölümüne bakın.

 4. USysRibbons tabloyu kapatın ve sonra veritabanını kapatıp.

Özel Şerit uygulama

Özel Şerit XML tabloda saklanmış kaydettiğinize göre aşağıdakilerden birini yapın — Şerit tüm veritabanı veya belirli bir form veya rapora uygulamak isteyip istemediğinizi bağlı olarak.

 • Özel Şerit tüm veritabanına uygulama   

  1. Dosya > Seçenekler. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Microsoft Office düğmesi > Access Seçenekleri.

  2. Geçerli veritabanı, tıklatın ve sonra şeridi ve araç çubuğu seçeneklerialtında Şerit adı listeden seçin ve sonra istediğiniz Şerit'i tıklatın; Bu durumda, My sekmesi.

  3. Tamam'a tıklayın.

 • Belirli bir form veya rapor için özel Şerit uygulama   

  1. Gezinti bölmesinde, form veya özel Şeride uygulamak istediğiniz raporu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü ' nü tıklatın.

  2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

  3. Özellik sayfasında Seçim türü' nün altında üstündeki (Form veya raporu) nesne türü listesinde seçildiğinden emin olun.

  4. Diğer sekmesinde özellik sayfası, Şerit adı listeyi tıklatın ve sonra formu veya raporu (Bu örnekte, My sekmesi) açtığınızda görüntülenmesini istediğiniz Şerit'i tıklatın.

  5. Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Kaydet’e tıklayın veya CTRL+S tuşlarına basın.

  6. Form veya raporu kapatın ve yeniden açmak için Gezinti Bölmesi'nde çift tıklatın.

   Seçtiğiniz şeridi görüntülenir.

Sizin özel Şerit düzgün çalıştığını doğrulayın sonra aşağıdakileri yaparak sistem tabloları yeniden gizleyebilirsiniz:

 1. Gezinti bölmesinin üst gezinti çubuğunu sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünden Gezinti Seçenekleri ' ni tıklatın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, Görüntü seçenekleri' nin altında Sistem nesneleri göster onay kutusunu temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şeridi varsayılan geri yükleme

Özel Şerit kullanmayı durdurmak ve Şerit varsayılan geri yüklemek için özel Şerit tüm uygulama tarafından veya belirli bir form veya rapor tarafından kullanılıp kullanılmadığını bağlı olarak aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

Geri Yükle'yi varsayılan uygulama düzeyi Şerit

 1. Dosya > Seçenekler. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Microsoft Office düğmesi > Access Seçenekleri.

 2. Geçerli veritabanı' nı tıklatın ve sonra şeridi ve araç çubuğu seçeneklerialtında Şeridi ad kutusunun içeriğini silin.

 3. Kapatın ve sonra da veritabanını yeniden açın.

Access kendi varsayılan şerit sekmeleri görüntüler. Şerit XML silmeden kadar USysRibbons tabloda kalır, özel Şerit yeniden başlatmak isterseniz, bunu değerine geri Şerit adı seçeneği ayarlayarak yapabilirsiniz böylece daha önceden yer alan.

Form veya rapor için varsayılan şerit geri yükleme

 1. Form veya rapor Tasarım görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasında Seçim türü' nün altında üstündeki (Form veya raporu) nesne türü listesinde seçildiğinden emin olun.

 4. Diğer sekmesinde özellik sayfası, Şerit adı özellik kutusunun içeriğini silin.

 5. Kaydetme, kapatın ve ardından formu veya raporu açın.

Şerit XML silmeden kadar USysRibbons tabloda kalır, özel Şerit yeniden başlatmak isterseniz, bunu değerine Şerit adı özelliğindeki değeri ayarlayarak yapabilirsiniz böylece daha önceden yer alan.

Sayfanın Başı

XML örneği anlama

Burada, daha önce bu makalede ve oluşturulduğu özel Şerit'in bir çizimde kullanılan XML örneği.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Özel Şerit sekmesi

Bu örnekte, XML ikinci satırı startFromScratch özniteliği Falseolarak ayarlar. Değerini False olarak ayarlayarak, Access tüm varolan sekmeleri olduğu bırakır ve varolanları sağına yeni sekme ekler olmasını sağlar. Bu özniteliği True olarak ayarlandığında tüm var olan sekmelerde kaldırır ve yalnızca, XML içinde oluşturduğunuz olanları görüntüler. StartFromScratch özniteliği yanlışolarak ayarlayın bile, yine de tek tek sekmeleri gizleyebilirsiniz. Bu yerleşik Oluştur sekmesini gizler XML, dördüncü çizgiyle gösterilmektedir. Kalan satırlarında özel sekmeyi ve özel bir grup oluşturun ve sonra şu satırı, XML kullanarak yerleşik Yapıştır komutu gruba ekleyin.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Ek gruplar ekleyin veya sizin özel Şerit denetimleri    XML benzer satırlarının eklenmesi ve farklı idMso ve Etiket değerlerini değiştirme Şeridinize diğer grupları ve denetimleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, oluşturmak için şu anda seçili nesne Excel'e aktarır, bir denetim kullanın aşağıdaki XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Yapıştır komutu aynı grubu denetim eklemek için yeni satırı XML hemen önce veya sonra Yapıştır komutunu yaratan satırı ekleyin. Yeni bir grup oluşturmak için kopyalama, yapıştırma ve yukarıdaki Bir özel grup grup oluşturur XML değiştirin. Aşağıdaki örnek, iki denetim özel gruba ekler XML gösterir.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Bu XML A özel sekmesinibaşka bir grup ekler. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi yeni Grup iki denetimleri içeren — Excel'den bir içeri aktarma işlemini başlatır ve Excel'deki bir dışarı aktarma işlemini başlatır.

İki gruplu özel Şerit sekmesi

Not: Özel Şerit'teki her Grup Kimliği ve sekme kimliği değerin benzersiz olması gerekir.

Bir komutu idMso değerini öğrenin    Yerleşik bir komut idMso değerini öğrenmek için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Dosya > Seçenekler. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Microsoft Office düğmesi > Access Seçenekleri.

 2. Şeridi Özelleştir veya Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nutıklatın. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Özelleştir' i tıklatın.

 3. İşaretçiyi hakkında bilgi almak istediğiniz öğenin üzerine getirin. Access, Ekran İpucu'nda, parantez içinde denetimin idMso değerini görüntüler.

Bir Access makroyu çalıştırmak için komut ekleme    Access makroları çalıştırma komutları ekleyerek, daha fazla esneklik için özel Şerit ekleyebilirsiniz. Örneğin, oluşturduğunuz MyMacroadında bir makroya varsayalım. Komut makro çalışır, Şerit'e eklemek için XML için şu satırı ekleyin.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Önceki örnekte Yapıştır komutunu aynı grubu denetim eklemek için yeni satırı XML hemen önce veya sonra Yapıştır komutunu yaratan satırı ekleyin. Aşağıdaki örnek, komut ekler XML gösterir.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×