เคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับ Word

ไม่ต้องรอให้ถึงรอบของคุณอีกต่อไป: แก้ไขพร้อมกัน
Word
เขียน สร้าง และแชร์โดยตรงด้วย Word Online
Word
จัดรูปแบบได้ง่ายขึ้นด้วยสไตล์
Word
เปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณด้วยคลิกเดียว
Word
แปลข้อความทันที
Word
สร้างประวัติย่อตามที่คุณต้องการ
Word
ฟังเอกสารของคุณเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
Word
ยอมรับคำแนะนำ เก็บการเปลี่ยนแปลง
Word
รับรูปภาพ
Word
จับตาดูจำนวนคำของคุณ
Word
ใช้คำว่า effect หรือ affect ดีล่ะ Word ช่วยคุณตัดสินใจได้
Word