Çalışma kitaplarını denetleyerek gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel çalışma kitabının elektronik kopyasını paylaşmayı planlıyorsanız çalışma kitabının kendisinde veya belge özelliklerinde (meta veri) depolanmış olabilecek gizli veriler veya kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını görmek üzere çalışma kitabını gözden geçirmek akıllıca olacaktır. Bu gizli bilgiler, kuruluşunuz veya çalışma kitabı hakkında herkesle paylaşmak istemediğiniz ayrıntıları açığa çıkarabileceğinden çalışma kitabını diğer kişilerle paylaşmadan önce bunları kaldırmak isteyebilirsiniz.

Excel programındaki Belge Denetçisi özelliği çalışma kitaplarınızdaki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmanıza ve kaldırmanıza nasıl yardımcı olacağı açıklanmaktadır.

Not : Diğer kişilere göndermiş olduğunuz çalışma kitaplarından gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte, bir Paylaşılan çalışma kitabıçalışma kitabını kaydedilmişse, açıklamalar, ek açıklamalar, belge özellikleri ve kişisel bilgileri kaldıramazsınız. Bu bilgileri bir paylaşılan çalışma kitabı, ilk Kopyala ve Paylaşılan çalışma kitabı özelliğini kapatmakkaldırmak için.

Bu makalede

Gizli verileri ve kişisel bilgileri bulma ve kaldırma

Gizli veri ve kişisel bilgi türleri

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldırdığı bilgiler

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldıramadığı bilgiler

Gizli verileri ve kişisel bilgileri bulma ve kaldırma

Çalışma kitaplarındaki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmak ve kaldırmak için Belge Denetçisi'ni kullanabilirsiniz. Çalışma kitabınızın bir elektronik kopyasını, örneğin e-posta ekinde paylaşmadan önce Belge Denetçisi'ni kullanmanız akıllıca olacaktır.

 1. Gizli veriler ve kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını denetlemek istediğiniz çalışma kitabını açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydet'e tıklayıp özgün çalışma kitabınızın bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

  Önemli : Belge Denetçisinin kaldırdığı verileri geri yüklemek her zaman mümkün olmadığından Belge Denetçisi'ni özgün çalışma kitabınızın bir kopyası üzerinde kullanmak akıllıca olacaktır.

 3. Özgün çalışma kitabınızın kopyasında, Dosya > Bilgi’ye tıklayın.

 4. Sorunları Denetle’ye tıklayın, sonra da Belgeyi İncele'ye tıklayın.

 5. Belge Denetçisi kutusunda incelenmesini istediğiniz gizli içerik türlerini kutularını işaretleyin. Bilgileri Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldırdığı tek tek denetçileri hakkında daha fazla bilgi için bkz:

 6. Denetle'yi tıklatın.

 7. Belge Denetçisi kutusunda denetimin sonuçlarını gözden geçirin.

 8. Belgenizden kaldırmak istediğiniz gizli içerik türlerini gösteren denetim sonuçlarının yanında Tümünü Kaldır’a tıklayın.

  Önemli : 

  • Gizli içeriği çalışma kitabınızdan kaldırırsanız Geri Al'a tıklayarak bunları geri yükleyemeyebilirsiniz.

  • Veri içeren gizli satır, sütun veya çalışma sayfalarını kaldırırsanız çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli satır, sütun veya çalışma sayfalarının hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız Belge Denetçisi'ni kapatın, gizli satır, sütun veya çalışma sayfalarını görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

  • Açıklamalar ve Ek Açıklamalar, Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler ve Üstbilgiler ve Altbilgiler ile ilgili denetçiler paylaşılan çalışma kitabı olarak kaydedilmiş (Gözden Geçir > Çalışma Kitabını Paylaş) çalışma kitabında kullanılamaz. Bunun nedeni, aynı çalışma kitabında farklı kişilerin işbirliğini etkinleştirmek için paylaşılan çalışma kitaplarının kişisel bilgileri kullanmasıdır. Paylaşılan çalışma kitabından bu bilgileri kaldırmak için çalışma kitabını kaydedip paylaşımını kaldırabilirsiniz. Çalışma kitabının paylaşımını kaldırmak için Gözden Geçir > Çalışma Kitabını Paylaş’a tıklayın ve Aynı anda birden fazla kullanıcının değişiklik yapmasına izin ver kutusunu temizleyin.

   Not : Microsoft Excel Starter 2010 uygulamasında paylaşımın kaldırılması kullanılamaz. Paylaşımı kaldırmak için Excel'in tam sürümünü kullanmanız gerekir.

  • OpenDocument Çalışma Sayfası (.ods) biçiminde kaydettiğiniz çalışma sayfalarından gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırmak isterseniz çalışma sayfasını bu biçimde her kaydedişinizde Belge Denetçisi'ni çalıştırmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Gizli veri ve kişisel bilgi türleri

Excel çalışma kitaplarında çeşitli türlerde gizli veri ve kişisel bilgi kaydedilebilir. Excel programında çalışma kitabını görüntülediğinizde bu bilgiler hemen görünmeyebilir, ancak başka kişilerin bilgileri görmesi veya alması mümkün olabilir.

Gizli bilgiler, çalışma kitabı üzerinde başka kişilerle birlikte çalışabilmeniz için Excel programının çalışma kitabına eklediği veriler olabilir. Ayrıca bunlar, sizin özellikle gizli kalmasını hedeflediğiniz bilgileri de içerebilir.

Örneğin, çalışma kitaplarınızdaki gizli verilerin ve kişisel bilgilerin kaynağı olabilecek bazı öğeler şunlardır:

 • Açıklamalar ve mürekkep ek açıklamaları     Çalışma kitabınızı oluştururken başka kişilerle birlikte çalıştıysanız, çalışma kitabınız açıklama veya mürekkep ek açıklaması gibi öğeler içeriyor olabilir. Bu bilgiler diğer kişilerin, çalışma kitabı üzerinde çalışmış olan kişilerin adlarını, gözden geçirenlerin açıklamalarını ve çalışma kitabınızda yapmış olduğunuz değişiklikleri görmesine olanak verebilir.

 • Belge özellikleri ve kişisel bilgiler     Belge özellikleri, olarak da bilinen meta veri, çalışma kitabınızı yazar, konu ve başlık gibi ilgili ayrıntıları içerir. Belge özellikleri otomatik olarak en son bir çalışma kitabını bir belgenin oluşturulduğu tarih kaydedilmiş olan kişinin adı gibi Office programlarını tarafından işlenmiş bilgileri içerir ve belge konumu (Excel 2013 veya üstü). Belirli özellikler kullandıysanız, belgenizi de kişisel bilgiler (PII), e-posta üstbilgileri, inceleme için gönderme bilgileri, dolaştırma, yazıcı özelliklerini (örneğin, yazıcı yol ve güvenli yazdırma geçiş kodu) ve Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu bilgileri gibi ek tür içeriyor olabilir.

 • Üstbilgiler ve altbilgiler     Çalışma kitaplarının üstbilgilerinde ve altbilgilerinde bilgi bulunabilir.

 • Gizli satırlar, sütunlar ve çalışma sayfaları    Çalışma kitaplarında satırlar, sütunlar ve çalışma sayfalarının tamamı gizli olabilir. Gizli satır, sütun veya çalışma sayfası içeren çalışma kitaplarının kopyasını dağıtırsanız başka kişiler bunları görünür hale getirebilir ve içindeki verileri görebilir.

 • Belge sunucu özellikleri     Belge Çalışma Alanı sitesi veya Microsoft Windows SharePoint Services'a dayalı kitaplık gibi bir belge yönetim sunucusundaki bir konuma kaydedilmiş çalışma kitapları, bu sunucu konumuyla ilgili ek belge özellikleri veya bilgileri içerebilir.

 • Özel XML verileri     Çalışma kitapları, belgenin kendisinde görünmeyen özel XML verileri içerebilir. Belge Denetçisi bu XML verilerini bulabilir ve kaldırabilir.

 • Görünmeyen içerik     Çalışma kitapları, görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler içerebilir.

 • Dış bağlantılar    Çalışma kitapları, başka çalışma kitaplarındaki verilere bağlantılar (dış bağlantılar) içerebilir. Veri içeren çalışma sayfalarının adları çalışma kitaplarına kaydedilir, ancak görünmeyebilirler.

 • Eklenmiş dosyalar veya nesneler    Çalışma kitaplarında, ekli dosyalar (örneğin, bir Office veya Metin belgesi) yer alabilir veya görünür olmayan veriler içerebilen eklenmiş nesneler (grafik veya denklem gibi) bulunabilir.

 • VBA kodu makroları    Çalışma kitaplarında, gizli veriler içeren makrolar, VBA modülleri, COM veya ActiveX denetimleri, Kullanıcı Formları veya Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF) bulunabilir.

 • Önbellekte veri içerebilen öğeler    Çalışma kitapları PivotTable'lar, PivotChart'lar, dilimleyiciler, zaman çizelgeleri ve Küp formülleri için önbelleğe alınmış veriler içerebilir.

 • Excel Anketleri    Çalışma kitapları, Excel Online içinde girilmiş ve çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmiş olan, ancak burada görünmeyen Excel Anketi soruları içerebilir.

 • Senaryo Yöneticisi senaryoları    Çalışma kitaplarında, Senaryo Yöneticisi kullanılarak tanımlanmış senaryolar olabilir. Bu senaryolar önbelleğe alınmış veya gizli veriler içerebilir.

 • Filtreler    Çalışma kitaplarında, önbelleğe alınmış veya gizli verilerin çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmesine neden olabilen Otomatik Filtreler veya tablo filtreleri bulunabilir.

 • Gizli adlar    Çalışma kitaplarında, gizli verilerin kaynağı olabilecek gizli adlar olabilir.

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldırdığı bilgiler

Excel'de, Belge Denetçisi algıladığı öğeleri görüntüleyerek gizli verileri ve Excel çalışma kitaplarına özgü kişisel bilgileri bulup kaldırmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki tabloda, Belge Denetçisi'nin çalışma kitaplarınızda bulup kaldırabileceği gizli veri ve kişisel bilgi türleri listelenmektedir.

Notlar : 

 • Tabloda listelenen Excel özelliklerini tümü Microsoft Excel Starter 2010 uygulamasında desteklenmez. Excel Starter uygulamasında bulunan özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel Starter özellik desteği.

 • Kuruluşunuz Belge Denetçisi'ne özel denetçi modülleri eklemişse ek bilgi türleri görebilirsiniz.

Bu öğeler için:

Belge Denetçisi'nin aşağıdakileri bulup kaldırır:

Açıklamalar ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • Mürekkep ek açıklamaları

Not : Excel Starter 2010 uygulamasında Belge Denetçisi yalnızca ek açıklamaları kaldırır.

Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • (Excel 2013 veya sonraki bir sürümü) Belge konumu Tümünü Kaldır, varolan belge konumu tıklandığında, dosyadan silinecektir. Belge konumu Excel 2013 kapatana kadar kaydederken dosyaya eklenen veya üstü ve dosyayı yeniden yeniden çalışmaz.

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Kullanıcı adı

 • Yazıcı yol bilgileri

 • Senaryo açıklamaları

 • Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu

 • Tanımlanan adlar ve tablo adlarının açıklamaları

 • Etkin olmayan dış veri bağlantıları

Üstbilgiler ve Altbilgiler

 • Çalışma sayfası üstbilgilerindeki bilgiler

 • Çalışma sayfası altbilgilerindeki bilgiler

Gizli Satırlar ve Sütunlar

 • Gizli satırlar

 • Veri içeren gizli sütunlar

  Notlar : 

  • Çalışma kitabınızda veri içermeyen gizli sütunlar varsa ve bu sütunlar veri içeren sütunların arasında yer alıyorsa bu boş gizli sütunlar da algılanır ve kaldırılır.

  • Çalışma kitabınızdaki gizli satır veya sütunlar veri içeriyorsa bunları kaldırarak çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli satır veya sütunların hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız Belge Denetçisi'ni kapatın, gizli satır veya sütunları görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

  • Belge Denetçisi, gizli sütunlarda bulunan şekilleri, grafikleri, denetimleri, Microsoft ActiveX nesneleriyle denetimlerini, resimleri veya SmartArt grafiklerini algılamaz.

  • Gizli satırları veya sütunları gizli Tablo üst bilgisi, liste üstbilgi veya Pivottable parçası olsalar bile kaldırılmaz. Bu satırlar ve sütunlar görünür yapılır.

Gizli Çalışma Sayfaları

 • Gizli çalışma sayfaları

  Not : Çalışma kitabınızdaki gizli çalışma sayfaları veri içeriyorsa bunları kaldırarak çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli çalışma sayfalarının hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız Belge Denetçisi'ni kapatın, gizli çalışma sayfalarını görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

Özel XML Verileri

 • Çalışma kitabında depolanmış olabilecek özel XML verileri

Görünmeyen İçerik

 • Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler

  Not : Belge Denetçisi başka nesneler tarafından üzeri örtülen nesneleri algılamaz.

Belge Denetçisi'nin bulduğu ve kaldıramadığı bilgiler

Belge Denetçisi, çalışma kitabınızda görünmeyen veriler içerebilen aşağıdaki öğeleri algılar. Bu öğeleri sizin yerine kaldıramaz, çünkü çalışma kitabını düzgün çalışmamasını neden olabilir. Bulunan her öğeyi inceleyerek, el ile kaldırmaya veya statik bir resim gibi gizli veri içermeyen bir öğeyle değiştirmeye karar verebilirsiniz.

Bu öğeler için:

Belge Denetçisi aşağıdakileri bulur:

Dış bağlantılar

Diğer çalışma kitaplarındaki verilere bağlantılar Veriler içeren çalışma sayfalarının adları, çalışma kitabınızla birlikte kaydedilir, ancak orada görünmez. Dış bağlantılar aşağıdakilerde kullanılan dış başvurular içerir:

 • Çalışma sayfası hücreleri

 • Adlar

 • Metin kutuları veya şekiller gibi nesneler

 • Grafik başlıkları

 • Grafik veri serileri

Eklenmiş dosyalar veya nesneler

Eklenmiş dosyalar (örneğin, bir Office veya Metin belgesi) veya çalışma kitabınızda görünür olmayan veriler içerebilen eklenmiş nesneler (grafik veya denklem gibi) bulunabilir. Bazı nesne türlerine örnek olarak şunlar gösterilebilir:

 • Bit eşlem resim nesneleri

 • Microsoft Equation 3.0 nesneleri

 • Microsoft Graph Grafik nesneleri

 • Microsoft PowerPoint Sunusu nesneleri

 • Microsoft Visio Çizimi nesneleri

 • Microsoft Word Belgesi nesneleri

 • OpenDocument Metni nesneleri

VBA kodu makroları

Çalışma kitabınızdaki gizlenmiş veri içerebilen makro veya VBA öğeleri. Bunlar aşağıdakileri kapsar:

 • Excel 4.0 Makro sayfaları (XLM) dahil olmak üzere makrolar

 • VBA modülleri

 • COM veya ActiveX denetimleri

 • Excel 5.0 Formları dahil olmak üzere Kullanıcı Formları

 • Kullanıcı Tanımlı İşlevler (UDF’ler)

Önbelleğe alınmış veriler içeren BI özellikleri

Büyük olasılıkla görünür olmayan veriler içeren, çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmiş olan önbelleğe alınmış veriler içerebilen BI özellikleri. Belge Denetçisi PivotCache, SlicerCache veya Küp formülü önbelleği içerebilen aşağıdaki öğeleri denetler:

 • PivotTable'lar ve PivotChart'lar

 • Dilimleyiciler ve zaman çizelgeleri

 • Küp formülleri

Excel Anketleri

Excel Online uygulamasında oluşturulan ve çalışma kitabına görünmez şekilde kaydedilen Excel Anketi soruları.

Senaryo Yöneticisi senaryoları

Senaryo Yöneticisi ile tanımlanan ve önbelleğe alınan veya gizli verilerin çalışma kitabıyla birlikte kaydedilmesine neden olabilen senaryolar.

Filtreler

Filtreler çalışma kitabınızdaki önbelleğe alınmış veya gizli verilerin nedeni olabilir. Belge Denetçisi, verilerinize uygulanan Otomatik Filtreler ve tablo filtreleri olup olmadığını denetler.

Gizli adlar

Çalışma kitabında gizli verileri de depolayabilen gizli adlar.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×