YEARFRAC (ฟังก์ชัน YEARFRAC)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน YEARFRAC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน YEARFRACคำนวณเศษส่วนของปีที่แทน ด้วยตัวเลขของวันที่ทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน ( start_dateและend_date) เช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน YEARFRACเพื่อระบุสัดส่วนของปีแบบทั้งหมดที่มีประโยชน์ หรือข้อผูกมัดเพื่อกำหนดให้กับคำที่เฉพาะเจาะจง

ไวยากรณ์

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน YEARFRAC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่เริ่มต้น

  • End_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่สิ้นสุด

  • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

สิ่งสำคัญ: 

  • ควรใส่วันที่ โดยใช้ฟังก์ชันDATEหรือ เป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่าง ใช้ DATE(2018,5,23) สำหรับวัน 23rd ของพฤษภาคม 2018 ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีใส่วันที่เป็นข้อความ

  • ฟังก์ชันYEARFRACอาจส่งกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ basis เรา (NASD) 30/360 และ start_date คือ วันสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อสังเกต

  • Excel จัดเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ในการคำนวณ ตามค่าเริ่มต้น 1 มกราคม 1900 เป็นลำดับเลข 1 และ 1 มกราคม 2018 เป็นเลขลำดับ 43101 เนื่องจาก 43,101 วันหลังจาก 1 มกราคม 1900

  • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า start_date หรือ end_date ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด ตกลง ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

1/1/2555

วันที่เริ่มต้น

30/7/2555

วันที่สิ้นสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=YEARFRAC(A2,A3)

เศษส่วนของปีที่อยู่ระหว่างวันที่ 1/1/2012 และ 30/7/2012 โดยตัดอาร์กิวเมนต์ Basis ออก

0.58055556

=YEARFRAC(A2,A3,1)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis แบบ ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง เนื่องจากปี 2012 เป็นปีอธิกสุรทิน ซึ่งมี 366 วัน

0.57650273

=YEARFRAC(A2,A3,3)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis ตามที่เป็นจริง/365 ใช้ Basis แบบ 365 วัน

0.57808219

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×