Çalışma sayfasındaki değerleri saymanın yolları

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Saymaya karşı toplama Sayım işlemi, kurumunuzun bir departmanındaki kaç kişi bulunduğunu hesaplama veya çeyreklere göre satış rakamlarını çıkarma gibi veri çözümlemesi süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Excel; veri hücrelerini, satırlarını veya sütunlarını saymak için kullanabileceğiniz birçok teknik sunar.

En iyi tercihi yapmanıza yardımcı olmak amacıyla, bu makalede yöntemlerin kapsamlı bir özeti, kullanacağınız tekniğe hızlı bir şekilde karar vermenize yardımcı olacak destekleyici bilgiler ve konunun derinlemesine incelendiği makalelerin bağlantıları verilmektedir.

Sayım özetlemenin ile karıştırılmamalıdır. Hücrelerdeki değerler özetlemenin hakkında daha fazla bilgi için sütunlar veya satırlar, hücreler, sütunlar veya satırlar değerleri toplamakbakın.

Bu makalede

Basit sayma

Yerleşik bir komutunu kullanarak bir sütun veya satırdaki hücreleri sayma

Bir işlev kullanarak bir aralıktaki hücrelerin sayısı

Bir sütundaki hücrelerin saymak için ana hat kullanma

Bir sütun veya satırdaki hücreleri saymak için PivotTable kullanma

Bir işlev kullanarak bir liste veya Excel tablosu sütunundaki hücreleri sayma

Bir veya birden çok koşula dayalı sayım

Tek bir koşula dayalı bir aralıktaki hücrelerin sayısı

Tek veya birden çok koşula dayalı bir sütundaki hücrelerin sayısı

Tek bir işlev veya işlevlerinin birleşimini kullanarak birden çok koşula dayalı bir aralıktaki hücrelerin sayısı

Verilerinizi boş değerleri içerdiğinde sayım

Bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri saymak için bir işlev kullanma

Bir işlev kullanarak bir listede boş olmayan hücreleri saymak

Bir işlev kullanarak bir aralıktaki boş hücreleri sayma

Bitişik olmayan aralıktaki boş hücreleri saymak için işlevlerinin birleşimini kullanma

Benzersiz değerler oluşumlarını sayma

PivotTable raporu kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri hesaplama

EĞERSAY işlevini kullanarak tek bir koşula dayalı bir aralıktaki benzersiz değerleri saymak

Bir dizi formülünde işlevlerinin birleşimini kullanarak birden çok koşula dayalı bir aralıktaki benzersiz değerleri saymak

Gelişmiş filtre kullanarak bir liste sütundaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplama

Bileşik formül kullanarak bir veya daha fazla koşulları karşılayan bir aralıktaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplama

Özel durumlar (tüm hücreleri, sözcük sayımı saymak)

İşlevleri kullanarak bir aralıktaki hücrelerden toplam sayısını hesaplama

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki sözcükleri saymak

Görüntülendiği hesaplamalar ve durum çubuğunda sayar

Basit sayma işlemi

Bir aralık veya tablodaki değerlerin sayısını basit bir formül kullanarak, bir düğmeyi tıklatarak veya bir çalışma sayfası işlevi kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Excel, Excel durum çubuğuüzerinde seçili hücrelerin sayısını sayısını da görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için görüntüleme hesaplamalar ve durum çubuğunda sayar bölümüne bakın. Verilerinizi hızlı bir bakışta istediğiniz ve formüllerini girmek için zamanınız olduğunda durum çubuğunda gösterilen değerler için başvuruda bulunabilirsiniz.

Yerleşik bir komut kullanarak sütundaki veya satırdaki hücreleri sayma

Otomatik Toplam komutunun Sayıları Say özelliğini kullanmak için, en az bir sayısal değer içeren hücre aralığını seçin ve sonra Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Otomatik Toplam'ın yanındaki oku tıklatın. Ardından Sayıları Say'ı tıklatın. Excel, seçtiğiniz aralığın bitişiğindeki bir hücreye aralıktaki sayısal değerlerin sayısını getirir. Genelde bu sonuç, yatay aralığın sağındaki bir hücrede veya dikey aralığın altındaki bir hücrede görüntülenir.

otomatik toplam, sayıları say komutunu kullanma

Sayfanın Başı

Bir işlev kullanarak bir aralıktaki hücrelerin sayısı

Bir aralıktaki sayısal değerleri saymak için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini bir formülde kullanın. Aşağıdaki örnekte A2:A5 aralığında üç sayı (5, 32 ve 10) ve bir metin değeri ("merhaba") bulunmaktadır. BAĞ_DEĞ_SAY işlevini formülde şu şekilde kullanın: =BAĞ_DEĞ_SAY(A2:A5). Bu formül, aralıktaki sayısal değerlerin sayısı olan 3 sonucunu döndürür.

1

2

3

4

5

6

A

Örnek değer

17

32

merhaba

10

=BAĞ_DEĞ_SAY(A2:A5)

Daha fazla bilgi için SAY işlevinimakalesinde "bir bitişik satır veya sütunda olmayan sayıların bulunduğu hücreleri saymak" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Seviyelendirme kullanarak sütundaki hücreleri sayma

Bir veri sütununu gruplandırmak ve özetlemek için Alt Toplam komutunu (Veri sekmesi, Anahat grubu) kullanın.

Verileriniz liste halindeyse ve sütun değerlerine göre mantıksal olarak gruplandırabiliyorsanız, verileri gruplandırmak ve özetlemek için bir anahat oluşturabilirsiniz.

Alt Toplam komutu, verileri bir anahat içinde gruplandırır

Bu şekilde gösterildiği gibi, satış toplamları bölgeye göre gruplandırılmıştır ve Doğru ve Batı için dörder çeyrek değeri olduğu kolayca görülmektedir. Ek olarak, her bölge için değerlerin toplamı alınmakta ve ayrıca bir de genel toplam hesaplanmaktadır.

Daha fazla bilgi için şu makalelere bakın:

Sayfanın Başı

Özet Tablo kullanarak sütun veya satırdaki hücreleri sayma

Verilerinizi özetleyecek ve verileri görüntülemek istediğiniz kategorileri seçerek çözümleme yapmanıza yardımcı olacak bir Özet Tablo raporu oluşturun.

Veri aralığında veya Excel tablosunda bir hücreyi seçip, Ekle sekmesinin Tablolar grubunda PivotTable seçeneğini tıklatmak suretiyle hızlı bir şekilde PivotTable oluşturabilirsiniz.

PivotTable'ın gücünü göstermek için, aşağıdaki örnekte satış verilerinin birçok satır içerdiğine dikkat edin (aslında 40 veri satırı var, ancak grafik bu satırların yalnızca bir kısmını gösteriyor). Veriler özetlenmemiş durumdadır ve alt toplamlar veya genel toplam da yoktur.

PivotTable raporunda kullanılan veriler

Aynı verileri temel alan bir PivotTable raporu, alt toplamları ve genel toplamları göstermenin yanı sıra ilk bakışta küçük bir özet de sunar.

PivotTable raporunda özetlenmiş ve toplanmış veriler

PivotTable oluşturmak ve bu tablolarla çalışmak için, ilk başta verilerinizi biraz hazırlamak ve bazı kavramları bilmek gerekebilir.

Başlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı

Bir işlev kullanarak bir liste veya Excel tablosu sütunundaki hücreleri sayma

ALTTOPLAM işlevini formül içinde kullanarak bir Excel tablosu veya hücre aralığı içindeki değerleri sayabilirsiniz.

ALTTOPLAM işlevini kullanarak gizli satırların sonuçlara dahil edilip edilmeyeceğini denetleyebilirsiniz. İşlev, filtrelenmiş satırları her zaman yoksayar.

Örneğin, işlev aşağıdaki tabloda yedi değer üzerinde kullanıldığında (A2 ile A8 arasındaki hücreler), sayım sonucu olarak 7 getirilir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Satılan birim sayısı

25

8

12

32

11

40

16

=ALTTOPLAM(2;A2:A8)

Formülde "2" değeri, işlevin TOPLA işlevini kullanarak A2:A8 aralığındaki değerlerin sayısını döndürmesi ve gizli satırların dahil edilmesi gerektiğini belirtir. Sayı (A9 hücresindeki değer) 7 olur.

4, 5 ve 6 numaralı satırları gizler ve bunların sayılmasını istemezseniz ALTTOPLAM işlevini farklı bir şekilde kullanmanız gerekir. Formülde "2" değerini kullanmak yerine "102" değerini kullanarak Excel’e gizli satırları yoksaymasını söyleyebilirsiniz. Çalışma sayfanız şu şekilde görünebilir (4, 5 ve 6 numaralı satırlar gizli olduğunda):

1

2

3

7

8

9

A

Satılan birim sayısı

25

8

40

16

=ALTTOPLAM(102;A2:A8)

Bu durumda işlev, sütundaki gizli olmayan ve değer içeren hücrelerin sayısı olarak 4 sonucunu getirir.

Daha fazla bilgi için ALTTOPLAM işlevi ve Excel tablosunda verilerin toplamınımakalelerine bakın.


Sayfanın Başı

Bir veya daha çok koşul temelinde sayma

Bir aralıkta, bazı çalışma sayfası işlevlerini kullanarak belirttiğiniz koşulları (ölçütler olarak da bilinir) karşılayan hücrelerin sayısını bulabilirsiniz.

Tek bir koşula dayalı bir aralıktaki hücrelerin sayısı

Tek bir koşulu (ölçüt olarak da bilinir) karşılayan hücreleri saymak için EĞERSAY işlevini kullanın. Aşağıdaki örnekte işlev, A2:A8 aralığında yer alan ve 20’den büyük olan değerlerin sayısını bularak 3 değerini döndürmektedir. ">20" koşulunun tırnak içine alınması gerektiğini unutmayın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Satılan birim sayısı

25

8

12

32

11

40

16

=EĞERSAY(A2:A8;">20")

Daha fazla bilgi için EĞERSAY işlevinimakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Tek veya birden çok koşula dayalı bir sütundaki hücrelerin sayısı

Değerleri belirttiğiniz koşullarla eşleştirmek için VSEÇSAY veritabanı işlevini kullanın.

VSEÇSAY işlevini bir sütun listeniz olduğunda ve iç içe geçmiş işlev kullanmak yerine koşullarınızı ayrı bir hücre aralığında tanımlamayı tercih ettiğinizde kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, Mart 2008 (dahil) ve sonrasında 400'den fazla birim satılan ayların sayısını bulmak istediğinizi varsayın. Bu tabloya bakarak, iki ayın bu gerekliliği karşıladığını görebilirsiniz: Nisan (442) ve Haziran (405).

Not: Aşağıdaki işlem sezgisel olmayabilir, ancak işe yaramaktadır. Yönergelere tam olarak uymanız ve çalışma sayfanızda verileri burada gösterildiği gibi düzenlemeniz önemlidir. Tablodaki verileri kopyalayıp bir çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırabilirsiniz. Sonuç B13 hücresinde görünmelidir.

A1 ile B7 arasındaki satış verilerine benzer şekilde düzenlenmiş ek bir hücre aralığı ekleyin. Ek hücre aralığı A10 ile B11 arasındaki hücrelerden oluşmakta ve aynı sütun etiketlerini içermektedir ("Birim olarak satışlar" ve "Ay sonu"); ayrıca, her bir sütun etiketinin tam altındaki satırda (A11 ve B11 hücreleri) bir koşul bulunmaktadır.

Ardından formülü boş bir hücreye girin (konumu önemli değildir ancak bu örnekte formül B13 sütununa girilmiştir). Bu örnekteki formülde VSEÇSAY işlevi şu şekilde kullanılmaktadır: =VSEÇSAY(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Satılan birim sayısı

Ay sonu

339

31/1/2008

270

29/2/2008

314

31/3/2008

442

30/4/2008

336

31/5/2008

405

30/6/2008

Satılan birim sayısı

Ay sonu

=">400"

=">=31/3/2008"

=VSEÇSAY(A1:B7;;A10:B11)

VSEÇSAY işlevi A2:A7 aralığındaki verileri inceler, A11 ve B11 hücrelerindeki koşulları uygular ve iki koşulu da sağlayan satır sayısı (satır 5 ve 7) olan 2 değerini döndürür.

Daha fazla bilgi için DCOUNT işlevimakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Tek bir işlev veya işlevlerinin birleşimini kullanarak birden çok koşula dayalı bir aralıktaki hücrelerin sayısı

ÇOKEĞERSAY işlevini veya BAĞ_DEĞ_SAY ve EĞER işlevlerini birlikte kullanın.

Bir hücre aralığında ÇOKEĞERSAY işlevini kullanma

Bu şekilde ÇOKEĞERSAY işlevi, 250 beygirin üzerinde güç üretip yine de otoyolda galon başına ortalama 25 milin üzerinde yol kat eden arabaları bulmak için kullanılmaktadır. İşlev, her iki koşulu karşılayan satır sayısı (satır 3 ve 4) olan 2 değerini döndürür.

Not: ÇOKEĞERSAY işlevinde koşulların tırnak işaretine ("") alınması gerekir. Örneğin, "<250", ">25" veya hatta"240".

EĞERSAY işlevini kullanarak tek bir değerin bir aralıkta kaç kere tekrarlandığını sayabilirsiniz. Örneğin, A2:A40 aralığında 70 değerinin kaç kez geçtiğini görmek için =EĞERSAY(A2:A40;70) formülünü kullanmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini sayısı ve ÇOKEĞERSAY işlevinimakalelerine bakın.


Sayfanın Başı

Verileriniz boş değerler içerirken sayma

Çalışma sayfası işlevlerini kullanarak, veri içeren veya boş olan hücreleri sayabilirsiniz.

Bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri saymak için bir işlev kullanma

Bir aralıktaki hücrelerden yalnızca değer içerenleri saymak için BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevini kullanın.

Hücreleri sayarken, kimi zaman yalnızca değer içeren hücreler sizin için anlamlıdır ve bu nedenle boş hücreleri yoksaymak istersiniz. Örneğin, bölgede en azından bir satış yapmış tüm satış elemanlarını saymak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, işlev, Batı bölgesi satışları sütunundaki değerler üzerinde kullanıldığında sonuç olarak 3 getirilir.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Salesperson

Batı bölgesi satışları

Abdullah

24000

Ahmet

Chai

Elif

31000

Mahmut

Murat

8000

=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(B2:B7)

B3, B4 ve B6 hücreleri boş olduğundan BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi tarafından yoksayılır. Yalnızca 24.000, 31.000 ve 8000 değerlerini içeren hücreler sayılır. Sayı değeri (sonuç B8 hücresine yazılır) 3 olur.

Daha fazla bilgi için boş olmayan hücreleri saymak ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevinimakalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Bir işlev kullanarak bir listede boş olmayan hücreleri saymak

Bir listedeki veya veritabanındaki kayıt sütunundaki, belirttiğiniz koşullarla eşleşen ve boş olmayan hücreleri saymak için VSEÇSAYDOLU işlevini kullanın.

Aşağıdaki örnekte VSEÇSAYDOLU işlevi, veritabanındaki, A4:B9 aralığında yer alan ve A1:B2 ölçüt aralığında belirtilen koşulları karşılayan kayıt sayısını bulmak için kullanılmaktadır. Bu koşullara göre Ürün Kimliği değeri, 4000’e eşit veya ondan büyük ve Derecelendirme değeri, 50’ye eşit veya ondan büyük olmalıdır. Bu iki koşula da uyan tek bir koşul vardır ve satır 7’de bulunmaktadır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Ürün Kimliği

Derecelendirme

=">=4000"

=">=50"

Ürün Kimliği

Derecelendirme

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=VSEÇSAYDOLU(A4:B9;"Değerler";A1:B2)

Daha fazla bilgi için VSEÇSAYDOLU işlevimakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bir işlev kullanarak bir aralıktaki boş hücreleri sayma

Bitişik hücreler (kesintisiz bir dizi halinde sıralanan hücreler) içeren bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürmek için BOŞLUKSAY işlevini kullanın. Eğer bir hücre, boş metin ("") döndüren formüle sahipse o hücre sayılır.

Not: Hücreleri sayarken, kimi zaman boş hücreler sizin için anlamlıdır ve bu nedenle boş hücrelerin de sayıma katılmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, bölgede satış yapmış olsun veya olmasın tüm satış elemanlarını saymak isteyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için COUNTBLANK işlevimakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bitişik olmayan aralıktaki boş hücreleri saymak için işlevlerinin birleşimini kullanma

TOPLA işlevini ve EĞER işlevini bir arada kullanın. Genelde bunu yapmak için başvurulan hücrelerde değer olup olmadığını belirlemek üzere bir dizi formülü içinde EĞER işlevi kullanılır ve formülün döndürdüğü YANLIŞ değerlerinin sayısı toplanır.

Ek bilgi için Bilgi Bankası’ndaki BoşlukSay() Yerine TOPLA(EĞER()) İşlevinin Kullanılacağı Durumlar başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Benzersiz değer oluşumlarını sayma

Bir aralıktaki benzersiz değerleri saymak için PivotTable raporunu, EĞERSAY işlevini, farklı işlevlerin birleşimini veya Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

PivotTable raporu kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri sayma

Benzersiz değerlerin toplamını görüntülemek ve benzersiz değer tekrarlarını saymak için Özet Tablo raporu kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için "makalesinde Say bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğinisayma bir PivotTable raporu kullanarak birden çok değer sıklıkla geçtiğini" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

EĞERSAY işlevini kullanarak bir aralıktaki benzersiz değerleri tek bir koşul temelinde sayma

Bir değerin bir aralık içinde kaç kez tekrarlandığını saymak için EĞERSAY işlevini kullanın.

Aşağıdaki örnekte EĞERSAY işlevi, 250 değerinin A2:A7 aralığında kaç kez geçtiğini (2 değerini) döndürür.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Satılan birim sayısı

245

250

250

Yok

=EĞERSAY(A2:A7;250)

Daha fazla bilgi için "başlıklı makaleye Say bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğinisayma bir aralıktaki tek bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bir dizi formülünde işlevlerinin birleşimini kullanarak birden çok koşula dayalı bir aralıktaki benzersiz değerleri saymak

TOPLA işlevini EĞER işleviyle birlikte kullanın. Genelde bunu yapmak için birden fazla koşuldan oluşan ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek üzere bir dizi formülü içinde EĞER işlevi kullanılır ve formülün döndürdüğü DOĞRU değerlerinin sayısı toplanır.

Aşağıdaki örnekte EĞER işlevi, A2:A10 aralığındaki her bir hücreyi inceleyip Abdullah veya Emel değerlerini içerip içermediğini belirlemek için kullanılır. Döndürülen DOĞRU değeri sayısı TOPLA işleviyle toplanarak 7 sonucu döndürülür. Bu örneği kopyalayarak bir çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırabilirsiniz. Örneği yapıştırdıktan sonra A11 hücresinde #DEĞER! hatası olduğunu fark edeceksiniz. Formülün çalışması için önce F2, ardından CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basarak formülü bir dizi formülüne dönüştürmeniz gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra A11 hücresinde 7 sayısı görünecektir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Salesperson

INVOICE

Abdullah

15000

Chai

11000

Abdullah

11000

Chai

4000

Mahmut

8000

Chai

6000

Mahmut

14000

Abdullah

7000

12000

Formül

Açıklama (sonuç)

=TOPLAM(EĞER((A2:A10="Aydın")+(A2:A10="Cihan");1;0))

Abdullah veya Emel için fatura sayısı (7)

Daha fazla bilgi için "makalesinde Say bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğinisayma işlevler kullanarak birden çok metin veya sayı değerinin sıklıkla geçtiğini" bölümüne bakın.

Ek ipuçları için aşağıdaki Bilgi Bankası makalelerine bakın:

Sayfanın Başı

Gelişmiş Filtre kullanarak liste sütunundaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplama

Bir veri sütunundaki benzersiz değerleri bulmak için Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanın. Değerleri yerinde filtreleyebilir veya ayıklayıp yeni bir konuma yapıştırabilirsiniz. Sonrasında, yeni aralıktaki öğelerin sayısını hesaplamak için SATIRSAY işlevini kullanabilirsiniz.

Notlar: 

 • Verilerinizi yerinde filtrelediğinizde değerler çalışma sayfanızdan silinmez. Bir veya daha fazla satır gizlenmiş olabilir. Bu değerleri tekrar görüntülemek için Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Temizle’ye tıklayın.

 • Yalnızca benzersiz değerlerin sayısını ilk bakışta görmek istiyorsanız, Gelişmiş Filtre'yi kullandıktan sonra verileri seçin (filtre uygulanan ya da kopyalanan verileri) ve sonra durum çubuğuna bakın. Durum çubuğundaki Sayım değeri benzersiz değerlerin sayısını vermelidir.

Gelişmiş komutunu (Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu) kullanarak benzersiz değerleri bulabilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde, yalnızca benzersiz kayıtları çalışma sayfasındaki yeni bir konuma kopyalamak için Gelişmiş Filtre'nin kullanımı gösterilmektedir.

Bir veri aralığına Gelişmiş Filtre uygulama

Aşağıdaki şekilde, C sütunu, A sütunundaki aralıktan kopyalanan beş benzersiz değeri içermektedir.

a sütunundaki aralıktan alınan benzersiz değerler

Daha fazla bilgi için yinelemeler arasında benzersiz değerleri hesaplamamakalesinde "Say filtre kullanarak benzersiz değerlerin sayısını" bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki bir veya birden çok koşulu karşılayan benzersiz değerlerin sayısını hesaplama

EĞER, TOPLA, SIKLIK, KAÇINCI ve UZUNLUK işlevlerinin farklı birleşimlerini kullanın.

Daha fazla bilgi için "benzersiz değerler işlevlerini kullanarak yinelemeler arasında benzersiz değerleri hesaplamamakalesinde sayısını" bölümüne bakın.

Ayrıca, benzersiz bir listedeki öğelerin sayısını belirlemek nasılbaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Özel durumlar (tüm hücreleri sayma, sözcükleri sayma)

Çalışma sayfası işlevlerinin farklı birleşimlerini kullanarak bir aralıktaki hücre sayısını veya sözcük sayısını hesaplayabilirsiniz.

İşlevleri kullanarak bir aralıktaki hücrelerden toplam sayısını hesaplama

Çalışma kitabınızda hesaplamayı kendi kendinize yapmaya veya otomatik hesaplamayı kullanmaya karar vermek için büyük bir çalışma sayfasının boyutunu belirlemek istediğinizi varsayalım. Bir aralıktaki tüm hücreleri saymak için SATIRSAY ve SÜTUNSAY işlevlerinin döndürdüğü değerleri çarpan bir formül kullanın.

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği kopyalama

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 2. Yardım konusundaki örneği seçin.

  Not: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Yardım'dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 3. CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

 5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Bölge

Ay

Satış

Doğu

Oca

18.000 TL

Doğu

Şub

23.000 TL

Doğu

Mar

19.000 TL

Formül

Açıklama (sonuç)

=SATIRSAY(A2:C4) * SÜTUNSAY(A2:C4)

Aralıktaki toplam hücre sayısı (9)

Sayfanın Başı

Bileşik formül kullanarak bir aralıktaki sözcükleri sayma

Bir dizi formülü içinde TOPLA, EĞER, UZUNLUK ve YERİNEKOY işlevlerinin birleşimini kullanın. Aşağıdaki örnekte, 7 hücreden (3 tanesi boş) oluşan bir aralıkta yer alan kelime sayısını bulmak için bileşik formül kullanarak elde edilen sonuç gösterilmektedir. Bazı hücrelerin başında veya sonunda boşluk olabilir. KIRP ve YERİNEKOY işlevleri, sayma işlemi gerçekleştirilmeden önce bu fazla boşlukları kaldırır.

Aşağıdaki tabloda, A2 ila A11 aralığındaki metni kopyalayın. Metni çalışma sayfanızın A1 hücresine yapıştırmadan önce, A sütununun genişliğini yaklaşık 100 olacak şekilde değiştirin.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Metin dizesi

Altı sözcük ve dört son boşluk    

   Altı sözcük ve üç ön boşluk

Sekiz kelime, birkaç virgül ve iki son boşluk  

Virgül veya nokta gibi bazı karakterler yok sayılır.

Formül

=TOPLAM(EĞER(UZUNLUK(KIRP(A2:A8))=0;0;UZUNLUK(KIRP(A2:A8))-UZUNLUK(YERİNEKOY(A2:A8;" ";""))+1))

Metni çalışma sayfasında A1 hücresi konumuna yapıştırdıktan sonra, A11 hücresini seçin, F2 tuşuna basın ve sonra formülü dizi formülü halinde girmek için SHIFT+CTRL+ENTER tuşlarına basın. Doğru sonuç (29) A11 hücresinde görünecektir.

Sayfanın Başı

Durum çubuğunda hesaplamaları ve sayımları görüntüleme

Bir veya daha fazla hücre seçildiğinde, o hücrelerdeki verilerle ilgili bilgiler Excel durum çubuğunda görüntülenir. Örneğin, çalışma sayfanızdaki dört hücre seçilmişse ve 2, 3 değerlerini, bir metin dizesi (örn. "bulut") ve 4 sayısını içeriyorsa, şu değerlerin tamamı aynı anda durum çubuğunda görüntülenebilir: Ortalama, Sayım, Sayısal Sayım, Minimum, Maksimum ve Toplam. Tüm bu değerleri göstermek veya gizlemek için durum çubuğunu sağ tıklatın. Bu değerler aşağı bulunan çizimdeki gibi gösterilir.

Hesaplamaları ve seçili hücrelerin sayısını gösteren durum çubuğu

Not: Excel’in önceki sürümlerinde bu değerler durum çubuğunda gösterilebilir, ancak aynı anda yalnızca bir değer gösterilir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×