Çözücü'yü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çözücü benzetim çözümlemesi araçları denir komut takımının bir parçası değildir. Çözücü ile en uygun (en yüksek veya en az) değeri için bir formül bir hücredeki bulabilirsiniz — amaç hücre adlı — sınırlamalar veya çalışma sayfasında formül diğer hücrelerin değerlerini, sınırlarına tabi. Çözücü karar değişkenleri veya hedef ve kısıtlama hücrelere formülleri hesaplama içinde yer alan yalnızca değişken hücreleri adlı bir hücre grubunu ile çalışır. Çözücü hücre sınırlama sınırlarına karşılamak ve amaç hücre için istediğiniz sonucu elde etmek için karar değişken hücrelerine değer ayarlar.

Not    Önceki Çözücü sürümlerinde amaç hücreye "hedef hücre" ve karar değişken hücrelerine "değiştirme hücreleri" veya "ayarlanabilir hücreler" deniyordu.

Bu makalede

Genel Bakış

Sorunu tanımlama ve çözme

Çözücü deneme adımları

Çözücü'nün çözüm bulma yöntemini değiştirme

Sorun modeli kaydetme veya yükleme

Çözücü'nün kullandığı çözme yöntemleri

Çözücü'yü kullanmayla ilgili daha fazla yardım

Genel Bakış

Diğer hücreleri değiştirerek bir hücrenin en düşük veya en yüksek değerini belirlemek için Çözücü'yü kullanın; örneğin, öngörülen reklam bütçenizin tutarını değiştirebilir ve bunun öngörülen kar tutarına etkisini görebilirsiniz.

Bir Çözücü değerlendirme örneği

Aşağıdaki örnekte, her üç aydaki Reklam oranı, Satılan Birimler'i etkiler ve Satış Geliri miktarını, ilişkili masrafları ve Kar'ı dolaylı olarak belirler. Çözücü, üç aylık reklam bütçelerini (karar değişken hücreleri B5:C5), 20.000 liralık toplam bütçe kısıtlamasıyla (F5 hücresi), toplam kar (amaç hücresi F7) olası en yüksek miktara ulaşana kadar değiştirebilir. Değişken hücrelerdeki değerler, her üç ayın Kar'ını hesaplamakta kullanılır; bu nedenle, F7 amaç hücresindeki formül olan =TOPLA(ÜçAy1 Kar:ÜçAy2 Kar) ile ilişkilidir.

Çözücü değerlendirmesinden önce

1. Değişken hücreler

2. Kısıtlanmış hücre

3. Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Çözücü değerlendirmesinden sonra

Sayfanın Başı

Sorunu tanımlama ve çözme

 1. Veri sekmesinin Çözümleme grubunda Çözücü'yü tıklatın.

  Powerpoint 2010 alıştırması

  Çözücü komutu veya Çözümleme grubu kullanılamıyorsa, Çözücü Eklentisi programını yüklemeniz gerekir.

  Çözücü Eklenti programı nasıl yüklenir?

  1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler'i, sonra da Eklentiler kategorisini tıklatın.

  2. Yönet kutusunda Excel Eklentileri seçeneğini ve sonra Git seçeneğini tıklatın.

  3. Kullanılabilir eklentiler kutusunda, Çözücü Eklentisi onay kutusunu işaretleyin ve ardındanTamam'ı tıklatın.

 2. Hedef Ayarla kutusunda, amaç hücre için bir hücre başvurusu veya ad girin. Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük olmasını istiyorsanız, En Büyük'ü tıklatın.

  2. Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçük olmasını istiyorsanız, En Küçük'ü tıklatın.

  3. Amaç hücrenin belirli bir değerde olmasını istiyorsanız, Değer seçeneğini tıklatıp kutuya değeri yazın.

 4. Değişken Hücreleri Değiştirerek kutusunda, her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları noktalı virgüllerle ayırın. Değişken hücrelerin, doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreyle ilişkili olması gerekir. En fazla 200 değişken hücre belirtebilirsiniz.

 5. Kısıtlamalara Bağlı kutusuna uygulamak istediğiniz kısıtlamaları şunları yaparak girin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Başvurulan hücre ile kısıtlama arasında olmasını istediğiniz ilişkiyi (<=, =, >=, int, bin veya dif) tıklatın.

   int öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda integer görünür. bin öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda binary görünür. dif öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda alldifferent görünür.

  4. Kısıtlama kutusunda ilişki için <=, = veya >= seçerseniz, bir sayı, hücre başvurusu veya adı ya da bir formül yazın.

  5. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kısıtlamayı benimsemek ve başka bir kısıtlama eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   • Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna geri dönmek için Tamam'ı tıklatın.

    Not    int, bin ve dif ilişkilerini yalnızca karar değişken hücreleri üzerindeki kısıtlamalarda uygulayabilirsiniz.

    Varolan kısıtlamayı şunları yaparak değiştirebilir veya silebilirsiniz:

  6. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, değiştirmek veya silmek istediğiniz kısıtlamayı tıklatın.

  7. Değiştir'i tıklatıp değişikliklerinizi yapabileceğiniz gibi, silmek için de Sil'i tıklatabilirsiniz.

 6. Çöz'ü tıklatıp aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Çözüm değerlerini çalışma sayfasında saklamak için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda, Çözücü Çözümünü Sakla seçeneğini tıklatın.

  2. Çöz'ü tıklatmanızdan önceki özgün değerleri geri yüklemek için Özgün Değerleri Geri Yükle seçeneğini tıklatın.

   Notlar    

  3. ESC tuşuna basarak çözüm işlemini kesebilirsiniz. Microsoft Excel, karar değişken hücreleri için bulunan son değerlerle çalışma sayfasını yeniden hesaplar.

  4. Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Rapor, çalışma kitabınızda yeni bir çalışma sayfasında oluşturulur. Çözücü bir çözüm bulamazsa, yalnızca belirli raporlar kullanılabilir veya hiçbir rapor kullanılamaz.

  5. Karar değiş hücresi değerlerinizi daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo olarak kaydetmek için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve ardından Senaryo Adı kutusuna senaryo için bir ad yazın.

Sayfanın Başı

Çözücü deneme adımları

 1. Sorunu tanımladıktan sonra, Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın.

 2. Seçenekler iletişim kutusunda, her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme Sonucunu Göster onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.

 3. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 4. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm işlemini durdurmak ve Çözücü Sonuçları iletişim kutsunu görüntülemek için Dur'u tıklatın.

  • Çözüm işlemini devam ettirmek ve sonraki deneme çözümünü görüntülemek için Devam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Çözücü'nün çözüm bulma yöntemini değiştirme

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Seçenekler'i tıklatın.

 2. İletişim kutusundaki Tüm Yöntemler, GRG Doğrusal Olmayan ve Gelişimsel sekmelerinde bulunan seçeneklerinden istedikleriniz için değerler seçin veya girin.

Sayfanın Başı

Sorun modeli kaydetme veya yükleme

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Yükle/Kaydet'i tıklatın.

 2. Model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'i veya Yükle'yi tıklatın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu    Çalışma kitabını kaydederek Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki son seçimleri, bir çalışma sayfasıyla kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her çalışma sayfasının kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümü kaydedilir. Problemleri ayrı ayrı kaydetmek için Yükle/Kaydet'i tıklatarak, bir çalışma sayfası için birden fazla problem de tanımlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Çözücü'nün kullandığı çözme yöntemleri

Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki aşağıdaki üç algoritmadan veya çözme yönteminden istediğinizi seçebilirsiniz:

 • Genelleştirilmiş Sınırlı Gradyan (GRG) Doğrusal Olmayan    Doğrusal olmayan düzgün problemler için kullanın.

 • LP Simpleks    Doğrusal olan problemler için kullanın.

 • Gelişimsel    Düzgün olmayan problemler için kullanın.

Bu yöntemler hakkında daha fazla bilgi için:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Web sitesi: http://www.solver.com
E-posta: info@solver.com

Çözücü program kodunun bazı kısımlarının telif hakkı 1990-2009 Frontline Systems, Inc. şirketine aittir. Bazı kısımların telif hakkı 1989 Optimal Methods Inc. şirketine aittir.

Sayfanın Başı

Çözücü'yü kullanmayla ilgili daha fazla yardım

Frontline Systems ürünü Çözücü hakkında daha ayrıntılı yardım için www.solver.com adresindeki Çözücü Yardımı'nı ziyaret edin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×