Çapraz sorgu kullanarak özet verilerin okunmasını kolaylaştırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Okuma ve anlama, çapraz sorgu kullanmayı kolaylaştırmak için Özet verileri çözümlemek istediğinizde.

Çapraz sorgu bir toplamı, ortalamaya veya başka toplama işlevihesaplar ve sonra sonuçları iki değer kümesini grupları — bir veri sayfası ve diğer üst boyunca tarafındaki aşağı.

Not : Çapraz sorgu Web tarayıcısında kullanamazsınız. Bir Web veritabanında çapraz sorgu çalıştırmak istiyorsanız, önce Access kullanarak veritabanını açmalısınız.

Bu makalede

Genel bakış

Çapraz sorgu oluşturma

Başlıklar için aralıkları kullanma

Satır başlıklarını sınırlandırmak için parametre isteme

Null değerleri sıfırlarla değiştirme

Çapraz sorgu ipuçları

Genel Bakış

Çapraz sorgu seçme sorgusutürüdür. Çapraz sorguyu çalıştırdığınızda, sonuçları diğer tür veri sayfalarını farklı bir yapıya sahip bir veri sayfası görüntülenir.

Çapraz sorgu yapısını daha kolay okunmasını basit bir seçim yapabileceğiniz aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi aynı verileri görüntüleyen sorgu.

Aynı verileri gösteren seçme sorgusu ve çapraz sorgu

1. Bu seçme sorgusu özet verileri dikey olarak çalışana ve kategoriye göre gruplandırır.

2. çapraz sorgu aynı verileri görüntüleyebilirsiniz, ancak verileri yatay ve dikey olarak gruplar böylece veri sayfasının daha kısa ve daha kolay okunmasını olabilir.

Çapraz sorgu oluşturma

Çapraz sorgu oluştururken, hangi alanların satır başlıklarını, hangi alanların sütun başlıklarını ve hangi alanların da özetlenecek verileri içerdiğini belirtirsiniz. Sütun başlıklarını ve özetlenecek değerleri belirtirken, her biri için yalnızca bir alan kullanabilirsiniz. Satır başlıklarını belirtirken de en çok üç alan kullanabilirsiniz.

Ayrıca, satır başlıklarını, sütun başlıklarını veya özetlenecek değerleri oluşturmak için ifade de kullanabilirsiniz.

çapraz sorgu diyagramı

1. Bu taraftaki bir, iki veya üç sütun satır başlıklarını içerir. Satır başlıkları olarak kullandığınız alanların adları, bu sütunların en üst satırında gösterilir.

2. Satır başlıkları burada gösterilir. Satır başlıklarının tüm bileşimleri görüntülendiğinden, birden fazla satır başlığı alanı kullandığınızda çapraz tablo veri sayfasındaki satırların sayısı hızla artabilir.

3. Bu taraftaki sütunlar, sütun başlıklarını ve özet değerleri içerir. Sütun başlığı alanı adının veri sayfasında gösterilmediğine dikkat edin.

4. Özet değerler burada gösterilir.

Çapraz sorgunuzu oluşturma yöntemleri

Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanma    Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı genellikle çapraz sorgu oluşturmak için en hızlı ve kolay bir yoludur. İşlerin çoğunu sizin yerinize yapar, ancak sihirbaz değil sunma birkaç seçeneğiniz vardır.

Sihirbaz şu avantajları sağlar:

 • Kullanımı kolay.    Bunu kullanmak için Sihirbazı başlatmak ve sonra bir dizi rehberli soruyu yanıtlayın.

 • Bunu tarihleri otomatik olarak zaman aralıkları halinde gruplandırabilirsiniz.    İçeren bir alan kullanırsanız, tarih/veriler sütun başlıkları, sihirbaz için ayrıca tarihleri aylar veya üç aylık dönemler gibi zaman aralıkları halinde gruplandırmanıza yardımcı saat.

  İpucu : Sütun başlıkları için bir tarih/saat alanı bölümünden değerleri kullanın, ancak tarihleri Sihirbazı, mali yıl veya biennium, gibi sağlamaz zaman aralıkları halinde gruplandırmak istediğiniz istiyorsanız sorgunuzu oluşturmak için Sihirbazı kullanmayın. Bunun yerine, çapraz sorguyu Tasarım görünümünde oluşturun ve aralıkları oluşturmak için bir ifade kullanın.

 • Bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir.    İstediğiniz temel çapraz sorguyu oluşturmak için Sihirbazı kullanabilir ve sorgu tasarımını Tasarım görünümünü kullanarak ince ayar yapma.

Bununla birlikte, Sihirbazı'nı kullanarak, şunları yapamazsınız:

 • Birden fazla tablo veya sorgu bir kayıt kaynağıkullanın.

 • Bir ifade alanları oluşturmak için kullanın.

 • Parametre istemi ekleme.

 • Sütun başlıkları olarak kullanmak üzere sabit değer listesi belirtme.

  Sihirbazın son adımda, Tasarım Görünümü'nde sorguyu değiştirmek seçebilirsiniz. Bu sihirbaz, gibi ek kayıt kaynaklarını desteklemiyor sorgu tasarım öğeleri eklemenizi sağlar.

Tasarım görünümünde çalışma     Tasarım görünümünde, sorgu tasarımı üzerinde daha fazla denetim sağlar. Bu Sihirbazı'nda kullanılamaz özelliği destekler.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, çapraz sorguyu oluşturmak için Tasarım görünümünü kullanarak göz önünde bulundurun:

 • İşlemi hakkında daha fazla denetime sahip. Sihirbaz size bazı kararlar yapar.

 • Birden fazla tablo veya sorgu kayıt kaynağı olarak kullanın.

 • Parametre istemi sorgunuza ekleyin.

 • Sorgunuzdaki alanlardan olarak ifade kullanma.

 • Sütun başlıkları olarak kullanmak üzere sabit değer listesi belirtme.

 • tasarım kılavuzukullanma alıştırması yapın.

SQL Görünümü'nde bir sorgunun yazma    İsterseniz, SQL Görünümü'nde, çapraz sorgu yazabilirsiniz. Bununla birlikte, SQL görünümü kullanarak, parametre veri türlerini belirleyemezsiniz. Çapraz sorgunuzu parametre kullanmak istiyorsanız, sorgunuzu Tasarım görünümünde değiştirerek parametre veri türü belirtmeniz gerekir.

İpucu : Unutmayın; çapraz sorguyu oluşturmak için tek bir yöntemi kullanarak sınırlı değildir. Sorgu oluşturmak için Sihirbazı kullanabilir ve ardından sorgu tasarımını değiştirmek için Tasarım görünümünü kullanın.

Sayfanın Başı

Çapraz sorgu oluşturma

Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanarak çapraz sorgu oluşturma

Tasarım görünümünde çapraz sorgu oluşturma

SQL Görünümü'nde çapraz sorgu oluşturma

Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanarak çapraz sorgu oluşturma

Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanarak, tek bir tablo veya sorgu kayıt kaynağı olarak çapraz sorgunuz için kullanmanız gerekir. Çapraz sorgunuzu eklemek istediğiniz tüm verileri tek bir tablo yoksa, istediğiniz veri döndüren bir seçme sorgusu oluşturmakla başlar. Seçme sorgusu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu Sihirbazı'nıtıklatın.

 2. Yeni Sorgu iletişim kutusunda Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Çapraz Sorgu Sihirbazı başlatılır.

 3. Sihirbazın ilk sayfasında, çapraz sorguyu oluştururken kullanmak istediğiniz tablo veya sorguyu seçin.

 4. Sonraki sayfada, satır başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerleri içeren alanı seçin.

  Satır başlıklarının kaynakları olarak en çok üç alan seçebilirsiniz, ancak ne kadar az satır başlığı kullanırsanız çapraz veri sayfasının okunması o kadar kolay olacaktır.

  Not : Satış başlıklarını sağlaması için birden çok alan seçerseniz, sonuçlarınızın sıralanmasında varsayılan sırayı alanları seçme sıranız belirler.

 5. Sonraki sayfada, sütun başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerleri içeren alanı seçin.

  Genelde, sonuçlarınızın kolayca okunabilmesini sağlamak için az sayıda değer içeren bir alanı seçmelisiniz. Örneğin, yalnızca birkaç olası değeri bulunan bir alanı (cinsiyet gibi) kullanmak, birçok farklı değer içerebilecek bir alanı (yaş gibi) kullanmaktan daha iyi olabilir.

  Sütun başlıkları olarak kullanmayı seçtiğiniz alanın veri türü Tarih/Saat olursa, sihirbaza tarihlerin aralıklar halinde nasıl gruplandırılacağını (örneğin, aylar veya üç aylık dönemler) belirtmenizi sağlayan bir adım eklenir.

 6. Sütun başlıkları için bir Tarih/Saat alanını seçerseniz, sihirbazın bir sonraki sayfasında tarihleri gruplandırmak için kullanılacak aralığı belirtmeniz istenir. Yıl, Çeyrek, Ay, Tarih veya Tarih/Saat seçeneğini belirtebilirsiniz. Sütun başlıkları için bir Tarih/Saat alanı seçmezseniz sihirbazda bu sayfa atlanır.

 7. Sonraki sayfada, alan ve Özet değerleri hesaplamak için kullanılacak işlevi seçin. Seçtiğiniz alanın veri türünü hangi işlevleri kullanılabilir olduğunu belirler.

 8. Aynı sayfada, satır toplamlarını eklemek veya dışarıda bırakmak için Evet, satır toplamlarını ekle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Satır toplamlarını eklerseniz, çapraz sorgunun, alan değeri olarak aynı alan ve işlevi kullanan ek bir satır başlığı olur. Satır toplamının eklenmesi, kalan sütunların özetlendiği ek bir sütunun eklenmesine neden olur. Örneğin, çapraz sorgunuzda konuma ve cinsiyete göre ortalama yaş hesaplanıyorsa (cinsiyet sütun başlıklarıyla), ek sütunda konuma göre tüm cinsiyetler için ortalama yaş hesaplanır.

  Not : Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde düzenleyerek satır özetlerinin oluşturulmasında kullanılan işlevi değiştirebilirsiniz.

 9. Sihirbazın sonraki sayfasında, sorgunuz için bir ad yazın ve sonuçları görmek mi yoksa sorgu tasarımını değiştirmek mi istediğinizi belirtin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde çapraz sorgu oluşturma

Çapraz sorgunuzu oluşturmak için Tasarım görünümünü kullanarak, istediğiniz sayıda kayıt kaynağı (tabloları ve sorguları) kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, tasarım önce istediğiniz tüm verileri döndüren seçme sorgusu oluşturma ve sonra bu sorguyu çapraz sorgunuz için yalnızca kayıt kaynağı olarak kullanarak basit tutabilirsiniz. Seçme sorgusu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

Tasarım görünümünde bir çapraz sorgu oluşturduğunuzda, hangi alanın değerlerinin sütun başlıklarına, hangi alanların değerlerinin satır başlıklarına dönüşeceğini ve hangi alanın değerlerinde toplama, ortalama bulma, sayma veya başka herhangi bir hesaplama yapılacağını belirtmek için tasarım kılavuzundaki Toplam ve Çapraz satırlarını kullanırsınız.

Tasarım görünümünde gösterilen çapraz sorgu bölümleri

1. Bu satırlardaki ayarlar, alanın satır başlığı mı, sütun başlığı mı yoksa özet değeri mi olduğunu belirler.

2. Bu ayar, alanın değerlerini satır başlıkları olarak görüntüler.

3. Bu ayar, alanın değerlerini sütun başlıkları olarak görüntüler.

4. Bu ayarlar özet değerleri üretir.

Sorgu oluşturma

 1. Oluştur sekmesinin makrolar ve kod grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, kayıt kaynağı olarak kullanmak istediğiniz tüm tablo veya sorguları çift tıklatın.

  Birden fazla kayıt kaynağı kullanırsanız, tabloları veya sorguları ortak olan alanlarda birleştirilen olduğundan emin olun. Tabloları ve sorguları katılma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Çapraz'ı tıklatın.

 5. Sorgu tasarımı penceresinde, satır başlıkları için kaynak olarak kullanmak istediğiniz her alanı çift tıklatın. Satır başlıkları için en çok üç alan seçebilirsiniz.

 6. Sorgu tasarımı kılavuzunda, her satır başlığı alanına ilişkin Çapraz satırında Satır Başlığı'nı seçin.

  Söz konusu alanın sonuçlarını sınırlandırmak için Ölçüt satırına bir ifade girebilirsiniz. Ayrıca, Sırala satırını kullanarak alanın sıralama düzenini de belirtebilirsiniz.

 7. Sorgu tasarımı penceresinde, sütun başlıkları için kaynak olarak kullanmak istediğiniz alanı çift tıklatın. Sütun başlıkları için yalnızca bir alan seçebilirsiniz.

 8. Sorgu tasarımı kılavuzunda, sütun başlığı alanına ilişkin Çapraz satırında Sütun Başlığı'nı seçin.

  Sütun başlığı alanının sonuçlarını sınırlandırmak için Ölçüt satırına bir ifade girebilirsiniz. Bununla birlikte, sütun başlığı alanıyla bir ölçüt ifadesinin kullanılması, çapraz sorgu tarafından döndürülen sütunların sayısını sınırlandırmaz. Bunun yerine, hangi sütunların veri içereceğini sınırlandırır. Örneğin, olası üç değeri bulunan bir sütun başlığı alanınızın olduğunu varsayalım: kırmızı, yeşil ve mavi. Sütun başlığı alanına ='mavi' ölçütünü uygularsanız, çapraz sorgu yine de kırmızı ve yeşil için birer sütun görüntüler, ancak yalnızca mavi sütunu veri içerir.

  Not : Sütun başlıkları olarak görüntülenen değerleri sınırlandırmak istiyorsanız, sorgunun Sütun Headings özelliğini kullanarak sabit değer listesi belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: belirt değerleri sütun başlıkları için sabit.

 9. Sorgu tasarımı penceresinde, özet değerleri hesaplarken kullanmak istediğiniz alanı çift tıklatın. Özet değerlerde kullanmak üzere yalnızca bir alan seçebilirsiniz.

 10. Sorgu tasarımı kılavuzunda, özet değerler alanına ilişkin Toplam satırında değerleri hesaplarken kullanmak üzere bir toplama işlevi seçin.

 11. Özet değerler alanının Çapraz satırında Değer'i seçin.

  Özet değerler alanı için ölçüt belirtemez ve burada sıralama yapamazsınız.

 12. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sütun başlıkları için sabit değerler belirtme

Sütun başlıklarında kullanmak üzere sabit değerler belirtmek isterseniz, sorgunun Sütun Başlıkları özelliğini ayarlayabilirsiniz.

 1. Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasında, Genel sekmesinin hemen üst kısmındaki Seçim türü'nün Sorgu Özellikleri olmasına dikkat edin. Böyle değilse, sorgu tasarımı kılavuzunun üstündeki alanda boş bir yeri tıklatın.

 4. Özellik sayfasının Genel sekmesindeki Sütun Başlıkları özelliğinde, sütun başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerlerin virgülle ayrılmış listesini girin.

  Not : Sütun başlıklarında bazı karakterlere (örneği, çoğu noktalama işaretine) izin verilmez. Değer listenizde bu karakterleri kullanırsanız, Access bu tür karakterlerden her birinin yerine bir alt çizgi(_) koyar.

Sayfanın Başı

SQL Görünümü'nde çapraz sorgu oluşturma

Çapraz sorgu için SQL sözdizimi

Çapraz sorgu SQL'de TRANSFORM deyimi gösterilir. TRANSFORM deyimi şu sözdizimine sahiptir:

TRANSFORM toplamişlevi
SELECT ifadesini
PIVOT pivotfield [İNÇ (değer1[, değer2[,...]])]

TRANSFORM deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

toplamişlevi

Seçili veriler üzerinde işlem yaptığı SQL toplam işlevi.

SELECT ifadesini

Bir SELECT deyimi.

ÖzetAlan

Alan veya sütun başlıklarını sorgunun sonuç oluşturmak için kullanmak istediğiniz ifade ayarlayın.

değer1, değer2

Sütun başlıkları oluşturmak için kullanılan sabit değerler.

SQL görünümü tablo veya çapraz sorgu için kayıt kaynağı kullanabileceğiniz sorguların sayısını sınırlama değil. Bununla birlikte, tüm çapraz sorgunuzu kullanmak istediğiniz verileri döndüren bir seçme sorgusu oluşturarak tasarım basit tutun yardımcı olabilir ve, kullanarak, kayıt kaynağı olarak sorgu seçin. Seçme sorgusu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

 1. Tasarım sekmesinin Makrolar ve Kod grubundaSorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 3. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda SQL' ı tıklatın.

 4. SQL nesne sekmesi yazın veya aşağıdaki SQL yapıştırın:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. İlk satırda, dönüştürmesonra Özet değerleri hesaplamak için kullanmak istediğiniz bir ifade yazabilirsiniz; Örneğin, Sum([Amount]).

  Not : Birden fazla tablo veya sorgu kayıt kaynağı olarak kullanıyorsanız, her alan adının bir parçası olarak tablo veya sorgu adını ekleyin; Örneğin, Sum ([gider]. [ Amount]).

 6. İkinci satırda seçinsonra alanları veya satır başlıklarını için kullanmak istediğiniz alanı ifadeler listesini yazın. Liste öğeleri virgül kullanarak ayırın; Örneğin, [Bütçe]. [ Dept_ID], [gider]. [Tür].

 7. Üçüncü satırda ALANINDANsonra tabloları veya sorguları, kayıt kaynağı kullandığınız listesini yazın; Örneğin, Bütçe, gider.

 8. Dördüncü satıra, GROUP BYsonra kullandığınız alanlar aynı listesini adım 6 SELECT yan tümcesinde yazın.

 9. Beşinci satıra, PIVOTsonra bir alan adı veya sütun başlıkları için kullanmak istediğiniz ifadeyi yazın; Örneğin, PIVOT [Bütçe]. [ Yıl].

Bir satır başlığı alanına bir sıralama düzeni ekleme

Çapraz sorgu SQL Görünümü'nde bir sıralama düzeni eklemek için ORDER BY yan tümcesini kullanın.

 1. GROUP BY yan tümcesi ve PIVOT tümce arasında bir çizgi ekleyin.

 2. ORDER BY bir boşluk bırakarak yeni satıra yazın.

 3. Alan adı veya ifade, sıralamak istediğiniz parolayı yazın. Örneğin, ORDER BY [gider]. [ Expense_Class]

  Varsayılan olarak, ORDER BY yan tümcesi değerlerini artan düzende sıralar. Azalan düzende sıralama yapmak istiyorsanız, alan adı veya ifade sonra DESC yazın.

 4. Bir ek alanı veya ifade sıralama yapmak istiyorsanız, bir virgül koyun ve sonra ek alan adı veya ifade girin. Sıralama alanları veya ifadeler ORDER BY yan tümcesinde görünür sırayla gerçekleşir.

Satır veya sütun başlıkları için kullanılan değerleri sınırlandırma

Satır başlığı alanlarınıza ölçüt ekleyin ve sütun başlıkları olarak kullanmak üzere değer listesi belirtmek için aşağıdaki yordamları kullanabilirsiniz. Bu yordamları SQL Görünümü'nde açın, çapraz sorgunuzu sahip varsayılır.

Sütun başlıkları olarak kullanmak üzere sabit değerler belirtme

 • PIVOT yan tümcenin sonunda, sütun başlıkları olarak kullanmak için bir virgülle ayrılmış değerler (parantez içinde) listesini arkasından İNÇ, yazın. Örneğin, İNÇ (2007, 2008, 2009, 2010) dört sütun başlıkları üretir: 2007, 2008, 2009, 2010.

Not : Bir alanı değerine pivot alandan karşılık gelmiyor sabit bir değer belirtirseniz, sabit değer boş bir sütunu için bir sütun başlığı olur.

Satır başlıklarını sınırlandırmak için sorgu ölçütü ekleme

 1. FROM yan tümcesi sonra yeni satır ekleme.

 2. Bir alanı ölçüte göre ve ardından yeri yazın.

  Ek ölçüt kullanmak istiyorsanız, ve kullanabileceğiniz ve veya işleçlerini, WHERE yan tümcesini genişletin. Mantıksal kümeleri halinde parantez grubu ölçüt için de kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Başlıklar için aralıkları kullanma

Bazen, bir alanın her değeri için satır veya sütun başlıkları kullanmak yerine, alan değerlerini aralıklara gruplandırabilir ve sonra satır veya sütun başlıkları için söz konusu aralıklardan kullanabilirsiniz istediğiniz. Örneğin, "Yaş" alanı için sütun başlıkları kullanmak varsayalım. Bir sütun için her yaş kullanmak yerine, yaş aralıklarını temsil eden sütun kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Satır ve sütun başlıklarında kullanılacak aralıkları oluşturmak için bir ifadede IIf işlevini kullanabilirsiniz.

İpucu : Tarih/Saat alanıyla aralıklar oluşturmak istiyorsanız, Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sihirbaz, tarihleri Yıl, Çeyrek, Ay, Tarih veya Tarih/Saat aralıkları halinde gruplandırmanıza olanak tanır. Bu aralıklardan hiçbirini istemiyorsanız, çapraz sorgunuzu Tasarım görünümünde oluşturmalı ve sonra bu bölümde açıklanan teknikten yararlanarak istediğiniz aralıkları oluşturmalısınız.

IIf nasıl çalışır

Bir ifadeyi değerlendirirken ve ifade yanlışsa ifadesi doğruysa bir değer veya diğer bir değeri döndüren IIf işlevini çalışır. Karşılaştırma mantıksal bir sırayı oluşturmak için IIf ifadeleri iç içe yerleştirebilirsiniz. Dolayısıyla, IIf aralıklara sayısal alan değerleri ayırmak için kullanabilirsiniz.

IIf sözdizimi

IIf( ifade, doğrubölüm, yanlışbölüm )

IIf işlevi sözdiziminin aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Zorunlu. Hesaplamak istediğiniz ifade.

doğrubölüm

Zorunlu. İfade True olduğunda döndürülen değer veya ifade.

yanlışbölüm

Zorunlu. İfade False olduğunda döndürülen değer veya ifade.

İfade kullanarak aralıkları oluşturma

 1. Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Sorgu tasarım kılavuzunda, Alan satırında boş bir sütunu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın.

 3. Yakınlaştır kutusuna üste (:) bir alan diğer adı yazın.

 4. IIf() yazın.

 5. IIf işlevini izleyen parantezlerin içine, alan değerlerinin ilk aralığını tanımlayan karşılaştırma ifadesini yazın.

  Örneğin, Yaş alanı için aralıklar oluşturduğunuzu ve her aralığın yirmi yıldan oluşmasını istediğinizi varsayalım. İlk aralığın karşılaştırma ifadesi [Yaş]<21 olur.

 6. Karşılaştırma ifadesinin sonuna bir virgül koyun ve sonra tırnak içinde aralığın adını yazın. Sağladığınız ad, söz konusu aralıkta yer alan değerler için çapraz başlık olacaktır.

  Örneğin, sonra [yaş] < 21, virgül ve ardından "0-20 yıl"yazın.

 7. Aralık adından sonra bir virgül ekleyin (tırnak işaretlerinin dışına) ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başka bir aralık oluşturmak için, IIf() yazın ve 5, 6 ve 7. adımları yineleyin.

  • Son aralıkta, yalnızca aralık için bir ad yazın.

   Örneğin, Yaş alanını yirmi yıllık aralıklara bölen tamamlanmış bir iç içe IIf ifadesi şöyle görünebilir (satır sonları, rahat okunabilmesi için eklenmiştir):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Not : Access ifadeyi hesaplarken, IIf deyimlerinden biri doğru olarak hesaplandığında hesaplama işlemini durdurur. Her aralığın alt ucunu belirtmeniz gerekmez, çünkü belirli bir aralığın alt ucundan aşağıda kalan her değer zaten önceden doğru olarak hesaplanmış olur.

 8. Sorgu tasarım kılavuzunda, Toplam satırında Group By öğesini seçin.

 9. Çapraz satırında, aralıkların satır başlıkları olarak mı yoksa sütun başlıkları olarak mı kullanılacağını belirtin. Bir ile üç arası satır başlığı ve tek bir sütun başlığı seçebileceğinizi unutmayın.

Sayfanın Başı

Satır başlıklarını sınırlandırmak için parametre isteme

Çapraz sorgunuzun çalıştırıldığında giriş istemesini sağlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, birkaç satır başlığı kullandığınızı ve bunlardan birinin Ülke/Bölge olduğunu varsayalım. Her zaman tüm ülke veya bölgelere ilişkin verileri görüntülemek yerine, sorgunuzun bir ad istemesini ve sonra da kullanıcının girişine uygun verileri görüntülemesini tercih edebilirsiniz.

Herhangi bir satır başlığı alanına parametre istemi ekleyebilirsiniz.

Not : Ayrıca, sütun başlığı alanına da parametre istemi ekleyebilirsiniz, ancak bu görüntülenen sütunların sayısını sınırlandırmaz. Görüntülenen sütunları sınırlandırma hakkında daha fazla bilgi için Sütun başlıkları için sabit değerler belirtme bölümüne bakın.

 1. Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Kullanıcıdan giriş isteyeceğiniz satır başlığı alanının Ölçüt satırına, soru metnini köşeli parantez içinde yazın. Sorgu çalıştırıldığında soru metni bilgi istemi olarak görüntülenir.

  Örneğin, Ölçüt satırına [Hangi ülke veya bölge?] yazarsanız, sorgu çalıştırıldığında "Hangi ülke veya bölge?" sorusunu, giriş kutusunu ve Tamam düğmesini içeren bir iletişim kutusu görüntülenir.

  İpucu : Esnek olması için parametre isterseniz, ifadenizi joker karakterlerle, Like işlecini kullanarak birleştirir. Kullanmak yerine Örneğin, [hangi ülkedeneyin veya region?] , ölçüt olarak kullandığınız gibi [hangi ülke veya region?] & "*" giriş daha geniş bir yelpazede eşleşen parametre yapmak için. Parametre isteminde görünümünü gibi kullanarak değiştirmez.

 3. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 4. Sorgu Parametreleri iletişim kutusunun Parametreler sütununa, Ölçüt satırında kullandığınız parametre isteminin aynısını girin. Köşeli parantezleri de ekleyin, ancak birleştirilen joker karakterleri veya Like işlecini eklemeyin.

 5. Veri Türü sütununda, parametrenin veri türünü seçin. Veri türü, satır başlığı alanının veri türüyle eşleşmelidir.

Sayfanın Başı

Null değerleri sıfırlarla değiştirme

Çapraz sorgunuzda özet değerleri hesaplamak için kullandığınız alan null değerler içeriyorsa, kullandığınız tüm toplama işlevlerinde bu değerler yoksayılır. Baz toplama işlevlerinde, sonuçlarınız bu durumdan etkilenebilir. Örneğin, ortalamayı hesaplamak için tüm değerleri toplayıp sonucu değer sayısına bölersiniz. Ancak alan null değerler içeriyorsa, bu null değerler değer sayısına katılmaz.

Bazı durumlarda, null değerlerin toplama hesaplamalarına katılması için bu null değerlerin yerine sıfır koymayı tercih edebilirsiniz. Null değerleri sıfırlarla değiştirmek için Nz işlevini kullanabilirsiniz.

Nz sözdizimi

Nz ( değişken [valueifnull ] )

Nz işlevi söz diziminin aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız Değişken

Açıklama

değişken

Zorunlu. Değişkenveri türü değeri için bir değişken.

nullisedeğer

İsteğe bağlı (sorguda kullanılmıyorsa). Bir değişken bağımsız değişkeni Boş ise, döndürülecek değer sağlayan bir değişken olur. Bu bağımsız değişken, sıfırdan veya sıfır uzunluklu dizeden başka bir değer döndürmenize olanak sağlar.

Not : Nz işlevini bir sorguda ifade içinde, nullisedeğer değişkeni olmadan kullanırsanız, sonuçlar, boş değerler içeren alanlarda sıfır uzunluklu bir dize olacaktır.

 1. Sorguyu Tasarım görünümünde açın ve sorgu tasarım kılavuzunda Değer alanını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın.

 3. Yakınlaştır kutusunda alan adını veya ifadeyi parantez içine alın ve sonra parantezin başına Nz yazın.

 4. Sağ parantezin hemen yanına , 0 yazın.

  Örneğin, "Kayıp Saatler" adlı bir alanda null değerleri sıfıra dönüştürmek için Nz kullandıysanız, ifadenizin son hali şöyle olacaktır:

Nz([Hours Lost], 0)

Sayfanın Başı

Çapraz sorgu ipuçları

 • Basit tutun    Satır bileşimlerinin sayısı arttıkça çapraz sorguların okunması da güçleşir. Gerekenden daha fazla satır başlığı kullanmayın.

 • Çapraz sorgunuzu adımlar halinde oluşturun    Kendiniz yalnızca tabloların kullanımıyla sınırlandırmayın. Çoğu durumda bir toplamlar sorgusu oluşturarak işe başlayabilir ve daha sonra bu sorguyu çapraz sorgunun kayıt kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

 • Sütun başlığı alanını dikkatle seçin    Sütun başlıklarının sayısı görece az olduğunda çapraz veri sayfaları daha kolay okunabilir. Başlık olarak kullanmak istediğiniz alanlar tanımladıktan sonra, sütun başlıklarını oluşturmak için en az farklı değer içeren alanı kullanın. Örneğin, sorgunuz yaşa ve cinsiyete göre bir değeri hesaplıyorsa, normalde cinsiyetin yaşa göre daha az olası değeri bulunduğundan, sütun başlıkları olarak yaş yerine cinsiyeti seçin.

 • WHERE yan tümcesinde alt sorgu kullanma    Alt sorguda, WHERE yan tümcesinde çapraz sorgu parçası olarak kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×