TREND (ฟังก์ชัน TREND)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แนวโน้มส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง พอดีเส้นตรง (โดยใช้เมธอดของค่ายกกำลังสองน้อยที่สุด) กับอาร์เรย์ known_y และ known_x's ส่งกลับค่า y ที่ตามที่บรรทัดสำหรับอาร์เรย์ของ new_x's ละไว้ที่คุณระบุ

ใช้แนวโน้มการทำนายประสิทธิภาพรายได้สำหรับเดือน 13 17 เมื่อคุณมีค่าจริงสำหรับเดือน 1 12

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเวอร์ชันปัจจุบันของOffice 365จาก นั้นคุณสามารถใส่สูตรในด้านบนซ้ายเซลล์ของช่วงผลลัพธ์ (เซลล์ E16 ในตัวอย่างนี้), จาก นั้นกดENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น สูตรต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิมแรกโดยการเลือกช่วงของผลลัพธ์ (E16:E20), สูตรด้านบนซ้ายเซลล์ของช่วงผลลัพธ์ (E16) ในการป้อนข้อมูล จาก นั้นกดCTRL + SHIFT + ENTER เพื่อยืนยัน Excel แทรกเครื่องหมายวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของสูตรคุณได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ดูแนวทางและตัวอย่างสูตรอาร์เรย์

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TREND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

Known_y's   

ต้องมี

ชุดของค่า y ที่คุณทราบความสัมพันธ์ y = mx + b

 • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในคอลัมน์เดียว แต่ละคอลัมน์ของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

 • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในแถวเดียว แต่ละแถวของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

Known_x's   

ต้องมี

ชุดข้อมูลของค่า x ที่ทราบความสัมพันธ์ y = mx + b

 • อาร์เรย์ known_x's อาจประกอบด้วยชุดของตัวแปรหนึ่งชุดหรือมากกว่า กรณีที่มีการใช้ตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว อาร์เรย์ known_y's และ known_x's อาจจะเป็นช่วงที่มีรูปร่างแบบใดก็ได้ ตราบใดที่ยังมีขนาดของอาร์เรย์เท่ากันอยู่ แต่กรณีที่มีการใช้ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร known_y's ต้องเป็นแบบเวกเตอร์ (ซึ่งหมายความว่า ต้องเป็นช่วงที่มีความสูงหนึ่งแถวหรือความกว้างหนึ่งคอลัมน์)

 • กรณีที่ไม่ได้ใส่ค่าอาร์เรย์ known_x's อาร์เรย์จะถูกกำหนดเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ที่มีขนาดเท่ากับอาร์เรย์ known_y's

New_x's   

ต้องมี

ซึ่งคุณต้องการแนวโน้มเพื่อส่งกลับค่า y ที่สอดคล้องกันค่า x ใหม่

 • New_x's จะต้องมีหนึ่งคอลัมน์ (หรือแถว) สำหรับตัวแปรอิสระแต่ละตัว เช่นเดียวกับ known_x's ดังนั้น ถ้า known_y's อยู่ในคอลัมน์เดี่ยว known_x's และ new_x's จะต้องมีจำนวนคอลัมน์เท่ากัน ถ้า known_y's อยู่ในแถวเดี่ยว known_x's และ new_x's จะต้องมีจำนวนแถวเท่ากัน

 • ถ้า new_x's ละไว้ จะถือว่าเป็นตัวเดียวกับ known_x's

 • ถ้าทั้ง known_x's และ new_x's ละไว้ จะถือว่าเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ซึ่งมีขนาดเดียวกับ known_y's

Const   

มีหรือไม่ก็ได้

ระบุว่า จะใช้ค่าคง b ให้เท่ากับ 0 การบังคับให้มีค่าตรรกะ

 • ถ้า const เป็น TRUE หรือละไว้ ค่า b จะถูกคำนวณตามวิธีปกติ

 • ถ้า const เป็น FALSE ค่า b จะถูกตั้งค่าเท่ากับ 0 (ศูนย์) และค่า m จะถูกปรับเพื่อให้ y = mx

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Microsoft Excel พอดีกับเส้นไปยังข้อมูล ดูLINEST

 • คุณสามารถใช้ TREND กับเส้นโค้งโพลิโนเมียลให้พอดีด้วยการลดค่าเมื่อตัวแปรตัวเดิมเพิ่มค่ายกกำลังในระดับต่างกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคอลัมน์ A บรรจุค่า y และคอลัมน์ B บรรจุค่า x คุณสามารถใส่ x^2 ลงในคอลัมน์ C และ x^3 ลงในคอลัมน์ D เป็นต้น แล้วลดค่าคอลัมน์ B จนถึง D ผ่านคอลัมน์ A

 • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ด้วยCtrl + Shift + Enter เว้นแต่ว่าคุณมีเวอร์ชันปัจจุบันของOffice 365จากนั้น คุณสามารถเพียงแค่กดEnter

  หมายเหตุ: Excel Online ไม่สนับสนุนสูตรอาร์เรย์

 • เมื่อใส่ค่าคงที่อาร์เรย์สำหรับอาร์กิวเมนต์ เช่น known_x's ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งค่าในแถวเดียวกันและใช้เครื่องหมายอัฒภาคในการแบ่งแถว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×