Öğretici: Excel 2013'teki Veri Modelini kullanan PivotTable veri çözümleme

Bir saatten kısa bir sürede, Excel'de birden çok tablodaki verileri birleştiren bir PivotTable raporu oluşturabilirsiniz. Bu öğreticinin ilk bölümünde, veri içeri aktarma ve inceleme konularında size yol gösterilmektedir. İkinci bölümde ise, raporun arka planındaki veri modelini geliştirmek için Power Pivot eklentisini kullanarak Power View raporlaması için hesaplamalar, hiyerarşiler ve iyileştirmeler eklemeyi öğreneceksiniz.

Bazı verileri içeri aktararak başlayalım.

 1. Bu öğretici için örnek verileri (ContosoV2) indirin. Ayrıntılar için bkz. DAX ve Veri Modeli öğreticileri için örnek veri alma. Veri dosyalarını ayıklayın ve İndirmeler veya Belgelerim klasörü gibi kolayca erişilebilen bir konuma kaydedin.

 2. Excel'de, boş bir çalışma kitabı açın.

 3. Veri > Dış Veri Al > Access'ten seçeneklerini tıklatın.

 4. Örnek veri dosyalarını içeren klasöre gidin ve ContosoSatışları'nı seçin.

 5. 'ı tıklatın. Birden fazla tablo içeren bir veritabanı dosyasına bağlandığınızdan, hangi tabloların içeri aktarılacağını seçmeniz için Tablo Seç iletişim kutusu görüntülenir.

  Tablo Seç iletişim kutus

 6. Tablo Seç alanında Birden fazla tablo seçimini etkinleştir seçeneğini işaretleyin.

 7. Tüm tabloları seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 8. Veri İçeri Aktar'da, PivotTable Raporu'nu ve Tamam'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Daha farkına varmamış olabilirsiniz, ancak az önce bir veri modeli oluşturdunuz. Model, aynı PivotTable raporuna birden fazla tabloyu içeri aktardığınızda veya birden fazla tabloyla eşzamanlı olarak çalıştığınızda otomatik olarak oluşturulan bir veri tümleştirme katmanıdır.

  • Model daha çok Excel ortamında şeffaftır; ancak Power Pivot eklentisini kullanarak da görüntüleyebilir ve doğrudan düzenleyebilirsiniz. Excel'de, PivotTable Alanları listesinde bir tablo topluluğu gördüğünüzde veri modelinin varlığı hemen anlaşılır. Model oluşturmanın çeşitli yolları vardır. Ayrıntılar için Excel'de Veri Modeli oluşturma konusuna bakabilirsiniz.

PivotTable'ı kullanarak verileri inceleme

PivotTable alan listesinde alanları Değerler, Sütunlar ve Satırlar alanlarına sürüklediğinizde verileri incelemek daha kolay olur.

 1. Alan listesinde, GerçekSatışlar tablosunu bulana dek aşağıya inin.

 2. SatışTutarı'nı tıklatın. Bu veri sayısal olduğu için Excel otomatik olarak SatışTutarı'nı Değerler alanına yerleştirir.

 3. SolukTarih'te, TakvimYılı öğesini Sütunlar'a sürükleyin.

 4. SolukÜrünAltKategorisi'nde ÜrünAltKategoriAdı öğesini Satırlar'a sürükleyin.

 5. SolukÜrün'da MarkAdı'nı Satırlar'a sürükleyerek alt kategorinin altına yerleştirin.

PivotTable'ınız aşağıdaki ekrana benzer görünmelidir.

Örnek verileri gösteren PivotTable

En az çabayla, şimdi elinizde dört farklı tablodan alınan alanları içeren temel bir PivotTable var. Bu işin bu kadar kolay olmasını sağlayan tablolar arasında önceden var olan ilişkilerdir. Kaynakta tablo ilişkileri var olduğundan ve tüm tabloları tek bir işlemde içeri aktardığınızdan, Excel modelde bu ilişkileri yeniden oluşturabilmiştir.

Peki, verileriniz farklı kaynaklardan gelirse veya daha sonradan içeri aktarılırsa ne olacak? Normalde, eşleşen sütunları temel alan ilişkiler oluşturarak yeni verileri birleştirebilirsiniz. Sonraki adımda, başka tabloları içeri aktaracak ve yeni ilişkiler oluşturma gereksinimlerini ve adımlarını öğreneceksiniz.

Daha fazla tablo ekleme

Tablo ilişkilerini kurmayı öğrenmek için, elinizde çalışabileceğiniz fazladan bazı bağlı olmayan tablolar bulunması gerekir. Bu adımda, ek bir veritabanı dosyasını içeri aktararak ve diğer iki çalışma kitabından verileri yapıştırarak, bu öğreticide kullanılan diğer verileri elde edeceksiniz.

Ürün kategorileri ekleme

 1. Çalışma kitabında yeni bir sayfa açın. Bu sayfayı ek verileri depolamak için kullanacaksınız.

 2. Veri > Dış Veri Al > Access'ten seçeneklerini tıklatın.

 3. Örnek veri dosyalarını içeren klasöre gidin ve ÜrünKategorileri'ni seçin. 'ı tıklatın.

 4. Veri İçeri Aktar'da Tablo'yu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Coğrafya verileri ekleme

 1. Başka bir sayfa ekleyin.

 2. Örnek veri dosyalarından, Coğrafya.xlsx'i açın, imleci A1'e yerleştirin ve sonra tüm verileri seçmek için Ctrl-Shift-End tuşlarına basın.

 3. Verileri panoya kopyalayın.

 4. Verileri yeni eklediğiniz boş sayfaya yapıştırın.

 5. Tablo Olarak Biçimlendir'i tıklatarak herhangi bir stili seçin. Verileri tablo olarak biçimlendirmek, sonraki aşamada ilişkileri tanımlarken işinize yarayacak şekilde onu adlandırmanızı sağlar.

 6. Tablo Olarak Biçimlendir alanında, Tablomda başlıklar var öğesinin seçili olduğunu doğrulayın. Tamam’ı tıklatın.

 7. Tabloyu Coğrafya olarak adlandırın. Tablo Adı'nda, Tablo Araçları > Tasarım metin kutusuna Coğrafya yazın.

 8. Çalışma alanınızdan kaldırmak üzere Coğrafya.xlsx'i kapatın.

Mağaza verileri ekleme

 • Mağazalar.xlsx dosyasının içeriğini boş bir sayfaya yapıştırarak yukarıdaki adımları bu dosya için yineleyin. Tabloyu Mağazalar olarak adlandırın.

Şimdi dört sayfanızın olması gerekir. Sayfa1 PivotTable'ı içerir, Sayfa2 ÜrünKategorileri'ni içerir, Sayfa3 Coğrafya'yı içerir ve Sayfa4 Mağazalar'ı içerir. Her tabloyu adlandırmaya zaman ayırdığınız için sonraki ilişki oluşturma adımı çok daha kolay olur.

Yeni içeri aktarılan tablolardaki alanları kullanma

Az önce içeri aktardığınız tablolardaki alanları hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Excel bir alanı PivotTable raporuna nasıl birleştireceğini belirleyemezse, yeni tabloyu modelin zaten parçası olan tabloyla ilişkilendirmek için bir tablo ilişkisi oluşturmanız istenir.

 1. Kullanılabilir tabloların tam listesini görmek için PivotTable Alanları'nın en üstünde Tümü'nü tıklatın.

 2. Listenin en altına kadar gidin. Az önce eklediğiniz yeni tabloları burada bulabilirsiniz.

 3. Mağazalar'ı genişletin.

 4. MağazaAdı'nı Filtreler alanına sürükleyin.

 5. Excel'in ilişki oluşturmanızı istediğine dikkat edin. Bu bildirimin görünmesinin nedeni, modelle ilişkili olmayan bir tablodaki alanları kullanmış olmanızdır.

 6. 'İlişki Oluştur' iletişim kutusunu açmak için Oluştur'u tıklatın.

 7. Tabloda, GerçekSatışlar öğesini seçin. Kullandığınız örnek verilerde, GerçekSatışlar tablosu, Contoso'nun ticari işleri ile ilgili ayrıntılı satış ve maliyet bilgilerinin yanı sıra diğer tabloların anahtarlarını önceki adımda içeri aktardığınız Mağazalar.xlsx dosyasında da bulunan mağaza kodları ile birlikte içerir.

 8. Sütunda (Yabancı), MağazaAnahtarı‘nı seçin.

 9. İlişkili Tablo'da Mağazalar'ı seçin.

 10. İlişkili Sütunda (Birincil), MağazaAnahtarı'nı seçin.

 11. Tamam'ı tıklatın.

Excel perde arkasında, çalışma kitabının tamamında herhangi bir sayıda PivotTable, PivotChart veya Power View raporunda kullanılabilen bir Veri Modeli oluşturur. Bu modelin temelinde, PivotTable raporunda kullanılan gezinti ve hesaplama yollarını belirleyen tablo ilişkileri vardır. Sıradaki görevde, az önce içeri aktardığınız verileri bağlamak için ilişkileri kendiniz oluşturacaksınız.

İlişki ekleme

İçeri aktardığınız tüm yeni tablolar için tablo ilişkilerini sistematik olarak oluşturabilirsiniz. Çalışma kitabını iş arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız, verileri sizin kadar iyi bilmemeleri durumunda önceden tanımlı ilişkiler bulunması uygun olur.

İlişkileri kendiniz oluştururken, aynı anda iki tabloyla çalışacaksınız. Her tabloda, Excel'e diğer tablodaki ilişkili satırları nasıl arayacağını bildiren sütunları seçeceksiniz.

’taki ilişkiler

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

ÜrünAltKategorisi'ni ÜrünKategorisi ile ilişkilendirme

 1. Excel'de, Veri > İlişkiler > Yeni'yi tıklatın.

 2. Tablo'da SolukÜrünAltKategorisi'ni seçin.

 3. Sütunda (Yabancı), Ürün Kategorisi Anahtarı'nı seçin.

 4. İlişkili Tablo'da Tablo_ÜrünKategorisi.accdb öğesini seçin.

 5. İlişkili Sütunda (Birincil), ÜrünKategorisiAnahtarı'nı seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. İlişkileri Yönet iletişim kutusunu kapatın.

PivotTable'a kategori ekleme

Veri Modeli ek tablolar ve ilişkiler içerecek şekilde güncelleştirilmiş olsa da PivotTable henüz bunları kullanmamaktadır. Bu görevde, ÜrünKategorisi’ni PivotTable Alanları listesine ekleyeceksiniz.

 1. PivotTable Alanları'nda Veri Modelinde bulunan tabloları göstermek için Tümü'nü tıklatın.

 2. Listenin altına ilerleyin.

 3. Satırlar alanında, MarkaAdı’nı kaldırın.

 4. Tablo_SolukÜrünKategorileri.accdb'yi genişletin.

 5. ÜrünKategoriAdı'nı Satırlar alanına sürükleyerek ÜrünAltKategorisi'nin üzerine yerleştirin.

 6. PivotTable Alanları'nda, az önce kullandığınız tabloların artık PivotTable'da etkin olarak kullanıldığını doğrulamak için Etkin'i tıklatın.

Denetim noktası: Öğrendiklerinizi gözden geçirin

Artık, bir kısmını sonraki aşamada içeri aktardığınız birden çok tablodan veri içeren bir PivotTable'ınız var. Bu verilerin birlikte çalışmasını sağlamak için, Excel'in satırları birbiriyle ilişkilendirmek amacıyla kullandığı tablo ilişkileri oluşturmanız gerekmiştir. İlişkili satırları aramak için eşleşen veriler sağlayan sütunlarınızın olmasının zorunlu olduğunu öğrenmiştiniz. Örnek veri dosyalarında, tüm tablolarda bu amaçla kullanılabilen bir sütun vardır.

PivotTable çalışır durumda olsa da geliştirilebilecek bazı konular büyük olasılıkla gözünüze çarpmıştır. PivotTable Alanları Listesi'nde Contoso’nun işleriyle ilgili olmayan fazladan tablolar (SolukVarlık) ve sütunlar (ETLLoadID) olduğu görülmektedir. Ayrıca, Coğrafya verilerini henüz tümleştirmedik.

Sıradaki: Modelinizi Power Pivot ile görüntüleme ve genişletme

Bir sonraki görev dizisinde, modeli genişletmek için Microsoft Excel 2013'te Power Pivot eklentisini kullanacaksınız. Eklentinin sunduğu Diyagram Görünümü'nü kullanarak ilişkileri daha kolay oluşturabileceğinizi göreceksiniz. Hesaplamalar ve hiyerarşiler oluşturmak, alan listesinde görünmemesi gereken öğeleri gizlemek ve ek raporlama için verileri iyileştirmek amacıyla da bu eklentiyi kullanacaksınız.

Not: Microsoft Excel 2013'te Power Pivot eklentisi Office Professional Plus’ta mevcuttur. Daha fazla bilgi için Microsoft Excel 2013'te Power Pivot eklentisine bakın.

Power Pivot eklentisini etkinleştirerek Excel şeridine Power Pivot’u ekleyin.

 1. Dosya > Seçenekler > Eklentiler'e gidin.

 2. Yönet kutusunda COM Eklentileri > Git'i tıklatın.

 1. Microsoft Office Microsoft Excel 2013'te Power Pivot kutusunu işaretleyin ve ardından Tamam’ı tıklatın.

Artık şeritte Power Pivot sekmesi vardır.

Power Pivot’ta Diyagram Görünümü’nde ilişki ekleme

 1. Excel'de, Sayfa3'ü tıklatarak etkin çalışma sayfası yapın. Sayfa3, daha önce içeri aktarmış olduğunuz Coğrafya tablosunu içerir.

 2. Şeritte Power Pivot > Veri Modeline Ekle'yi tıklatın. Bu adım, Coğrafya tablosunu modele ekler. Ayrıca, bu görevdeki kalan adımları gerçekleştirmek için kullanacağınız Power Pivot eklentisini açar.

 3. Power Pivot penceresinde, Coğrafya tablosu dahil, modeldeki tüm tabloların gösterildiğine dikkat edin. Birkaç tabloyu tıklatın. Eklentide, modelinizin içerdiği tüm verileri görüntüleyebilirsiniz.

 4. Power Pivot penceresinde Görünüm bölümünde, Diyagram Görünümü'nü tıklatın.

 5. Diyagramdaki tüm nesneleri görebilmek için kaydırma çubuğunu kullanarak diyagramı yeniden boyutlandırın. İki tablonun, SolukVarlık ve Coğrafya'nın diyagramın geri kalanıyla ilişkilendirilmediğine dikkat edin.

 6. SolukVarlık öğesini sağ tıklatın ve Sil'i tıklatın. Bu tablo, özgün veritabanından gelen bir yapıdır ve modelde gerekli değildir.

 7. Tüm alanlarını görebilecek şekilde Coğrafya tablosunu yakınlaştırın. Tablo diyagramını büyütmek için kaydırıcıyı kullanabilirsiniz.

 8. Coğrafya tablosunda CoğrafyaAnahtarı olduğuna dikkat edin. Bu sütun, Coğrafya tablosundaki her bir satırı benzersiz olarak tanımlayan değerleri içerir. Modeldeki diğer tabloların da bu anahtarı kullanıp kullanmadığına bir bakalım. Kullanıyorlarsa, Coğrafya tablosunu modelin geri kalanına bağlayan bir ilişki oluşturabilirsiniz.

 9. Bul'u tıklatın.

 10. Meta Veri Bul'da CoğrafyaAnahtarı yazın.

 11. Birkaç kez Sonrakini Bul'u tıklatın. Coğrafya tablosunda ve Mağazalar tablosunda CoğrafyaAnahtarı'nın göründüğünü fark edeceksiniz.

 12. Coğrafya tablosunu Mağazalar’ın yanında olacak şekilde yeniden yerleştirin.

 13. Mağazalar'daki CoğrafyaAnahtarı sütununu Coğrafya'daki CoğrafyaAnahtarı sütununa sürükleyin. Power Pivot iki tablo arasına ilişkiyi gösteren bir çizgi çizer.

Bu görevde, tablo ekleyip ilişkiler kurmanın yeni bir yolunu öğrendiniz. Artık tüm tabloları bağlanmış ve Sayfa1'de PivotTable'ın kullanabileceği tam olarak tümleştirilmiş bir modeliniz var.

İpucu:  Diyagram Görünümü'nde, çeşitli tablo diyagramları tam olarak genişletilerek, ETLLoadID, YüklemeTarihi ve GüncelleştirmeTarihi gibi sütunlar gösterilmiştir. Bu belirli alanlar özgün Contoso veri ambarından gelen yapılar olup, veri ayıklama ve yükleme işlemlerini desteklemek üzere eklenmişlerdir. Modelinizde bunlara gerek yoktur. Bunlardan kurtulmak için, alanı vurgulayıp sağ tıklatın ve Sil 'i tıklatın.

Hesaplanan sütun oluşturma

Power Pivot'ta, hesaplamalar eklemek için Veri Çözümleme İfadeleri'ni (DAX) kullanabilirsiniz. Bu görevde, toplam karı hesaplayacak ve diğer tablolardaki veri değerlerine başvuruda bulunan hesaplanan sütunu ekleyeceksiniz. Daha sonra, modelinizi basitleştirmek için başvurulan sütunların nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

 1. Power Pivot penceresinde Veri Görünümü’ne geçin.

 2. Tablo_ÜrünKategorileri accdb tablosunu anımsanması daha kolay bir ad ile değiştirin. İzleyen adımlarda bu tabloya başvuruda bulunacaksınız ve daha kısa bir ad hesaplamaları okumayı kolaylaştıracaktır. Tablo adını sağ tıklatın; Yeniden Adlandır'ı tıklatıp ÜrünKategorileri yazın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. GerçekSatışlar tablosunu seçin.

 4. Tasarla > Sütunlar > Ekle'yi tıklatın.

 5. Tablonun üstündeki formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin. Otomatik Tamamla özelliği, tam nitelikli sütun ve tablo adlarını yazmanıza yardımcı olur ve kullanılabilir işlevleri listeler. Yalnızca sütunu da tıklatabilirsiniz; böylece Power Pivot sütun adını formüle ekler.

  = [SatışTutarı] - [ToplamMaliyet] - [DönüşTutarı]

 6. Formülü oluşturmayı bitirdiğinizde, Enter tuşuna basarak formülü kabul edin.

  Değerler, hesaplanmış sütundaki tüm satırlar için doldurulur. Tabloda aşağı kaydırırsanız, her bir satırdaki verilere bağlı olarak bu sütun için satırlarda farklı değerler olduğunu görebilirsiniz.

 7. HesaplananSütun1'i sağ tıklatıp Sütunu Yeniden Adlandır'ı seçerek sütunu yeniden adlandırın. Kar yazın ve sonra da Enter'a basın.

 8. Şimdi SolukÜrün tablosunu seçin.

 9. Tasarla > Sütunlar > Ekle'yi tıklatın.

 10. Tablonun üstündeki formül çubuğuna aşağıdaki formülü yazın.

  = RELATED(ÜrünKategorileri[ÜrünKategoriAdı])

  RELATED işlevi ilgili bir tablodan değer getirir. Bu durumda, ÜrünKategorileri tablosu, kategori bilgilerini içeren bir hiyerarşi oluşturduğunuzda SolukÜrün tablosunda bulunması yararlı olacak ürün kategorisi adlarını içermektedir. Bu işlev hakkında daha fazla bilgi için RELATED İşlevi (DAX) makalesine bakabilirsiniz.

 11. Formülü oluşturmayı bitirdiğinizde, Enter tuşuna basarak formülü kabul edin.

  Değerler, hesaplanmış sütundaki tüm satırlar için doldurulur. Tabloyu aşağı kaydırırsanız, her bir satırda artık bir Ürün Kategorisi Adı olduğunu görebilirsiniz.

 12. HesaplananSütun1'i sağ tıklatıp Sütunu Yeniden Adlandır'ı seçerek sütunu yeniden adlandırın. ÜrünKategorisi yazın ve sonra da Enter'a basın.

 13. Tasarla > Sütunlar > Ekle'yi tıklatın.

 14. Tablonun üstündeki formül çubuğuna aşağıdaki formülü girin ve sonra formülü kabul etmek için Enter'a basın.

  = RELATED(SolukÜrünAltKategorisi[ÜrünAltKategorisiAdı])

 15. HesaplananSütun1'i sağ tıklatıp Sütunu Yeniden Adlandır'ı seçerek sütunu yeniden adlandırın. ÜrünAltKategorisi yazın ve sonra da Enter'a basın.

Hiyerarşi oluşturma

Çoğu modelde yapısal olarak hiyerarşik olan veriler bulunur. Sık rastlanan örnekler takvim verilerini, coğrafi verileri ve ürün kategorilerini içerir. Aynı alanları tekrar tekrar bir araya getirip sıralamak yerine bir öğeyi (hiyerarşi) rapora sürükleyebileceğiniz için hiyerarşi oluşturmak yararlıdır.

 1. Power Pivot'ta Diyagram Görünümü’ne geçin. Tüm alanlarını daha kolay görebilmeniz için SolukTarih tablosunu genişletin.

 2. Ctrl tuşunu basılı tutarak TakvimYılı, ÜçTakvimAyı ve TakvimAyı sütunlarını tıklatın (tabloda aşağı doğru ilerlemeniz gerekir).

 3. Üç sütun da seçiliyken, sütunlardan birini sağ tıklatın ve Hiyerarşi Oluştur'u tıklatın. Tablonun en altında bir üst hiyerarşi düğümü, Hiyerarşi 1, oluşturulur ve seçilen sütunlar hiyerarşinin altına alt düğümler olarak kopyalanır.

 4. Yeni hiyerarşinizin adı olarak Tarihler yazın.

 5. TamTarihEtiketi sütununu hiyerarşiye ekleyin. TamTarihEtiketi'ini sağ tıklatın ve Hiyerarşiye Ekle'yi seçin. Tarih'i seçin. TamTarihEtiketi yıl, ay ve gün dahil tam bir tarih içerir. TamTarihEtiketi'nin hiyerarşide en sonda göründüğünden emin olun. Artık elinizde yıl, çeyrek, ay ve tek tek takvim günlerini içeren çok düzeyli bir hiyerarşi vardır.

 6. Diyagram Görünümünden çıkmadan, SolukÜrün tablosunun üzerine gelin, sonra tablo üstbilgisindeki Hiyerarşi Oluştur düğmesini tıklatın. Tablonun en altında boş bir hiyerarşi üst düğüm belirir.

 7. Yeni hiyerarşiniz için ad olarak Ürün Kategorileri yazın.

 8. Hiyerarşi alt düğümleri oluşturmak için ÜrünKategorisi ve ÜrünAltKategorisi'ni hiyerarşiye sürükleyin.

 9. ÜrünAdı'nı sağ tıklatın ve Hiyerarşiye Ekle’yi seçin. Ürün Kategorileri'ni seçin.

Hiyerarşi oluşturmanın çeşitli yollarını artık öğrendiğinize göre, şimdi onları PivotTable'da kullanalım.

 1. Excel'e geri dönün.

 2. Sayfa1'de (PivotTable'ı içeren sayfa), Satırlar alanındaki alanları kaldırın.

 3. Yerlerine SolukÜrün içindeki yeni Ürün Kategorileri hiyerarşisini koyun.

 4. Benzer şekilde, Sütunlar alanındaki TakvimYılı'nın yerine SolukTarih içindeki Tarihler hiyerarşisini koyun.

Verileri şimdi incelediğinizde, hiyerarşi kullanmanın yararlarını görmek kolaydır. PivotTable'ın farklı alanlarını bağımsız olarak genişletip kapatarak kullanılabilir alanın nasıl kullanılacağı üzerinde daha fazla denetim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Satırlar ve Sütunlar'ın ikisine de tek hiyerarşi ekleyerek benzer etkiyi elde etmek için birden çok alanı üst üste yığmak zorunda kalmadan zengin ve dolaysız bir ayrıntı elde edersiniz.

Sütunları gizleme

Ürün Kategorileri hiyerarşisini oluşturup SolukÜrün içine yerleştirdiğinize göre, PivotTable Alanları listesinde artık SolukÜrünKategorisi veya SolukÜrünAltKategorisi'ne ihtiyacınız yok. Bu görevde, PivotTable Alanları listesinde yer kaplayan fazla tablo ve sütunları gizlemeyi öğreneceksiniz. Tablo ve sütunları gizlediğinizde, veri ilişkilerini ve hesaplamaları sağlayan modele etki etmeden raporlama deneyimini geliştirirsiniz.

’ta sütunları ve tabloları gizleme

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Tek tek sütunları, bir sütun aralığını veya tüm bir tabloyu gizleyebilirsiniz. Tablo ve sütun adları, modeli kullanan raporlama istemcilerinden gizlendiğini yansıtacak şekilde gri görüntülenir. Gizli sütunlar modelde durumlarını belirtecek şekilde gri gösterilir ancak bunlarla çalışmaya devam edebilmeniz için Veri Görünümünde görünür kalırlar.

 1. Power Pivot'ta Veri Görünümü'nün seçildiğinden emin olun.

 2. Alttaki sekmelerde SolukÜrünAltKategorisi'ni sağ tıklatın ve İstemci Araçlarından Gizle'yi seçin.

 3. ÜrünKategorileri için tekrarlayın.

 4. SolukÜrün'ü açın.

 5. Aşağıdaki sütunları sağ tıklatın ve İstemci Araçlarından Gizle'yi tıklatın.

  • ÜrünAnahtarı

  • ÜrünEtiketi

  • ÜrünAltKategorisi

 6. Bitişik sütunları birlikte seçin. SınıfKimliği ile başlayın ve sondaki ÜrünAltKategorisi'ne kadar devam edin. Gizlemek için sağ tıklatın.

 7. Bu raporda kullanmayacağınız tabloları, kimlikleri veya diğer ayrıntıları atarak diğer tablolar için de tekrarlayın.

Farkı görmek için Excel'de PivotTable Alanları listesinin bulunduğu Sayfa 1'e geri dönün. Tablo sayısı azalır ve SolukÜrün yalnızca satışları çözümlerken kullanma olasılığınız daha fazla olan öğeleri içerir.

Power View raporu oluşturma

PivotTable raporları, Veri Modelinden yararlanan tek rapor türü değildir. Az önce oluşturduğunuz aynı modeli kullanarak, sağladığı bazı düzenleri denemek için Power View sayfası ekleyebilirsiniz.

 1. Excel'de Ekle > Power View'ı tıklatın.

  Not:  Bu makinede Power View'u ilk kez kullanıyorsanız, önce eklentiyi etkinleştirmeniz ve Silverlight yüklemeniz istenir.

 2. Power View Alanları'nda, GerçekSatışlar tablosunun yanındaki oku tıklatın ve SatışTutarı'nı tıklatın.

 3. Coğrafya tablosunu genişletin ve BölgeÜlkeAdı'nı tıklatın.

 4. Şeritte Harita'yı tıklatın.

 5. Harita raporu görünür. Yeniden boyutlandırmak için bir köşeyi sürükleyin. Haritada, değişik boyutlardaki mavi daireler farklı ülkeler ve bölgeler için satış performansını gösterir.

Power View raporu için iyileştirme

Modelinizde birkaç küçük değişiklik yapılması, Power View raporu tasarlarken daha sezgisel tepkiler oluşmasını sağlayacaktır. Bu görevde, bazı üreticiler için web sitesi URL'lerini ekleyecek ve sonra da URL adresinin bağlantı olarak görünmesi için bu verileri Web URL'si olarak kategorilere ayıracaksınız.

İlk adım olarak, URL'leri çalışma sayfanıza ekleyin.

 1. Excel'de yeni bir sayfa açın ve şu değerleri kopyalayın:

ÜreticiURL’si

ÜreticiKimliği

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Hücreleri tablo olarak biçimlendirin ve sonra da tabloyu URL olarak adlandırın.

 2. URL ile üretici adlarını içeren SolukÜrün tablosu arasında bir ilişki oluşturun:

  1. Veri > İlişkiler'i tıklatın. İlişki Oluştur iletişim kutusu ekrana gelir.

  2. Yeni'yi tıklatın.

  3. Tabloda SolukÜrün’ü seçin.

  4. Sütunda Üretici'yi seçin.

  5. İlgili Tabloda URL'yi seçin.

  6. İlgili Sütun (Birincil) içinde ÜreticiKimliği'ni seçin.

Önceki ve sonraki sonuçları karşılaştırmak için, yeni bir Power View raporu başlatın ve GerçekSatışlar | SatışTutarı, solukÜrün | Üretici ve URL | ÜreticiURL’si öğelerini rapora ekleyin. URL'lerin statik bir metin olarak gösterildiğine dikkat edin.

Bir URL'nin etkin köprü olarak işlenmesi için kategorilere ayırmak gerekir. Sütunu kategorilere ayırmak için Power Pivot'u kullanın.

 1. Power Pivot’ta URL’yi açın.

 2. ÜreticiURL’si'ni seçin.

 3. Gelişmiş > Raporlama Özellikleri > Veri Kategorisi: Kategorilere Ayrılmamış'ı tıklatın.

 4. Aşağı oku tıklatın.

 5. Web URL'yi seçin.

 6. Excel'de Ekle > Power View'ı tıklatın.

 7. Power View Alanları'nda GerçekSatışlar | SatışTutarı, solukÜrün | Üretici ve URL | ÜreticiURL’si öğelerini seçin. Bu kez URL'ler gerçek köprüler olarak gösterilmektedir.

Diğer Power View iyileştirmeleri, her tablo için varsayılan alan kümesi tanımlamayı ve yinelenen veri satırlarının toplanacağını mı yoksa ayrı ayrı listeleneceğini mi belirleyen özellikler ayarlamayı içerir. Daha fazla bilgi için, bkz. Power View raporları için varsayılan alan kümesi yapılandırma ve Power View raporları için tablo davranışı özelliklerini yapılandırma.

Hesaplanan alanlar oluşturma

İkinci görevde (PivotTable kullanarak verileri inceleme) PivotTable Alanları listesinde SatışTutarı alanını tıklatmıştınız. SatışTutarı sayısal bir sütun olduğundan, PivotTable'ın Değerler alanına otomatik olarak yerleştirilmişti. Bundan sonra SatışTutarı toplamı, hangi filtre uygulanacak olursa olsun satış tutarlarını hesaplamaya hazır hale gelmişti. Bu durumda, önce hiç filtre yoktu, ancak sonra TakvimYılı, ÜrünAltKategorisiAdı ve MarkaAdı filtreleri vardı.

Aslında yaptığınız örtük bir hesaplanan alan oluşturmak ve böylece, GerçekSatışlar tablosundaki satış tutarlarını ürün kategorisi, bölge ve tarihler gibi diğer alanlara karşı analiz etmeyi kolaylaştırmaktı. Örtük hesaplanan alanlar, bir alanı Değerler alanına sürüklediğinizde veya SatışTutarı için yaptığınız gibi bir sayısal alanı tıklattığınızda Excel tarafından oluşturulur. Örtük hesaplanan alanlar, TOPLA, BAĞ_DEĞ_SAY ve ORTALAMA gibi standart toplama işlevlerini kullanan ve sizin yerinize otomatik olarak oluşturulan formüllerdir.

Hesaplanan alanların başka türleri de vardır. Power Pivot'ta açık hesaplanan alanlar oluşturabilirsiniz. Yalnızca oluşturulduğu PivotTable'da kullanılabilen örtük hesaplanan alanlardan farklı olarak, açık hesaplanan alanlar çalışma kitabındaki herhangi bir PivotTable'da veya Veri Modeli’ni veri kaynağı olarak kullanan herhangi bir raporda kullanılabilirler. Power Pivot'ta oluşturulan açık hesaplanan alanlarla, standart toplama işlevlerinin kullanıldığı hesaplanan alanları otomatik olarak oluşturmak için Otomatik Toplam'ı kullanabilir veya Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) ile oluşturulmuş bir formül kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, hesaplanan alanlar oluşturmak, verilerinizi kapsamlı ve güçlü yöntemlerle çözümlemenize yardımcı olabilir. O halde, bunları nasıl oluşturacağınızı öğrenerek işe başlayalım.

Power Pivot'ta Otomatik Toplam'ı kullanarak hesaplanan alanlar oluşturmak kolaydır.

 1. GerçekSatışlar tablosunda Kar sütununu tıklatın.

 2. Hesaplamalar > Otomatik Toplam'ı tıklatın. Hesaplama Alanı'nda, Kar sütununun doğrudan altındaki hücrede otomatik olarak Kar Toplamı adında yeni bir hesaplanan alan oluşturulduğuna dikkat edin.

 3. Excel'de, Sayfa1'deki alan listesinde, GerçekSatışlar'da Kar Toplamı'nı tıklatın.

İşte bu kadar! Power Pivot'ta standart toplama işlevi kullanarak hesaplanan bir alan oluşturmak için tüm yapılması gereken budur. Gördüğünüz gibi, yalnızca birkaç dakika içinde bir 'Kar TOPLAMI' hesaplanan alanı oluşturdunuz ve bunu PivotTable'a eklediniz; böylece uygulanan filtrelere göre karları çözümlemek kolaylaştı. Bu durumda, 'Kar Toplam'ı Ürün Kategorisi ve Tarihler hiyerarşilerine göre filtre uygulandığını görüyorsunuz.

Peki, belirli bir kanal, ürün veya kategori için satış rakamları gibi daha ayrıntılı bir çözümleme yapmanız gerekirse ne olacak? Bunun için, uygulanan filtrelere göre, GerçekSatışlar tablosundaki her bir satış için bir adet olmak üzere, satır sayısını sayan başka bir hesaplanan alan oluşturmanız gerekir.

 1. GerçekSatışlar tablosunda SatışAnahtarı sütununu tıklatın.

 2. Hesaplamalar'da, Otomatik Toplam > Sayı aşağı okunu tıklatın.

 3. Hesaplama alanında SatışAnahtarı Sayısı'nı sağ tıklatıp Yeniden Adlandır'ı seçerek yeni hesaplanan alanın adını değiştirin. Sayı yazın ve Enter'a basın.

 4. Excel'de, Sayfa1'deki alan listesinde, GerçekSatışlar'da Sayı'yı tıklatın.

PivotTable'a, uygulanan filtrelere göre satış rakamlarını gösteren yeni bir Sayı sütununun eklendiğine dikkat edin. Kar Toplamı hesaplanan alanında olduğu gibi, Sayı sütununu Ürün Kategorisi ve Tarihler hiyerarşilerine göre filtre uygulanmış olarak görürsünüz.

Bir başkasını oluşturalım. Bu kez, belirli bir bağlam veya filtre için toplam satışların yüzdesini hesaplayan bir hesaplanan alan oluşturacaksınız. Bununla birlikte, Otomatik Toplam kullanarak oluşturduğunuz önceki hesaplanan alanlardan farklı olarak bu kez formülü kendiniz gireceksiniz.

 1. GerçekSatışlar tablosunda, Hesaplama Alanı'nda, boş bir hücreyi tıklatın. İpucu: Sol üst hücre, hesaplanan alanlarınızı yerleştirmeye başlamak için harika bir yerdir. Bulunmalarını kolaylaştırır. Hesaplama Alanı'nda istediğiniz hesaplanan alanı dolaştırabilirsiniz.

 2. Formül çubuğuna yazarak ve IntelliSense özelliğini de kullanarak şu formülü oluşturun: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Formülü kabul etmek için ENTER'a basın.

 4. Excel'de, Sayfa1'deki alan listesinde, GerçekSatışlar'da Tüm Ürünleri Yüzdesi'ni tıklatın.

 5. PivotTable'da Tüm Ürünlerin Yüzdesi sütunlarını çoklu seçin.

 6. Giriş sekmesinde Sayı > Yüzde'yi tıklatın. Her bir yeni sütunu biçimlendirmek için iki ondalık basamak kullanın.

Bu yeni hesaplanan alanın yaptığı iş, belirli bir filtre bağlamı için toplam satışların yüzdesini hesaplamaktır. Bu durumda, filtre bağlamımız halen Ürün Kategorisi ve Tarihler hiyerarşileridir. Örneğin, toplam ürün satışlarının yüzdesi olarak bilgisayar satışlarının yıllar yılı arttığını görebilirsiniz.

Excel formüllerini oluşturmayı biliyorsanız, hem hesaplanan sütunlar hem de hesaplanan alanlar için formüller oluşturmak size kolay gelecektir. Excel formüllerine alışkın olun ya da olmayın, DAX formülleriyle ilgili temel bilgileri en iyi öğrenebileceğiniz yöntem Hızlı Giriş: 30 Dakikada DAX Temellerini Öğrenme makalesindeki dersleri adım adım geçmektir.

Çalışmanızı kaydetme

Diğer öğreticiler veya ayrıntılı incelemeler için kullanabilmek üzere çalışma kitabınızı kaydedin.

Sonraki adımlar

Verileri kolayca Excel'den içeri aktarabilseniz de Power Pivot eklentisini kullanarak içeri aktarmak çoğu kez daha hızlı ve etkilidir. İçeri aktardığınız verileri filtreleyebilir ve gerek duymayacağınız sütunları dışarıda tutabilirsiniz. Ayrıca, verileri almak için sorgu oluşturucusu mu yoksa sorgu komutu mu kullanılacağını seçebilirsiniz. Sonraki adım olarak, şu alternatif yaklaşımlar hakkında bilgi edinebilirsiniz:Power Pivot veri akışından veri alma ve Analysis Services veya Power Pivot'tan Veri İçeri Aktarma.

Power View raporu az önce oluşturduğunuza benzer Veri Modelleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Power View'un Excel'e getirdiği zengin veri görselleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şunları da okuyun: Excel 2013'te Power View'u Başlatma ve Power View: Verilerinizi gezin, görselleştirin ve sunun.

Daha iyi Power View raporları hazırlamak amacıyla Veri Modelinizi zenginleştirmeyi denemek için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: Öğretici: Power View raporlaması için Veri Modelinizi iyileştirme.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×