×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Video: Map your data with Access apps

Important    Microsoft no longer recommends creating and using Access web apps in SharePoint. As an alternative, consider using Microsoft PowerApps to build no-code business solutions for the web and mobile devices.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

With Access and Office 365, you can create web apps that show your data in new ways with no code required. In this video, we start with an Access web app used to track concession sales data across the U.S. Then we plot the data on a Bing map for quick analyses by inserting a Bing Maps app for Office in the Access web app.

For help creating an Access web app, start here:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×