Çalışma sayfasında verileri seviyelendirme (gruplandırma)

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Gruplamak ve özetlemek istediğiniz verilerden oluşan bir listeniz varsa, her grup için bir tane olmak üzere en çok sekiz düzeyli bir seviyelendirme oluşturabilirsiniz. anahat simgeleri daha büyük bir sayıyla gösterilen her iç düzey, kendinden önceki dış düzeyin (seviyelendirme simgelerinde daha küçük bir sayıyla gösterilir) ayrıntı verileri görüntüler. Özet satırları veya sütunları hızlı şekilde seviyelendirmek veya her grubun ayrıntı verilerini ortaya çıkarmak için seviyelendirme kullanın. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde satır anahattı, sütun anahattı veya hem satır hem de sütun anahattı oluşturabilirsiniz.

Seviyelendirilmiş liste
Coğrafi bölgelere ve aylara göre gruplandırılmış, bazı özet ve ayrıntı satırları görüntülenen, seviyelendirilmiş bir satış verileri satırı.

1. bir düzey için satırları görüntülemek için uygun bir iki üç seviyelendirme simgelerini tıklatın.

2.  Düzey 1 tüm ayrıntı satırları için toplam satışları içerir.

3.  Düzey 2 her bölgede her ayın toplam satışlarını içerir.

4.  Düzey 3 ayrıntı satırlarını içerir (burada yalnızca 11 - 13 arası satırlar).

5. genişletmek veya daraltmak için Anahat verileri için artı ve eksi seviyelendirme simgelerini tıklatın.

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her sütunun ilk satırda bir etiketi olduğundan, etiketin her sütunda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Ayrıntı satırlarınızda özet satırı (alt toplam) da bulunduğundan emin olun. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Alt Toplam komutunu kullanarak özet satırları ekleme    

  • ALTTOPLAM işlevi hemen altındaki ekler veya her grubun ayrıntı satırları ve otomatik olarak üst anahat oluşturur alt toplam komutunu kullanın. ALTTOPLAM işlevi kullanma hakkında daha fazla bilgi için ALTTOPLAM işlevikonusuna bakın.

   Kendi özet satırlarınızı ekleme    

  • Kendi özet satırlarınızı, formüllerle birlikte, her ayrıntı satırları grubunun hemen altına veya üstüne ekleyin. Örneğin, Mart ve Nisan aylarına ait satış verileri satırlarının altında (veya üstünde) TOPLA işlevini kullanarak bu aylara ilişkin satışların alt toplamını alın. Bu konunun ilerleyen bölümlerindeki tabloda bunun bir örneği gösterilmektedir.

 3. Özet satırlarının, ayrıntı satırlarının altında mı yoksa üstünde mi bulunacağını belirtin. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.
  Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

 4. Özet satırlarınız ayrıntı satırlarınızın üzerindeyse, Ayrıntı altında özet satırlar onay kutusunun işaretini kaldırın. Aksi takdirde, onay kutusunu tek bırakın.

 5. Verilerinizi seviyelendirin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Verileri otomatik olarak seviyelendirme

  1. Gerekirse, seviyelendirmek istediğiniz hücre aralığındaki bir hücreyi seçin.

  2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'un altındaki oku ve ardından da Otomatik Seviyelendir'i tıklatın.

   Grup altındaki oka tıklayın ve sonra Otomatik Seviyelendir'e tıklayın

  Verileri el ile seviyelendirme

  Önemli: Ana hat seviyelerini el ile gruplandırırken, satırları yanlış gruplandırmamak için tüm verilerin görüntülenmesini sağlamak en iyisidir.

  1. Dış grubu seviyelendirin.

   Dış grubu seviyelendirme

   1. Tüm bağımlı özet satırları ve ilişkili ayrıntı satırlarını seçin.

    Örneğin, aşağıdaki veri, 2 ile 5 satırlar için alt toplam satırı 6 içeren 7-9 arası satırlar için alt toplam satırı 10 içerir ve genel toplam satırı 11 içerir. Tüm satır 11 için ayrıntı verileri gruplandırmak için 2 ile 10 arasındaki satırlar'ı seçin.

     

    A

    B

    C

    1

    Bölge

    Ay

    Satışlar

    2

    Doğu

    Mart

    9.647 TL

    3

    Doğu

    Mart

    4.101 TL

    4

    Doğu

    Mart

    7.115 TL

    5

    Doğu

    Mart

    2.957 TL

    6

    Doğu

    Mart Toplamı

    23.820 TL

    7

    Doğu

    Nisan

    4.257 TL

    8

    Doğu

    Nisan

    1.829 TL

    9

    Doğu

    Nisan

    6.550 TL

    10

    Doğu

    Nisan Toplamı

    12.636 TL

    11

    Doğu Toplamı

    36.456 TL

    Önemli: Özet satırını (11. satır) seçime dahil etmeyin.

   2. Veri sekmesinin Ana Hat grubunda Grup'a, Satırlar'a ve ardından Tamam'a tıklayın.

    Satırlar'a tıklayın ve sonra Tamam'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

  2. İsteğe bağlı olarak, basamaklı bir iç grubu (verilerinizin belirli bir bölümü için ayrıntı satırları) seviyelendirin.

   Basamaklı iç grupları (ayrıntı satırı grupları) seviyelendirme

   1. Basamaklı her iç grup için, özet satırının olduğu satıra bitişik ayrıntı satırlarını seçin.

    Aşağıdaki örnekte, özet satırı 6'yı içeren 2 - 5 arası satırları gruplamak için, 2 - 5 arası satırları seçin. Özet satırı 10'u içeren 7 - 9 arası satırları gruplamak için, 7 - 9 arası satırları seçin.

     

    A

    B

    C

    1

    Bölge

    Ay

    Satışlar

    2

    Doğu

    Mart

    9.647 TL

    3

    Doğu

    Mart

    4.101 TL

    4

    Doğu

    Mart

    7.115 TL

    5

    Doğu

    Mart

    2.957 TL

    6

    Doğu

    Mart Toplamı

    23.820 TL

    7

    Doğu

    Nisan

    4.257 TL

    8

    Doğu

    Nisan

    1.829 TL

    9

    Doğu

    Nisan

    6.550 TL

    10

    Doğu

    Nisan Toplamı

    12.636 TL

    11

    Doğu Toplamı

    36.456 TL

    Önemli: Özet satırını seçime dahil etmeyin.

   2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'u tıklatın.

    Veri sekmesindeki Grup'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

   3. Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç satırları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

   4. Satırları gruptan çözmek isterseniz, satırları seçin ve Veri sekmesinde, Anahat grubunda, Grubu Çöz öğesini tıklatın.

    Bütün seviyelendirmeyi kaldırmadan, seviyelendirmenin bölümlerini gruptan çözebilirsiniz. SHIFT tuşunu basılı Artı kutusu veya grup için Eksi kutusu tıklatın ve ardından veri sekmesinde, Anahat grubunda Grubu Çöz'ütıklatın.

    Önemli: Ayrıntı verileri gizliyken, bir seviyelendirmeden grubu çözerseniz, ayrıntı satırları gizli olarak kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli satırlara bitişik olan görünür satır numaraları boyunca sürükleyin. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim öğesine tıklayın, Gizle ve Göster öğesinin üzerine gelin ve Satırları Göster seçeneğine tıklayın.

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her satırın ilk sütununda bir etiketi olduğundan, etiketin her satırda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. Formül içeren kendi özet sütunlarınızı, her ayrıntı sütunları grubunun hemen sağına veya soluna ekleyin. Adım 4 listelenen tablo örneği gösterir.

  Not: Verileri sütunlara göre seviyelendirmek için, ilgili grubun ayrıntı sütunlarının her birindeki hücrelere başvuruda bulunan formüller içeren özet sütunlarınız olmalıdır.

 3. Özet sütunun konumunun ayrıntı sütunlarının sağında veya solunda olduğunu belirtin. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.

  Özet sütununun konumunu belirtme

  1. Veri sekmesinin Ana Hat grubunda Ana Hat iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın.

   Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

  2. Ayrıntılar sütunun solunda bir özet sütunu belirtmek için, Ayrıntı sağında özet sütunlar onay kutusunun işaretini kaldırın. Ayrıntılar sütunun sağında bir özet sütunu belirtmek için, Ayrıntı sağında özet sütunlar onay kutusunu işaretleyin.

  3. Tamam'ı tıklatın.

 4. Verileri seviyelendirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Verileri otomatik olarak seviyelendirme

  1. Gerekirse, aralıktaki bir hücreyi seçin.

  2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'un altındaki oku ve ardından Otomatik Seviyelendir'i tıklatın.

  Verileri el ile seviyelendirme

  Önemli:  Ana hat seviyelerini el ile gruplandırırken, sütunları yanlış gruplandırmamak için tüm verilerin görüntülenmesini sağlamak en iyisidir.

  1. Dış grubu seviyelendirin.

   Dış grubu seviyelendirme (genel toplam dışında tüm sütunlar)

   1. Tüm bağımlı özet sütunlarını, ilişkili ayrıntı verileriyle birlikte seçin.

    Aşağıdaki örnekte, E sütunu, B - D arası sütunların alt toplamlarını ve I sütunu, F - H arası sütunların alt toplamlarını ve J sütunu genel toplamları içermektedir. J sütunu için tüm ayrıntı verilerini gruplandırmak için, B - I arası sütunları seçin.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    Ş

    G

    H

    I

    O

    1

    Bölge

    Oca

    Şub

    Mar

    Ç1

    Nis

    May

    Haz

    Ç2

    H1

    2

    Doğu

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Batı

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Kuzey

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Güney

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Önemli: Özet J sütununu (genel toplamlar) seçime dahil etmeyin.

   2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'u tıklatın.

    Veri sekmesindeki Grup'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

  2. İsterseniz, içeride basamaklı bir grup (ayrıntı sütunlarının tek grupları) seviyelendirin.

   Basamaklı iç grubu (Ayrıntı sütunu grupları) seviyelendirme

   1. Basamaklı her iç grup için, özet sütunun olduğu sütuna bitişik ayrıntı sütunlarını seçin.

    Aşağıdaki örnekte, özet sütunu E'yi içeren B - D arası sütunları gruplamak için, B - D arası sütunları seçin. Özet sütunu I'yı içeren F - H arası sütunları gruplamak için, F - H arası sütunları seçin.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    Ş

    G

    H

    I

    O

    1

    Bölge

    Oca

    Şub

    Mar

    Ç1

    Nis

    May

    Haz

    Ç2

    H1

    2

    Doğu

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Batı

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Kuzey

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Güney

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Önemli:  Seçime bu grubun özet sütununu eklemeyin.

   2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Grup'a tıklayın.

    Veri sekmesindeki Grup'a tıklayın

    Seviyelendirme simgeleri ekranda, grubun yanında görünür.

 5. Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç sütunları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

 6. Sütunları gruptan çözmek isterseniz, sütunları seçin ve Veri sekmesinde, Anahat grubunda, Grubu Çöz öğesine tıklayın.

Veri sekmesinde Grubu Çöz'e tıklayın

Bütün seviyelendirmeyi kaldırmadan, seviyelendirmenin bölümlerini gruptan çözebilirsiniz. SHIFT tuşunu basılı Artı kutusu veya grup için Eksi kutusu tıklatın ve ardından veri sekmesinde, Anahat grubunda Grubu Çöz'ütıklatın.

Ayrıntı verileri gizliyken, bir seviyelendirmeden grubu çözerseniz, ayrıntı sütunları gizli olarak kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli sütunlara bitişik olan görünür sütun harfleri boyunca sürükleyin. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim öğesini tıklatın, Gizle ve Göster öğesinin üzerine gelin ve Sütunları Göster seçeneğini tıklatın.

 1. Anahat simgeleri bir iki üç , artı ve eksi görmüyorsanız, Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın (Excel 2007), Excel Seçenekleri ' i tıklatın veya (diğer sürümleri) Dosya sekmesini tıklatın ve 'ı tıklatın Seçenekler, Gelişmiş kategorisine tıklayın ve sonra Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster bölümünde, çalışma sayfasını seçin ve sonra Seviyelendirme uygulandıysa seviyelendirme simgelerini göster onay kutusunu seçin.

 2. Tamam'ı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  Grubun ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

  • Bir grup grubun ayrıntı verilerini görüntülemek için Grup için artı tıklatın.

  • Grubun ayrıntı verilerini gizlemek için Grup için eksi ' ı tıklatın.

   Bütün seviyeyi belirli bir düzeye genişletme veya daraltma    

  • Seviyelendirme simgelerini bir iki üç içinde istediğiniz düzey sayısını tıklatın. Alt düzeylerdeki ayrıntı verileri gizlenecektir.

   Örneğin, bir seviyelendirmenin dört düzeyi varsa, üç simgesine tıklayarak, dördüncü düzeyin gizlenip yalnızca diğer düzeylerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

   Seviyelendirilmiş ayrıntı verilerini gösterme veya gizleme    

  • Bütün ayrıntı verilerini göstermek için düşük düzeyli bir iki üç seviyelendirme simgelerini tıklatın. Örneğin, üç düzey varsa, üç simgesine tıklayın.

  • Bütün ayrıntı verilerini gizlemek için bir simgesine tıklayın.

Seviyelendirilmiş satırlar için Microsoft Excel, SatırDüzeyi_1 ve SatırDüzeyi_2 gibi stiller kullanır. Excel, seviyelendirilmiş sütunlar için SütunDüzeyi_1 ve SütunDüzeyi_2 gibi stiller kullanır. Bu stiller, verilerinizdeki özet satırlarının veya sütunlarının ayırt edilmesi için kalın, italik ve diğer metin biçimlerini kullanır. Seviyelendirmenizin görünümünü özelleştirmek için bu stillerin her birinin tanımlandığı şekli değiştirerek, çeşitli metin ve hücre biçimlerini uygulayabilirsiniz. Seviyelendirmelere, oluşturduğunuz sırada veya oluşturduktan sonra stil uygulayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

Özet satırına veya sütununa otomatik olarak stil uygulama    

 1. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.

  Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

 2. Otomatik stiller onay kutusunu işaretleyin.

Var olan özet satırına veya sütununa stil uygulama    

 1. Anahat stilleri uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesinin Anahat grubunda Anahat iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın.

  Seviyelendir grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın

 3. Otomatik stiller onay kutusunu işaretleyin.

 4. Stil Uygula'ya tıklayın.

Seviyelendirilmiş verileri biçimlendirmek için otomatik biçimler de kullanabilirsiniz.

 1. Görmüyorsanız, bir iki üç , artı , Anahat simgeleri ve eksi , Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve ardından Excel Seçenekleri (Excel 2007)'i tıklatın veya Dosya (diğer sürümleri) sekmesini ve ardından tıklatın Seçenekler, Gelişmiş kategorisine tıklayın ve sonra Bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster bölümünde, çalışma sayfasını seçin ve sonra Seviyelendirme uygulandıysa seviyelendirme simgelerini göster onay kutusunu seçin.

 2. Kopyalanmasını istemediğiniz ayrıntı verilerini gizlemek için Anahat simgeleri bir iki üç , eksi ve artı kullanın.

  Daha fazla bilgi için Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme başlıklı bölüme bakın.

 3. Özet satırları aralığını seçin.

 4. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Bul ve Seç'e tıklayın ve ardından Git komutuna tıklayın.

  Bul ve Seç'e tıklayın ve sonra Git'e tıklayın

 5. Özel Git seçeneğine tıklayın.

 6. Yalnızca görünür hücreler seçeneğine tıklayın.

 7. Tamam düğmesine tıklayın ve verileri kopyalayın.

Not: Bir seviyelendirmeyi gizlediğinizde veya kaldırdığınızda veriler silinmez.

Seviyelendirmeyi gizleme

 • (Excel 2007) Office düğmesi resmi Microsoft Office düğmesi ' ı tıklatın ve ardından Excel Seçenekleri veya dosyayı tıklatın (diğer sürümleri), sekmesini ve Seçenekler' i tıklatın, Gelişmiş kategorisine tıklayın ve ardından altında görüntü seçeneklerini bu çalışma bölümünde, istediğiniz gizleme ve Seviyelendirme uygulandıysa seviyelendirme simgelerini göster onay kutusunu temizleyin anahattı içeren çalışma sayfasını seçin.

Seviyelendirme kaldırma

 1. Çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Ana Hat grubunda Grubu Çöz'e tıklayın ve sonra da Seviyelendirmeyi Kaldır'a tıklayın.

  Grubu Çöz'e tıklayın ve sonra Seviyelendirmeyi Kaldır'a tıklayın

  Önemli: Ayrıntı verileri gizliyken, bir seviyelendirmeyi kaldırırsanız, ayrıntı satırları veya sütunları gizli olarak kalabilir. Verileri görüntülemek için, gizli satır ve sütunlara bitişik olan görünür satır numaraları veya sütun harfleri boyunca işaretçiyi sürükleyin. Giriş sekmesinde, Hücreler grubunda, Biçim'e tıklayın, Gizle ve Göster öğesinin üzerine gelin ve Satırları Göster veya Sütunları Göster seçeneğine tıklayın.

Verilerinizin, yalnızca toplamları ve bu toplamların bir grafiğini gösteren bir özet raporunu oluşturmak istediğinizi far edelim. Genel olarak şunları yapabilirsiniz:

 1. Bir özet raporu oluşturma

  1. Verilerinizi seviyelendirin.

   Daha fazla bilgi için, Satır seviyelendirmesi oluşturma veya Sütun seviyelendirmesi oluşturma başlıklı bölüme bakın.

  2. Anahat simgeleri bir iki üç , artı ve aşağıdaki örnek satır seviyelendirmesinde görüldüğü gibi yalnızca toplamları göstermek için eksi tıklatarak ayrıntıları gizleyin:

   Yalnızca toplam satırları görünen seviyelendirilmiş liste

  3. Daha fazla bilgi için Seviyelendirilmiş verileri gösterme veya gizleme başlıklı bölüme bakın.

 2. Özet raporunun grafiğini oluşturun

  1. Grafiğini oluşturmak istediğiniz özet verilerini seçin.

   Örneğin, yalnızca Akın ve Mersin toplamlarının grafiğini oluşturmak, ancak genel toplamları dahil etmemek için, yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi A1 - C11 arası hücreleri seçin.

  2. Grafiği oluşturun. Örneğin, Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Önerilen Grafikler'i tıklatın veya başka bir grafik türü seçin.

   Örneğin, grafiği Grafik Sihirbazı'nı kullanarak oluşturursanız, aşağıdaki örnekteki gibi görünür.

   Alt toplam verilerinden hazırlanan grafik

   Seviyelendirilmiş veri listesindeki ayrıntıları gösterir veya gizlerseniz grafik de verileri gösterecek veya gizleyecek şekilde güncelleştirilir.

Siz gruplandırma (anahat satırları ve sütunları Excel Online'da veya).

Not: (Topla veya alt toplam gibi işlevleri kullanarak) verileriniz için Özet satırları veya sütunları ekleyebilirsiniz, ancak stilleri uygulayabilir veya bir konum için Özet satırları ve sütunları Excel Online'da ayarlama oluşturamazsınız.

Satır seviyelendirmesi oluşturma

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her sütunun ilk satırda bir etiketi olduğundan, etiketin her sütunda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. (Herhangi bir Özet satırları dahil) verileri seçin.

 3. Veri sekmesinde, Anahat grubunda, grubu > Satırları gruplandırma'ıtıklatın.

 4. İsteğe bağlı olarak, bir iç anahat oluşturmak isterseniz, iç içe grup — seviyelendirilmiş veri aralığında satırları seçin.

 5. Adım 3 yineleyin.

  Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç satırları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

Sütun seviyelendirmesi oluşturma

 1. Seviyelendirmek istediğiniz veriye ait her sütunun ilk satırda bir etiketi olduğundan, etiketin her sütunda benzer bilgiler içerdiğinden ve aralıkta hiç boş satır veya sütun bulunmadığından emin olun.

 2. (Herhangi bir Özet sütunları dahil) verileri seçin.

 3. Veri sekmesinde, Anahat grubunda, grubu > Grubunda sütunlar' ı tıklatın.

 4. İsteğe bağlı olarak, bir iç anahat oluşturmak isterseniz, iç içe grup — seviyelendirilmiş veri aralığında sütunları seçin.

 5. Adım 3 yineleyin.

  Seviyelendirmek istediğiniz tüm seviyeleri oluşturuncaya kadar, iç sütunları seçmeye ve gruplandırmaya devam edin.

Satırları veya sütunları çözme

 • Grubunu çözmek için satırları veya sütunları seçin ve veri sekmesinde, Anahat grubunda Grubu Çöz'ü tıklatın ve uygun seçeneği belirleyin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

PivotTable’da verileri gruplandırma veya grubu çözme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×