ประชุมทางออนไลน์ด้วย Skype for Business
ประชุม
จัดกำหนดการการประชุมทันทีจากข้อความอีเมล
ประชุม
เปลี่ยนการสนทนาทีมให้เป็นการประชุมทางวิดีโอ
ประชุม