Çalışma sayfasına etiket veya metin kutusu ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Birisi verileri yanlış giriyorsa veya iş arkadaşlarınızdan birisinin verileri nasıl gireceği hakkında kafasının karıştığını düşünüyorsanız bir etiket ekleyin. "Telefon" gibi basit bir ad diğer kişilerin cep telefonuna ne koyduğunuzu bilmesini sağlar; bunun yanı sıra etiketlerinizin daha karmaşık yönergeler de verebilir

Formlara ve ActiveX denetimlerine etiket ekleyebilirsiniz.

Etiket (Form denetimi) ekleme

 1. Geliştirici' yi tıklatın, Ekle' yi tıklatın ve Etiket Düğme resmi ' ı tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Etiketin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Denetim özelliklerini belirtmek için, denetimi sağ tıklatın ve ardından Denetim Biçimlendir'i tıklatın.

 1. Geliştirici ' yi tıklatın ve sonra Ekle' yi tıklatın ve ActiveX denetimlerialtında Etiket Düğme resmi tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Etiketin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. Tasarım modu Düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Etiketin sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 5. Denetim özelliklerini belirtmek için Özellikler Kod düzenle düğmesi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, etiketi sağ tıklatıp Özellikler'i de tıklatabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçin ve ardından F1'i tıklatarak ilgili Visual Basic Yardımı konusunu görüntüleyin. Ayrıca, Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Bu tabloda özellikler özetlenmektedir.

  İşlevsel kategoriye göre etiket özelliklerinin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Denetimi tanımlayan veya açıklayan metin.

Caption (Form)

Denetimde metnin nasıl hizalandığı (sol, orta veya sağ).

TextAlign (Form)

Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağı.

WordWrap (Form)

Boyut ve konum:

Denetimin boyutunun tüm içerik görüntülenecek şekilde otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

KenarlıkRengi (Form)

Kenarlığın türü (yok veya tek çizgi).

KenarlıkStili (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Resim:

Denetim içinde görüntülenecek bit eşlem.

Picture (Form)

Resmin, ilişkili metnine göre konumu (sol, üst, sağ vb.)

PicturePosition (Form)

Klavye ve fare:

Denetimin kısayol tuşu.

Accelerator (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya I-çubuğu).

MousePointer (Form)

 1. Geliştirici ' yi tıklatın ve Ekle' yi tıklatın ve ActiveX denetimlerialtında Metin kutusu Düğme resmi tıklatın.

  Denetimler grubu

 2. Metin kutusunun sol üst köşesinin yerleştirilmesini istediğiniz çalışma sayfası konumunu tıklatın.

 3. ActiveX denetimini düzenlemek için Tasarım modu Düğme resmi ' ı tıklatın.

 4. Denetim özelliklerini belirtmek için Özellikler Kod düzenle düğmesi tıklatın.

  İpucu: Ayrıca, metin kutusunun sağ tıklatıp Özellikler 'i de tıklatabilirsiniz.

  Özellikler iletişim kutusu görüntülenir. Her bir özellik hakkında ayrıntılı bilgi için, özelliği seçip F1 tuşuna basarak Visual Basic Yardım konusunu görüntüleyin. Ayrıca, Visual Basic Yardımı Ara kutusuna özelliğin adını da yazabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde kullanılabilir özellikler özetlenmektedir.

  İşlevsel kategoriye göre metin kutusu özelliklerinin özeti

Bunu belirtmek istiyorsanız

Bu özelliği kullanın

Genel:

Çalışma kitabı açıldığından denetimin yüklenip yüklenmeyeceği. (ActiveX denetimleri için göz ardı edilir.)

AutoLoad (Excel)

Denetimin odağı alıp almayacağı ve kullanıcı tarafından oluşturulan olayları yanıt verip vermeyeceği.

Enabled (Form)

Denetimin düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Locked (Form)

Denetimin adı.

Name (Form)

Denetimin altındaki hücrelere bağlanma biçimi (Serbest kayan, taşı ancak boyutlandırma veya taşı ve boyutlandır).

Placement (Excel)

Denetimin yazdırılıp yazdırılamayacağı.

PrintObject (Excel)

Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğu.

Visible (Form)

Metin:

Seçimi genişletmek için kullanılan temel birimin bir sözcük mü yoksa karakter mi olduğu.

OtomatikSözcükSeçimi (Form)

Yazı tipi öznitelikleri (kalın, italik, boyut, üstü çizili, altı çizili ve ağırlık).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Form)

Odak denetimde olmadığında seçili metnin vurgulu kalıp kalmayacağı.

SeçimiGizle (Form)

Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'nin (IME) varsayılan çalışma anı modu.

IMEModu (Form)

Denetimin boyutunun metinin tamamını veya satırlarının bir kısmını görüntülemek üzere ayarlanıp ayarlanmayacağı.

DahiliYükseklik (Form)

Kullanıcının girebileceği karakter sayısı üst sınırı.

MaksUzunluk (Form)

Denetimin birden çok metin satırı destekleyip desteklemediği.

Çok satırlı (Form)

Gerçek karakterler yerine görüntülenecek yıldız işareti (*) gibi yer tutucu karakterler.

PasswordChar (Form)

Kullanıcının metnin solunu tıklatarak metin satırını seçip seçemeyeceği.

SeçimKenarBoşluğu (Form)

Denetimdeki metin.

Metin (Form)

Denetimde metnin nasıl hizalandığı (sol, orta veya sağ).

TextAlign (Form)

Denetimin içeriğinin satır sonunda otomatik olarak kaydırılıp kaydırılmayacağı.

WordWrap (Form)

Veri ve bağlama:

Denetimin değerine bağlanan aralık.

LinkedCell (Excel)

Denetimin içeriği veya durumu.

Value (Form)

Boyut ve konum:

Denetimin boyutunun, tüm içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı.

AutoSize (Form)

Nokta cinsinden yükseklik veya genişlik.

Height, Width (Form)

Denetimle çalışma sayfasının sol veya üst kenarı arasındaki uzaklık.

Left, Top (Form)

Biçimlendirme:

Arka plan rengi.

BackColor (Form)

Arka plan stili (saydam veya donuk).

BackStyle (Form)

Kenarlığın rengi.

KenarlıkRengi (Form)

Kenarlık türü (yok veya tek çizgili).

KenarlıkStili (Form)

Ön plan rengi.

ForeColor (Form)

Denetimde gölge olup olmadığı.

Shadow (Excel)

Kenarlığın görüş açısı (düz, kabarık, basık, baskılı veya tümsekli).

SpecialEffect (Form)

Kullanıcı denetim için izin verilen en çok sayıda karakteri girdiğinde otomatik sekme gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği.

OtoSekme (Form)

Klavye ve fare:

Sürükle ve bırak özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.

SürüklemeDavranışı (Form)

Denetimi girerken seçim davranışı (tümünü seç veya değiştirme).

AlanGirmeDavranışı (Form)

ENTER tuşuna basmanın etkisi (yeni bir satır oluştur veya odağı taşı).

EnterKeyBehavior (Form)

Özel fare simgesi.

MouseIcon (Form)

Kullanıcı fareyi belirli bir nesnenin üzerinde konumlandırdığında görüntülenen işaretçi türü (örneğin, standart, ok veya I-çubuğu).

MousePointer (Form)

Düzenleme bölgesinde sekmelere izin verilip verilmeyeceği.

TabKeyBehavior (Form)

Metin kutusuna özgü:

Denetimde dikey kaydırma çubuklarının, yatay kaydırma çubuklarının veya her ikisinin birden bulunup bulunmayacağı.

KaydırmaÇubukları (Form)

 1. Dosya'ya ve ardından Seçenekler'e tıklayın, sonra da Şeridi Özelleştir'e tıklayın.

 2. Ana Sekmeler altında Geliştirici onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Etiket, hücrenin veya metin kutusunun amacını belirtir, kısa yönergeler görüntüler ya da başlık veya resim yazısı sağlar. Etiketler tanımlayıcı bir resim de görüntüleyebilir. Yönergeleri esnek bir şekilde yerleştirmek için, metni vurgulamak için ve birleştirilen hücreler ya da belirli bir hücre konumu pratik bir çözüm olmadığında kullanın.

Metin kutusu, bir hücredeki metin veya verileri görüntüleyebileceğiniz, girebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz dikdörtgen bir kutudur. Metin kutusu statik olabilir ve kullanıcıların yalnızca okuyabildiği veriler sağlayabilir. Serbestçe gezinen bir nesne görüntülemek istediğinizde, hücreye metin girmek yerine metin kutusu kullanın. Ayrıca, satır ve sütun sınırlarından bağımsız bir metni görüntülemek veya görmek istediğinizde, çalışma sayfasındaki veri tablosunun ızgara düzenini koruyarak bir metin kutusu kullanabilirsiniz.

Form denetimindeki etiket:

Form etiket denetimi örneği

ActiveX denetimi etiketi:

ActiveX etiket denetimi örneği

ActiveX metin kutusu denetimi:

ActiveX metin kutusu denetimi örneği

Not: 

 • Bir dizi yer tutucu karakterle parola kabul eden bir metin kutusu oluşturmak için PasswordChar özelliğini kullanın. Bağlantılı hücreyi veya metnin depolandığı diğer konumu koruduğunuzdan emin olun. Büyük ve küçük harflerden, sayı ve simgelerden oluşan, House27 değil de Y6dh!et5 gibi güçlü parolalar kullanın. Parolalar 8 veya daha fazla karakterden, en iyisi 14 karakterden oluşmalıdır.

  Parolanızı unutmayın. Unutursanız, geri almanıza yardımcı olamayız. Office'te her şeyin kilidini açan bir anahtar yoktur. Parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

 • Yatay ve dikey kaydırma çubukları bulunan kaydırmalı, çok satırlı bir metin kutusu oluşturmak için, Çok satırlı özelliğinde True, AutoSize ve WordWrap özelliklerinde False, KaydırmaÇubukları özelliğinde 3 ve LinkedCell özelliğinde de metni içermesini istediğiniz hücrenin adresini (D1 gibi) ayarlayın. Yeni satır girmek için, kullanıcının bağlantılı hücrede depolanmış özel bir karakteri oluşturan CTRL+ENTER veya ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basması gerekir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×