Öğretici: Excel'e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

Öğretici: Excel'e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

Özet:    Bu, Excel’i ve yerleşik birleştirme ve çözümleme özelliklerini tanımanız ve kolay şekilde kullanmanız için tasarlanmış bir dizinin ilk öğreticisidir. Bu öğreticilerde sıfırdan bir Excel çalışma kitabı oluşturulur ve geliştirilir, bir veri modeli oluşturulur ve ardından Power View kullanılarak etkileyici ve etkileşimli raporlar oluşturulur. Öğreticiler; Excel, Pivot Table’lar, Power Pivot ve Power View’da bulunan Microsoft İş Zekası özellikleri ve yeteneklerini göstermek için tasarlanmıştır.

Not : Bu makalede, Excel 2013'teki veri modelleri açıklanır. Bununla birlikte, Excel 2013'te kullanıma sunulan veri modelleme ve Power Pivot özelliklerinin aynıları Excel 2016 için de geçerlidir.

Bu öğreticilerde, Excel’de veri içeri aktarmayı ve incelemeyi, Power Pivot kullanarak veri modeli oluşturmayı ve incelemeyi ve Power View ile yayınlayabileceğiniz, koruyabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz etkileşimli raporlar oluşturmayı öğreneceksiniz.

Bu dizideki öğreticiler şunlardır:

 1. Excel 2013’e Veri Aktarma ve Veri Modeli Oluşturma

 2. Excel, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

 3. Harita Tabanlı Power View Raporları Oluşturma

 4. İnternet Verilerini Ekleme ve Power View Rapor Varsayılanlarını Ayarlama

 5. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 1

 6. Harika Power View Raporları Oluşturma - Bölüm 2

Bu öğreticide, boş bir Excel çalışma kitabıyla başlarsınız.

Bu öğreticideki bölümler aşağıdadır:

Veritabanından verileri içeri aktarma

Elektronik tablodan verileri içeri aktarma

Kopyalama ve yapıştırmayı kullanarak verileri içeri aktarma

İçeri aktarılan veriler arasında ilişki oluşturma

Denetim Noktası ve Test

Bu öğreticinin sonunda, öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz bir test vardır.

Bu öğretici dizisinde, Olimpiyat Madalyaları, ev sahibi ülkeler ve çeşitli Olimpik spor etkinliklerini açıklayan veriler kullanılır. Öğreticileri sırayı izleyerek gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, öğreticilerde Power Pivot etkinleştirilmiş olarak Excel 2013 kullanılır. Excel 2013 hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın. Power Pivot'u etkinleştirme hakkında yol gösterici bilgiler için buraya tıklayın.


Veritabanından verileri içeri aktarma

Bu öğreticiye boş bir çalışma kitabıyla başlıyoruz. Bu bölümün amacı, bir dış veri kaynağına bağlanmak ve ilgili verileri daha fazla çözümlemek üzere Excel’e aktarmaktır.

İnternet’ten biraz veri indirerek başlayalım. Veriler Olimpiyat Madalyalarını açıklıyor ve bir Microsoft Access veritabanında sunuluyor.

 1. Bu öğretici dizisinde kullanacağımız dosyaları indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın. Dört dosyayı da İndirilenler da ya da Belgelerim gibi kolay erişilebilecek bir konuma ya da oluşturacağınız yeni bir klasöre indirin:
  > OlympicMedals.accdb Access veritabanı
  > OlympicSports.xlsx Excel çalışma kitabı
  > Population.xlsx Excel çalışma kitabı
  > DiscImage_table.xlsx Excel çalışma kitabı

 2. Excel 2013'te boş bir çalışma kitabı açın.

 3. VERİ > Dış Veri Al > Access'ten seçeneklerine tıklayın. Şerit, çalışma kitabınızın genişliğine göre dinamik olarak ayarlanır, bu nedenle şeridinizdeki komutlar aşağıdaki ekranlardan biraz daha farklı görünebilir. İlk ekranda çalışma kitabı genişken şerit gösterilir, ikinci resimde sadece ekranın bir bölümünü alması için yeniden boyutlandırılmış bir çalışma kitabı gösterilir.

  Access’ten veri aktarma

  Küçük şeritli Access’ten veri aktarma


 4. İndiridiğiniz OlympicMedals.accdb dosyasını seçin ve ’a tıklayın. Veritabanında bulunan tabloları görüntüleyen aşağıdaki Tablo Seç penceresi görüntülenir. Veritabanındaki tablolar Excel’deki çalışma sayfaları veya tablolara benzer. Birden çok tablo seçimini etkinleştir kutusunu işaretleyin ve tüm tabloları seçin. Sonra, Tamam’a tıklayın.

  Tablo seç penceresi

 5. Veri İçeri Aktar penceresi görüntülenir.

  Not : Aşağıdaki ekranda gösterilen ve Bu verileri Veri Modeli'ne eklemenizi sağlayan, pencerenin alt kısmındaki onay kutusuna dikkat edin. Aynı anda iki ya da daha fazla tabloyu içeri aktardığınızda veya bunların üzerinde çalıştığınızda otomatik olarak bir Veri Modeli oluşturulur. Veri Modeli, PivotTable’lar, Power Pivot ve Power View kullanarak kapsamlı çözümlemeler yapmanızı sağlamak üzere tabloları birleştirir. Bir veritabanından tabloları aktardığınızda, o tablolar arasında var olan veritabanı ilişkieri Excel’de Veri Modeli oluşturmak için kullanılır. Veri Modeli Excel ortamında görünmez; ancak Power Pivot eklentisini kullanarak bunu görüntüleyebilir ve doğrudan düzenleyebilirsiniz. Veri Modeli, bu öğreticide daha sonra ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


  Tabloları Excel’e aktaran ve içeri aktarılan tabloları çözümlemek üzere bir PivotTable hazırlayan PivotTable Raporu seçeneğini belirleyin ve Tamam’a tıklayın.

  Veri İçeri Aktar penceresi

 6. Veriler içeri aktarıldıktan sonra, aktarılan tablolar kullanılarak bir PivotTable oluşturulur.

  Boş PivotTable

Excel’e aktarılmış veriler ve otomatik oluşturulan Veri Modeli ile verileri incelemeye hazırsınız.

PivotTable'ı kullanarak verileri inceleme

PivotTable kullanarak içeri aktarılan verileri incelemek kolaydır. Bir PivotTable’da verilerinizin nasıl sunulacağını ayarlamak için Excel’deki sütunlara benzer alanları tablolardan (Access veritabanından henüz aktardığınız tablolar gibi) PivotTable’ın farklı alanlarına sürükleyebilirsiniz. Bir PivotTable’da dört alan vardır: FİLTRELER, SÜTUNSAY, SATIRSAY ve DEĞERLER.

Dört PivotTable Alanı bölümleri

Bir alanın sürüklenmesi gereken alanı belirlemek biraz deneme gerektirebilir. PivotTable verilerinizi görmek istediğiniz biçime gelene kadar, tablolarınızdan istediğiniz kadar çok ya da az alanı sürükleyebilirsiniz. Alanları PivotTable’ın farklı alanlarına sürükleyerek incelemekten çekinmeyin; PivotTable’da alanları ayarladığınızda temel alınan veriler etkilenmez.

Şimdi, Olimpiyat madalyası kazananları dal, madalya türü ve atletlerin ülkelerine göre düzenlemekle başlayarak PivotTable’da Olimpiyat Madalyaları verilerini inceleyelim.

 1. PivotTable Alanları’nda, yanındaki oka tıklayarak Medals tablosunu genişletin. Genişletilmiş Medals tablosunda NOC_CountryRegion alanını bulun ve SÜTUNSAY alanına sürükleyin. NOC, bir ülke ya da bölge için organizasyon birimi olan, Milli Olimpiyat Komiteleri anlamına gelir.

 2. Sonra, Disciplines tablosundan Discipline alanını SATIRSAY alanına sürükleyin.

 3. Şimdi, Disciplines’i yalnızca beş sporu görüntüleyecek şekilde filtreleyelim: Archery, Diving, Fencing, Figure Skating ve Speed Skating. Bunu, PivotTable Alanları’ndan ya da PivotTable’ın üzerindeki Satır Etiketleri filtresinden yapabilirsiniz.

  1. Excel PivotTable’ın seçilmesini sağlamak için PivotTable’da herhangi bir yere tıklayın. Disciplines tablosunun genişletildiği PivotTable Alanları listesinde, Discipline alanının üzerine gelin, alanın sağında bir açılan ok görüntülenir. Açılan bölüme tıklayın, tüm seçimleri kaldırmak için (Tümünü Seç)’e tıklayın, sonra aşağıya ilerleyin ve Archery, Diving, Fencing, Figure Skating ve Speed Skating’i seçin. Tamam'a tıklayın.

  2. Ya da PivotTable’ın Satır Etiketleri bölümünde Satır Etiketleri’nin yanındaki açılan oka tıklayın, tüm seçimleri kaldırmak için (Tümünü Seç)’e tıklayın , sonra aşağıya ilerleyin ve Archery, Diving, Fencing, Figure Skating ve Speed Skating’i seçin. Tamam'a tıklayın.

 4. PivotTable Alanları’nda, Medals tablosundan Medal’ı DEĞERLER alanına sürükleyin. Değerlerin sayısal olması gerektiği için, Excel otomatik olarak Medal’ı Medal Sayısı olarak değiştirir.

 5. Medals tablosunda tekrar Medal’ı seçin ve FİLTRELER alanına sürükleyin.

 6. Şimdi, yalnızca toplamda 90 taneden fazla madalyası olan ülkeleri veya bölgeleri görüntüleyecek şekilde PivotTable’ı filtreleyelim. İşte nasıl yapabileceğiniz:

  1. PivotTable’da Sütun Etiketleri’nin sağındaki açılan kutuya tıklayın.

  2. Değer Filtreleri’ni seçin ve Büyüktür... öğesini seçin.

  3. Son alana (sağda) 90 yazın. Tamam’a tıklayın.
   Değer Filtresi penceresi

PivotTable’ınız aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

Güncelleştirilmiş PivotTable

Az bir uğraşla elinizde üç farklı tablodan alınan alanları içeren temel bir PivotTable oldu. Bu işin bu kadar kolay olmasını sağlayan, tablolar arasında önceden var olan ilişkilerdir. Kaynak veritabanında tablo ilişkileri olduğundan ve tüm tabloları tek bir işlemde içeri aktardığınızdan Excel, Veri Modeli’nde bu tablo ilişkilerini yeniden oluşturabildi.

Peki, verileriniz farklı kaynaklardan gelirse veya daha sonradan içeri aktarılırsa ne olacak? Normalde, eşleşen sütunları temel alarak yeni verilerle ilişkiler oluşturabilirsiniz. Sonraki adımda, başka tabloları içeri aktaracak ve yeni ilişkiler oluşturmayı öğreneceksiniz.

Elektronik tablodan verileri içeri aktarma

Şimdi de başka bir kaynaktan, var olan bir çalışma kitabından veri aktaralım, sonra da var olan verilerimiz ve yeni veriler arasındaki ilişkileri belirtelim. İlişkiler Excel’deki veri koleksiyonlarını çözümlemenizi ve içeri aktardığınız verilerden ilginç ve etkileyici görselleştirmeler oluşturmanızı sağlar.

Şimdi boş bir çalışma sayfası oluşturarak ve bir Excel çalışma kitabından veri aktararak başlayalım.

 1. Yeni bir Excel çalışma kitabını içeri aktarın ve Sports olarak adlandırın.

 2. İndirilen örnek veri dosyalarını içeren klasöre gidin ve OlympicSports.xlsx dosyasını açın.

 3. Sayfa1’deki verileri seçip kopyalayın. Üzerinde veri bulunan, A1 hücresi gibi, bir hücreyi seçerseniz, tüm bitişik verileri seçmek için Ctrl + A tuşlarına basabilirsiniz. OlympicSports.xlsx çalışma kitabını kapatın.

 4. Sports çalışma sayfasında, imlecinizi A1 hücresine getirin ve verileri yapıştırın.

 5. Veriler vurgulanmış durumdayken, verileri tablo olarak biçimlendirmek için CTRL+T tuşlarına basın. GİRİŞ > Tablo Olarak Biçimlendir öğesini seçerek şerit üzerinden de verileri tablo olarak biçimlendirebilirsiniz. Veriler üst bilgi satırına sahip olduğu için, burada gösterildiği gibi, görüntülenen Tablo Oluşturpenceresinde Tablomda başlıklar var öğesini seçin.

  Tablo Oluştur penceresi

  Verileri tablo olarak biçimlendirmenin birçok avantajı vardır. Tanımlanmasını kolaylaştırmak için bir tabloya ad atayabilirsiniz. PivotTable’lar, Power Pivot ve Power View’da inceleme ve çözümlemeyi etkinleştirerek de tablolar arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz.

 6. Tabloyu adlandırın. TABLO ARAÇLARI > TASARIM > Özellikler seçeneğinde Tablo Adı alanını bulun ve Sports yazın. Çalışma kitabı aşağıdaki ekran gibi görünür.
  Excel'de bir tabloyu adlandırma

 7. Çalışma kitabını kaydedin.

Kopyalama ve yapıştırmayı kullanarak içeri veri aktarma

Şimdiye kadar bir Excel çalışma kitabından veri aktardık. Şimdi bir web sayfasında veya Excel’e kopyalayıp yapıştırabileceğimiz herhangi bir kaynakta bulduğumuz bir tablodan veri aktaralım. Aşağıdaki adımlarda, bir tablodan olimpiyatlara ev sahipliği yapmış şehirleri ekleyeceksiniz.

 1. Yeni bir Excel çalışma kitabı ekleyin ve Hosts olarak adlandırın.

 2. Tablo üst bilgi satırları dahil, aşağıdaki tabloyu seçin ve kopyalayın.

City

NOC_CountryRegion

Alpha-2 Code

Edition

Season

Melbourne / Stockholm

AUS

AS

1956

Summer

Sydney

AUS

AS

2000

Summer

Innsbruck

AUT

AT

1964

Winter

Innsbruck

AUT

AT

1976

Winter

Antwerp

BEL

BE

1920

Summer

Antwerp

BEL

BE

1920

Winter

Montreal

CAN

CA

1976

Summer

Lake Placid

CAN

CA

1980

Winter

Calgary

CAN

CA

1988

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Winter

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Winter

Beijing

CHN

CH

2008

Summer

Berlin

GER

GM

1936

Summer

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Winter

Barcelona

ESP

SP

1992

Summer

Helsinki

FIN

FI

1952

Summer

Paris

FRA

FR

1900

Summer

Paris

FRA

FR

1924

Summer

Chamonix

FRA

FR

1924

Winter

Grenoble

FRA

FR

1968

Winter

Albertville

FRA

FR

1992

Winter

London

GBR

UK

1908

Summer

London

GBR

UK

1908

Winter

London

GBR

UK

1948

Summer

Munich

GER

DE

1972

Summer

Athens

GRC

GR

2004

Summer

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956

Winter

Rome

ITA

IT

1960

Summer

Turin

ITA

IT

2006

Winter

Tokyo

JPN

JA

1964

Summer

Sapporo

JPN

JA

1972

Winter

Nagano

JPN

JA

1998

Winter

Seoul

KOR

KS

1988

Summer

Mexico

MEX

MX

1968

Summer

Amsterdam

NED

NL

1928

Summer

Oslo

NOR

NO

1952

Winter

Lillehammer

NOR

NO

1994

Winter

Stockholm

SWE

SW

1912

Summer

St Louis

USA

US

1904

Summer

Los Angeles

USA

US

1932

Summer

Lake Placid

USA

US

1932

Winter

Squaw Valley

USA

US

1960

Winter

Moscow

URS

RU

1980

Summer

Los Angeles

USA

US

1984

Summer

Atlanta

USA

US

1996

Summer

Salt Lake City

USA

US

2002

Winter

Sarajevo

YUG

YU

1984

Winter

 1. Excel’de, imlecinizi Hosts çalışma sayfasının A1 hücresine getirin ve verileri yapıştırın.

 2. Verileri tablo olarak biçimlendirin. Bu öğreticide daha önce açıklandığı gibi, verileri tablo olarak biçimlendirmek için Ctrl + T tuşlarına basın veya GİRİŞ > Tablo Olarak Biçimlendir seçeneğini kullanın. Veriler üst bilgi satırına sahip olduğu için, görüntülenen Tablo Oluşturpenceresinde Tablomda başlıklar var öğesini seçin.

 3. Tabloyu adlandırın. TABLO ARAÇLARI > TASARIM > Özellikler seçeneğinde Tablo Adı alanını bulun ve Hosts yazın.

 4. Edition sütununu seçin ve GİRİŞ sekmesinden 0 ondalık basamakla Sayı olarak biçimlendirin.

 5. Çalışma kitabını kaydedin. Çalışma kitabınız aşağıdaki ekrandaki gibi görünür.

Ana Tablo

Şimdi tabloları olan bir Excel çalışma kitabınız var, bunlar arasında ilişkiler oluşturabilirsiniz. Tablolar arasında ilişkiler oluşturma, iki tablodaki verileri birleştirmenizi sağlar.

İçeri aktarılan veriler arasında ilişki oluşturma

PivotTable’ınızda içeri aktarılan tablolardaki alanları kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Excel bir alanı PivotTable ile nasıl birleştireceğini belirleyemezse, var olan Veri Modeli ile bir ilişki kurulmalıdır. Aşağıdaki adımlarda, farklı kaynaklardan aktarılan veriler arasında bir ilişki oluşturmayı öğreneceksiniz.

 1. Sayfa1’de PivotTable Alanları’nın üst kısmında kullanılabilir tabolaların tam listesini görmek için, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, Tümü’ne tıklayın.
  Kullanılabilir tüm tabloları göstermesi için PivotTable Alanları’nda Tümü’ne tıklayın

 2. Yeni eklediğiniz tabloları görmek için listede gezinin.

 3. Sports öğesini genişletin ve PivotTable’a eklemek için Sport’u seçin. Excel'in, aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi, ilişki oluşturmanızı istediğine dikkat edin.
  PivotTable Alanları’nda ilişki OLUŞTUR... istemi

  Bu bildirim, temel veri modelinin bir parçası olmayan bir tablonun alanlarını kullandığınız için oluşur. Veri Modeli’ne tablo eklemenin bir yolu zaten Veri Modeli’nde olan bir tablo ile ilişki oluşturmaktır. İlişki oluşturmak için, tablolardan biri benzersiz, tekrarlanmayan değerlere sahip bir sütuna sahip olmalıdır. Örnek verilerde, veritabanından aktarılan Disciplines tablosu, SportID adlı, spor kodlarını içeren bir alana sahiptir. Bu spor kodları içeri aktardığımız Excel verilerinde bir alan olarak bulunuyor. Şimdi ilişki oluşturalım.

 4. İlişki Oluştur iletişim kutusunu açmak için, aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi, vurgulanmış PivotTable Alanları’nda OLUŞTUR... öğesine tıklayın.

  İlişki Oluştur penceresi

 5. Tablo’da açılan listeden Disciplines öğesini seçin.

 6. Sütun (Yabancı)’da SportID'yi seçin.

 7. İlişkili Tablo'da Sports'u seçin.

 8. İlişkili Sütun (Birincil)’da SportID’yi seçin.

 9. Tamam'a tıklayın.

PivotTable yeni ilişkiyi yansıtacak şekilde değişir. Ancak, SATIRSAY alanındaki alanların sıralaması nedeniyle PivotTable henüz doğru görünmüyor. Discipline, bir sporun alt kategorisidir ancak SATIRSAY alanında Discipline’i Sport’un üstüne yerleştirdiğimiz için, düzgün şekilde düzenlenmedi. Aşağıdaki ekranda bu istenmeyen sıralama gösterilir.
İstenmeyen sıralamalı PivotTable

 1. SATIRSAY alanında Sport’u Discipline’in üstüne taşıyın. Bu çok daha iyi. PivotTable verileri, aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi, onları görmek istediğiniz şekilde görüntülüyor.

  Düzeltilmiş sıralamalı PivotTable

Excel perde arkasında, çalışma kitabının tamamında, herhangi bir PivotTable, PivotChart veya Power Pivot’ta veya herhangi bir Power View raporunda kullanılabilecek bir Veri Modeli oluşturur. Tablo ilişkileri bir veri modelinin temelidir, bunlar gezinti ve hesaplama yollarını belirler.

Excel 2013, Power Pivot ve DAX’ı kullanarak Veri Modeli ilişkilerini genişletme adlı bir sonraki öğreticide, burada öğrendiklerinizden yararlanacak ve Power Pivot adlı güçlü ve görsel bir Excel eklentisini kullanarak Veri Modeli genişletme adımlarını uygulamayı öğreneceksiniz. Ayrıca bir tablodaki sütunların nasıl hesaplanacağını ve başka şekilde ilgili olmayan bir tabloyu Veri Modelinize eklemek üzere bu hesaplanmış sütunu kullanmayı öğreneceksiniz.

Denetim Noktası ve Test

Öğrendiklerinizi Gözden Geçirin

Artık, birkaçını kendiniz ayrı olarak içeri aktardığınız birçok tablodaki verilere erişen bir PivotTable’ı içeren bir Excel çalışma kitabınız var. Bir veritabanından, başka bir Excel çalışma kitabından ve verileri kopyalayıp Excel’e yapıştırarak aktarmayı öğrendiniz.

Verilerin birlikte çalışmasını sağlamak üzere, Excel’in satırları ilişkilendirmek için kullanacağı bir tablo ilişkisi oluşturmanız gerekti. Ayrıca, bir tablodaki sütunların başka bir tablodaki verilerle ilişkili olmasının, ilişkiler oluşturmak ve ilgili satırları aramak için gerekli olduğunu öğrendiniz.

Bu dizideki sonraki öğreticiye hazırsanız. İşte bir bağlantı:

Excel 2013, Power Pivot ve DAX kullanarak Veri Modeli ilişkilerinin kapsamını genişletme

TEST

Öğrendiklerinizi ne kadar iyi hatırladığınızı görmek ister misiniz? İşte size fırsat. Aşağıdaki testte, bu öğreticide öğrendiğiniz özellikler, yetenekler veya gereksinimler vurgulanmaktadır. Sayfanın alt kısmında yanıtları bulacaksınız. İyi şanslar!

Soru 1: İçeri aktarılan verileri tablolara dönüştürmek neden önemlidir?

A: Onları tablolara dönüştürmek zorunda değilsiniz, çünkü içeri aktarılan tüm veriler otomatik olarak tablolara dönüştürülür.

B: İçeri aktarılan verileri tablolara dönüştürürseniz, Veri Modeli’nin dışında bırakılırlar. Sadede Veri Modeli’nin dışında bırakıldıklarında PivotTable’lar, Power Pivot ve Power View’da kullanılabilirler.

C: İçeri aktarılan verileri tablolara dönüştürürseniz Veri Modeli’ne dahil edilebilir ve PivotTable’lar, Power Pivot ve Power View’da kullanılabilir hale gelebilirler.

D: İçeri aktarılan verileri tablolara dönüştüremezsiniz.

Soru 2: Aşağıdaki veri kaynaklarının hangisini Excel’e aktarabilir ve Veri Modeli’ne dahil edebilirsiniz?

A: Access veritabanları ve diğer birçok veritabanı.

B: Var olan Excel dosyaları.

C: Web sitelerindeki veri tabloları, belgeler ya da Excel’e yapıştırılabilen başka veriler gibi Excel’e kopyalayıp yapıştırabileceğiniz ve tablo olarak biçimlendirebileceğiniz her şey.

D: Yukarıdakilerin tümü.

Soru 3: Bir PivotTable’da, dört PivotTable Alanında bulunan alanları yeniden sıraladığınızda ne olur?

A: Hiç bir şey - alanları PivotTable Alanları’na yerleştirdikten sonra yeniden sıralayamazsınız.

B: PivotTable biçimi düzeni yansıtacak şekilde değiştirilir ancak temel alınan veriler etkilenmez.

C: PivotTable biçimi düzeni yansıtacak şekilde değiştirilir ve tüm temel alınan veriler kalıcı olarak değiştirilir.

D: Temel alınan veriler değiştirilir ve yeni veri kümeleri oluşturulur.

Soru 4: Tablolar arasında ilişki oluşturmak için ne gereklidir?

A: Hiçbir tablo benzersiz, tekrarlanmayan değerlere sahip bir sütun barındırmamalıdır.

B: Bir tablo Excel çalışma kitabının parçası olmamalıdır.

C: Sütunlar tablolara dönüştürülmek zorunda değildir.

D: Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değil.

Test Yanıtları

 1. Doğru yanıt: C

 2. Doğru yanıt: D

 3. Doğru yanıt: B

 4. Doğru yanıt: D

Notlar : Bu öğretici dizisindeki veri ve resimler için aşağıdaki kaynaklar temel alınmıştır:

 • Olimpiyat Veri Kümesi: Guardian News & Media Ltd.

 • Bayrak resimleri: CIA Factbook (cia.gov)

 • Nüfus verileri: Dünya Bankası (worldbank.org)

 • Olimpiyat Oyunları Piktogramları Thadius856 ve Parutakupiu tarafından oluşturulmuştur

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×