Öğretici: Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet:    Önceki öğretici sonundaki Oluşturma harika Power View raporları - bölüm 1, Excel çalışma kitabınızın sahip üç Power View raporları ve etkileşimli harita, pasta, dahil olmak üzere birçok görseller, çubuk ve sütun grafikler. Bu öğreticide, ek etkileşimli Power View raporları nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Bu raporları yayımlayıp SharePoint’te kullanıma sunduğunuzda, bu görselleştirmelerin bunları görüntüleyenler için bu öğreticide olduğu kadar etkileşimli olduğunu da unutmayın.

Bu öğreticideki bölümler şunlardır:

Katlar Grafikleri Oluşturma

Kartlar ve Kutucuklar Kullanarak Etkileşimli Raporlar Oluşturma

Zaman Tabanlı Yürütme Görselleştirmeleri ile Dağılım Grafikleri ve Kabarcık Grafikleri Oluşturma

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır. Ayrıca, Power View’daki pek çok kavramın ve becerinin nasıl kullanıldığını gösteren bir videolar listesi de görebilirsiniz.

Bu dizide, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Sırayı izleyerek ilerlemenizi öneririz.

Bu öğreticilerde Power Pivot özelliği etkinleştirilmiş Excel 2013 kullanılır. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel 2013 Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Power Pivot özelliğini etkinleştirme hakkında yönergeler için bkz. Power Pivot Eklentisi.

Katlar Grafikleri Oluşturma

Bu bölümde, Power View ile etkileşimli görselleştirmeler oluşturmaya devam edeceksiniz. Bu bölümde, Katlar grafiklerinin birkaç farklı türünü oluşturma açıklanmaktadır. Katlar bazen Kafes Grafikler olarak da adlandırılır.

Etkileşimli oluşturma Dikey Katlar grafikleri

Katlar grafikleri oluşturmak için, pasta grafik veya çizgi grafik gibi başka bir grafik ile başlayın.

 1. Excel'de, Çubuk ve Sütun çalışma sayfasını seçin. Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View’u seçerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Boş bir Power View rapor sayfası oluşturulur. Alttaki sekmeyi sağ tıklatıp görünen menüden Yeniden Adlandır’ı seçerek raporu Katlar olarak yeniden adlandırın. Sekmeyi çift tıklatarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

 2. Power View Alanları’ndaki Medals tablosunu genişletin ve Gender ile Event alanlarını seçin. ALANLAR alanından, Event’in yanındaki ok düğmesini seçin ve Sayı (Boş Değil) seçeneğini belirleyin. Power View’un oluşturduğu tablo aşağıdaki ekran gibi görünür.

  power view tablo görselleştirmesi

 3. Şeritten, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Diğer Grafik > Pasta Grafik seçeneğini belirleyin. Artık raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  power view pasta grafiği

 4. Etkinlik sayısını zaman içinde cinsiyete göre görüntülemenin ilginç olacağına karar veriyorsunuz. Bu bilgiyi görüntülemenin bir yolu, katları kullanmaktır. Medal tablosundan, Year’ı DİKEY KATLAR alanına sürükleyin. Daha fazla kat görüntülemek için, şeritten DÜZEN > Gösterge > Hiçbiri’ni seçerek rapordan göstergeyi kaldırabilirsiniz.

 5. Katlar kılavuzunun altı grafik genişliğe altı grafik uzunluk göstermesi için düzeni değiştirin. Grafik seçiliyken, DÜZEN > Kılavuz Yüksekliği > 6 ve DÜZEN > Kılavuz Genişliği > 6 seçeneğini belirleyin. Ekranınız artık aşağıdaki ekran gibi görünür.

  Power View’da katlar pasta grafiği

 6. Katlar grafik türü de etkileşimlidir. Herhangi bir pasta grafiğin üzerine gelin, o dilimle ilgili bilgiler görüntülenir. Kılavuzda herhangi bir pasta dilimini tıklatın, seçim kattaki her grafik için vurgulanır. Aşağıdaki ekranda 1952 için sarı dilim (kadın) seçilmiştir ve tüm diğer sarı dilimler vurgulanır. Power View’un tek ekranda görüntüleyebildiğinden daha fazla grafik olduğunda, görselleştirmenin sağ kenarı boyunca dikey bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

  Power View katlar grafikleri ile etkileşim kurma

Etkileşimli Yatay Katlar Grafikleri Oluşturma

Yatay grafikler Dikey Katlar Grafikleri’ne benzer davranır.

 1. Dikey Katlar Grafiklerinizi Yatay Katlar olarak değiştirmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, DİKEY KATLAR alanındaki Year alanını YATAY KATLAR alanına sürükleyin.


  power view alanları’ndan power view görselleştirmesini değiştirme

 2. Power View rapor görselleştirmesi Yatay Katlar Grafiği olarak değiştirilir. Aşağıdaki ekranda gösterilen, görselleştirmenin en altı boyunca yer alan kaydırma çubuğuna dikkat edin.

  Power View’da yatay katlar

Katlar Çizgi Grafikleri Oluşturma

Katlar olarak çizgi grafikler oluşturmak da kolaydır. Aşağıdaki adımlar size her yılın madalya sayısına bağlı olarak kat çizgi grafikleri oluşturmayı gösterir.

 1. Yeni bir Power View sayfası oluşturun ve Çizgi Katları olarak yeniden adlandırın. Power View Alanları’ndan, Medals tablosundan Medal Sayısı’nı ve Year’ı seçin. TASARIM > Diğer Grafik > Çizgi’yi seçerek görselleştirmeyi çizgi grafik olarak değiştirin. Şimdi de Year’ı EKSEN alanına sürükleyin. Grafiğiniz aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Power View çizgi grafiği

 2. Kış madalyaları üzerinde yoğunlaşalım. Filtreler bölmesinde GRAFİK’i seçin, daha sonra Season’u Medals tablosundan Filtreler bölmesine sürükleyin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Winter’ı seçin.

  power view’da bir grafiğe filtre uygulama

 3. Katlar çizgi grafikleri oluşturmak için, NOC_CountryRegion öğesini Medals tablosundan DİKEY KATLAR alanına sürükleyin. Raporunuz artık aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Power View’da çizgi katları

 4. Görselleştirmenin sol üst köşesindeki seçimleri tıklatarak, kat grafiklerini farklı alanlara göre ve azalan ya da artan sırada düzenlemeyi seçebilirsiniz.

Kartlar ve Kutucuklar Kullanarak Etkileşimli Raporlar Oluşturma

Kutucuklar ve kartlar, tabloları, dizin kartlarına benzer şekilde kart biçiminde düzenlenmiş, verileri görselleştiren bir anlık görüntü dizisine dönüştürür. Aşağıdaki adımlarda, çeşitli sporlarda verilen madalya sayısını görselleştirmek için kartları kullanacak ve sonra bu sonuçları Edition sütununa göre kutucuklar oluşturarak görselleştirmeyi geliştireceksiniz.

Kart Görselleştirmeleri Oluşturma

 1. Yeni bir Power View Raporu oluşturun ve Kartlar olarak yeniden adlandırın. ,Power View Alanları’ndan, Disciplines tablosundan Discipline’i seçin. Medals tablosundan, Edition Ayrı Sayımı, Medal Sayısı ve NOC_CountryRegion öğelerini seçin. Power View Alanları’nın ALANLAR alanında, NOC_CountryRegion öğesinin yanındaki oku tıklatın ve Sayım (Ayrı) seçeneğini belirleyin.

 2. Şeritte, TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Tablo > Kart’ı seçin. Tablonuz aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Power View’da kart görselleştirmesi

 3. Seçili kart görselleştirme ile, DiscImage tablosundan DiscImage öğesini seçin. Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, görüntülenecek resimleri almak için İçeriği Etkinleştir düğmesini tıklatmanızı söyleyen bir güvenlik uyarısı alabilirsiniz.

  Excel’de Dış Veri Bağlantıları uyarısı

 4. ALANLAR alanında, alanları şu sırayla düzenleyin: DiscImage, Discipline, Medal Sayısı, NOC_CountryRegion Sayısı ve son olarak Edition Ayrı Sayımı. Kartlarınız artık aşağıdaki ekrana benzer görünür.
  yeniden düzenlenen alanlarla kart görselleştirmeleri

Kart görselleştirmeleri ile kutucukları kullanma

 1. Bu kartları madalyaların verildiği yıla göre incelemek kolaydır. Power View Alanları’nda, Medals tablosundan, Year alanını KUTUCUK ÖLÇÜTÜ alanına sürükleyin. Görselleştirmeniz artık aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Power View’da KUTUCUK ÖLÇÜTÜ özelliğini kullanma

 2. Artık kartlar için Year alanına göre kutucuklar oluşturuldu, ancak başka bir şey daha oldu. KUTUCUK ÖLÇÜTÜ alanı, bu noktada yalnızca önceki adımlarda oluşturduğunuz kartları içeren bir kapsayıcı haline geldi. Ancak bu kapsayıcıya ekleme yapabilir ve KUTUCUK ÖLÇÜTÜ’nü kullanmanın verilerinizin görünümünü koordine eden etkileşimli raporları nasıl oluşturabileceğini görebiliriz.

 3. Kartlar görselleştirmesinin yanındaki, ancak KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısının içindeki alanı tıklatın. Power View Alanları bölmesi, hala KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısında olduğunuzu, ancak kartlar görselleştirmesinde olmadığınızı yansıtmak üzere değişir. Aşağıdaki ekran, bunun Power View Alanları bölmesinde nasıl göründüğünü gösterir.
  Bir Power View raporundaki KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısı

 4. Power View Alanları’nda, tüm kullanılabilir tabloları göstermek için TÜMÜ’nü seçin. Hosts tablosundan, City, Season, NOC_CountryRegion ve FlagURL öğelerini seçin. Daha sonra şeritte, TASARIM > Görsel Öğe’yi Değiştir > Tablo > Kart’ı seçin. Henüz oluşturduğunuz tablonun, kullanılabilir rapor alanını daha çok doldurmasını istiyorsunuz, bu nedenle Kart görselleştirmesinin türünü değiştirmeye karar verdiniz. TASARIM > Seçenekler > Kart Stili > Belirtme Çizgisi’yı seçin. Bu daha iyi oldu. Raporunuz artık aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Power View’da KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısına başka bir görselleştirme ekleme

 5. KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısının en üstündeki Kutucuklardan farklı bir Yıl seçtiğinizde, henüz oluşturduğunuz çıkma kartının da seçiminizle eşitlendiğine dikkat edin. Bunun nedeni, her iki kart görselleştirmesinin de oluşturduğunuz KUTUCUK ÖLÇÜTÜ kapsayıcısında yer almasıdır. KUTUCUK ÖLÇÜTÜ seçimini kaydırıp örneğin 2002’yi seçtiğinizde, raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  Power View’da KUTUCUKLAR ile etkileşim kurma

 6. Power View’un bilgiler için kutucuk oluşturma şeklini de değiştirebilirsiniz. Şeritten, TASARIM > Kutucuklar > Kutucuk Türü > Kutucuk Akışı’nı seçin. Kutucuk görselleştirmeleri değişir ve Power View, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, kutucukları kutucuk kapsayıcısının en altına taşır.
  Power View’da KUTUCUK AKIŞI’nı kullanma

Daha önce de bahsedildiği gibi, bu raporları yayımlayıp SharePoint’te kullanıma sunduğunuzda, bu görselleştirmeler bunları görüntüleyenler için de etkileşimli olur.

Zaman Tabanlı Yürütme Görselleştirmeleri ile Dağılım Grafikleri ve Kabarcık Grafikleri Oluşturma

Zaman içinde değişiklik gösteren etkileşimli grafikler de oluşturabilirsiniz. Bu bölümde, Dağılım Grafikleri ve Kabarcık Grafikleri oluşturacak, Olimpiyat verilerini Power View raporlarınızı görüntüleyen kişilerin bunlarla ilginç ve harika yollarla etkileşim kurmasını sağlayacak şekilde görselleştireceksiniz.

Dağılım Grafiği ve Kabarcık Grafiği Oluşturma

 1. Şeritten POWER VIEW > Ekle > Power View’ı seçerek yeni bir Power View raporu oluşturun. Raporu Kabarcıklar olarak yeniden adlandırın. Medals tablosundan Medal Sayısı ve NOC CountryRegion öğelerini seçin. ALANLAR alanında, NOC_CountryRegion öğesinin yanındaki oku tıklatın ve kodların kendilerinden çok ülke veya bölge kodlarının sayımını vermesini sağlamak için Sayım (Ayrı) seçeneğini belirleyin. Daha sonra Events tablosundan Sport’u seçin.

 2. Görselleştirmeyi dağılım grafiği olarak değiştirmek için TASARIM > Görselleştirmeyi Değiştir > Diğer Grafik > Dağılım’ı seçin. Raporunuz aşağıdaki ekran gibi görünür.

  power view’da dağılım grafiği

 3. Şimdi de, Event’i Events tablosundan Power View Alanları’nın BOYUT alanına sürükleyin. Raporunuz daha da ilginç bir hale gelir ve artık aşağıdaki ekran gibi görünür.

  Power View kabarcık grafiğinde BOYUT’u kullanma

 4. Dağılım grafiğiniz artık bir kabarcık grafiği ve kabarcığın boyutu, her sporda verilen madalya sayısına bağlı.

 5. Kabarcık grafiğiniz de etkileşimli. Rowing kabarcığının üzerine geldiğinizde, Power View size, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, bu spor hakkında ek bilgiler sunar.

  Daha fazla bilgi için Power View kabarcık grafiklerinin üzerine gelme

Zaman Tabanlı Yürütme Görselleştirmeleri Oluşturma

Oluşturduğunuz görselleştirmelerin çoğu zaman içinde gerçekleşen etkinlikleri temel alır. Olimpiyatlar veri kümesinde, yıllar boyunca madalyaların nasıl verildiğini görmek ilginç. Aşağıdaki adımlar size, zaman tabanlı verilere göre yürüten veya animasyon ekleyen görselleştirmeler oluşturmayı gösterir.

 1. Önceki adımlarda oluşturduğunuz Dağılım Grafiği’nde, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Power View Alanları’ndaki YÜRÜTME EKSENİ’ne dikkat edin.

  power view yürütme ekseni

 2. Medals tablosundan, Year’ı YÜRÜTME EKSENİ alanına sürükleyin. İşte eğlenceli kısım geliyor. Eksen, dağılım grafiği görselleştirmesinin en altı boyunca oluşturulur ve aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, eksenin yanında bir YÜRÜT simgesi görünür. Yürüt’e basın.

  Power View raporundaki Yürüt düğmesi

 3. Yıllar Yürütme ekseni boyunca hareket ederken kabarcıkların hareketini, büyümesini ve daralmasını izleyin. Ayrıca, bu durumda belirli bir Spor olan, belirli bir kabarcığı vurgulayabilir ve Yürütme ekseni ilerledikçe nasıl değiştiğini açıkça görebilirsiniz. Eksen ileri giderken, bir çizgi, veri noktalarını görsel olarak vurgulayarak ve izleyerek eksenin yolunu takip eder.

 4. Aquatics’i seçin ve Yürüt’ü tıklatın. Aquatics vurgulanır ve YÜRÜTME ekseni ileri doğru giderken, raporun sağ üst köşesindeki filigran Year’ı (YÜRÜTME ekseni) görüntüler. Sonunda, Aquatics’in izlediği yol görselleştirmede vurgulanırken, diğer sporlar soluk kalır. Aşağıdaki ekran, Yürütme ekseni tamamlandığında raporu gösterir.

  Power View’da zaman tabanlı kabarcık görselleştirmeleri

 5. CTRL tuşunu basılı tutarak ve birden fazla seçim yaparak birden çok spor seçebilirsiniz. Kendiniz için deneyin. Aşağıdaki ekranda, üç spor seçilmiştir: Wrestling, Athletics ve Aquatics.

  Power View YÜRÜTME raporlarında birden çok kabarcığı vurgulama

 6. Son olarak, Dağılım grafiklerine de tüm diğer görselleştirmeler gibi filtre uygulayabilirsiniz. Veri kümesinde çok fazla spor olduğu için çok fazla renk vardır. Medals tablosundan, Season’u Power View Alanları’nın RENK alanına sürükleyin. Şu an, her bir Sezon için (Yaz veya Kış) bir tane olmak üzere yalnızca iki renk kullanılmaktadır. Aşağıdaki ekran bunu gösterir; ancak bunun ne kadar güzel göründüğünü görmek için, bu öğreticinin sonundaki videoyu izleyin.

  Power View YÜRÜTME raporlarında dilimleyicileri kullanma

Power View ile oluşturabileceğini her tür harika, etkileyici rapor vardır. Her görselleştirme verilerinize belirli ve farklı bir görünüm kazandırır. Daha da ilgi çekici raporlar sağlamak için, tek bir rapor sayfasında farklı görselleştirmeleri birleştirebilir ve verilerinizi canlandırabilirsiniz.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi Gözden Geçirin

Bu öğreticide, katlar grafikleri, çizgi grafikler, kabarcık grafikleri ve dağılım grafikleri oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca raporunuz için kutucuklar oluşturmayı ve birkaç raporun eklenebileceği bir kapsayıcı oluşturmayı öğrendiniz.

Bu öğreticiyle, Power View raporları oluşturma dizisi tamamlanır.

Olimpiyat Veri Kümesi’nden videolar

Bazen bu görevleri çalışırken görmek iyi olur. Bu bölümde, Olimpiyat veri kümesi kullanılarak oluşturulan video bağlantılarını bulacaksınız. Bu videolar öğreticilere benzer, ancak çalışma kitaplarının, Power Pivot resimlerinin veya Power View sayfalarının bazıları biraz farklı olabilir.

Power Pivot videolar:

 • Varsayılan alanları ayarlama

 • Sütunları ve tabloları gizleme

 • Sütun ve tablolara açıklama ekleme

 • İlişkiler

 • Özetleme

Power View videoları:

 • Excel 2013'te Power View ile Çalışmaya Başlama

 • Kabarcık ve dağılım grafikleri

 • Kartlar

 • Özel hiyerarşide detaya gitme

 • Modeldeki hiyerarşiyle detaya gitme

 • Filtreler

 • Hiyerarşiler

 • Vurgulama

 • Haritalar

 • Haritalar: Belirsiz harita verilerini düzeltme

 • Matris

 • Katlar

 • Pasta Grafikler

 • Veri modelindeki verileri yenileme

 • Dilimleyiciler

 • Sırala

 • Kutucuklar

Teşekkür ederiz! Umarız bu öğretici dizisinden keyif almış ve kendi Power View raporlarınızı oluşturma konusunu yararlı bulmuşsunuzdur. Power View ile harika, kapsamlı ve etkileşimli raporlar oluşturabilir ve bunları SharePoint’teki İş Zekası Portalı’nı kullanarak paylaşabilirsiniz.

Bu dizideki öğreticiler

Aşağıdaki liste, bu dizideki tüm öğreticilerin bağlantılarını sağlar:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma – Bölüm 2

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, yetenekler veya gereksinimler vurgulanmaktadır. Sayfanın alt kısmında yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: Katlar grafik türünün başka bir adı nedir?

A: Kayan Grafikler.

B: Tanımlama Grafikleri.

C: Kafes Grafikler.

D: Sayfa Grafikleri

Soru 2: Power View Alanları’ndaki hangi Alan, kat görselleştirmelerini koyabileceğiniz bir kapsayıcı oluşturmanıza izin verir?

A: SÜTUNLAR alanı.

B: ÖZETLE alanı.

C: KUTUCUK ÖLÇÜTÜ alanı.

D: KAPSAYICI alanı.

Soru 3: Tarih alanı gibi bir alana bağlı animasyonlu bir görselleştirme oluşturmak için hangi Power View Alanları Alanını kullanmalısınız?

A: YÜRÜTME EKSENİ alanı.

B: YATAY KATLAR alanı.

C: ANİMASYON alanı.

D: Bu kadar harika görselleştirmeler oluşturamazsanız, değil mi?

Soru 4: Tek bir ekrana sığabilenden daha fazla pasta grafik varsa Katlar grafiklerinde ne olur?

A: Power View otomatik olarak pasta grafikler boyunca kaydırmaya başlar.

B: Power View, diğer pasta grafiklerde kaydırmanızı sağlayan bir kaydırma çubuğu sağlar.

C: Power View, yalnızca tek seferde ekranda görülebilen sayıda pasta grafik için bir rapor oluşturur.

D: Power View, kaç pasta grafik gerektiğine bakmaksızın, tüm pasta grafikleri otomatik olarak tek bir ekrana koyar.

Test yanıtları

 1. Doğru yanıt: C

 2. Doğru yanıt: C

 3. Doğru yanıt: A

 4. Doğru yanıt: B

Notlar : Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×