Using templates to create different kinds of SharePoint sites

Using templates to create different kinds of SharePoint sites

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

The version of SharePoint you're using dictates the type of top-level site or subsite you can create. The selection of site templates that are available to you by default depends on the features set up by your administrator and the Office 365 or SharePoint Server plan you have.

หมายเหตุ: If you have a site or subsite you don't need anymore, see Delete a SharePoint site or subsite.

SharePoint Online top-level sites

By default, SharePoint Online offers group-connected team sites for collaborating with members of your team or those working together on a project and communication sites for sharing news, reports, statuses, etc. with others. When you click SharePoint on the Office 365 launcher, and then click + Create site, you'll have a choice between one of these two templates.

Choice of two top-level templates, team or communication site.

หมายเหตุ: Your administrator can enable or disable site creation, or substitute custom or classic team site creation.

To learn more about SharePoint Online team sites, see Create a team site in SharePoint Online or What is a SharePoint team site? For communication sites, see Create a communication site in SharePoint Online or What is a SharePoint communication site?

SharePoint Online subsites

Once you've created a top-level ไซต์ทีม or ไซต์การติดต่อสื่อสาร, you can create subsites. Subsites let you use a wider range of templates, such as classic team, publishing, blog, or document center sites. The descriptions below will help you choose the template you need.

หมายเหตุ: SharePoint Online top-level sites, such as Team or Communication site are not available as subsite templates. Team and Communication sites can only be created as top level sites.

In SharePoint Online, you can create subsites with classic templates only. The publishing tab is only available when you enable the SharePoint Publishing Infrastructure, and only as a subsite from a top-level, group-connected team site. The publishing infrastructure and publishing subsites are not available on top-levelcommunication sites.

When you create a subsite from a group-connected team site, the subsite can inherit permissions from the parent site and members of the team will have access. Some SharePoint Online top-level site features will not be available on classic subsites, such as Move to and Copy to.

SharePoint Server sites and subsites

With SharePoint Server 2013 and 2016, you can create top-level sites or subsites using the below classic templates. The following descriptions show the availability of templates based on the version and plan of SharePoint Server you're using.

SharePoint Server 2013 Foundation only supports Collaboration Team sites and Blogs. It doesn't support any other templates.

Collaboration site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Collaboration site templates create sites where you can communicate information about your team and projects, create a blog, or a community site. All are supported on SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. For SharePoint 2013 Foundation, only Team sites and Blogs are supported.

Use the Classic Team site to quickly create, organize, and share information for your team or project. The site includes: libraries and lists for:

 • เอกสารที่แชร์

 • ข้อความประกาศ

 • ปฏิทิน

 • ลิงก์

 • งาน

 • กระดานอภิปราย

เทมเพลตไซต์ทีม

ไซต์ทีมสามารถใช้เป็นสภาพแวดล้อมเดียวเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแชร์เนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อออกอากาศข้อมูลสำคัญ เครื่องมือใหม่ หรือทรัพยากรไปยังสมาชิกในทีม ใช้ปฏิทินเพื่อแชร์ข้อมูลที่จัดกำหนดการได้เหมือนกับเหตุการณ์ วันครบกำหนด หรือวันหยุดของทีม คุณอาจลองใช้รายการลิงก์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกับไซต์ของคู่ค้าหรือค้นหาข้อมูลสำคัญสำหรับงานก็ได้

หมายเหตุ: For a SharePoint Online subsite, this creates a classic team site.

ใช้ไซต์บล็อกเพื่อประกาศข้อความประกาศของบริษัท หรือโพสต์ความคิด การสังเกต และความเชี่ยวชาญภายในทีมหรือองค์กรของคุณอย่างรวดเร็ว ไซต์จะมี ข้อความติดประกาศ, ข้อคิดเห็น และ ลิงก์เครื่องมือบล็อก ช่วยให้คุณอนุมัติหรือปฏิเสธแบบร่างของโพสต์ และแก้ไขหรือลบโพสต์เก่า คุณยังสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อบล็อกได้รับการอัปเดตได้ด้วย

เทมเพลตไซต์บล็อก

เมื่อต้องการช่วยผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่พวกเขาสนใจ คุณสามารถกำหนดโพสต์ที่คุณสร้างเป็นอย่างน้อยหนึ่งประเภทได้ ไซต์บล็อกช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อคิดเห็นในโพสต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการรักษาความสนใจของผู้อ่านของคุณ

เทมเพลตไซต์โครงการมีวิธีการง่ายๆ ในการจัดการโครงการ ไซต์มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่คล้ายคลึงกับไซต์ทีม และมี Web Part ของการสรุปโครงการที่เชื่อมต่อกับรายการงานเริ่มต้น รายการที่เพิ่มลงในรายการงานจะแสดงในการสรุปโครงการโดยอัตโนมัติ

เทมเพลตไซต์โครงการ

ประโยชน์อื่นๆ ในการใช้ไซต์โครงการมีดังนี้

 • ไทม์ไลน์ที่สามารถมองเห็นได้ของงานในโครงการ

 • กำหนดการงานโครงการ

 • ไลบรารีสำหรับเก็บบันทึกเอกสารโครงการที่สำคัญ

 • สมุดบันทึกสำหรับการจัดระเบียบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ

 • ปฏิทินที่แชร์สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ของทีม

 • Ability to connect to Project Professional, Project Server 2016, or Project Online.

For more info, see Create a project site.

ใช้ไซต์ชุมชนเป็นสถานที่ที่สมาชิกสามารถอภิปรายหัวข้อต่างๆ ที่พวกเขามีเหมือนกันได้

เทมเพลตไซต์ชุมชน

ไซต์ชุมชนมีประโยชน์มากต่อการใช้อีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือวิธีการติดต่อสื่อสารแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • เนื้อหาของไซต์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด

 • ประวัติการสนทนาที่เก็บรักษาข้อมูลไว้ทั้งหมดสอดคล้องกับแนวทางของบริษัท

 • การค้นหาที่มีอยู่แล้วภายใน เพื่อให้สมาชิกสามารถค้นหาโพสต์ของชุมชนทั้งหมดได้

 • การจัดประเภทเนื้อหาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหาและลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา

 • Site maintenance using SharePoint lists, which allow you to take advantage of the governance, records management, and workflow integration features of SharePoint.

หมายเหตุ: Creating a sub site using the communication site template under a community site is not supported.

For more info, see Create a community portal.

Enterprise site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Enterprise site templates give you sites for document or record storage and tracking, Business Intelligence for data analysis, or site-wide search capabilities. All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. None are supported by SharePoint 2013 Foundation.

ใช้เทมเพลตไซต์ศูนย์เอกสารเพื่อจัดการเอกสารจำนวนมาก คุณสามารถใช้ไซต์ศูนย์เอกสารเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียน หรือที่เก็บถาวรสำหรับเนื้อหาได้

เทมเพลตไซต์ศูนย์เอกสาร

ในสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียน ผู้ใช้สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาต์ไฟล์ได้ตลอดเวลา และสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับไฟล์เหล่านี้ได้ คุณสามารถใช้การกำหนดเวอร์ชันเพื่อเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างน้อยสิบเวอร์ชันของเอกสารแต่ละรายการได้ คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสารได้ด้วย

ไม่มีการเขียนเอกสารในที่เก็บถาวรสำหรับเนื้อหา ผู้ใช้จะสามารถทำได้เฉพาะดูหรืออัปโหลดเอกสารเท่านั้น ในไซต์ศูนย์เอกสาร คุณสามารถสร้างชนิดการเก็บถาวรที่เรียกว่าที่เก็บถาวรฐานความรู้ได้ โดยปกติแล้ว ฐานความรู้จะมีเอกสารเวอร์ชันเดียว และไซต์สามารถมีได้สูงสุดถึง 10 ล้านไฟล์

For more info, see Use a Document Center site.

ใช้ไซต์ศูนย์ระเบียนเพื่อจัดระเบียบ จัดเก็บ และจัดการระเบียน เช่น เอกสารทางกฎหมายหรือการเงิน ศูนย์ระเบียนจะสนับสนุนกระบวนการจัดการระเบียนทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมระเบียน การจัดการระเบียน ไปจนถึงการทำลายระเบียน

เทมเพลตศูนย์ระเบียน

การกำหนดเวอร์ชัน, การตรวจสอบ, การจัดการ Metadata, eDiscovery และการกำหนดเส้นทางระเบียนแบบกำหนดเอง เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดการระเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Creating a sub site using the communication site template under a Records Center site is not supported.

For more info, see Create a Records Center.

Use a BI site to store, manage, share, and view business reports, scorecards, and dashboards. A BI Center site has certain characteristics that set it apart from other kinds of sites that include pre-built lists and libraries designed specifically for BI content, access to PerformancePoint Services content (for on premises customers), sample files, and links to helpful information about BI tools.

เทมเพลตไซต์ข่าวกรองธุรกิจ

For more info, see Create, share, and consume BI content in a BI Center site.

ใช้ไซต์ศูนย์การค้นหาเพื่อให้วิธีกับผู้ใช้ในการค้นหาไซต์และดูผลลัพธ์การค้นหา ไซต์ศูนย์การค้นหาเป็นไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันที่ผู้ดูแลระบบฟาร์มสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กร

เทมเพลตไซต์การค้นหาระดับองค์กร

เมื่อคุณสร้างไซต์ศูนย์การค้นหา โฮมเพจการค้นหาเริ่มต้นและหน้าผลลัพธ์การค้นหาเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ หน้าที่เรียกว่า การค้นหาแนวตั้ง จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเองได้สำหรับการค้นหาเนื้อหาเฉพาะ เช่น บุคคล การสนทนา และวิดีโอ หน้าเหล่านี้แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ถูกกรองและจัดรูปแบบสำหรับชนิดหรือคลาสของเนื้อหาที่ระบุ

For more info, see Manage the Search Center in SharePoint Online.

Publishing site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Publishing site templates offer website publishing with or without approval workflow, and an enterprise Wiki for corporate knowledge that members can contribute to.

To create publishing subsites, your administrator first needs to enable the SharePoint publishing infrastructure. Once enabled, the Publishing tab will be available.

All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites from SharePoint Online Team sites. None are supported by SharePoint 2013 Foundation or as subsites on SharePoint Online Communication sites.

Use Publishing site to create enterprise intranets, communication portals, and, in SharePoint Server, public websites. In SharePoint Server, they can also be used to expand your website and quickly publish web pages. Contributors can work on draft versions of pages and publish them to make them visible to readers.

เทมเพลตไซต์การประกาศ

ไซต์การประกาศมีฟีเจอร์เฉพาะที่ช่วยทำให้กระบวนการสร้าง การอนุมัติ และการประกาศเว็บเพจง่ายขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างไซต์การประกาศและรวมถึง

 • เค้าโครงหน้า

 • ชนิดคอลัมน์

 • Web Part

 • รายการ

 • เอกสารและไลบรารีรูปภาพสำหรับจัดเก็บแอสเซทการเผยแพร่เว็บ

For more info, see Features enabled in a SharePoint Online publishing site.

ใช้ไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์เพื่อประกาศเว็บเพจตามกำหนดการโดยการใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ ภายในไซต์มีเอกสารและไลบรารีรูปภาพสำหรับจัดเก็บแอสเซทการเผยแพร่เว็บ ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ที่มีเทมเพลตนี้เท่านั้นที่สามารถสร้างภายใต้ไซต์นี้ได้

เทมเพลตไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติการประกาศจะกำหนดเส้นทางเนื้อหาสำหรับการรีวิวและการอนุมัติโดยอัตโนมัติ การประกาศเว็บเพจใหม่และที่ได้รับการอัปเดตจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด จะไม่สามารถประกาศเนื้อหาใหม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้อนุมัติทุกคนในเวิร์กโฟลว์

For more info, see Work with a publishing approval workflow.

Wiki สำหรับองค์กร เป็นไซต์การประกาศสำหรับการใช้และปรับปรุงข้อมูลจำนวนมากร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ถ้าองค์กรของคุณต้องการมีที่เก็บความรู้ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้สามารถทั้งเก็บและแชร์ข้อมูลทั่วทั้งองค์กร ให้ลองพิจารณาใช้ Wiki สำหรับองค์กร

เทมเพลตไซต์ Wiki สำหรับองค์กร

Wiki สำหรับองค์กรมักจะเป็นที่เก็บสำหรับความรู้ขององค์กร ซึ่งอาจไม่ถูกบันทึกสำหรับการใช้ในอนาคต คุณสามารถใช้ Wiki สำหรับองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและแชร์เคล็ดลับกับผู้ใช้อื่น ซึ่งสามารถลดความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือการสนับสนุนด้าน IT อย่างต่อเนื่อง

For more info, see Create and edit a wiki.

Create a site from a SharePoint Online Site Collection (administrators only)

SharePoint Online tenant administrators can use the Admin Center to create new site collections. When creating a new site collection, you can choose a classic template to use for a new top-level site. You can't however create a group-connected team site or ไซต์การติดต่อสื่อสาร. The selection is similar to templates available for SharePoint Online subsites. When the site starts, you need to configure users, permissions, format, content, and many other features. For more info, see Create or delete a site collection.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×