×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Use slicers to filter data

Slicers provide buttons that you can click to filter table data, or PivotTable data. In addition to quick filtering, slicers also indicate the current filtering state, which makes it easy to understand what exactly is shown in a filtered PivotTable.

Excel Ribbon Image

When you select an item, that item is included in the filter and the data for that item will be displayed in the report. For example, when you select Callahan in the Salespersons field, only data that includes Callahan in that field are displayed.

 1. Click anywhere in the PivotTable for which you want to create a slicer.

 2. On the Analyze tab, click Insert Slicer. In older versions of Excel, click the Options tab, and then click Insert Slicer.

 3. In the Insert Slicers dialog box, select the check box of the PivotTable fields for which you want to create a slicer.

 4. Click OK.

  A slicer is displayed for every field that you selected.

 5. In each slicer, click the items on which you want to filter.

  To select more than one item, hold down CTRL, and then click the items on which you want to filter.

Please note that this feature is supported using Excel 2013 and later.

 1. Click anywhere in a table for which you want to create a slicer.

 2. On the Insert tab, click Slicer.

 3. In the Insert Slicers dialog box, select the check box of the fields (columns) for which you want to create a slicer.

 4. Click OK.

  A slicer is displayed for every field (column) that you selected.

 5. In each slicer, click the items on which you want to filter.

  To select more than one item, hold down CTRL, and then click the items on which you want to filter.

 1. Click the slicer that you want to format.

 2. On the Options tab, in the Slicer Styles group, click the style that you want.

If you have a slicer on a PivotTable already, you can use that same slicer to filter another PivotTable. Please note that this only works when the two PivotTables use the same data source.

 1. First create a PivotTable that is based on the same data source as the PivotTable that already has the slicer you want to reuse.

 2. Click the slicer that you want to share in another PivotTable.

  This displays the Slicer Tools, adding an Options tab.

 3. On the Options tab, in the Slicer group, click Report Connections. Please note that in older versions of Excel this button may be called PivotTable Connections.

 4. In the dialog box, select the check box of the PivotTables in which you want the slicer to be available.

 1. Click anywhere in the PivotTable for which you want to disconnect a slicer.

  This displays the PivotTable Tools tab.

 2. In Excel 2016, click the Analyze tab, and then click Filter Connections. In older versions of Excel click the Options tab > Insert Slicer > Slicer Connections.

 3. In the dialog box, clear the check box of any PivotTable fields for which you want to disconnect a slicer.

Do one of the following:

 • Click the slicer, and then press DELETE.

 • Right-click the slicer, and then click Remove <Name of slicer>.

A slicer typically displays the following components:PivotTable slicer elements

1. A slicer header indicates the category of the items in the slicer.

2. A filtering button that is not selected indicates that the item is not included in the filter.

3. A filtering button that is selected indicates that the item is included in the filter.

4. A Clear Filter button removes the filter by selecting all items in the slicer.

5. A scroll bar enables scrolling when there are more items than are currently visible in the slicer.

6. Border moving and resizing controls allow you to change the size and location of the slicer.

 1. Click anywhere in the PivotTable for which you want to create a slicer.

  This displays the PivotTable Analyze tab.

 2. On the PivotTable Analyze tab, click Insert Slicer.

 3. In the Insert Slicers dialog box, select the check box of the PivotTable fields for which you want to create a slicer.

 4. Click OK.

  A slicer is displayed for every field that you selected.

 5. In each slicer, click the items on which you want to filter.

  To select more than one item, hold down Command, and then click the items on which you want to filter.

 1. Click anywhere in a table for which you want to create a slicer.

  This displays the Table tab.

 2. On the Table tab, click Insert Slicer.

 3. In the Insert Slicers dialog box, select the check box of the fields (columns) for which you want to create a slicer.

 4. Click OK.

  A slicer is displayed for every field (column) that you selected.

 5. In each slicer, click the items on which you want to filter.

  To select more than one item, hold down Command, and then click the items on which you want to filter.

 1. Click the slicer that you want to format.

  This displays the Slicer tab.

 2. On the Slicer tab, click a colored style that you want.

If you have a slicer on a PivotTable already, you can use that same slicer to filter another PivotTable. Please note that this only works when the two PivotTables use the same data source.

 1. First create a PivotTable that is based on the same data source as the PivotTable that already has the slicer you want to reuse.

 2. Click the slicer that you want to share in another PivotTable.

  This displays Slicer tab.

 3. On the Slicer tab, click Report Connections.

 4. In the dialog box, select the check box of the PivotTables in which you want the slicer to be available.

 1. Click anywhere in the PivotTable for which you want to disconnect a slicer.

  This displays the PivotTable Analyze tab.

 2. Click the PivotTable Analyze tab, and then click Filter Connections.

 3. In the dialog box, clear the check box of any PivotTable fields for which you want to disconnect a slicer.

Do one of the following:

 • Click the slicer, and then press DELETE.

 • Control-click the slicer, and then click Remove <Name of slicer>.

A slicer typically displays the following components:PivotTable slicer elements

1. A slicer header indicates the category of the items in the slicer.

2. A filtering button that is not selected indicates that the item is not included in the filter.

3. A filtering button that is selected indicates that the item is included in the filter.

4. A Clear Filter button removes the filter by selecting all items in the slicer.

5. A scroll bar enables scrolling when there are more items than are currently visible in the slicer.

6. Border moving and resizing controls allow you to change the size and location of the slicer.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×