Çalışma sayfasını koruma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kullanıcıların çalışma sayfasındaki verileri yanlışlıkla veya bilerek değiştirmesini, taşımasını veya silmesini önlemek için, Excel çalışma sayfanızdaki hücreleri kilitleyebilir ve ardından sayfayı parolayla koruyabilirsiniz. Ekip durum raporu çalışma sayfasının sahibi olduğunuzu varsayalım. Bu çalışma sayfasında ekip üyelerinin yalnızca belirli hücrelere veri eklemesini ve başka hiçbir şeyi değiştirememesini istiyorsunuz. Çalışma sayfası korumasıyla, sayfanın yalnızca belirli bölümlerini düzenlenebilir duruma getirebilirsiniz ve kullanıcılar sayfanın diğer hiçbir bölgesinde verileri değiştiremez.

Önemli: 

 • Çalışma sayfası düzeyi koruması bir güvenlik özelliği değil yöneliktir. Çalışma sayfasındaki kilitli hücreleri değiştirmesini kullanıcıları doğrudan engeller.

 • Çalışma sayfasını korumak, bir Excel dosyasını veya çalışma kitabını parolayla korumaktan farklı bir işlemdir. Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:

 • Dosyanızı başka kullanıcıların açamayacağı şekilde kilitlemek için, bkz. Excel dosyasını koruma.

 • Kullanıcıların çalışma kitabının içinde sayfaları eklemesini, değiştirmesini, taşımasını, kopyalaması veya gizlemesini/göstermesini önlemek için, bkz. Çalışma kitabını koruma.

 • Excel dosyanızı, çalışma kitabını ve çalışma sayfasını koruma arasındaki farkı öğrenmek için, bkz. Excel’de koruma ve güvenlik.

Hangi hücre öğelerini kilitlemek istediğinizi seçme

Korumalı olmayan bir sayfada şunları kilitleyebilirsiniz:

Not: ActiveX denetimleri, form denetimleri, şekiller, grafikler, SmartArt, Mini Grafikler ve Dilimleyiciler gibi daha birçok öğe, elektronik tabloya eklediğinizde zaten kilitli durumda olur. Ama kilidin çalışması için sayfa korumasını etkinleştirmeniz gerekir. Sayfa korumasını etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için, izleyen bölüme bakın.

Sayfa korumasını etkinleştirme

Çalışma sayfası koruması iki adımlı bir işlemdir. İlk adım diğer kişilerin düzenleyebileceği hücrelerin kilidini açmaktır ve ardından çalışma sayfasını parolayla veya parolasız koruyabilirsiniz.

1. Adım: Düzenlenebilir olması gereken tüm hücrelerin kilidini açma

 1. Excel dosyanızda, korumak istediğiniz çalışma sayfası sekmesini seçin.

 2. Diğer kişilerin düzenleyebileceği hücreleri seçin.

  İpucu: Bitişik olmayan birden çok hücre seçmek için Ctrl+Sol Tıklama tuşlarına basabilirsiniz.

 3. Sayfanın herhangi bir yerine sağ tıklayın, Hücreleri Biçimlendir’i seçin (ya da Ctrl+1 veya Mac’te Command+1 tuşlarını kullanın), sonra Koruma sekmesine gidin ve Kilitli kutusunu temizleyin.

  Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda koruma sekmesi

2. Adım: Çalışma sayfasını koruma

Ardından, kullanıcıların sayfada yapmalarına izin verilen eylemleri (sütun veya satırları ekleme veya silme, nesneleri düzenleme, sıralama veya Otomatik Filtre’yi kullanma gibi) seçin. Buna ek olarak, çalışma sayfanızı kilitlemek için parola da belirtebilirsiniz. Parola, diğer kişilerin çalışma sayfası korumasını kaldırmasını engeller. Çünkü sayfanın korumasını kaldırmak için parolanın girilmesi gerekir.

Aşağıda, sayfanızı korumak için izlenecek adımlar verilmiştir.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Sayfayı Koru'ya tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü
 2. Bu çalışma sayfasının tüm kişileri aşağıdakileri yapabilir listesinde, kişilerin değiştirebilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

  Sayfayı Koru iletişim kutusu

  Seçenek

  Kullanıcıların şunları yapmasını sağlar

  Kilitli hücreleri seç

  İşaretçiyi, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Koruma sekmesinde Kilitli kutusunun işaretlendiği hücrelere taşıma. Varsayılan olarak, kullanıcıların kilitli hücreleri seçmesine izin verilir.

  Kilidi açılmış hücreleri seç

  İşaretçiyi, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Koruma sekmesinde Kilitli kutusunun işaretinin kaldırıldığı hücrelere taşıma. Varsayılan olarak, kullanıcılar kilitli olmayan hücreleri seçebilir ve kullanıcılar korunan bir çalışma sayfasındaki kilitli olmayan hücreler arasında hareket etmek için SEKME tuşuna basabilir.

  Hücreleri biçimlendir

  Hücreleri Biçimlendir ve Koşullu Biçimlendirme iletişim kutularındaki seçeneklerde değişiklik yapma. Çalışma kitabını korumaya başlamadan önce koşullu biçimlendirme uyguladıysanız, kullanıcı başka bir koşula uyan değerler girdiğinde biçimlendirmenin değiştirilmesine devam edilir.

  Sütunları biçimlendir

  Sütun genişliğini değiştirme veya sütunları gizleme dahil olmak üzere herhangi bir sütun biçimlendirme komutunu kullanma (Giriş sekmesi, Hücreler grubu, Biçim düğmesi).

  Satırları biçimlendir

  Satır yüksekliğini değiştirme veya satırları gizleme dahil olmak üzere herhangi bir satır biçimlendirme komutunu kullanma (Giriş sekmesi, Hücreler grubu, Biçim düğmesi).

  Sütun ekle

  Sütun ekleme.

  Satır ekle

  Satır ekleme.

  Köprüler ekle

  Kilitli olmayan hücrelere bile yeni köprü ekleme.

  Sütun sil

  Sütun silme.

  Not: Sütun Sil korunuyorsa ve sütun ekleme korumalı değilse, kullanıcı sütunlar ekleyebilir, ancak bunları silemezsiniz.

  Satır sil

  Satır silme.

  Not: Satır Sil korumalı değilse ve satır ekleme korumalı değilse, kullanıcı satırlar ekleyebilir, ancak bunları silemezsiniz.

  Sırala

  Verileri sıralamak üzere herhangi bir komut kullanma (Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu).

  Not: Kullanıcılar bu ayardan bağımsız olarak, korumalı bir çalışma sayfasındaki kilitli hücreleri içeren aralıkları sıralayamaz.

  Otomatik Filtre kullan

  Otomatik Filtreler uygulandığında, aralıklardaki filtreyi değiştirmek için aşağı açılan okları kullanma.

  Not: Kullanıcılar bu ayardan bağımsız olarak, korumalı bir çalışma sayfasında Otomatik Filtre uygulayamaz veya kaldıramazlar.

  Özet Tablo raporlarını kullan

  PivotTable raporlarını biçimlendirme, düzenini değiştirme, yenileme veya başka bir yolla değiştirme ya da yeni raporlar oluşturma.

  Nesne düzenle

  Aşağıdakilerden birini yapma:

  • Çalışma sayfasını korumadan önce kilidini açmadığınız grafik nesnelerinde (eşlemeler, katıştırılmış grafikler, şekiller ve metin kutuları) değişiklik yapın. Örneğin, çalışma sayfasının makroyu çalıştıran bir düğmesi varsa, makroyu çalıştırmak için bu düğmeye tıklayabilir ancak düğmeyi silemezsiniz.

  • Ekli grafikte biçimlendirme gibi bir değişiklik yapın. Kaynak verilerini değiştirdiğinizde grafiğin güncelleştirilmesi devam eder.

  • Açıklamaları ekleyin veya düzenleyin.

  Senaryoları düzenle

  Gizlediğiniz senaryoları görüntüleme, değişikliklerini engellediğiniz senaryoları değiştirme ve bu senaryoları silme. Kullanıcılar, değişen hücrelerin değerlerinde değişiklik yapabilir (hücreler korunmuyorsa) ve yeni senaryolar ekleyebilir.

 3. İsteğe bağlı olarak, Sayfa korumasını kaldırma parolası kutusuna bir parola girin ve Tamam’a tıklayın. Parolayı Onayla iletişim kutusunda parolayı yeniden girin ve Tamam'a tıklayın.

  Önemli: 

  • Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan güçlü parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Parolalar 8 veya daha çok karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakterin kullanıldığı bir geçiş tümcesi daha uygun olur.

  • Parolanızı anımsamanız önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft bu parolayı geri getiremez.

Çalışma sayfası korunduğunda, şeritteki Sayfayı Koru seçeneği Sayfa Korumasını Kaldır olarak değişir. Bu seçeneği görüntülemek için, şeritteki Gözden Geçir sekmesine tıklayın ve Değişiklikler altında Sayfa Korumasını Kaldır’a bakın.

Excel Şerit Görüntüsü
Korumalı olmayan sayfada, şeritte Sayfayı Koru seçeneği görüntülenir

Excel Şerit Görüntüsü

Sayfanın korumasını kaldırmak için şu adımları izleyin:

 1. Korumasını kaldırmak istediğiniz çalışma sayfasına gidin.

 2. Dosya > Bilgi > Koru > Sayfa Korumasını Kaldır’a gidin veya Gözden Geçir sekmesi > Değişiklikler > Sayfa Korumasını Kaldır’ı kullanın.

 3. Sayfa parolayla korunuyorsa, Sayfa Korumasını Kaldır iletişim kutusuna parolayı girin ve Tamam’a tıklayın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Excel'de koruma ve güvenlik

Excel dosyasını koruma

Çalışma kitabını koruma

Korunan çalışma sayfasındaki belirli alanları kilitleme veya kilidini açma

Hücreleri korumak için kilitleme

Formülleri gösterme veya gizleme

Denetimleri ve bağlı hücreleri çalışma sayfasında koruma

Korumalı çalışma sayfasında kopyalama ve yapıştırma

Video: Parola korumalı çalışma kitapları ve çalışma sayfaları (Excel 2013)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×