Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Verileri hızlıca çözümleme çalışabilme daha iyi iş kararları vermenize yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle çok sayıda veri varsa ne zaman nereden başlayacağını bilmek zor değildir. PivotTable'ları özetlemek, çözümleme, inceleme ve verilerinizi sunmak için mükemmel bir yoludur ve yalnızca birkaç tıklatmayla oluşturabilirsiniz. PivotTable'ları çok esnek ve hızla nasıl sonuçlarınızı görüntülemeniz bağlı olarak ayarlanabilir. Pivotchart'lar, PivotTable'lar yaptığınızda, otomatik olarak güncelleştirecek PivotTable'lar dayalı de oluşturabilirsiniz.

Örneğin, işte ev giderleri basit bir listesi ve bunu temel alan bir PivotTable:

Ev giderleri veri

Karşılık gelen PivotTable

Ay, kategori ve tutarların PivotTable oluşturmak için örnek ev giderleri verilerSatırları bölümünde kategorileri ve sütunlar bölümünde ay örnek PivotTable

Ardından, PivotChart aşağıdadır:

Excel PivotChart örneği

Not : Bu makaledeki ekran görüntülerini Excel 2016'da gerçekleştirilen. Farklı bir sürümünü varsa görünümünüzde biraz farklı olabilir, ancak aksi belirtilmediği sürece, işlevselliği aynıdır.

Başlamadan önce

 • Siz veri sekmeli biçimde düzenli ve herhangi bir boş satır veya sütun görüntülenmemesi. İdeal örneğimizde yukarıdaki gibi bir Excel tablosunu kullanabilirsiniz.

 • Mükemmel bir PivotTable veri kaynağını tablolarıdır, satır eklenir çünkü tablo otomatik olarak eklenir PivotTable'da verileri yenilerseniz ve PivotTable alanları listesinde yeni sütunların eklenecektir. Aksi takdirde, iki veri kaynağı aralığı el ile güncelleştirmenizgerekir veya dinamik bir adlandırılmış aralık formülükullanın.

 • Sütunlarda veri türleri aynı olmalıdır. Örneğin, tarihler ve metin aynı sütundaki karıştırmak adılları.

 • PivotTable'ları fiili verilerinizi herhangi bir şekilde değişiklik olmayan şekilde önbelleği adlı verilerinizin anlık görüntüsünü üzerinde çalışın.

PivotTable oluşturma

Önerilen PivotTable deneyimi PivotTable'lar ile sınırlı yeteneklere sahip veya nasıl başlayacağınızı emin değilseniz, iyi bir seçimdir. Bu özellik kullandığınızda, Excel PivotTable'nın en uygun bölümlerinde verilerle eşleşen göre anlamlı Düzen belirler. Bu ek denemeler için başlangıç noktası size yardımcı olur. Önerilen PivotTable oluşturulduktan sonra farklı yönlendirmeler keşfedin ve belirli sonuçları elde etmek için alanları yeniden düzenleyin. Önceki bir sürümü varsa, Excel 2013'te, özellik eklendi önerilen PivotTable'lar nedenle nasıl el ile PivotTable yerine oluşturmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Önerilen PivotTable

El ile PivotTable oluşturma

 1. Kaynak verileri veya tablo aralıktaki bir hücreyi tıklatın.

 2. Ekle gidin > tablolar > PivotTable önerilir.

  Ekle > önerilen PivotTable'lar Excel'in için sizin için PivotTable oluşturma

 3. Excel verilerinizi analiz ve size birkaç seçenek ile gibi ev giderleri verileri kullanarak bu örnekte sunar.

  Excel önerilen PivotTable'lar iletişim
 4. Size en uygun olanları PivotTable'ı seçin ve Tamam' ı tıklatın. Excel yeni bir sayfada bir PivotTable oluşturma ve PivotTable alan listesi görüntüleyin.

 1. Kaynak verileri veya tablo aralıktaki bir hücreyi tıklatın.

 2. İçin Ekle > Tablo > PivotTable.

  Ekle > PivotTable boş bir Özet Tablo eklemek için

  Mac 2011 için ve önceki Excel usiojng başladıysanız, Çözümleme grubunda veri sekmesinde PivotTable düğmesi olur.

  Veri sekmesi, çözümleme grubu

 3. Excel PivotTable Oluştur iletişim kutusu seçili aralıkta veya tabloda adınızla görüntüler. Bu durumda, biz "tbl_HouseholdExpenses" adlı bir tablo kullanıyorsunuz demektir.

  Excel PivotTable Oluştur iletişim
 4. PivotTable raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin bölümünde Yeni çalışma sayfasıveya Var olan çalışma sayfasınıseçin. Varolan bir çalışma sayfasıiçin çalışma sayfası hem PivotTable yerleştirilen istediğiniz hücreyi seçmek gerekir.

 5. PivotTable'ınızı birden çok tablo veya veri kaynakları dahil etmek istiyorsanız, Bu verileri veri Modeli'ne Ekle onay kutusunu tıklatın.

 6. Tamam' ı tıklatın ve Excel boş bir PivotTable oluşturma ve PivotTable alan listesi görüntüleyin.

PivotTable alanları listesiyle çalışma

En üstündeki Alan adı alanında, PivotTable'ınıza eklemek istediğiniz herhangi bir alan için onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak, sayısal olmayan alanlar satır alanına eklenir, tarih ve saat alanları sütun alanına eklenir ve sayısal alanlar değerler alanına eklenir. El ile de sürükle ve bırak herhangi bir kullanılabilir PivotTable alanlardan hiçbirini öğesini veya PivotTable'ınızı artık bir öğeyi istiyorsanız, sadece oturumunu alanlar listesinde sürükleyin veya işaretini kaldırın. Alan öğeleri yeniden düzenlemek aktarabilmenin, dolayısıyla görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek kolaylaştırır PivotTable özellikleri biridir.

PivotTable alanlar listesi

PivotTable'da karşılık gelen alanları

Excel PivotTable alanları listesi iletişim kutusu örneğiÖzet Tablo ve alanları alanlar listesine nasıl ilişkilendirmek örneği.

PivotTable değerlerini

 • Değerleri özetleme

  Varsayılan olarak, değerler alanında yerleştirilir PivotTable alanları TOPLAMolarak görüntülenir. Excel verilerinizi metin olarak yorumlar varsa, bir SAYIgörüntülenir. Değer alanları için veri türleri birlikte yüklemeyin emin olmak bu kadar önemli nedeni budur. İlk alan adının sağındaki oku tıklatarak varsayılan hesaplama değiştirin ve sonra Değer alanı ayarları seçeneğini belirleyin.

  Excel değer alanı ayarları iletişim kutusu

  Ardından, Değerleri Özetleme ölçütü bölümünde hesaplamayı değiştirme. Hesaplama yöntemini değiştirme, Excel otomatik olarak bunu Özel adı bölümünde, "Toplam birini AlanAdı", gibi ekleyeceği ancak değiştirebileceğiniz unutmayın. Sayı biçim düğmesini tıklatın, alanın tamamı için sayı biçimini değiştirebilirsiniz.

  Değerleri Özetleme ölçütü seçenekleri için Excel değer alanı ayarları iletişim kutusu

  İpucu : Hesaplama Değerleri Özetleme ölçütü bölümünde değiştirilmesi PivotTable alan adını değiştirir beri işiniz bitene kadar PivotTable alanları yeniden adlandırın değil en iyisidir PivotTable ayarlama. Bir eli kullanmaktır Bul ve Değiştir (Ctrl + H) >Aranan > "toplamı", ardından resimle > el ile yeniden yazmak yerine aynı anda her şeyi değiştirmek için boş bırakın.

 • Değer Gösterimi

  Verileri özetlemek için bir hesaplamada kullanmak yerine, aynı zamanda onu alanının yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, biz değerlerin toplamını yerine bir toplamın yüzdesi olarak görüntülemek için bizim ev giderleri tutarları değiştirildi.

  Bir toplamın yüzdesi olarak görüntülenen değerleri içeren PivotTable örneği

  Değer alanı ayarı iletişim kutusunu açtıktan sonra Değer Gösterimi sekmesinden seçimlerinizi yapabilirsiniz.

  PivotTable Değer alanı ayarları > iletişim değer gösterimi
 • Bir değeri bir hesaplama ve yüzde görüntüleme.

  Sadece öğeyi iki kez değerleri bölümüne sürükleyin ve ardından her biri için Değerleri Özetleme ölçütü ve Değer Gösterimi seçenekleri ayarlayın.

PivotTable'ları yenileme

PivotTable veri kaynağınız için yeni veri eklerseniz, o veri kaynağında oluşturulan herhangi bir PivotTable'ları yenilenmesi gerekir. Tek bir PivotTable yenilemek için sağ tıklatın PivotTable aralık seçin yenilemeherhangi bir yerindeki kaldırabilirsiniz. Birden çok PivotTable'ları varsa, ilk select herhangi bir Özet Tablo ve ardından Şerit üzerindeki tüm hücre PivotTable araçları Git > Çözümle > veri > Yenile düğmesi ve select Tümünü Yenile'nınaltındaki oku tıklatın .

Şerit'ten, tüm PivotTable'ları yenilemek > PivotTable araçları > Çözümle > veri yenileme düğmesinin altındaki oku tıklatın ve tümünü Yenile'yi seçin.

Özet Tablo silme

Bir PivotTable oluşturdunuz ve artık istemediğinize karar verirseniz, siz yalnızca tüm PivotTable aralığı seçin, sonra Deletetuşuna basın. Bunu diğer veri veya PivotTable'lar veya grafikleri çevresinde herhangi bir etkisi yoktur. PivotTable saklamak istediğiniz başka veriler bulunmayan ayrı bir sayfadaysa Bu sayfayı silmek PivotTable kaldırmak için hızlı bir yoludur.

PivotTable'lar hakkında belirli bir soru var mı?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel’in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

PivotChart oluşturma

Birden çok tablodaki verileri çözümlemek için bir veri modeli ile PivotTable oluşturma

PivotTable'da alanları düzenlemek için alan listesini kullanma

PivotTable kaynak verilerini değiştirme

PivotTable'da değerleri hesaplama

PivotTable'ı silme

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×