Çapraz sorgu kullanarak özet verilerin okunmasını kolaylaştırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet verileri okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için çarpaz sorgu kullanmayı düşünebilirsiniz. Çapraz sorgular toplam, ortalama veya diğer toplama işlevlerini hesaplar ve sonra da sonuçları, biri veri sayfasının yanı ve diğeri de üst kısmı boyunca olmak üzere, iki değer kümesiyle gruplandırır. Şeritte Oluştur'u tıklatın ve ardından Sorgular grubunda Sorgu Sihirbazı'nı tıklatın. Yeni Sorgu iletişim kutusunda Çarpaz Sorgu Sihirbazı'nı çift tıklatın.

Bir başlık kümesi tarih değerlerini içeriyorsa, sihirbaz kayıtları aylar veya üç aylık dönemler gibi standart zaman aralıklarıyla gruplandırmanıza yardımcı olur.

Not : Çapraz sorgular Access uygulamasında kullanılamaz ve bir web veritabanında kısmen desteklenir: herhangi bir web nesneler tarafından kullanılamaz. Çapraz sorgu bir web veritabanında kullanmak için Access ile veritabanını açın. Access uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Access uygulaması oluşturmabaşlıklı makaleye bakın. Web veritabanları hakkında daha fazla bilgi için düzenleme veya SharePoint 2010'da web veritabanı yayımlamabaşlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

Genel bakış

Çapraz sorgu oluşturma

Başlıklar için aralıkları kullanma

Satır başlıklarını sınırlandırmak parametre isteme

Null değerleri sıfırlarla değiştirme

Çapraz sorgu ipuçları

Genel bakış

Çapraz sorgu, özet verileri, yani toplamları, ortalamaları, sayımları ve benzer işlevleri iki kategori şeması (bunlardan biri genellikle zaman aralıklarıdır) halinde düzenlemek için kullanılan bir tür seçme sorgusudur. Örneğin, çapraz sorgu kullanarak her ay için bölgeye göre toplam satışları gösterebilirsiniz. Aşağıdaki resimde gösterildiği üzere, sonuçların çapraz sorguda düzenlenme biçimi, aynı verileri gösteren basit bir seçme sorgusuna göre daha kolay okunmalarını sağlayabilir.

Aynı verileri gösteren seçme sorgusu ve çapraz sorgu

1. Bu seçme sorgusu özet verileri dikey olarak çalışana ve kategoriye göre gruplandırır.

2. Bu çapraz sorgu, aynı verileri hem yatay hem de dikey olarak gruplandırılmış şekilde göstermektedir.

Çapraz sorgu oluştururken, hangi alanların satır başlıklarını, hangi alanların sütun başlıklarını ve hangi alanların da özetlenecek verileri içerdiğini belirtirsiniz. Sütun başlıklarını ve özetlenecek değerleri belirtirken, her biri için yalnızca bir alan kullanabilirsiniz. Satır başlıklarını belirtirken de en çok üç alan kullanabilirsiniz.

Ayrıca, satır başlıklarını, sütun başlıklarını veya özetlenecek değerleri oluşturmak için ifade de kullanabilirsiniz.

çapraz sorgu diyagramı

1. Bu taraftaki bir, iki veya üç sütun satır başlıklarını içerir. Satır başlıkları olarak kullandığınız alanların adları, bu sütunların en üst satırında gösterilir.

2. Satır başlıkları burada gösterilir. Satır başlıklarının tüm bileşimleri görüntülendiğinden, birden fazla satır başlığı alanı kullandığınızda çapraz tablo veri sayfasındaki satırların sayısı hızla artabilir.

3. Bu taraftaki sütunlar, sütun başlıklarını ve özet değerleri içerir. Sütun başlığı alanı adının veri sayfasında gösterilmediğine dikkat edin.

4. Özet değerler burada gösterilir.

Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanmanın avantajları

 • Tarihleri otomatik olarak zaman aralıkları halinde gruplandırabilirsiniz     Sütun başlıklarınız tarih/saat verilerini içeriyorsa, sihirbaz bu tarihleri aylar veya üç aylık dönemler gibi standart zaman aralıkları halinde gruplandırmanıza yardımcı olur.

  Not : Varsa (örneğin, mali yıl veya biennium) sihirbazda görmüyorsanız, sonra sihirbaz herhangi bir iş kaydedilmiyor aralıkları kullanmak istiyorsunuz. İçin özel aralıkları, çapraz sorguyu Tasarım Görünümü'nde el ile oluşturmak, kullanın ve özel aralıkları oluşturmak için bir ifade kullanın.

 • Bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz     İstediğiniz temel çapraz sorguyu oluşturmak için sihirbazı kullanabilir ve ardından Tasarım görünümünü kullanarak sorgunun tasarımındaki ince ayarlamaları yapabilirsiniz.

Tasarım görünümünde kullanılabilen çapraz sorgu özellikleri

 • Sorgunun giriş istemesini sağlama (parametre istemi ekleme)    Parametre istemi eklediğinizde, sorguyu iletişim kutusunu görüntüler ve hangi verileri içerecek şekilde belirlemek için giriş kullanır. Örneğin, üç aylık satış ürün kategorisine göre – görüntüleyen bir çapraz varsa, ancak yalnızca bir kerede bir bölgenin verilerinin görmek istediğiniz varsayalım. Sorgunun kullanmak için hangi bölge istemesini sağlamak için bir parametre kullanabilirsiniz.

 • İfadeler Sorgunuzdaki alanlardan olarak kullanma    Bazen, hesaplamalar veya diğer işlevler ile verileri alanı için alt gerekebilir. Verilerinizi herhangi bir boş değerleri varsa, örneğin, çapraz sonuçlarınızı doğru veya tam olmayabilir. Nz işlevi alanını uygulayabilirsiniz – Boşları sıfır ile değiştirir, düzeltmek için.

 • Sütun başlıkları olarak kullanmak üzere sabit değer listesi belirtme    Sütun başlıkları kendi değerleriyle değiştirmek istediğiniz bulabilirsiniz. Sütun başlıkları için aralıkları varsa, örneğin, bunlar kendilerine istediğiniz şekilde göre sıralamayabilir. Sorun yok – yalnızca bunları doğru sıralamak değerlerle değiştirin.

Tasarım görünümünde bir çapraz sorgu oluşturduğunuzda, hangi alanın değerlerinin sütun başlıklarına, hangi alanların değerlerinin satır başlıklarına dönüşeceğini ve hangi alanın değerlerinde toplama, ortalama bulma, sayma veya başka herhangi bir hesaplama yapılacağını belirtmek için tasarım kılavuzundaki Toplam ve Çapraz satırlarını kullanırsınız.

Tasarım görünümünde gösterilen çapraz sorgu bölümleri

1. Bu satırlardaki ayarlar, alanın satır başlığı mı, sütun başlığı mı yoksa özet değeri mi olduğunu belirler.

2. Bu ayar, alanın değerlerini satır başlıkları olarak görüntüler.

3. Bu ayar, alanın değerlerini sütun başlıkları olarak görüntüler.

4. Bu ayarlar özet değerleri üretir.

Sayfanın Başı

Çapraz sorgu oluşturma

Çapraz Sorgu Sihirbazı ile başlama

Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı çapraz sorgunuz için kayıt kaynağı olarak tek bir tablo veya sorgu seçmenizi sağlar. Çapraz sorgunuzu eklemek istediğiniz tüm verileri tek bir tablo yoksa, istediğiniz veri döndüren bir seçme sorgusu oluşturmakla başlar. Seçme sorgusu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için sorgulara girişkonusuna bakın.

 1. Oluştur sekmesinin Sorgu grubunda Sorgu Sihirbazı'nı tıklatın.

 2. Yeni Sorgu iletişim kutusunda Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Çapraz Sorgu Sihirbazı başlatılır.

 3. Sihirbazın ilk sayfasında, çapraz sorguyu oluştururken kullanmak istediğiniz tablo veya sorguyu seçin.

 4. Sonraki sayfada, satır başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerleri içeren alanı seçin.

  Satır başlıklarının kaynakları olarak en çok üç alan seçebilirsiniz, ancak ne kadar az satır başlığı kullanırsanız çapraz veri sayfasının okunması o kadar kolay olacaktır.

  Not : Satış başlıklarını sağlaması için birden çok alan seçerseniz, sonuçlarınızın sıralanmasında varsayılan sırayı alanları seçme sıranız belirler.

 5. Sonraki sayfada, sütun başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerleri içeren alanı seçin.

  Genelde, sonuçlarınızın kolayca okunabilmesini sağlamak için az sayıda değer içeren bir alanı seçmelisiniz. Örneğin, yalnızca birkaç olası değeri bulunan bir alanı (cinsiyet gibi) kullanmak, birçok farklı değer içerebilecek bir alanı (yaş gibi) kullanmaktan daha iyi olabilir.

  Sütun başlıkları olarak kullanmayı seçtiğiniz alanın veri türü Tarih/Saat olursa, sihirbaza tarihlerin aralıklar halinde nasıl gruplandırılacağını (örneğin, aylar veya üç aylık dönemler) belirtmenizi sağlayan bir adım eklenir.

 6. Sütun başlıkları için bir Tarih/Saat alanını seçerseniz, sihirbazın bir sonraki sayfasında tarihleri gruplandırmak için kullanılacak aralığı belirtmeniz istenir. Yıl, Çeyrek, Ay, Tarih veya Tarih/Saat seçeneğini belirtebilirsiniz. Sütun başlıkları için bir Tarih/Saat alanı seçmezseniz sihirbazda bu sayfa atlanır.

 7. Sonraki sayfada, alan ve Özet değerleri hesaplamak için kullanılacak işlevi seçin. Seçtiğiniz alanın veri türünü hangi işlevleri kullanılabilir olduğunu belirler.

 8. Aynı sayfada, satır toplamlarını eklemek veya dışarıda bırakmak için Evet, satır toplamlarını ekle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Satır toplamlarını eklerseniz, çapraz sorgunun, alan değeri olarak aynı alan ve işlevi kullanan ek bir satır başlığı olur. Satır toplamının eklenmesi, kalan sütunların özetlendiği ek bir sütunun eklenmesine neden olur. Örneğin, çapraz sorgunuzda konuma ve cinsiyete göre ortalama yaş hesaplanıyorsa (cinsiyet sütun başlıklarıyla), ek sütunda konuma göre tüm cinsiyetler için ortalama yaş hesaplanır.

  Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde düzenleyerek satır özetlerinin oluşturulmasında kullanılan işlevi değiştirebilirsiniz.

 9. Sihirbazın sonraki sayfasında, sorgunuz için bir ad yazın ve sonuçları görmek mi yoksa sorgu tasarımını değiştirmek mi istediğinizi belirtin.

Tasarım görünümünde kendiniz çapraz sorgu oluşturma

 1. Oluştur sekmesinin Sorgular grubunda Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, kayıt kaynağı olarak kullanmak istediğiniz tüm tablo veya sorguları çift tıklatın.

  Birden fazla kayıt kaynağı kullanırsanız, tabloları veya sorguları ortak olan alanlarda birleştirilen olduğundan emin olun. Tabloları ve sorguları katılma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Çapraz'ı tıklatın.

 5. Sorgu tasarımı penceresinde, satır başlıkları için kaynak olarak kullanmak istediğiniz her alanı çift tıklatın. Satır başlıkları için en çok üç alan seçebilirsiniz.

 6. Sorgu tasarımı kılavuzunda, her satır başlığı alanına ilişkin Çapraz satırında Satır Başlığı'nı seçin.

  Söz konusu alanın sonuçlarını sınırlandırmak için Ölçüt satırına bir ifade girebilirsiniz. Ayrıca, Sırala satırını kullanarak alanın sıralama düzenini de belirtebilirsiniz.

 7. Sorgu tasarımı penceresinde, sütun başlıkları için kaynak olarak kullanmak istediğiniz alanı çift tıklatın. Sütun başlıkları için yalnızca bir alan seçebilirsiniz.

 8. Sorgu tasarımı kılavuzunda, sütun başlığı alanına ilişkin Çapraz satırında Sütun Başlığı'nı seçin.

  Sütun başlığı alanının sonuçlarını sınırlandırmak için Ölçüt satırına bir ifade girebilirsiniz. Bununla birlikte, sütun başlığı alanıyla bir ölçüt ifadesinin kullanılması, çapraz sorgu tarafından döndürülen sütunların sayısını sınırlandırmaz. Bunun yerine, hangi sütunların veri içereceğini sınırlandırır. Örneğin, olası üç değeri bulunan bir sütun başlığı alanınızın olduğunu varsayalım: kırmızı, yeşil ve mavi. Sütun başlığı alanına ='mavi' ölçütünü uygularsanız, çapraz sorgu yine de kırmızı ve yeşil için birer sütun görüntüler, ancak yalnızca mavi sütunu veri içerir.

  Sütun başlıkları olarak görüntülenen değerleri sınırlandırmak istiyorsanız, sorgunun Sütun başlıkları özelliğini kullanarak sabit değer listesi belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: belirt değerleri sütun başlıkları için sabit.

 9. Sorgu tasarımı penceresinde, özet değerleri hesaplarken kullanmak istediğiniz alanı çift tıklatın. Özet değerlerde kullanmak üzere yalnızca bir alan seçebilirsiniz.

 10. Sorgu tasarımı kılavuzunda, özet değerler alanına ilişkin Toplam satırında değerleri hesaplarken kullanmak üzere bir toplama işlevi seçin.

 11. Özet değerler alanının Çapraz satırında Değer'i seçin.

  Özet değerler alanı için ölçüt belirtemez ve burada sıralama yapamazsınız.

 12. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sütun başlıkları için sabit değerler belirtme

Sütun başlıklarında kullanmak üzere sabit değerler belirtmek isterseniz, sorgunun Sütun Başlıkları özelliğini ayarlayabilirsiniz.

 1. Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasında, Genel sekmesinin hemen üst kısmındaki Seçim türü'nün Sorgu Özellikleri olmasına dikkat edin. Böyle değilse, sorgu tasarımı kılavuzunun üstündeki alanda boş bir yeri tıklatın.

 4. Özellik sayfasının Genel sekmesindeki Sütun Başlıkları özelliğinde, sütun başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerlerin virgülle ayrılmış listesini girin.

  Not : Sütun başlıklarında bazı karakterlere (örneği, çoğu noktalama işaretine) izin verilmez. Değer listenizde bu karakterleri kullanırsanız, Access bu tür karakterlerden her birinin yerine bir alt çizgi(_) koyar.

Sayfanın Başı

Başlıklar için aralıkları kullanma

Bazen, bir alanın veri değerlerini aralıklar halinde gruplandırmak ve sonra bu aralıkları satır veya sütun başlıkları için kullanmak isteyebilirsiniz (sadece değerleri kullanmak yerine). Örneğin, sütun başlıkları için bir "Yaş" alanı kullandığınızı varsayalım. Her yaş için bir sütun kullanmak yerine, yaş aralıklarını (örneğin, 40-49 gibi) temsil eden sütunlar kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Satır ve sütun başlıklarında kullanılacak aralıkları oluşturmak için bir ifadede IIf işlevini kullanabilirsiniz.

İpucu : Tarih/Saat alanıyla aralıklar oluşturmak istiyorsanız, Çapraz Sorgu Sihirbazı'nı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sihirbaz, tarihleri Yıl, Çeyrek, Ay, Tarih veya Tarih/Saat aralıkları halinde gruplandırmanıza olanak tanır. Bu aralıklardan hiçbirini istemiyorsanız, çapraz sorgunuzu Tasarım görünümünde oluşturmalı ve sonra bu bölümde açıklanan teknikten yararlanarak istediğiniz aralıkları oluşturmalısınız.

IIf nasıl çalışır

IIf işlevi, bir ifadenin hesaplanması ve ardından ifade doğruysa belirli bir değerin, yanlışsa alternatif bir değerin döndürülmesi yöntemiyle çalışır. IIf deyimlerini iç içe yerleştirerek mantıksal bir karşılaştırmalar dizisi oluşturabilmeniz, IIf işlevini kullanarak sayısal alan değerlerini aralıklar halinde ayırabilmenize izin verir.

IIf sözdizimi

IIf( ifade, doğrubölüm, yanlışbölüm )

IIf işlevi sözdiziminin aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

ifade

Zorunlu. Hesaplamak istediğiniz ifade.

doğrubölüm

Gerekli. Değer veya ifade ifadedoğruise döndürülmesini.

yanlışbölüm

Gerekli. Değer veya ifade ifadeyanlışise döndürülmesini.

İfade kullanarak aralıkları oluşturma

 1. Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Sorgu tasarım kılavuzunda, Alan satırında boş bir sütunu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın.

 3. Yakınlaştır kutusuna üste (:) bir alan diğer adı yazın.

 4. IIf()yazın.

 5. IIf işlevini izleyen parantezlerin içine, alan değerlerinin ilk aralığını tanımlayan karşılaştırma ifadesini yazın.

  Örneğin, Yaş alanı için aralıklar oluşturduğunuzu ve her aralığın yirmi yıldan oluşmasını istediğinizi varsayalım. İlk aralığın karşılaştırma ifadesi [Yaş]<21 olur.

 6. Karşılaştırma ifadesinin sonuna bir virgül koyun ve sonra tırnak içinde aralığın adını yazın. Sağladığınız ad, söz konusu aralıkta yer alan değerler için çapraz başlık olacaktır.

  Örneğin, sonra [yaş] < 21, virgül ve ardından "0-20 yıl"yazın.

 7. Aralık adından sonra bir virgül ekleyin (tırnak işaretlerinin dışına) ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başka bir aralık oluşturmak için IIf() yazın ve ardından adım 5, 6 ve 7 arasını yineleyin.

  • Son aralıkta, yalnızca aralık için bir ad yazın.

   Örneğin, Yaş alanını yirmi yıllık aralıklara bölen tamamlanmış bir iç içe IIf ifadesi şöyle görünebilir (satır sonları, rahat okunabilmesi için eklenmiştir):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Not : Access ifadeyi hesaplarken, IIf deyimlerinden biri doğru olarak hesaplandığında hesaplama işlemini durdurur. Her aralığın alt ucunu belirtmeniz gerekmez, çünkü belirli bir aralığın alt ucundan aşağıda kalan her değer zaten önceden doğru olarak hesaplanmış olur.

 8. Sorgu tasarım kılavuzunda, Toplam satırında Group By öğesini seçin.

 9. Çapraz satırında, aralıkların satır başlıkları olarak mı yoksa sütun başlıkları olarak mı kullanılacağını belirtin. Bir ile üç arası satır başlığı ve tek bir sütun başlığı seçebileceğinizi unutmayın.

Sayfanın Başı

Satır başlıklarını sınırlandırmak için parametre isteme

Çapraz sorgunuzun çalıştırıldığında giriş istemesini sağlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, birkaç satır başlığı kullandığınızı ve bunlardan birinin Ülke/Bölge olduğunu varsayalım. Her zaman tüm ülke veya bölgelere ilişkin verileri görüntülemek yerine, sorgunuzun bir ad istemesini ve sonra da kullanıcının girişine uygun verileri görüntülemesini tercih edebilirsiniz.

Herhangi bir satır başlığı alanına parametre istemi ekleyebilirsiniz.

Not : Ayrıca bir sütun başlığı alanına parametre istemi ekleyebilirsiniz, ancak bu görüntülenen sütunları sınırlar değil. Görüntülenen sütunları sınırlandırma hakkında daha fazla bilgi için belirt değerleri sütun başlıkları için sabitbölümüne bakın.

 1. Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Kullanıcıdan giriş isteyeceğiniz satır başlığı alanının Ölçüt satırına, soru metnini köşeli parantez içinde yazın. Sorgu çalıştırıldığında soru metni bilgi istemi olarak görüntülenir.

  Örneğin, Ölçüt satırına [Hangi ülke veya bölge?] yazarsanız, sorgu çalıştırıldığında "Hangi ülke veya bölge?" sorusunu, giriş kutusunu ve Tamam düğmesini içeren bir iletişim kutusu görüntülenir.

  İpucu : Parametrenizin esnek olmasını istiyorsanız, Like işlecini kullanarak ifadenizi joker karakterlerle birleştirin. Örneğin, ölçüt olarak [Hangi ülke veya bölge?] yerine Like [Hangi ülke veya bölge?]&"*" kullanarak parametrenin çok daha geniş bir giriş aralığıyla eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Like işlecinin kullanılması parametre isteminin görünümünü değiştirmez.

 3. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 4. Sorgu Parametreleri iletişim kutusunun Parametreler sütununa, Ölçüt satırında kullandığınız parametre isteminin aynısını girin. Köşeli parantezleri de ekleyin, ancak birleştirilen joker karakterleri veya Like işlecini eklemeyin.

 5. Veri Türü sütununda, parametrenin veri türünü seçin. Veri türü, satır başlığı alanının veri türüyle eşleşmelidir.

Sayfanın Başı

Null değerleri sıfırlarla değiştirme

Çapraz sorgunuzda özet değerleri hesaplamak için kullandığınız alan null değerler içeriyorsa, kullandığınız tüm toplama işlevlerinde bu değerler yoksayılır. Baz toplama işlevlerinde, sonuçlarınız bu durumdan etkilenebilir. Örneğin, ortalamayı hesaplamak için tüm değerleri toplayıp sonucu değer sayısına bölersiniz. Ancak alan null değerler içeriyorsa, bu null değerler değer sayısına katılmaz.

Bazı durumlarda, null değerlerin toplama hesaplamalarına katılması için bu null değerlerin yerine sıfır koymayı tercih edebilirsiniz. Null değerleri sıfırlarla değiştirmek için Nz işlevini kullanabilirsiniz.

Nz sözdizimi

Nz ( değişken [valueifnull ] )

Nz işlevi söz diziminin aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız Değişken

Açıklama

değişken

Zorunlu. Değişkenveri türü değeri için bir değişken.

valueifnull

İsteğe bağlı (sorguda kullanılmıyorsa). Bir değişken bağımsız değişkeni Boş ise, döndürülecek değer sağlayan bir değişken olur. Bu bağımsız değişken, sıfırdan veya sıfır uzunluklu dizeden başka bir değer döndürmenize olanak sağlar.

Not : Nz işlevini bir sorguda ifade içinde, nullisedeğer değişkeni olmadan kullanırsanız, sonuçlar, boş değerler içeren alanlarda sıfır uzunluklu bir dize olacaktır.

 1. Sorguyu Tasarım görünümünde açın ve sorgu tasarım kılavuzunda Değer alanını sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın.

 3. Yakınlaştır kutusunda alan adını veya ifadeyi parantez içine alın ve sonra Nz yazın.

 4. 0 sağ parantezin hemen yazın.

  Örneğin, "Kayıp Saatler" adlı bir alanda null değerleri sıfıra dönüştürmek için Nz kullandıysanız, ifadenizin son hali şöyle olacaktır:

Nz([Hours Lost], 0)

Sayfanın Başı

Çapraz sorgu ipuçları

 • Basit tutun    Satır bileşimlerinin sayısı arttıkça çapraz sorguların okunması da güçleşir. Gerekenden daha fazla satır başlığı kullanmayın.

 • Çapraz sorgunuzu adımlar halinde oluşturun    Kendiniz yalnızca tabloların kullanımıyla sınırlandırmayın. Çoğu durumda bir toplamlar sorgusu oluşturarak işe başlayabilir ve daha sonra bu sorguyu çapraz sorgunun kayıt kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

 • Sütun başlığı alanını dikkatle seçin    Sütun başlıklarının sayısı görece az olduğunda çapraz veri sayfaları daha kolay okunabilir. Başlık olarak kullanmak istediğiniz alanlar tanımladıktan sonra, sütun başlıklarını oluşturmak için en az farklı değer içeren alanı kullanın. Örneğin, sorgunuz yaşa ve cinsiyete göre bir değeri hesaplıyorsa, normalde cinsiyetin yaşa göre daha az olası değeri bulunduğundan, sütun başlıkları olarak yaş yerine cinsiyeti seçin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×