TANH (ฟังก์ชัน TANH)

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

TANH(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ

ข้อสังเกต

สูตรสำหรับไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์คือ

สมการ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TANH(-2)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของ -2 (-0.96403)

=TANH(0)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของ 0 (0)

=TANH(0.5)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของ 0.5 (0.462117)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×