Çalışma sayfasındaki değerleri saymanın yolları

Saymaya karşı toplama Sayım işlemi, kurumunuzun bir departmanındaki kaç kişi bulunduğunu hesaplama veya çeyreklere göre satış rakamlarını çıkarma gibi veri çözümlemesi süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Excel; veri hücrelerini, satırlarını veya sütunlarını saymak için kullanabileceğiniz birçok teknik sunar.

En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için bu makalede yöntemlerin kapsamlı bir özeti, hangi tekniğin kullanılacağına hızlıca karar vermenize yardımcı olan destekleyici bilgiler ve ayrıntılı makalelerin bağlantıları verilmektedir.

Sayım işlemi, toplama ile karıştırılmamalıdır. Hücre, sütun veya satırlardaki değerlerin toplanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasındaki değerleri toplamanın yolları.

Bu makalede

Basit sayım

Video: Excel durum çubuğunu kullanarak hücreleri sayma

Yerleşik komut kullanarak bir sütun veya satırdaki hücreleri sayma

BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri sayma

Bir ana hatta Alt toplam komutunu kullanarak bir sütundaki hücreleri sayma

PivotTable kullanarak bir sütun veya satırdaki hücreleri sayma

ALTTOPLAM işlevini kullanarak bir listedeki veya Excel tablosu sütunundaki hücreleri sayma

Bir veya daha çok koşula göre sayma

Video: BAĞ_DEĞ_SAY, EĞERSAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevlerini kullanma

EĞERSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri tek bir koşula göre sayma

VSEÇSAY işlevini kullanarak bir sütundaki hücreleri bir veya birden fazla koşula göre sayma

ÇOKEĞERSAY işlevini veya BAĞ_DEĞ_SAY ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak bir aralıktaki hücreleri birden fazla koşula göre sayma

Verileriniz boş değer içerdiğinde sayma

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevini kullanarak bir aralıktaki boş olmayan hücreleri sayma

VSEÇSAYDOLU işlevini kullanarak bir listedeki boş olmayan hücreleri sayma

BOŞLUKSAY işlevini kullanarak bitişik bir aralıktaki boş hücreleri sayma

TOPLA ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak bitişik olmayan hücreler içeren bir aralıktaki boş hücreleri sayma

Benzersiz değer tekrarlarını sayma

PivotTable raporu kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri sayma

EĞERSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri tek bir koşula göre sayma

TOPLA ve EĞER işlevlerini bir dizi formülünde birlikte kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri birden fazla koşula göre sayma

Gelişmiş Filtre kullanarak bir liste sütunundaki benzersiz değerleri sayma

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri bir veya daha fazla koşula göre sayma

Özel durumlar (tüm hücreleri sayma, kelimeleri sayma)

SATIRSAY ve SÜTUNSAY işlevlerini kullanarak bir aralıktaki hücrelerin toplam sayısını hesaplama

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki kelimeleri sayma

Hesaplamaları ve sayımları durum çubuğunda görüntüleme

Basit sayım

Basit bir formül kullanarak, bir düğmeye tıklayarak ya da bir çalışma sayfası işlevi kullanarak bir aralık veya tablodaki değerleri sayabilirsiniz.

Excel durum çubuğunda, seçilen hücrelerin sayısı da görüntülenebilir. Durum çubuğuna hızlıca göz atmak için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Durum çubuğunda hesaplamaları ve sayımları görüntüleme. Verilerinize hızlıca göz atmak istiyorsanız ve formül girmeye zamanınız yoksa durum çubuğunda gösterilen değerlere başvurabilirsiniz.

Video: Excel durum çubuğunu kullanarak hücreleri sayma

Durum çubuğunda toplamları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Sayfanın Başı

Yerleşik komut kullanarak bir sütun veya satırdaki hücreleri sayma

Otomatik Toplam komutunun Sayıları Say özelliğini kullanmak için en az bir sayısal değer içeren bir hücre aralığı seçtikten sonra Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda, Otomatik Toplam’ın yanındaki oka tıklayın. Ardından Sayıları Say’a tıklayın. Excel, seçtiğiniz aralığın yanındaki bir hücrede, aralık içindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür. Genellikle bu sonuç, yatay aralıklar için sağdaki bir hücrede, dikey aralıklar için ise aşağıdaki bir hücrede görüntülenir.

otomatik toplam, sayıları say komutunu kullanma

Sayfanın Başı

BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri sayma

Bir aralıktaki sayısal değerleri saymak için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini bir formülde kullanın. Aşağıdaki örnekte A2:A5 aralığında üç sayı (5, 32 ve 10) ve bir metin değeri ("merhaba") bulunmaktadır. BAĞ_DEĞ_SAY işlevini formülde şu şekilde kullanın: =BAĞ_DEĞ_SAY(A2:A5). Bu formül, aralıktaki sayısal değerlerin sayısı olan 3 sonucunu döndürür.

1

2

3

4

5

6

A

Örnek değer

5

32

merhaba

10

=BAĞ_DEĞ_SAY(A2:A5)

Daha fazla bilgi için BAĞ_DEĞ_SAY işlevi adlı makalenin "Bitişik satır veya sütunda bulunmayan sayıları içeren hücreleri sayma" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bir ana hatta Alt toplam komutunu kullanarak bir sütundaki hücreleri sayma

Bir veri sütununu gruplandırmak ve özetlemek için Alt toplam komutunu (Veri sekmesi, Ana hat grubu) kullanın.

Verileriniz liste halindeyse ve bunları sütun değerlerine göre mantıksal olarak gruplandırabiliyorsanız bir ana hat oluşturarak verileri gruplandırabilir ve özetleyebilirsiniz.

Alt Toplam komutu, verileri bir anahat içinde gruplandırır

Bu şekilde, toplam satış hacmi bölgeye göre gruplandırılmıştır ve hem Doğu hem de Batı için dört çeyrek değeri olduğu kolayca görülebilmektedir. Ayrıca her bölge için değerlerin toplamı alınmış ve genel toplam da hesaplanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakabilirsiniz:

Sayfanın Başı

PivotTable kullanarak bir sütun veya satırdaki hücreleri sayma

Verilerinizi özetleyecek ve verileri görüntülemek istediğiniz kategorileri seçerek çözümleme yapmanıza yardımcı olacak bir Özet Tablo raporu oluşturun.

Bir veri aralığında ya da Excel tablosunda bulunan hücreyi seçtikten sonra Ekle sekmesindeki Tablolar grubunda PivotTable öğesine tıklayarak PivotTable raporunu hızlıca oluşturabilirsiniz.

PivotTable’ın gücünü göstermek amacıyla verilen aşağıdaki örnekte, satış verileri çok sayıda satır (aslında 40 veri satırı vardır, ancak grafikte satırların yalnızca bir bölümü gösterilmiştir) içermektedir. Veriler özetlenmemiştir ve verilerin alt toplamı veya genel toplamı yoktur.

PivotTable raporunda kullanılan veriler

Aynı verilere göre oluşturulan PivotTable raporunda ise alt toplamlar ile genel toplamlar gösterilmiş ve bir bakışta anlaşılabilen kısa bir özet sunulmuştur.

PivotTable raporunda özetlenmiş ve toplanmış veriler

PivotTable raporları ile çalışmak için, verilerinize bazı başlangıç hazırlıkları uygulamanız ve bazı kavramları öğrenmeniz gerekebilir.

Başlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı

ALTTOPLAM işlevini kullanarak bir listedeki veya Excel tablosu sütunundaki hücreleri sayma

ALTTOPLAM işlevini formül içinde kullanarak bir Excel tablosu veya hücre aralığı içindeki değerleri sayabilirsiniz.

ALTTOPLAM işlevini kullanarak gizli satırların sonuçlara dahil edilip edilmeyeceğini denetleyebilirsiniz. İşlev, filtrelenmiş satırları her zaman yoksayar.

Örneğin, işlevi aşağıdaki tabloda yer alan yedi değerde (A2:A8 hücreleri) kullandığınızda işlev, 7 sonucunu döndürür.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Satılan birim sayısı

25

8

12

32

11

40

16

=ALTTOPLAM(2;A2:A8)

Formülde "2" değeri, işlevin TOPLA işlevini kullanarak A2:A8 aralığındaki değerlerin sayısını döndürmesi ve gizli satırların dahil edilmesi gerektiğini belirtir. Sayı (A9 hücresindeki değer) 7 olur.

4, 5 ve 6 numaralı satırları gizler ve bunların sayılmasını istemezseniz ALTTOPLAM işlevini farklı bir şekilde kullanmanız gerekir. Formülde "2" değerini kullanmak yerine "102" değerini kullanarak Excel’e gizli satırları yoksaymasını söyleyebilirsiniz. Çalışma sayfanız şu şekilde görünebilir (4, 5 ve 6 numaralı satırlar gizli olduğunda):

1

2

3

7

8

9

A

Satılan birim sayısı

25

8

40

16

=ALTTOPLAM(102;A2:A8)

Bu durumda işlev, sütundaki gizli olmayan ve değer içeren hücrelerin sayısı olan 4 değerini döndürür.

Daha fazla bilgi için ALTTOPLAM işlevi makalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Bir veya daha çok koşula göre sayma

Bir aralıktaki yer alan ve bir dizi çalışma sayfası işlevi kullanarak belirttiğiniz koşulları (ölçütler olarak da bilinir) karşılayan hücreleri sayabilirsiniz.

Video: BAĞ_DEĞ_SAY, EĞERSAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevlerini kullanma

BAĞ_DEĞ_SAY işlevinin yanı sıra yalnızca belirttiğiniz koşullara uyan hücreleri saymak için EĞERSAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Sayfanın Başı

EĞERSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki hücreleri tek bir koşula göre sayma

Tek bir koşulu (ölçüt olarak da bilinir) karşılayan hücreleri saymak için EĞERSAY işlevini kullanın. Aşağıdaki örnekte işlev, A2:A8 aralığında yer alan ve 20’den büyük olan değerlerin sayısını bularak 3 değerini döndürmektedir. ">20" koşulunun tırnak içine alınması gerektiğini unutmayın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Satılan birim sayısı

25

8

12

32

11

40

16

=EĞERSAY(A2:A8;">20")

Daha fazla bilgi için EĞERSAY işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

VSEÇSAY işlevini kullanarak bir sütundaki hücreleri bir veya birden fazla koşula göre sayma

Değerleri belirttiğiniz koşullarla eşleştirmek için VSEÇSAY veritabanı işlevini kullanın.

VSEÇSAY işlevini bir sütun listeniz olduğunda ve iç içe geçmiş işlev kullanmak yerine koşullarınızı ayrı bir hücre aralığında tanımlamayı tercih ettiğinizde kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte 2008 yılı Mart ayından başlamak üzere 400’den fazla birimin satıldığı ayların sayısını bulmak istediğinizi varsayalım. Tabloya baktığınızda, bu gereksinimi karşılayan iki ay olduğunu görebilirsiniz: Nisan (442) ve Haziran (405).

Not : Aşağıdaki işlem kolay olmayabilir ancak işe yarayacaktır. Talimatları dikkatli bir şekilde uygulamanız ve çalışma sayfanızdaki verileri burada gösterildiği şekilde düzenlemeniz önemlidir. Tablodaki verileri kopyalayıp çalışma sayfanızın A1 hücresine yapıştırabilirsiniz. Sonuç B13 hücresinde görünecektir.

A1:B7 aralığında olan satış verilerine benzer bir şekilde düzenlenmiş başka hücre aralıkları ekleyebilirsiniz. Ek hücre aralığı, A10:B11 hücreleri ve aynı sütun etiketlerini ("Satılan birim sayısı" ve "Ay sonu") içerir. Her sütun etiketinin hemen altındaki satırda (A11 ve B11 hücreleri) bir koşul bulunmaktadır.

Ardından formülü boş bir hücreye girin (konumu önemli değildir ancak bu örnekte formül B13 sütununa girilmiştir). Bu örnekteki formülde VSEÇSAY işlevi şu şekilde kullanılmaktadır: =VSEÇSAY(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Satılan birim sayısı

Ay sonu

339

31.01.2008

270

29.02.2008

314

31.03.2008

442

30.04.2008

336

31.05.2008

405

30.06.2008

Satılan birim sayısı

Ay sonu

=">400"

=">=31.03.2008"

=VSEÇSAY(A1:B7;;A10:B11)

VSEÇSAY işlevi A2:A7 aralığındaki verileri inceler, A11 ve B11 hücrelerindeki koşulları uygular ve iki koşulu da sağlayan satır sayısı (satır 5 ve 7) olan 2 değerini döndürür.

Daha fazla bilgi için VSEÇSAY işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

ÇOKEĞERSAY işlevini veya BAĞ_DEĞ_SAY ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak bir aralıktaki hücreleri birden fazla koşula göre sayma

ÇOKEĞERSAY işlevini veya BAĞ_DEĞ_SAY ve EĞER işlevlerini birlikte kullanın.

Bir hücre aralığında ÇOKEĞERSAY işlevini kullanma

Bu şekilde ÇOKEĞERSAY işlevi, 250 beygirin üzerinde güç üretip yine de otoyolda galon başına ortalama 25 milin üzerinde yol kat eden arabaları bulmak için kullanılmaktadır. İşlev, her iki koşulu karşılayan satır sayısı (satır 3 ve 4) olan 2 değerini döndürür.

Not : ÇOKEĞERSAY işlevinde koşulların tırnak işaretine ("") alınması gerekir. Örneğin, "<250", ">25" veya hatta"240".

EĞERSAY işlevini kullanarak tek bir değerin bir aralıkta kaç kere tekrarlandığını sayabilirsiniz. Örneğin, A2:A40 aralığında 70 değerinin kaç kez geçtiğini görmek için =EĞERSAY(A2:A40;70) formülünü kullanmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için Bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini sayma ve ÇOKEĞERSAY işlevi makalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Verileriniz boş değer içerdiğinde sayma

Çalışma sayfası işlevlerini kullanarak veri içeren veya boş olan hücreleri sayabilirsiniz.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevini kullanarak bir aralıktaki boş olmayan hücreleri sayma

Bir aralıktaki hücrelerden yalnızca değer içerenleri saymak için BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevini kullanın.

Hücreleri sayarken bazen yalnızca değer içeren hücrelerle ilgilendiğiniz için boş hücreleri yoksaymak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir bölgede yalnızca en az bir satış yapmış satış elemanlarını saymak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, işlevin Batı bölgesi satış sütunlarındaki değerlerde kullanılması, 3 sayısını döndürmektedir.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Satış elemanı

Batı bölgesi satışları

Abdullah

24.000

Ahmet

Emel

Elif

31.000

Mahmut

Murat

8000

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(B2:B7)

B3, B4 ve B6 hücreleri boş olduğundan BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi tarafından yoksayılır. Yalnızca 24.000, 31.000 ve 8000 değerlerini içeren hücreler sayılır. Sayı değeri (sonuç B8 hücresine yazılır) 3 olur.

Daha fazla bilgi için bkz. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi.

Sayfanın Başı

VSEÇSAYDOLU işlevini kullanarak bir listedeki boş olmayan hücreleri sayma

Bir listedeki veya veritabanındaki kayıt sütunundaki, belirttiğiniz koşullarla eşleşen ve boş olmayan hücreleri saymak için VSEÇSAYDOLU işlevini kullanın.

Aşağıdaki örnekte VSEÇSAYDOLU işlevi, veritabanındaki, A4:B9 aralığında yer alan ve A1:B2 ölçüt aralığında belirtilen koşulları karşılayan kayıt sayısını bulmak için kullanılmaktadır. Bu koşullara göre Ürün Kimliği değeri, 4000’e eşit veya ondan büyük ve Derecelendirme değeri, 50’ye eşit veya ondan büyük olmalıdır. Bu iki koşula da uyan tek bir koşul vardır ve satır 7’de bulunmaktadır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Ürün Kimliği

Derecelendirme

=">=4000"

=">=50"

Ürün Kimliği

Derecelendirme

2048

61

16.384

35.336

83

1024

113

512

47

=VSEÇSAYDOLU(A4:B9;"Derecelendirme";A1:B2)

Daha fazla bilgi için VSEÇSAYDOLU işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

BOŞLUKSAY işlevini kullanarak bir bitişik aralıktaki boş hücreleri sayma

Bitişik hücreler (kesintisiz bir dizi halinde sıralanan hücreler) içeren bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürmek için BOŞLUKSAY işlevini kullanın. Eğer bir hücre, boş metin ("") döndüren formüle sahipse o hücre sayılır.

Not : Hücreleri sayarken boş hücreleri de saymak isteyeceğiniz durumlar olabilir. Örneğin, bir bölgede bulunan tüm satış elemanlarını, satış sayılarından bağımsız olarak saymak isteyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için BOŞLUKSAY işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

TOPLA ve EĞER işlevlerini birlikte kullanarak bitişik olmayan hücreler içeren bir aralıktaki boş hücreleri sayma

TOPLA işlevini ve EĞER işlevini bir arada kullanın. Genelde bunu yapmak için başvurulan hücrelerde değer olup olmadığını belirlemek üzere bir dizi formülü içinde EĞER işlevi kullanılır ve formülün döndürdüğü YANLIŞ değerlerinin sayısı toplanır.

Ek bilgi için Bilgi Bankası’ndaki BoşlukSay() Yerine TOPLA(EĞER()) İşlevinin Kullanılacağı Durumlar başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Benzersiz değer tekrarlarını sayma

Bir aralıktaki benzersiz değerleri saymak için PivotTable raporunu, EĞERSAY işlevini, farklı işlevlerin birleşimini veya Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

PivotTable raporu kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri sayma

Benzersiz değerlerin toplamını görüntülemek ve benzersiz değer tekrarlarını saymak için Özet Tablo raporu kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Bir değerin hangi sıklıkta tekrarlandığını sayma adlı makalenin "PivotTable raporu kullanarak birden çok değerin hangi sıklıkta tekrarlandığını sayma" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

EĞERSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri tek bir koşula göre sayma

Bir değerin bir aralık içinde kaç kez tekrarlandığını saymak için EĞERSAY işlevini kullanın.

Aşağıdaki örnekte EĞERSAY işlevi, 250 değerinin A2:A7 aralığında kaç kez geçtiğini (2 değerini) döndürür.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Satılan birim sayısı

245

250

250

Yok

=EĞERSAY(A2:A7;250)

Daha fazla bilgi için Bir değerin hangi sıklıkta tekrarlandığını sayma başlıklı makalenin "Bir değerin bir aralıkta hangi sıklıkta tekrarlandığını sayma" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

TOPLA ve EĞER işlevlerini bir dizi formülünde birlikte kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri birden fazla koşula göre sayma

TOPLA işlevini EĞER işleviyle birlikte kullanın. Genelde bunu yapmak için birden fazla koşuldan oluşan ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek üzere bir dizi formülü içinde EĞER işlevi kullanılır ve formülün döndürdüğü DOĞRU değerlerinin sayısı toplanır.

Aşağıdaki örnekte EĞER işlevi, A2:A10 aralığındaki her bir hücreyi inceleyip Abdullah veya Emel değerlerini içerip içermediğini belirlemek için kullanılır. Döndürülen DOĞRU değeri sayısı TOPLA işleviyle toplanarak 7 sonucu döndürülür. Bu örneği kopyalayarak bir çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırabilirsiniz. Örneği yapıştırdıktan sonra A11 hücresinde #DEĞER! hatası olduğunu fark edeceksiniz. Formülün çalışması için önce F2, ardından CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basarak formülü bir dizi formülüne dönüştürmeniz gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra A11 hücresinde 7 sayısı görünecektir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Satış elemanı

Fatura

Abdullah

15.000

Emel

11.000

Abdullah

11.000

Emel

4000

Mahmut

8000

Emel

6000

Mahmut

14.000

Abdullah

7000

12.000

Formül

Açıklama (sonuç)

=TOPLA(EĞER((A2:A10="Abdullah")+(A2:A10="Emel");1;0))

Abdullah veya Emel için fatura sayısı (7)

Daha fazla bilgi için Bir değerin hangi sıklıkta tekrarlandığını sayma adlı makalenin "İşlevler kullanarak birden çok metin veya sayı değerinin ne sıklıkta tekrarlandığını sayma" bölümüne bakın.

Ek ipuçları için aşağıdaki Bilgi Bankası makalelerine bakın:

Sayfanın Başı

Gelişmiş Filtre kullanarak bir liste sütunundaki benzersiz değerleri sayma

Bir veri sütunundaki benzersiz değerleri bulmak için Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanın. Değerleri yerinde filtreleyebilir veya ayıklayıp yeni bir konuma yapıştırabilirsiniz. Sonrasında, yeni aralıktaki öğelerin sayısını hesaplamak için SATIRSAY işlevini kullanabilirsiniz.

Notlar : 

 • Verilerinizi yerinde filtrelediğinizde değerler çalışma sayfanızdan silinmez. Bir veya daha fazla satır gizlenmiş olabilir. Bu değerleri tekrar görüntülemek için Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Temizle’ye tıklayın.

 • Yalnızca tek bakışta benzersiz değer sayısını görmek istiyorsanız Gelişmiş Filtre işlevini kullandıktan (verileri filtreledikten veya kopyaladıktan) sonra verileri seçin ve durum çubuğuna bakın. Durum çubuğundaki Sayı değeri, benzersiz değerlerin sayısını göstermelidir.

Benzersiz değerleri bulmak için Gelişmiş komutunu (Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu) kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde, Gelişmiş Filtre işleviyle yalnızca benzersiz kayıtların çalışma sayfasındaki yeni bir konuma nasıl kopyalanacağı gösterilmektedir.

Bir veri aralığına Gelişmiş Filtre uygulama

Aşağıdaki şekilde, C sütununda A sütunundaki aralıktan kopyalanan beş benzersiz değer bulunmaktadır.

a sütunundaki aralıktan alınan benzersiz değerler

Daha fazla bilgi için Yinelenenler arasında benzersiz değerleri sayma adlı makalenin "Filtre kullanarak benzersiz değerlerin sayısını hesaplama" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri bir veya daha fazla koşula göre sayma

EĞER, TOPLA, SIKLIK, KAÇINCI ve UZUNLUK işlevlerinin farklı birleşimlerini kullanın.

Daha fazla bilgi için Yinelenenler arasında benzersiz değerleri sayma adlı makalenin "İşlevleri kullanarak benzersiz değerlerin sayısını hesaplama" bölümüne bakın.

Ayrıca bkz. XL: Bir listedeki benzersiz öğelerin sayısını belirleme.

Sayfanın Başı

Özel durumlar (tüm hücreleri sayma, kelimeleri sayma)

Çalışma sayfası işlevlerinin farklı birleşimlerini kullanarak bir aralıktaki hücre sayısını veya kelime sayısını hesaplayabilirsiniz.

SATIRSAY ve SÜTUNSAY işlevlerini kullanarak bir aralıktaki hücrelerin toplam sayısını hesaplama

Çalışma kitabınızda hesaplamayı kendi kendinize yapmaya veya otomatik hesaplamayı kullanmaya karar vermek için büyük bir çalışma sayfasının boyutunu belirlemek istediğinizi varsayalım. Bir aralıktaki tüm hücreleri saymak için SATIRSAY ve SÜTUNSAY işlevlerinin döndürdüğü değerleri çarpan bir formül kullanın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örnek nasıl kopyalanır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme
  Yardım'dan örnek seçme
 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formül Denetimi grubundaki Formüller öğesinde Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Bölge

Ay

Satışlar

Doğu

Oca

18.000 TL

Doğu

Şub

23.000 TL

Doğu

Mar

19.000 TL

Formül

Açıklama (sonuç)

=SATIRSAY(A2:C4) * SÜTUNSAY(A2:C4)

Aralıktaki hücrelerin toplam sayısı (9)

Sayfanın Başı

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki kelimeleri sayma

Bir dizi formülü içinde TOPLA, EĞER, UZUNLUK ve YERİNEKOY işlevlerinin birleşimini kullanın. Aşağıdaki örnekte, 7 hücreden (3 tanesi boş) oluşan bir aralıkta yer alan kelime sayısını bulmak için bileşik formül kullanarak elde edilen sonuç gösterilmektedir. Bazı hücrelerin başında veya sonunda boşluk olabilir. KIRP ve YERİNEKOY işlevleri, sayma işlemi gerçekleştirilmeden önce bu fazla boşlukları kaldırır.

Aşağıdaki tabloda, A2:A11 aralığındaki metni kopyalayın. Metni çalışma sayfanızın A1 hücresine yapıştırmadan önce A sütununun genişliğini yaklaşık 100 olacak şekilde değiştirin.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Metin dizesi

Altı sözcük ve dört son boşluk    

   Altı sözcük ve üç ön boşluk

Sekiz kelime, birkaç virgül ve iki son boşluk  

Virgül veya nokta gibi bazı karakterler yoksayıldı.

Formül

=TOPLA(EĞER(UZUNLUK(KIRP(A2:A8))=0;0;UZUNLUK(KIRP(A2:A8))-UZUNLUK(YERİNEKOY(A2:A8;" ";""))+1))

Metni çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırdıktan sonra A11 hücresini seçin, ardından F2 ve SHIFT+CTRL+ENTER tuşlarına basarak formülü dizi formülü olarak girin. A11 hücresinde doğru sonuç olan 29 değeri görünmelidir.

Sayfanın Başı

Hesaplamaları ve sayımları durum çubuğunda görüntüleme

Bir veya birden çok hücre seçiliyken, söz konusu hücrelerdeki verilere ilişkin bilgiler Excel durum çubuğunda gösterilir. Örneğin, çalışma sayfanızdaki dört hücre seçiliyse ve 2, 3, bir metin dizesi ("bulut" gibi) ve 4 değerlerini içeriyorsa durum çubuğunda aynı anda aşağıdaki değerlerin tümü gösterilebilir: Ortalama, Sayı, Sayısal Sayı, En Küçük, En Büyük ve Toplam. Bu değerlerin herhangi birini veya tümünü göstermek ya da gizlemek için durum çubuğuna sağ tıklayın. Bu değerler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Hesaplamaları ve seçili hücrelerin sayısını gösteren durum çubuğu

Not : Excel’in önceki sürümlerinde bu değerler durum çubuğunda gösterilebilir, ancak aynı anda yalnızca bir değer gösterilir.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×