TRANSPOSE (ฟังก์ชัน TRANSPOSE)

ในบางครั้ง คุณต้องสลับหรือหมุนเซลล์ คุณสามารถทำได้โดยคัดลอก วาง แล้วใช้ตัวเลือกสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ แต่การทำเช่นนั้นจะสร้างข้อมูลที่ซ้ำกัน ถ้าคุณไม่ต้องการ คุณสามารถพิมพ์สูตรแทนที่จะใช้ฟังก์ชัน TRANSPOSE ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพต่อไปนี้ สูตร =TRANSPOSE(A1:B4) จะใช้เซลล์ A1 ถึง B4 และจัดเรียงตามแนวนอน

เซลล์ต้นฉบับทางด้านบน เซลล์ที่มีฟังก์ชัน TRANSPOSE ทางด้านล่าง

หลักสำคัญในการทำให้ TRANSPOSE ทำงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากด CTRL+SHIFT+ENTER หลังจากพิมพ์สูตร ถ้าคุณไม่เคยใส่สูตรชนิดนี้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะแนะนำกระบวนการให้คุณ

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเซลล์ว่าง

ก่อนอื่น ให้เลือกเซลล์ว่าง แต่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกจำนวนเซลล์เท่ากันเป็นชุดเซลล์แหล่งข้อมูล แต่ในทิศทางอื่น ตัวอย่างเช่น มี 8 เซลล์ที่นี่ที่จัดเรียงตามแนวตั้ง:

เซลล์ใน A1:B4

ดังนั้น เราต้องเลือกเซลล์แนวนอนแปดเซลล์ ดังนี้:

เซลล์ A6:D7 ที่เลือก

เซลล์ใหม่ที่สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์จะอยู่ที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: ชนิด =TRANSPOSE(

เมื่อยังคงเลือกเซลล์เปล่าเหล่านั้น ให้พิมพ์: =TRANSPOSE(

Excel จะมีลักษณะดังนี้:

=TRANSPOSE(

โปรดสังเกตว่าเซลล์แปดเซลล์จะยังคงถูกเลือก แม้ว่าเราจะเริ่มพิมพ์สูตรแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ช่วงของเซลล์ต้นฉบับ

ในตอนนี้ ให้พิมพ์ช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ ในตัวอย่างนี้ เราต้องการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของเซลล์จาก A1 ถึง B4 ดังนั้น สูตรสำหรับตัวอย่างนี้จะเป็น: =TRANSPOSE(A1:B4)แต่อย่าเพิ่งกด ENTER! เพียงหยุดพิมพ์ แล้วไปยังขั้นตอนถัดไป

Excel จะมีลักษณะดังนี้:

=TRANSPOSE(A1:B4)

ขั้นตอนที่ 4: สุดท้าย ให้กด CTRL+SHIFT+ENTER

ตอนนี้ ให้กด CTRL+SHIFT+ENTER สาเหตุ เนื่องจากฟังก์ชัน TRANSPOSE จะถูกใช้เฉพาะในสูตรอาร์เรย์ และเป็นวิธีสิ้นสุดสูตรอาร์เรย์ สูตรอาร์เรย์คือสูตรที่นำไปใช้เซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ เนื่องจากคุณเลือกเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ในขั้นตอนที่ 1 (ถ้าคุณทำ) สูตรจะถูกนำไปใช้กับเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ นี่คือผลลัพธ์หลังจากกด CTRL+SHIFT+ENTER:

ผลลัพธ์ของสูตรที่เซลล์ A1:B4 สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์เป็นเซลล์ A6:D7

เคล็ดลับ

รายละเอียดด้านเทคนิค

ฟังก์ชัน TRANSPOSE ส่งกลับช่วงของเซลล์ในแนวตั้งให้เป็นช่วงแนวนอน หรือกลับกัน ฟังก์ชัน TRANSPOSE ต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ในช่วงที่มีจำนวนแถวและคอลัมน์ตรงกันตามลำดับ เป็นช่วงของแหล่งข้อมูลที่มีทั้งคอลัมน์และแถว ใช้ TRANSPOSE เพื่อเปลี่ยนการวางแนวของอาร์เรย์บนเวิร์กชีตให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

ไวยากรณ์

TRANSPOSE(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TRANSPOSE มีอาร์กิวเมนต์ ดังต่อไปนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หนึ่งหรือช่วงของเซลล์ต่างๆ บนเวิร์กชีตที่คุณต้องการจะสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ การสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์หนึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยการใช้แถวแรกของอาร์เรย์เป็นคอลัมน์แรกของอาร์เรย์ใหม่ แถวที่สองของอาร์เรย์เป็นคอลัมน์ที่สองของอาร์เรย์ใหม่ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการใส่สูตรอาร์เรย์ ให้ดู ใส่สูตรอาร์เรย์

ดูเพิ่มเติม

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ (หมุน) ข้อมูลจากแถวเป็นคอลัมน์หรือกลับกัน

ใส่สูตรอาร์เรย์

หมุนหรือจัดแนวข้อมูลเซลล์

แนวทางและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×