TRUNC (ฟังก์ชัน TRUNC)

ฟังก์ชันนี้จะปัดเศษตัวเลขทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการเอาส่วนที่เป็นเศษส่วนออกจากตัวเลข

ไวยากรณ์

TRUNC(number,num_digits)

Number     คือตัวเลขที่คุณต้องการตัดทิ้ง

Num_digits     เป็นจำนวนที่ระบุความแม่นยำของการปัดเศษ ค่าเริ่มต้นสำหรับ num_digits คือ 0 (ศูนย์)

ข้อสังเกต

ฟังก์ชัน TRUNC และฟังก์ชัน INT จะคล้ายกันตรงที่ทั้งคู่จะส่งกลับจำนวนเต็ม ฟังก์ชัน TRUNC จะเอาส่วนที่เป็นเศษส่วนออกจากตัวเลข ฟังก์ชัน INT จะปัดค่าตัวเลขให้เข้าใกล้จำนวนเต็มมากที่สุดโดยยึดตามค่าของส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลข ฟังก์ชัน INT และฟังก์ชัน TRUNC จะต่างกันเฉพาะในเวลาที่ใช้กับตัวเลขที่เป็นค่าลบเท่านั้น ได้แก่ TRUNC(-4.3)ส่งกลับ -4 แต่INT(-4.3)จะส่งกลับ -5 เนื่องจาก -5 เป็นจำนวนที่ต่ำกว่า

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TRUNC(8.9)

ส่วนจำนวนเต็มของ 8.9 (8)

=TRUNC(-8.9)

ส่วนจำนวนเต็มของ -8.9 (-8)

=TRUNC(PI())

ส่วนจำนวนเต็มของ pi (3)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×