เริ่มเอกสารใน OneDrive
แชร์
คัดลอกไฟล์จาก OneDrive ไปยัง SharePoint เพื่อแชร์กับทีม
แชร์
ใช้สิ่งที่แนบมาใน Outlook เพื่อแชร์เอกสาร
แชร์