ศูนย์ความช่วยเหลือ Word

ทำงานร่วมกัน

ดูว่าใครกำลังทำงานกับคุณในเอกสาร และดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำงานร่วมกันบนเอกสาร Word ด้วยการเขียนร่วมแบบเรียลไทม์

เริ่มต้นใช้งาน

ตัวแก้ไข - โค้ชการเขียนของคุณ

ดูสำหรับสัญลักษณ์ภาพใหม่และข้อเสนอแนะจากตัวแก้ไข ซึ่งเป็นบริการอัจฉริยะที่มีอยู่แล้ว มีการพิสูจน์อักษรที่ล้ำหน้าและเป็นไปตามบริบทซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงการเขียน (Office 365 เท่านั้น)

เรียนรู้เพิ่มเติม