×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
เน้นข้อความและเปลี่ยนฟอนต์

เน้นข้อความ

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Highlight text and use your mouse as a laser pointer – two good ways to draw your audience’s attention to something on a slide. Watch this video to learn more.

Highlight your text

The typical method for highlighting text with color is not available in PowerPoint 2013. However, there is another great way to accomplish this using the Glow text effect.

  1. Select the text on the slide.

  2. Under DRAWING TOOLS, click the FORMAT tab.

  3. Click Text Effects > Glow, and choose a Glow Variation.

  4. To increase the glow, click Text Effects > Glow > Glow Options, and increase the number in the Size box in the Format Shape pane on the right.

Want more?

Highlight your text

Turn your mouse into a laser pointer

Zoom in to part of a slide in Slide Show view

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×