เคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับ PowerPoint

สร้างความน่าสนใจให้กับการโน้มน้าวมากขึ้นด้วยวิดีโอ YouTube
PowerPoint
นำเสนออย่างมั่นใจด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Designer
PowerPoint
ใช้การซูมเพื่อทำให้สไลด์ของคุณมีชีวิตชีวา
PowerPoint
ละทิ้งรายละเอียดของรูปภาพที่ไม่จำเป็น
PowerPoint
สูงหรือกว้าง คุณตัดสินใจ
PowerPoint
เพิ่มเพลงให้สไลด์ของคุณ
PowerPoint
จับคู่สีโดยใช้หลอดดูดสี
PowerPoint
ส่งออกสไลด์เป็นวิดีโอ
PowerPoint
เมื่อการลงมือทำง่ายกว่าการอธิบาย ให้บันทึกตัวอย่างของหน้าจอ
PowerPoint
ทางลัดสู่การนำเสนอสไลด์ของคุณ
PowerPoint
ใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นตัวควบคุมระยะไกลและตัวชี้เลเซอร์
PowerPoint