Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหาเมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่จัดรูปแบบ ตาราง การเชื่อมโยงหลายมิติ และรูปภาพลงในหน้าของ Web Part แบบคลาสสิก

สิ่งสำคัญ: 

 • Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหามีไว้สำหรับการเพิ่มเนื้อหา HTML ลงในหน้าของ Web Part ซึ่งอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ อย่างไรก็ตาม Web Part นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ถ้าคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Web Part กับเว็บไซต์ ให้พิจารณาใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า

 • Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาไม่ยอมรับองค์ประกอบฟอร์ม HTML ถ้าคุณต้องการเพิ่ม Web Part ที่ใช้องค์ประกอบฟอร์ม ให้พิจารณาใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้าหรือ Web Part สำหรับฟอร์ม

 • ไซต์การประกาศและเชื่อมโยง web part เช่น web part ตัวแก้ไขเนื้อหาไม่สนับสนุนฟีเจอร์หลายภาษาติดต่อผู้ใช้ (MUI) กับเนื้อหา SharePoint ใช้แทน ชุดรูปแบบคุณลักษณะ ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังไซต์ชุดรูปแบบที่เหมาะสม โดยยึดตามการตั้งค่าภาษาของเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเว็บไซต์หลายภาษา

ในบทความนี้

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

เพิ่มเนื้อหาลงใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

รวมเนื้อหาที่มีการแก้ไขและที่มีการเชื่อมโยง

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาเพื่อเพิ่มสิ่งต่อไปนี้

 • ย่อหน้าที่มีการจัดรูปแบบเกริ่นนำลงในเพจ

 • ตารางคำสั่งเพื่ออธิบายแผนผังบนเพจของคุณ ข้อมูลที่ใช้ในแผนผัง และลักษณะการสร้างแผนผัง

 • ชุดของการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเนื้อหาลงใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาลงใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาได้สามวิธีด้วยกัน

 • ตัวแก้ไข Rich Text    คุณสามารถใช้ตัวแก้ไข Rich Text เพื่อพิมพ์เนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องไวยากรณ์ HTML มาก่อน คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และ การจัดรูปแบบ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างเพื่อใส่และจัดรูปแบบเนื้อหา คลิก วิธีใช้ บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เพื่อแสดงสรุปงานที่คุณสามารถทำได้และปุ่มที่เกี่ยวข้อง

 • ตัวแก้ไขต้นฉบับ    คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขต้นฉบับเพื่อใส่หรือปรับเปลี่ยนโค้ดต้นฉบับ HTML ตัวแก้ไขต้นฉบับคือ ตัวแก้ไขข้อความธรรมดาและมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับไวยากรณ์ HTML

 • ลิงก์เนื้อหา    แทนที่จะแก้ไขเนื้อหา คุณสามารถลิงก์ไปยังเนื้อหาที่มีอยู่ได้โดยการใส่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความที่มีโค้ดต้นฉบับ HTML โพรโทคอลไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้องสองรายการที่คุณสามารถใช้ได้คือ

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol ที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL แบบย่อได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เส้นทางไฟล์ได้

หมายเหตุ:  ถ้าคุณใส่ URL ลงใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาเป็นลิงก์แบบย่อ ลิงก์นั้นจะแปลงเป็น URL แบบเต็มเมื่อรายการถูกบันทึก การแปลงโดยอัตโนมัตินี้อาจทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าคุณกำลังปรับใช้เนื้อหาจากสภาพแวดล้อมการจัดเตรียมเป็นการผลิต ซึ่ง URL แบบเต็มจะอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์เดิม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการแปลงโดยอัตโนมัตินี้ คุณจำเป็นต้องแก้ไข Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์การผลิตและอัปเดต URL ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณสมบัติ ลิงก์เนื้อหา เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่อยู่นอกไซต์ และไซต์นั้นไม่เปิดการใช้งานการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อไว้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

รวมเนื้อหาที่มีการแก้ไขและที่มีการเชื่อมโยง

คุณสามารถรวมเนื้อหาที่มีการแก้ไขและที่มีการเชื่อมโยงเพื่อให้ทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลรอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นข้อมูลรองในเนื้อหาที่มีการแก้ไขได้ ในกรณีที่เนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงหรือข้อมูลหลักไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณรวมเนื้อหาที่มีการแก้ไขและที่มีการเชื่อมโยง เนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงจะถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ ถ้าไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงได้ จะนำเนื้อหาที่มีการแก้ไขไปใช้

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาจะแสดงอยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองเหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ตัวแก้ไข Rich Text

ใช้เพื่อใส่ข้อความที่จัดรูปแบบ ตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ และรูปภาพ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องไวยากรณ์ HTML

ตัวแก้ไขต้นฉบับ

ใช้เพื่อใส่โค้ดต้นฉบับ HTML ลงในตัวแก้ไขข้อความอย่างง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องไวยากรณ์ HTML

ลิงก์เนื้อหา

ใช้เพื่อใส่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความที่มีโค้ดต้นฉบับ HTML โพรโทคอลไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกต้องสองรายการที่คุณสามารถใช้ได้คือ

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol ที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้การเข้ารหัสลับ Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

คุณสามารถใช้ URL แบบเต็มหรือ URL แบบย่อได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้เส้นทางไฟล์ได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณสมบัติ ลิงก์เนื้อหา เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่อยู่นอกไซต์ และไซต์นั้นไม่เปิดการใช้งานการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อไว้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ สำหรับความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะแชร์คุณสมบัติจำนวนหนึ่งสำหรับควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูง

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part หนึ่งๆ นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนี้

 • การตั้งค่าสิทธิ์และคุณสมบัติบางประการอาจปิดใช้งานหรือซ่อนคุณสมบัติ Web Part ไว้

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้กับ Web Part บางชนิด

โซน

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×