ศูนย์ความช่วยเหลือ OneDrive

ทำงานร่วมกัน

ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเพื่องานหรือความสนุก แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณด้วย OneDrive หรือ OneDrive for Business

แชร์ไฟล์ทันที

การฝึกอบรมที่แนะนำ

การฝึกอบรม OneDrive

รับทรัพยากรการฝึกอบรมสำหรับ OneDrive เพื่อใช้งานที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน

ไปที่การฝึกอบรม

OneDriveคืออะไร

จัดเก็บรูปถ่าย ไฟล์ และแชร์กับบุคคลอื่นจากที่ใดก็ได้

เรียนรู้พื้นฐาน

จัดเก็บ แชร์ ซิงค์

เข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่เมื่อคุณจัดเก็บไว้ในคลาวด์ และซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการแชร์และซิงค์

ทำงานร่วมกัน

ทำงานกับสมาชิกทีมได้อย่างราบรื่น เมื่อคุณจัดเก็บไฟล์ไว้ในคลาวด์

เริ่มการทำงานร่วมกัน