Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า เพื่อแสดงเว็บเพจ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์บนหน้า Web Part คุณสามารถใส่ไฮเปอร์ลิงก์ เส้นทางไฟล์ หรือชื่อโฟลเดอร์เพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหาได้

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าได้เฉพาะในเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

 • การแสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

ในบทความนี้

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

ลักษณะที่ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า แสดงเว็บเพจภายในหน้า Web Part

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าเพื่อแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • แหล่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นรายการโปรดในส่วนสรุปข่าวโดยเฉพาะของหน้า Web Part

 • รายการของไฟล์กลุ่มงานที่กำลังใช้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่คุณต้องการดูเป็นประจำ

 • เอกสารหรือสเปรดชีตที่ใช้เป็นปกติ

ด้านบนของหน้า

Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า แสดงเว็บเพจภายในหน้า Web Part อย่างไร

เนื้อหาที่ลิงก์ของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าจะถูกแยกต่างหากออกจากองค์ประกอบอื่นบนหน้า Web Part ผ่านการใช้องค์ประกอบ IFRAME ของ HTML องค์ประกอบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบ HTML ใดๆ ที่แสดงเป็นเนื้อหาใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้านั้นจะไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบ HTML อื่นๆ บนหน้า ตัวอย่างเช่น หน้า Web Part อาจมีองค์ประกอบฟอร์มของ HTML อยู่แล้ว และหน้าอาจแสดงได้อย่างไม่ถูกต้องถ้าเนื้อหาที่มีการลิงก์ยังมีองค์ประกอบฟอร์มของ HTML ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในองค์ประกอบ IFRAME ของ HTML

Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าจะไม่แสดงเนื้อหาพร้อมกับส่วนที่เหลือของหน้า ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถดูและใช้ Web Part อื่นบนหน้าได้ถ้าลิงก์ใช้เวลานานในการส่งกลับเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าจะแสดงอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองเหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

กลุ่ม เว็บเพจ, โฟลเดอร์ หรือ ไฟล์

ระบุชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เว็บเพจ     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงเว็บเพจเป็นเนื้อหาของ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า ตัวเลือกนี้จะใส่ Hypertext Transfer Protocol (http://) ในกล่องข้อความ ลิงก์ โดยอัตโนมัติ และจะซ่อนปุ่ม เรียกดู ถ้าสามารถมองเห็นปุ่มได้ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • โฟลเดอร์     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์ ตัวเลือกนี้จะซ่อนปุ่ม เรียกดู ถ้าสามารถมองเห็นปุ่มได้

 • ไฟล์     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเนื้อหาของไฟล์ ตัวเลือกนี้ยังแสดงปุ่ม เรียกดู ในส่วนของกล่องข้อความ ลิงก์ ด้วย ไฟล์จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากหรือเปิดข้างใน Web Part ถ้าแอปพลิเคชันที่เปิดไฟล์สนับสนุนการเปิดใช้งานไฟล์นั้นแบบอินไลน์ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ลิงก์

ระบุไฮเปอร์ลิงก์ โฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงใน Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า:

 • ถ้าคุณเลือก เว็บเพจ ตามด้านบน คุณจะต้องใส่ไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้อง โพรโทคอลไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้องสองรายการที่คุณสามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol ที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL แบบย่อได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เส้นทางไฟล์ได้

 • ถ้าคุณเลือก โฟลเดอร์ ตามด้านบน คุณจะต้องใส่โฟลเดอร์ในเครื่องหรือบนเครือข่ายที่ถูกต้อง การแสดงโฟลเดอร์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer

 • ถ้าคุณเลือก ไฟล์ ตามด้านบน คุณต้องใส่เส้นทางไฟล์ที่ถูกต้อง การแสดงไฟล์จำเป็นต้องมี Microsoft Internet Explorer คุณยังสามารถคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะแชร์คุณสมบัติจำนวนหนึ่งสำหรับควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูง

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part หนึ่งๆ นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนี้

 • การตั้งค่าสิทธิ์และคุณสมบัติบางประการอาจปิดใช้งานหรือซ่อนคุณสมบัติ Web Part ไว้

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้กับ Web Part บางชนิด

โซน

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×