เคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับ Office

อ่าน Word และ Outlook ให้คุณฟัง
Outlook
พูดคุยขณะที่คุณแก้ไข
Word
การแก้ไขด้วยคลิกเดียว
Word
ร่างข้อความของคุณในจดหมาย
Outlook
เขียนประวัติย่อที่ดีที่สุดของคุณด้วยความช่วยเหลือจาก LinkedIn
Word
ไฮเปอร์ลิงก์ในสีสันสดใส
PowerPoint
ดึงความสนใจของพวกเขาด้วย @อ้างถึง
PowerPoint