Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden geçiş yapma

Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden geçiş yapma

Bu makale, kullanıcıları Windows bilgisayarlarında önceki OneDrive İş eşitleme istemcisini (Groove.exe) çalıştıran ve OneDrive İş ile SharePoint Online site kitaplıklarını eşitlemek için yeni OneDrive eşitleme istemcisine (OneDrive.exe) geçiş yapmayı planlayan BT yöneticilerine yöneliktir.

Önemli : 

 • yeni OneDrive eşitleme istemcisi Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ve Windows 7’yi desteklemektedir. OneDrive eşitleme istemcisi henüz şirket içi OneDrive İş veya SharePoint Server örneklerini (kuruluşunuzun bir Office 365 iş planına abone olmadığı durumlarda) eşitlemeyi desteklemez.

 • Office 365 lisanslarının sayısı 250’den az olan Office 365 müşterilerinin, OneDrive İş'te, SharePoint sitelerinde veya Office 365 Gruplarında depolanan dosyalarını eşitlemek için yeni OneDrive eşitleme istemcisi kullanması gerekir. Bu gereksinim, 365’den çok Office 250 lisansı olan şirket müşterileri için geçerli değildir.

Artık hazırsanız yeni OneDrive eşitleme istemcisini indirin.

Windows’da OneDrive, Mac OS X’te OneDrive ve Windows ve Mac’te SharePoint dosyalarını eşitleme konularında, kullanıcılara yönelik yükleme ve kurulum kılavuzlarına ulaşabilirsiniz.

Genel Bakış

OneDrive eşitleme istemcisinde (OneDrive.exe) oturum açtığınızda, OneDrive eşitleme istemcisi, önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinin (Groove.exe) eşitlemiş olduğu site kitaplıklarını eşitleme işlemini otomatik olarak devralır. OneDrive eşitleme istemcisinin eşitleyemediği bir kitaplığınız varsa, önceki eşitleme istemcisi bu kitaplığı eşitlemeye devam eder.

Otomatik devralma sırasında aşağıdakiler gerçekleşir:

 • Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisi (Groove.exe) OneDrive İş’i ve SharePoint Online site kitaplıklarını eşitlemeyi durdurur.

 • OneDrive eşitleme istemcisi (OneDrive.exe) içeriği yeniden indirmeden aynı kitaplıkları eşitlemeye başlar.

 • Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisi (Groove.exe), IRM veya şirket içi OneDrive İş gibi başka kitaplıkları eşitlemeye devam etmediği sürece çalışmayı durdurur ve kendini otomatik başlatmadan kaldırır.

Aşağıdaki kitaplık türleri henüz OneDrive eşitleme istemcisi tarafından desteklenmediğinden, eski istemciden geçirilmeyecektir:

 • OneDrive İş ve SharePoint Server’ın şirket içi örnekleri (kuruluşunuz bir Office 365 İş planına abone olmadığında).

 • Bilgi Hakları Yönetimi’nin etkinleştirilmiş olduğu SharePoint Online site kitaplıkları.

 • Başka kuruluşlardan kişilerin sizin paylaştığı ve sizin eski eşitleme istemcisiyle eşitlediğiniz SharePoint Online site kitaplıkları.

Başlamadan önce

Kuruluşunuzun 250'den fazla Office 365 lisansı varsa, kuruluşunuzda SharePoint site eşitlemesini etkinleştirmeniz gerekir.

Geçişin gerçekleşmesi için, Office’in aşağıdaki sürümlerini veya daha sonrakileri yüklemiş olmalısınız.

Office sürümü

En düşük sürüm

Office 365 ProPlus

16.0.7167.2*

Office 2016 MSI

16.0.4432.1*

Office 2013 MSI/C2R

15.0.4859.1*

OneDrive eşitleme istemcisi, 17.3.6743.1212 veya daha sonraki bir sürümde olmalıdır.

Not : Bilgisayarda Office 2010 yüklüyse, SharePoint Workspace bileşeninin kaldırılması gerekir. OneDrive Kurulumu’nu başlatmadan önce Office 2010’u kaldırın veya Office 2010’un SharePoint Workspace bileşenini kaldırın.

OneDrive İş, SharePoint site kitaplıkları veya paylaşıla kitaplıkların eşitlemesini devralma

OneDrive eşitleme istemcisini kullanarak OneDrive İş, SharePoint site kitaplıkları veya paylaşılan kitaplıklarınızı eşitlemek için, önceki eşitleme istemcisiyle (Groove.exe) kullandığınız iş veya okul hesabıyla oturum açın.

OneDrive eşitleme istemcisini zaten dağıtmış olup olmadığınıza bağlı olarak, kullanıcıların geçiş deneyimini gerçekleştirmesini için birkaç yol vardır:

 • OneDrive Kurulumu’nu başlatma (OneDrive eşitleme istemcisini ilk kez kullananlar)

 • Ek kitaplıkları ayarlama (var olan OneDrive eşitleme istemcisi kullanıcıları)

 • (Yalnızca yöneticiler) OneDrive eşitleme istemcisi ile zaten OneDrive İş eşitlemesi yapılan cihazlarda SharePoint site kitaplıklarını veya paylaşılan kitaplıkları otomatik olarak devralmayı tetiklemek için, OneDrive.exe /takeover komutunu dağıtın.

SharePoint siteleri veya paylaşılan kitaplıklar önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden (Groove.exe) OneDrive eşitleme istemcisine (OneDrive.exe) geçirildiğinde, kitaplık içindeki dosya yapısı yeniden düzenlenebilir. Bunun nedeni, iki istemcide kullanıcının izinlere sahip olmadığı klasörleri işleme biçimleri arasındaki temel farklılıktır. Geçiş sonrasında klasörler yeniden düzenlenebilse de, içerik yine diskte olacaktır. Bu içeriği eşitleme klasörüne taşıyabilir veya artık ihtiyacınız yoksa silebilirsiniz.

OneDrive Kurulumu’nu başlatma

OneDrive eşitleme istemcisini ilk kez kullananlar için, kurulum kapsamında kitaplıklar otomatik olarak geçirilir.

 1. Yeni OneDrive eşitleme istemcisiyle SharePoint sitelerini eşitlemeye başlama başlığı altındaki yükleme yönergelerini izleyerek OneDrive Kurulumu’nu başlatın.

  OneDrive Kurulumundaki ilk ekranın görüntüsü

 2. OneDrive’ı kur ekranında, önceki eşitleme istemcisiyle (Groove.exe) kullandığınız e-posta adresini girin ve ardından Oturum aç’a tıklayın.

Hepsi bu kadar! Oturum açma ekranı görüntüden kaldırılır ve görev çubuğunuzun bildirim alanında yeni mavi bir bulut simgesi görmelisiniz. (Simgeyi görmek için bildirim alanının yanındaki Gizli simgeleri göster okuna Gizli simgeleri göster düğmesi. tıklamanız gerekebilir.)

OneDrive İş eşitleme istemcisi

Not : Office uygulamalarındaki (Word ve PowerPoint gibi) En Son listenizde gösterilen OneDrive İş belgelerinin bağlantıları çalışmayabilir. Bu listedeki öğeleri güncelleştirilmiş bağlantılarıyla yeniden sabitlemeniz gerekebilir veya doğrudan dosyalara gidip bunları yeniden açarak En Son listesinde güncelleştirilmelerini sağlayabilirsiniz.

Ek kitaplıkları ayarlama

OneDrive eşitleme istemcisini kurduktan sonra, kitaplığa gidip Eşitle düğmesine tıklayarak ek SharePoint site kitaplıklarını veya paylaşılan OneDrive İş içeriğini eşitleyebilirsiniz. Eşitle düğmesine tıklandığında tüm kitaplıklar otomatik olarak önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden (Groove.exe) OneDrive eşitleme istemcisinin (OneDrive.exe) eşitleyebileceği şekilde geçirilir.

 1. Yerel bilgisayara eşitlemek istediğiniz kitaplığa gidin. Önceki eşitleme istemcisinden (Groove.exe) kullandığınız e-posta adresiyle oturum açtığınızdan emin olun.

 2. Eşitle’yi tıklatın.

  Eşitle’nin seçili olduğu belge kitaplığı başlığı

(Yalnızca yöneticiler) Kuruluşunuzda devralmayı dağıtma

Kuruluşunuzda OneDrive İş kitaplıklarını eşitlemek için zaten OneDrive eşitleme istemcisi kullanılıyorsa, kullanıcı etkileşimine gerek kalmadan tüm SharePoint site kitaplıklarını veya paylaşılan kitaplıkları Groove.exe’den OneDrive eşitleme istemcisine otomatik olarak geçirmek için bir komut dağıtabilirsiniz.

Not : Devralma işleminin başlatılması için, kullanıcının OneDrive İş’iyle OneDrive eşitleme istemcisi oturumu açmış olması gerekir. Kullanıcı oturum açmadıysa, hiçbir işlem yapılmaz.

OneDrive.exe başlatılırken şu parametre eklenerek devralma komutu tetiklenebilir:

OneDrive.exe /takeover

OneDrive.exe, kullanıcının makinesinde şu konumda yer alır:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\Onedrive.exe

Devralma işlemini tetiklemek için, PC’de System Center Configuration Manager (SCCM) gibi araçlar kullanılarak her kullanıcı için aşağıdaki komut dağıtılabilir:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

İpuçları : 

 • SCCM’nin komutu yönetici değil kullanıcı bağlamında çalıştırdığından emin olun; yoksa kullanıcıya "OneDrive.exe Yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırılamıyor" hatası gösterilir.

 • Makinedeki her kullanıcının etkilenmesi için, komutu her kullanıcı hesabında çalıştırılacak şekilde dağıtın. Bu, oturum açan her kullanıcı için yürütülmesini güvence altına alır. Bir .exe dosyasının her kullanıcı hesabına nasıl dağıtılacağını gösteren bir örnek için, bkz. SCCM ile OneDrive eşitleme istemcisini dağıtma.

Ek kaynaklar

OneDrive eşitleme istemcisi hakkında ek kaynaklar için:

Başlık

Açıklama

Yeni OneDrive eşitleme istemcisini kurumsal ortamda dağıtma

Yöneticilerin, kurumsal ortamlarındaki kullanıcılara Windows için OneDrive eşitleme istemcisini nasıl dağıtabileceğini öğrenin.

Yeni Windows için OneDrive eşitleme istemcisiyle çalışmaya başlama

Windows kullanıcılarının OneDrive eşitleme istemcisini nasıl yapılandırabileceklerini öğrenin.

Yeni OneDrive eşitleme istemcisiyle SharePoint sitelerini eşitlemeye başlama

SharePoint sitelerinden dosyaları eşitlemek için OneDrive eşitleme istemcisinin nasıl yapılandırılacağını öğrenin.

Yeni OneDrive eşitleme istemcisi (OneDrive.exe) için yönetim ayarları

Yöneticilerin Grup İlkesi aracılığıyla kullanıcıları için OneDrive eşitleme istemcisini nasıl denetleyebileceğini ve yönetebileceğini öğrenin.

Hangi OneDrive eşitleme istemcisini kullanıyorum?

Hangi OneDrive eşitleme istemcisini kullandığınızı kolayca nasıl anlayabileceğinizi öğrenin.

OneDrive İş kitaplıklarını eşitlemek için yeni OneDrive eşitleme istemcisinin kullanımında geçerli olan kısıtlamalar ve sınırlamalar

Sürüm notlarını, sınırları ve kısıtlamaları (dosya adlarındaki geçersiz karakterler gibi) içeren bilgi bankası makalesi.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×