Çalışma sayfasında hücre, aralık, satır veya sütun seçme

Çalışma sayfasında hücre, aralık, satır veya sütun seçme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir çalışma sayfasında, örneğin seçimdeki verileri biçimlendirmek veya başka hücre, satır veya sütun eklemek için hücreleri, aralıkları, satırları veya sütunları seçebilirsiniz. Hücre içeriğinin tamamını veya bir kısmını da seçebilir, verileri değiştirmek için ise Düzenleme modunu açabilirsiniz.

Hücreleri ve aralıkları tam da çalışma sayfasında olduğu gibi Microsoft Excel tablosunda da seçebilirsiniz; ancak tablo satır ve sütunlarını seçme çalışma sayfası satır ve sütunlarını seçmekten farklıdır.

Not: Çalışma sayfası korunmuşsa, buradaki hücreleri ve içeriklerini seçemezsiniz.

Hücre, aralık, satır veya sütunları seçme

Bunu seçmek için

Yapılması gereken

Tek bir hücre

Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.

Hücre aralığı

Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye doğru sürükleyin veya seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8'e basabilirsiniz. Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8'e yeniden basın.

Geniş bir hücre aralığı

Dizideki ilk hücreyi tıklattıktan sonra, ÜSTKRKT tuşunu basılı tutarken dizideki son hücreyi tıklatın. Kaydırma yaparak son hücreyi görebilirsiniz.

Kaydırma yapmadan büyük bir hücre aralığı

Aralıktaki ilk hücreyi tıklayarak seçin ve ardından formül çubuğunun sol ucundaki Ad kutusunun içine tıklayın.

Ad kutusu

Ad kutusu

Seçilmesi istediğiniz aralıktaki son hücrenin hücre başvurusunu yazın ve ardından SHIFT tuşunu basılı tutarak ENTER tuşuna basın.

Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

tümünü seç düğmesi

Çalışma sayfasının tümünü seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

Çalışma sayfası veri içeriyorsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tümü seçilir.

Not: Etkin aralıktaki tüm hücreleri seçmek için CTRL + ÜSTKRKT + *.

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, sonra diğer hücreleri veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun.

Seçime başka bitişik olmayan hücre veya aralık eklemek için, birinci hücreyi veya hücre aralığını seçip, ardından ÜST KRKT+F8 tuşlarına da basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi bırakmak için ÜST KRKT+F8 tuşlarına yeniden basın.

Not Bitişik olmayan seçimlerde belirli hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

Satır veya sütunun tümü

Satır veya sütun başlığını tıklatın.

Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası

Satır başlığı.

Sütun başlığı

Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+ÜST KARAKTER+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz.

Not Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşları son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçer. CTRL+SHIFT+OK tuşlarına ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

Bitişik satırlar veya sütunlar

Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.

Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar

Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır veya sütunların başlıklarını tıklatın.

Satır veya sütunun ilk veya son hücresi

Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basın.

Çalışma sayfası veya Microsoft Office Excel tablosundaki ilk veya son hücre

Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının veya Excel listesinin veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.

Çalışma sayfasında kullanılan son hücreye kadar (sağ alt köşe) hücreler

İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletmek için CTRL+ÜST KARAKTER+END tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının başına kadar hücreler

İlk hücreyi seçin ve sonra CTRL+ÜST KRKT+HOME tuşlarına basarak hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başına kadar genişletin.

Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre

Yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatırken ÜST KRKT tuşunu basılı tutun. active cell ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık yeni seçim haline gelir.

Notlar: 

  • Hücrelerin seçimini iptal etmek için çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

  • Excel seçili hücreleri ve aralıkları vurgulayarak işaretler. Bu vurgular yazıcı çıktısında görüntülenmez. Çalışma sayfasını yazdırırken hücrelerin vurgularla görüntülenmesini isterseniz, hücre gölgelendirmeyi uygulamak için biçimlendirme özelliklerini kullanabilirsiniz.

  • Scroll Lock modu açık olduğunda, durum çubuğunda Kaydırma Kilidi görüntülenir. Scroll Lock modu açıkken bir ok tuşuna basılması, sayfayı bir satır yukarı veya aşağı ya da bir sütun sola veya sağa kaydırır. Ok tuşlarını kullanarak hücreler arasında ilerlemek için Scroll Lock modunu kapatmalısınız.

  • Bir hücreye tıkladığınızda veya çalışma sayfasında hareket etmek için tuşlara bastığınızda seçim genişlerse bunun nedeni seçimi genişletmek veya seçime eklemek için F8 ya da Shift+F8 tuşlarına basılmış olmasıdır. Bu durumda, durum çubuğunda Seçimi Genişlet veya Seçime Ekle görüntülenir. Seçimin genişletilmesini veya seçime eklemeyi durdurmak için bir kez daha F8 veya Shift+F8 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Hücre içeriği seçme

Hücre içeriğini seçmek için

Yapılması gereken

Hücrede

Hücreyi çift tıklatın ve sonra imleci seçmek istediğiniz hücre içeriği boyunca sürükleyin.

Formül çubuğunda Düğme resmi

Hücreyi tıklatın, sonra formül çubuğunda seçmek istediğiniz hücre içeriği boyunca fareyi sürükleyin.

Klavye kullanarak

Hücreyi düzenlemek için F2 tuşuna basın, ok tuşlarını kullanarak ekleme noktasını konumlandırın ve sonra da Üst Karakter+Ok tuşlarına basarak içeriği seçin.

Sayfanın Başı

Excel tablosunda satırları ve sütunları seçme

Tabloda, hücreleri ve aralıkları aynı çalışma sayfasında seçtiğiniz gibi seçebilirsiniz; ancak tablo satırlarının ve sütunlarının seçilmesi, çalışma sayfası satırlarının ve sütunlarının seçilmesinden farklıdır.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Tablo üstbilgisi olan veya olmayan tablo sütunu

Tabloda sütun üstbilgisinin veya sütunun üst kenarını tıklatın. Aşağıdaki seçim oku görüntülenip tıklatmanın sütunu seçtiğini belirtir.

Tablo sütunu seçim oku

Not    Üst kenarı bir kez tıklatma tablo sütun verilerini seçer; iki kez tıklatma tüm tablo sütununu seçer.

Tablo sütununda istediğiniz yeri tıklatıp CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına veya tablo sütunundaki ilk hücreyi tıklatıp CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK tuşlarına da basabilirsiniz.

Not    CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına bir kez basma tablo sütunu verilerini seçer; CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına iki kez basma tüm tablo sütununu seçer.

Tablo satırı

Tablo satırının sol kenarlığını tıklatın. Aşağıdaki seçim oku görüntülenip tıklatmanın satırı seçtiğini belirtir.

Tablo satırı seçim oku

Tablo satırının ilk hücresini tıklatıp ardından CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK tuşlarına basabilirsiniz.

Tüm tablo satırları ve sütunları

Tablonun sol üst köşesini tıklatın. Aşağıdaki seçim oku görüntülenip tıklatmanın tüm tabloda yer alan tablo verilerini seçtiğini belirtir.

tablo köşesi seçim oku

Tablonun sol üst köşesini iki kez tıklatma, tablo üstbilgileriyle birlikte tüm tabloyu seçer.

Tablodaki tüm tablo verilerini seçmek için, tabloda istediğiniz yeri tıklatıp CTRL+A tuşlarına basabilir veya tablonun en sol üst hücresini tıklatıp CTRL+SHIFT+END tuşlarına basabilirsiniz.

CTRL+A tuşlarına iki kez basılması, tablo üstbilgileriyle birlikte tüm tabloyu seçer.

Sayfanın Başı

Daha fazla bilgi edinin

Not: Bazı durumlarda, bir hücreyi seçmek aynı zamanda bitişik birkaç hücrenin de seçilmesine neden olabilir. Bu sorunun çözümüne yönelik ipuçları için, topluluktaki Excel'in aynı anda iki hücreyi vurgulamasını nasıl durdurabilirim? gönderisine bakın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×