×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
พื้นฐานเกี่ยวกับอีเมล

พื้นฐานเกี่ยวกับอีเมล

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Watch this video to learn the basics of Outlook email: send, delete, forward, and reply to others, and learn how to stay organized with some straightforward tips.

Create an email message

  1. Click HOME > New Email, or press Ctrl + N.

  2. If multiple email accounts are configured in Microsoft Outlook 2013, the From button appears and the account that will send the message is shown. To change the account, click From.

  3. In the Subject box, type the subject of the message.

  4. Enter the recipients' email addresses or names in the To, Cc, or Bcc box. Separate multiple recipients with a semicolon. To select recipients' names from a list in the Address Book, click To, Cc, or Bcc, and then click the names that you want.

  5. Click Attach File to add an attachment. Or click Attach Item to attach Outlook items, such as email messages, tasks, contacts, or calendar items. If you don’t like the font or style of your mail, you can change the way it looks. It is also a good idea to check the spelling in your message before sending.

  6. After you finish composing your message, click Send.

Want more?

Create an email message

Send and open attachments

Basic tasks in Outlook 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×