Çalışma sayfalarına sayfa numaraları ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel çalışma sayfası yazdırırken sayfalarda numaraları göstermek isterseniz, çalışma sayfalarının üstbilgi veya altbilgilerine sayfa numaraları ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sayfa numaraları Normal görünümdeyken çalışma sayfasında gösterilmez; bu numaralar yalnızca Sayfa Düzeni görünümünde ve yazdırılan sayfalarda görünür.

Not: Bu makaledeki ekran görüntüleri Excel 2016'dan alınmıştır. Farklı bir sürüm kullanıyorsanız, biraz farklı bir görünümle karşılaşabilirsiniz ancak aksi belirtilmediği sürece işlev aynıdır.

Tek bir çalışma sayfasına sayfa numaraları ekleme

 1. Sayfa numaraları eklemek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel, çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde görüntüler. Bu görünümü açmak için durum çubuğundan Sayfa Düzeni  düğme görüntüsü düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 3. Çalışma sayfasında, Üstbilgi eklemek için tıklatın veya Altbilgi eklemek için tıklatın yazan yeri tıklatın.

  Böylece, Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir ve Tasarım sekmesi eklenir.

 4. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarasının görünmesini istediğiniz konumu belirtmek için, üstbilgi veya altbilginin Sol kısım, Orta kısım veya Sağ kısım kutusunun içini tıklatın.

 5. Tasarım sekmesinin Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubundan Sayfa Numarası'nı tıklatın.

  Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubunda, Sayfa Numarası'nı tıklatın

  Seçilen kısımda &[Sayfa] yer tutucusu belirir.

  Toplam sayfa sayısını eklemek isterseniz, &[Sayfa] yer tutucusundan sonra bir boşluk girin, / yazın ve ardından bir boşluk daha bırakın ve sonra, Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubundan Sayfa Sayısı'nı tıklatın.

  Seçilen kısımda &[Sayfa] / &[ToplamSayfa] yer tutucusu belirir.

 6. Sayfa Düzeni görünümünde gerçek sayfa numaralarını görüntülemek için, üstbilgi veya altbilgi alanı dışında bir yeri tıklatın.

 7. Sayfa Düzeni görünümünde çalışmayı tamamladıktan sonra, Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubundan Normal'i tıklatın.

  Görünüm sekmesinde Normal'i tıklatın

  Durum çubuğundaki Normal Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

  Bir çalışma sayfası için sayfa numaralarını, bu numaraları ekranda görebildiğiniz Sayfa Düzeni görünümünde ekleyebilir veya aynı anda birden çok çalışma sayfasına sayfa numaraları eklemek isterseniz Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Grafik sayfası gibi diğer sayfa türleri için, sayfa numaralarını yalnızca Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

Birden çok çalışma sayfasına sayfa numaraları ekleme

Çalışma kitabınızda birden fazla çalışma sayfasına Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak sayfa numarası ekleyebilirsiniz. Örneğin, çalışma kitabınızda her biri iki sayfa uzunluğunda iki çalışma sayfası varsa, ilk çalışma sayfasında 1 ve 2 sayfa numaraları olur. İkinci çalışma sayfasında da 1 ve 2 numaralı iki sayfa olacaktır.

İpucu: Çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarına sıralı olarak sayfa numarası eklemek için her çalışma sayfasının başladığı sayfa numarasını değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama.

 1. Sayfa numaraları eklemek istediğiniz çalışma sayfalarını veya grafik sayfalarını tıklatın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Sayfa sekmesini tıklatın

İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma oklarını tıklatın

İki veya daha fazla bitişik sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

Bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

İpucu: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı düğme görüntüsü düğmesini (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklatın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 2. Sayfa Yapısı iletişim kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesinde, Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi seçeneğini tıklatın.

 3. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarasının görünmesini istediğiniz konumu belirtmek için, Sol kısım, Orta kısım veya Sağ kısım kutusunun içini tıklatın.

 4. Numaraları eklemek için, Sayfa Numarası Ekle düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Seçilen kısımda &[Sayfa] yer tutucusu belirir.

  Notlar: 

  • Toplam sayfa sayısını eklemek isterseniz, &[Sayfa] yer tutucusundan sonra bir boşluk girin, / yazıp bir boşluk daha bırakın ve sonra, Sayfa Sayısı Ekle düğmesini düğme görüntüsü tıklatın.

  • Seçilen kısımda &[Sayfa] / &[ToplamSayfa] yer tutucusu belirir.

Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama

Tüm çalışma sayfalarını çalışma kitabında sıralı olarak numaralandırmak için önce çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarına sayfa numarası ekleyin, ardından her çalışma sayfasının uygun numarayla başlayacak şekilde sayfa numarasını başlatmak için aşağıdaki yordamı kullanın. Örneğin, iki sayfa olarak yazdırılmış iki çalışma sayfalı çalışma kitabınız varsa bu yordamı ikinci çalışma sayfasını 3. sayfa numarasıyla başlatmak üzere kullanırsınız.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı düğme görüntüsü düğmesine (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklayın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 2. Sayfa sekmesinde, İlk sayfa numarası kutusuna ilk sayfa için kullanmak istediğiniz numarayı yazın.

  Varsayılan numaralandırma sistemini kullanmak için, İlk sayfa numarası kutusuna Otomatik yazın.

Sayfaları numaralandırma sırasını değiştirme

Varsayılan olarak, Excel sayfaları çalışma sayfası üzerinde yukarıdan aşağıya ve sonra da soldan sağa doğru numaralandırır ve yazdırır, ancak sayfaları numaralandırma ve yazdırma yönünü önce soldan sağa, sonra yukarıdan aşağı olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

 1. Numaralandırma sırasını değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı düğme görüntüsü düğmesine (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklayın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 3. Sayfa sekmesinde, Sayfa sırası altında Önce aşağı, sonra yana veya Önce yana, sonra aşağı seçeneğini tıklatın.

  Her bir seçeneğin yönü önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfa numaralarını silme

 1. Sayfa numaralarını kaldırmak istediğiniz çalışma sayfalarını veya grafik sayfalarını tıklatın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Sayfa sekmesini tıklatın

İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma oklarını tıklatın

İki veya daha fazla bitişik sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

Bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

İpucu: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Group] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı düğme görüntüsü düğmesini (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklatın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 2. Üstbilgi/Altbilgi sekmesinde Üstbilgi veya Altbilgi açılan menüsünü, ardından da.(yok)seçeneğini tıklatın.

  Not: (yok) seçeneğini tıklatmak için listenin en üstüne kaydırmanız gerekebilir.

Sayfa numarası ekleme

 1. Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi öğesini tıklatın.

  Excel, sayfa düzeni görünümüne otomatik olarak değiştirir.

 2. Üstbilgi ve altbilgi sekmesinde, Üstbilgi veya altbilgiyitıklatın ve sonra istediğiniz sayfa numarası biçimini seçin.

  Üstbilgi Sayfa numaralarını yazdırılan sayfanın en üstünde görünmesini ve altbilgiye sayfa numaraları altında görünür.

 3. İşiniz bittiğinde, sayfa düzeni görünümünde ya da sürdürün yapabilecekleriniz veya Normal görünümüne geçiş yapabileceğiniz zaman NormalGörünüm sekmesinde tıklatarak görünümü.

Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama

1'den başka bir sayfa numarası ile başlayan ilk yazdırılan sayfa yapabilirsiniz. Bu sayfayı öncesine gelmesi diğer yazdırılan sayfalar varsa kullanışlıdır. Örneğin, 1 ve 2 sayfalar için hesap bir 2-sayfa Word belgesi yazdırılabileceği ve Excel sayfanız 3 sayfasında sonra başlatın.

 1. Sayfa düzeni sekmesinde Sayfa Yapısı' nı tıklatın.

 2. Sayfa sekmesinde, ilk sayfa numarası kutusuna ilk sayfa numarası için istediğiniz sayıyı yazın. Örneğin, 3ilk sayfa numarası istediyseniz, numara 3yazın.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Toplam sayfa sayısı, örneğin sayar bir sayfa numarası biçimi kullanıyorsanız: Sayfa 3 / 7, ikinci sayı için bir düzeltme yapmak gerekir. Bu ayarlama, yoksa kalırsınız şuna ile sağlar: sayfa 10 / 7.

 1. Sayfa Yapısı' ndaki Üstbilgi/altbilgi sekmesini tıklatın ve sonra Özel üstbilgi veya Özel Altbilgi'yitıklatın.

 2. Sonra Sayfa & [Sayfa], & [Toplamsayfa], artı işaretini (+) yazın ve sonra ilk sayfa numaranızı önce gelen sayfa sayısını yazın.

  Örneğin, 3, ilk sayfa numarası değilse, toplam sayfa sayısı 2 sayfaların eklenmesi gerekir. Böylece sonunda bir + 2 yazın: Sayfa & [Sayfa], & [Toplamsayfa] + 2 ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 3. Tekrar Tamam’a tıklayın.

Sayfalar numaralandırılır sırasını değiştirme

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, Sayfa Yapısı' nı tıklatın ve sonra sayfayıtıklatın.

 2. Sayfa sırasıaltında sayfa numaralandırmayı istediğiniz düzeni seçin.

Sayfa numaralarını kaldırma

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, Sayfa Yapısı' nı tıklatın ve sonra Üstbilgi/altbilgi' ı tıklatın.

 2. Üstbilgi veya altbilgi(yok)öğesini seçin.

  (Yok) listesinin en üstündeki bulmak için kaydırma yapmanız gerekebilir.

Sayfa numarası ekleme

 1. Düzen sekmesinde, Sayfa Yapısıaltında Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 2. Üstbilgi veya altbilgialtında açılır menüsünde, eklemek istediğiniz sayfa numarası biçimini seçin.

  Üstbilgi biçimleri yazdırılan sayfanın en üstünde görünmesini ve alt kısmında altbilgi biçimleri gösterilir.

  İpuçları: 

  • Sayfanızı önizleme modunda görüntüleyerek sayfa numaralarınızı nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Düzen sekmesinde, Yazdır' ın altında Önizleme' yi tıklatın.

  • Aynı anda birden çok sayfa çalışma kitabınızdaki sayfa numaraları eklemek için Üstbilgi ve altbilgitıklatmadan önce istediğiniz sayfaları seçin. Seçtiğiniz sayfa numarası biçimini seçili tüm sayfalara uygulanır.

  • Özelleştirme üstbilgi veya Altbilgiyi özelleştirme, tıklatıp yönergelerini izleyerek, sayfa numaraları ile tamamen özel üstbilgi veya altbilgi oluşturabilirsiniz.

Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama

 1. Düzen sekmesinde, Sayfa Yapısıaltında Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 2. İstediğiniz biçimde sayfa numaraları ekleyin.

 3. Özelleştirme üstbilgi veya Altbilgiyi özelleştirme, sayfa numaralarının görüntüleneceği yeri bağlı olarak'ı tıklatın.

 4. Sayfa numarası kodu & [Sayfa]için Ara ve hemen arkasına noktasını bu konuma taşımak için tıklatın.

 5. Artı işareti (+) yazın ve sonra Başlangıç sayfası ilerletmek ölçüt olarak kullanmak istediğiniz sayfa sayısını yazın. + 3yazın şekilde Örneğin, 4 sayfada başlatmak için başlangıç sayfa numarasını üç sayfaları tarafından büyüyen. Kod artık & [Sayfa] + 3olarak görünür.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Üstbilgi veya altbilgi kutusunda, yeni ilk sayfa üstbilgi veya altbilgi gösterilir.

  Not: Toplam sayfa sayısını içeren bir sayfa numarası biçimini kullanmak istiyorsanız, Sayfa 4 / 7gibi ayrıca artı işaretini (+) ve sayfa numarası artış toplam sayfa kod & [Sayfa]eklediğinizden emin olun.

Sayfalar numaralandırılır sırasını değiştirme

 1. Düzen sekmesinde, Sayfa Yapısıaltında Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 2. Sayfa sekmesinde, Sayfa sırası, sayfa numaralandırmayı istediğiniz düzeni seçin.

Sayfa numaralarını kaldırma

 1. Düzen sekmesinde, Sayfa Yapısıaltında Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 2. Üstbilgi veya altbilgialtında açılır menüsünde, (yok)öğesini seçin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×