ศูนย์ความช่วยเหลือ SharePoint

ใช้ Mobile SharePoint ได้ทุกที่

ค้นหาไซต์ของคุณ เปิดและแก้ไขเอกสาร และค้นหาบุคคลอื่นหรือข้อมูลในองค์กรของคุณ ทำทั้งหมดนี้ได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ รับแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บน iOS, Android และ Windows phone

รับแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

สื่อสารกับองค์กรของคุณ

ใช้ไซต์การสื่อสาร SharePoint ใหม่เพื่อสื่อสารกับทั้งองค์กรของคุณ แชร์ข่าวสาร รายงาน สถานะ และข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบที่ดึงดูดสายตา

เริ่มทันที