Çözücü'yü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Çözücü, benzetim çözümlemesi için kullanabileceğiniz bir Microsoft Excel eklenti programıdır. Bir hücredeki (amaç hücre denir)  bir formül için optimum (en büyük veya en küçük) değeri bulmak için Çözücü'yü kullanın. Çözücü, karar değişkenleri veya daha basit şekilde değişken hücreleri de denen ve amaç ve kısıtlama hücrelerindeki hesaplama formüllerinde kullanılan bir hücre grubuyla çalışır. Çözücü kısıtlama hücrelerindeki sınırlamaları sağlamak için karar değişken hücrelerindeki değerleri ayarlar ve amaç hücre için istediğiniz değeri oluşturur.

Kısaca, diğer hücreleri değiştirerek bir hücrenin en yüksek veya en küçük değerini belirlemek için Çözücü kullanabilirsiniz. Örneğin, öngörülen reklam bütçenizi miktarını değiştirin ve öngörülen kar miktarınızı üzerindeki etkisini konusuna bakın.

Not: Çözücü'nün Excel 2007 öncesi sürümlerinde amaç hücreye "hedef hücre" ve karar değişken hücrelerine "değiştirme hücreleri" veya "ayarlanabilir hücreler" gösteriyor. Excel 2007 kullanıyorsanız, deneyiminizi biraz farklı şekilde birçok geliştirmeler için Çözücü eklentisini Excel 2010 için yapılmıştır.

Aşağıdaki örnekte, her üç aydaki Reklam oranı, Satılan Birimler'i etkiler ve Satış Geliri miktarını, ilişkili masrafları ve Kar'ı dolaylı olarak belirler. Çözücü, üç aylık reklam bütçelerini (karar değişken hücreleri B5:C5), 20.000 liralık toplam bütçe kısıtlamasıyla (F5 hücresi), toplam kar (amaç hücresi F7) olası en yüksek miktara ulaşana kadar değiştirebilir. Değişken hücrelerdeki değerler, her üç ayın Kar'ını hesaplamakta kullanılır; bu nedenle, F7 amaç hücresindeki formül olan =TOPLA (ÜçAy1 Kar:ÜçAy2 Kar) ile ilişkilidir.

Çözücü değerlendirmesinden önce

1. Değişken hücreler

2. Kısıtlanmış hücre

3. Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Çözücü değerlendirmesinden sonra

 1. Veri sekmesinde, Çözümleme grubunda Çözücü'yütıklatın.
  Powerpoint 2010 alıştırması

  Not: Çözücü komutu veya Çözümleme grubu kullanılamıyorsa, Çözücü eklentietkinleştirmeniz gerekir. Bkz.: nasıl etkinleştirildiğini Çözücü Eklentisi

  Excel 2010 + Çözücü iletişim kutusunun resmi
 2. Hedef Ayarla kutusunda, amaç hücre için bir hücre başvurusu veya ad girin. Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük olmasını istiyorsanız, En Büyük'ü tıklatın.

  • Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçük olmasını istiyorsanız, En Küçük'ü tıklatın.

  • Amaç hücrenin belirli bir değerde olmasını istiyorsanız, Değeri seçeneğini tıklatıp kutuya değeri yazın.

  • Değişken hücreleri değiştirerek kutusunda her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları virgülle ayırın. Değişken hücreleri doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreye ilişkili olması gerekir. En çok 200 değişken hücresi belirtebilirsiniz.

 4. Kısıtlamalara Bağlıdır kutusuna uygulamak istediğiniz kısıtlamaları şunları yaparak girin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Başvurulan hücre ile kısıtlama arasında istediğiniz ilişkiyi ( <=, =, >=, tsayı, ikili veya fark ) tıklatın. tsayı öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda tamsayı görünür. ikili öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda ikili görünür. fark öğesini tıklatırsanız, Kısıtlama kutusunda TümFark görünür.

  4. Kısıtlama kutusunda ilişki için <=, = veya >= seçerseniz, bir sayı, hücre başvurusu veya adı ya da bir formül yazın.

  5. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kısıtlamayı benimsemek ve başka bir kısıtlama eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   • Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü parametres iletişim kutusuna dönmek için Tamam' ı tıklatın.
    Not   Int, binve dif ilişkilerini yalnızca karar değişkeni hücreleri üzerindeki kısıtlamalarda uygulayabilirsiniz.

    Varolan kısıtlamayı şunları yaparak değiştirebilir veya silebilirsiniz:

  6. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, değiştirmek veya silmek istediğiniz kısıtlamayı tıklatın.

  7. Değiştir'i tıklatıp değişikliklerinizi yapabileceğiniz gibi, silmek için de Sil'i tıklatabilirsiniz.

 5. Çöz'ü tıklatıp aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm değerlerini çalışma sayfasında saklamak için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda, Çözücü Çözümünü Sakla seçeneğini tıklatın.

  • Çöz'ü tıklatmanızdan önceki özgün değerleri geri yüklemek için Özgün Değerleri Geri Yükle seçeneğini tıklatın.

  • Esc tuşuna basarak çözüm işlemini kesebilirsiniz. Excel, karar değişken hücreleri için bulunan son değerlerle çalışma sayfasını yeniden hesaplar.

  • Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Rapor, çalışma kitabınızda yeni bir çalışma sayfasında oluşturulur. Çözücü bir çözüm bulamazsa, yalnızca belirli raporlar kullanılabilir veya hiçbir rapor kullanılamaz.

  • Karar değiş hücresi değerlerinizi daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo olarak kaydetmek için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve ardından Senaryo Adı kutusuna senaryo için bir ad yazın.

 1. Sorunu tanımladıktan sonra, Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın.

 2. Seçenekler iletişim kutusunda, her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme Sonuçlarını Göster onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.

 3. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 4. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm işlemini durdurmak ve Çözücü Sonuçları iletişim kutsunu görüntülemek için Dur'u tıklatın.

  • Çözüm işlemini devam ettirmek ve sonraki deneme çözümünü görüntülemek için Devam'ı tıklatın.

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Seçenekler'i tıklatın.

 2. İletişim kutusundaki Tüm Yöntemler, Doğrusal Olmayan GRG ve Açılım sekmelerinde bulunan seçeneklerinden istedikleriniz için değerler seçin veya girin.

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Yükle/Kaydet'i tıklatın.

 2. Model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'i veya Yükle'yi tıklatın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu: Çalışma kitabını kaydederek son seçimleri bir çalışma sayfasıyla Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz. Her çalışma kitabındaki kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümünün kaydedilir. Bir çalışma sayfası için birden çok sorun sorunları tek tek kaydetmek için Yükle/Kaydet'i tıklatarak da tanımlayabilirsiniz.

Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki aşağıdaki üç algoritmadan veya çözme yönteminden istediğinizi seçebilirsiniz:

 • Genelleştirilmiş Sınırlı Gradyan (GRG) Doğrusal Olmayan    Doğrusal olmayan düzgün problemler için kullanın.

 • LP Simpleks    Doğrusal olan problemler için kullanın.

 • Gelişimsel    Düzgün olmayan problemler için kullanın.

Önemli: Çözücü eklentisini önce etkinleştirmeniz. Daha fazla bilgi için Çözücü eklentisini yüklemekonusuna bakın.

Aşağıdaki örnekte, dolaylı satış geliri, ilişkili masrafları ve kar miktarını belirleme satılan birim sayısı her Çeyreğin reklam etkiler. Çözücü 20.000 TL (hücre D5) kadar bir toplam bütçe kısıtlama (karar değişken hücrelerine B5: C5), reklam için üç aylık bütçelerini değiştirebilirsiniz toplam kar (amaç hücre D7 hücresini) olası en yüksek düzeyde ulaşana kadar. Değişken hücrelerine değer her üç aylık kar hesaplamak için kullanılan formül amaç hücreye D7 hücresini ilişkili olan dolayısıyla = TOPLA (S1 kar: S2 kar).

Örnek Çözücü hesaplaması

Açıklama balonu 1 Değişken hücreleri

Açıklama Balonu 2 Kısıtlanmış hücre

belirtme çizgisi 3  Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Yeni değerlerle örnek Çözücü hesaplaması

 1. Mac için Excel 2016'da: veri > Çözücü'yütıklatın.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Amaç ayarlamakiçinde bir hücre başvurusu veya amaç hücre için bir ad girin.

  Not: Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük yapma

  Mak' ı tıklatın.

  Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçültmek

  Min' ı tıklatın.

  Amaç hücrenin belirli bir değere ayarlayın

  Değer birinitıklatın ve sonra kutuya değeri yazın.

 4. Değişken hücreleri değiştirerek kutusunda her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları virgülle ayırın.

  Değişken hücreleri doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreye ilişkili olması gerekir. En çok 200 değişken hücresi belirtebilirsiniz.

 5. Kısıtlamalar kutusuna, uygulamak istediğiniz kısıtlamaları ekleyin.

  Bir kısıtlama eklemek için şu adımları izleyin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Üzerinde < = ilişki açılır menüsünde, istediğiniz kısıtlamayı Başvurulan hücrenin arasındaki ilişkiyi seçin. Seçerseniz < =, =veya > =, sınırlama kutusuna bir sayı, hücre başvurusu veya adı veya bir formül yazın.

   Not: Yalnızca Int, bin ve dif ilişkilerini karar değişkeni hücreleri üzerindeki kısıtlamalarda uygulayabilirsiniz.

  4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Kısıtlamayı benimsemek ve başka ekleme

  Ekle'ye tıklayın.

  Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna dönmek

  Tamam'a tıklayın.

 6. Çöz' ü tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm değerlerini sayfada tutma

  Çözücü sonuçları iletişim kutusunda Çözücü Çözümünü Sakla'yi tıklatın.

  Özgün verileri geri yükleme

  Özgün değerleri geri yükle' yi tıklatın.

Notlar: 

 1. Çözüm işlemini durdurmak için ESC tuşuna basın. Excel sayfası ayarlanabilir hücreler için bulunan son değerlerle yeniden hesaplar.

 2. Çözücü'nün çözüm bulduktan sonra çözümü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Rapor, çalışma kitabınızdaki yeni bir sayfada oluşturulur. Çözücü'nün çözüm bulamazsa, bir rapor oluşturmak için seçeneği kullanılamaz.

 3. Daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo ayarlama, hücre değerlerini kaydetmek için Çözücü sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve sonra Senaryo ad kutusuna senaryo için bir ad yazın.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri > Çözücü'yütıklatın.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, sorunu tanımladıktan sonra Seçenekler' i tıklatın.

 3. Her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme sonuçlarını göster onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 5. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm işlemini durdurmak ve Çözücü sonuçları iletişim kutusunu görüntüleme

  Durdur'utıklatın.

  Çözüm işlemini devam ettirmek ve sonraki deneme çözümünü görüntülemek

  Devam'ı tıklatın.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri > Çözücü'yütıklatın.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Seçenekler' i tıklatın ve sonra seçenekleri veya Çözücü Seçenekleri iletişim kutusunda, bir veya daha aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Çözüm süresini ve yinelemelerini belirleme

  Tüm yöntemler sekmesinde, Sınırlar çözme, Mak zaman (saniye) kutusunda, çözüm zaman tanıyın istediğiniz saniye sayısını yazın. Ardından, yinelemeler kutusunda izin vermek istediğiniz yinelemeleri sayısı üst sınırı yazın.

  Not: Çözücü'nün çözüm bulur önce zaman sınırına veya yineleme sayısını çözüm işlemini ulaşması durumunda, Çözücü Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunu görüntüler.

  Duyarlık derecesini ayarlama

  Tüm yöntemleri sekmesinde, istediğiniz duyarlık derecesini Kısıtlama Duyarlığı kutusuna yazın. Daha küçük sayı, Yüksek duyarlılık.

  Yakınsama derecesini ayarlama

  Doğrusal olmayan GRG veya Açılım sekmesinde Yakınsama kutusunda Çözücü bir çözüm ile durur önce son beş yineleme içinde izin vermek istediğiniz göreceli değişiklik miktarını yazın. Küçüldükçe numarayı, daha az göreceli değişiklik izin verilir.

 3. Tamam'a tıklayın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz veya Kapat' ı tıklatın.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri > Çözücü'yütıklatın.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Yükle/Kaydet'itıklatın, model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'i veya Yükle' yi tıklatın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu: Çalışma kitabını kaydederek son seçimleri bir sayfa içeren Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her sayfaya kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümünün kaydedilir. Bir sayfa için birden çok sorun sorunları tek tek kaydetmek için Yükle/Kaydet'i tıklatarak da tanımlayabilirsiniz.

 1. Mac için Excel 2016'da: veri > Çözücü'yütıklatın.

  Çözücü

  Mac 2011 için Excel'de: Çözümleme' nin altında veri sekmesini tıklatın, Çözücü'yütıklatın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Çözme yöntemi seçin açılır menüsünde, aşağıdakilerden birini seçin:

Çözüm yöntemi

Açıklama

(Genelleştirilmiş sınırlı gradyan) doğrusal olmayan GRG

Excel işlevlerin çoğu dışında kullanarak modelleri, seçin, arama ve diğer "adım" işlevleri için varsayılan seçimdir.

Basit LP

Bu yöntem doğrusal programlama problemler için kullanın. Topla, TOPLA.çarpım, modelinizin kullanmalısınız + - ve * değişken hücrelere bağlı formülleri.

Gelişimsel

Modelinizi, kullandığında genetik algoritmalar hakkında temel bu en iyi yöntemdir seçin veya arama değişken hücrelere bağlı bağımsız değişkenlere sahip.

Not: Telif Hakkı 1990 2010 Frontline Systems tarafından Çözücü program kodunu kısımlarını olduğunda, Optimal yöntemleri, Inc. Telif Hakkı 1989 kısımlarının şunlardır

Çözücü'yü kullanmayla ilgili daha fazla yardım

Çözücü kişi hakkında daha ayrıntılı yardım için:

Frontline Systems, Inc.
Posta kutusu 4288
Eğik Village, geçici olmayan 89450-4288
(775) 831-0300
Web sitesi: http://www.solver.com
E-posta: info@solver.com
www.solver.com Çözücü Yardımı.

Çözücü program kodunun bazı kısımlarının telif hakkı 1990-2009 Frontline Systems, Inc. şirketine aittir. Bazı kısımların telif hakkı 1989 Optimal Methods Inc. şirketine aittir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Sermaye bütçeleme için Çözücü'yü kullanma

En iyi ürün karışımı belirlemek için Çözücü'yü kullanma

Durum çözümlemesi için giriş

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerde hataları algılama

Windows için Excel 2016’daki klavye kısayolları

Mac için Excel 2016’daki klavye kısayolları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×