ควบคุมว่าใครที่คุณแชร์ไฟล์ด้วย
ทำงานร่วมกัน
เขียนร่วมเอกสาร
ทำงานร่วมกัน
ประชุมแบบออนไลน์ใน Teams ขณะที่เขียนร่วมไฟล์
ทำงานร่วมกัน